Wijzigingen telefoonnummeringsplan Frankrijk


De Franse regelgevende instantie ARCEP heeft het kader voor het gebruik van nummervoorraden in Frankrijk gewijzigd. Sinds januari 2023 zijn telefoonnummers die voorheen werden gedefinieerd als geografische nummers, beginnend met 01, 02, 03, 04 en 05, en nationale nummers, beginnend met 09, nu veelzijdige/polyvalente nummers. De geografische beperkingen voor nummers beginnend met 01 tot 05 zullen worden afgestemd op de beperkingen die gelden voor mobiele nummers (beginnend met 06 en 07) en nummers beginnend met 09.

Opmerkingen:

Dit artikel behandelt:

Wat u kunt verwachten wanneer u extra telefoonnummers in Frankrijk koopt

Wanneer u extra nummers koopt, krijgt u niet langer nummers van elk van de ruim 400 eerder gedefinieerde kengetallen aangeboden. In plaats daarvan kunt u kiezen uit de vijf hoofregio's:

Klanten kunnen nummers kiezen uit een van de 5 regio's waarin hun fysieke locatie zich bevindt, maar zijn hier niet toe verplicht. De nummers kunnen overal in Frankrijk worden gebruikt, dus het adres van de klant is niet meer nodig voor overeenstemming met het lokale kengetal. Elk adres in Frankrijk voldoet.

Sommige klanten hechten veel waarde aan de locatie-identiteit van het kengetal omdat dit hen vertrouwen geeft in de eigenaar van het nummer. Om deze transitie te faciliteren, heeft Zoom nummervoorraden bemachtigd die voorheen gekoppeld waren aan 10 grote steden: Parijs (01), Nantes (02), Lille (03), Straatsburg (03), Marseille (04), Nice (04), Montpellier (04), Lyon (04), Bordeaux (05), Toulouse (05).

De onderstaande kaart toont een weergave van de vijf bovengenoemde regio's.

Wat u kunt verwachten wanneer u telefoonnummers in Frankrijk wilt porteren

Klanten kunnen hun bestaande nummers nog steeds naar Zoom porteren, maar we eisen niet meer dat het adres van de klant overeenkomt met het lokale kengetal.

Opmerking: alle andere nummervereisten voor Frankrijk blijven ongewijzigd.