De Zoom Mail-client gebruiken


Met de Zoom Mail-client kunt u rechtstreeks vanuit de Zoom-desktopclient uw e-mails bekijken en beheren, waardoor alles voor uw vergaderingen, telefoon, chats, whiteboards en e-mails in één toepassing wordt gecentraliseerd. Nadat u uw bestaande Google- of Microsoft 365 (Exchange)-account hebt verbonden, kunt u e-mails bekijken en versturen via de Zoom-client. Als u daarvoor in aanmerking komt, kunt u ook een nieuw e-mailadres aanmaken via de Zoom Mail-service (bèta) als u geen van deze diensten van derden wilt gebruiken.

U kunt ook uw Google- of Microsoft 365 (Exchange)-account verbinden om uw agenda te bekijken en te beheren via de Zoom-client.

Dit artikel behandelt:

Vereisten voor het gebruik van de Zoom Mail-client

Beperkingen van de Zoom Mail-client

E-mails bekijken, beantwoorden, zoeken en filteren

Uw e-mails bekijken

 1. Meld u aan bij de Zoom-desktopclient.
 2. Klik op het tabblad Mail .
  Uw huidige postvak IN wordt geladen met de beschikbare e-mails en de meest recente eerst.
 3. (Optioneel) Klik op het pictogram Vernieuwen  om uw e-mail te synchroniseren.
 4. Klik op een e-mail om de volledige inhoud te bekijken of beweeg uw cursor over een e-mail om de volgende snelle acties te zien:
  • Pictogram voor berichten met ster : een e-mail markeren met een ster om deze toe te voegen aan de categorie Berichten met ster. Deze optie is te vinden links van de afzender van de e-mail.
  • Prullenbakpictogram  : het gemarkeerde bericht verwijderen.
  • Archiefpictogram  : het gemarkeerde bericht archiveren.
  • Pictogram markeren als ongelezen / gelezen : dit bericht markeren als gelezen/ongelezen afhankelijk van de huidige status.
 5. Bij een volledig geopend bericht zijn de volgende opties beschikbaar boven de hoofdtekst:
  • Delete (Verwijderen) : het huidige bericht verwijderen.
  • Star (Markeren met ster) : dit bericht markeren met een ster en toevoegen aan de categorie Berichten met ster.
  • Spam : klik om dit bericht te melden als spam.
  • Label : een label toevoegen aan dit bericht.
  • Mark as unread (Markeren als ongelezen): dit bericht markeren als ongelezen.
  • More options (Meer opties)  : klik hier om toegang te krijgen tot bijkomende opties:
   • Archive (Archiveren): het gemarkeerde bericht archiveren.
   • Print message (Bericht afdrukken): het huidige geopende bericht afdrukken. De prompt van uw printer verschijnt.
   • Filter messages like these (Dit type berichten filteren): beginnen met het maken van een aangepast filter op basis van deze afzender. Er worden bijkomende filteropties voorgesteld.
   • Pictogram Vorig bericht  : het vorige bericht in uw postvak IN bekijken.
   • Pictogram Volgend bericht  : het volgende bericht in uw postvak IN bekijken.
   • Pictogram Beantwoorden  : beginnen met het opstellen van een antwoord gericht aan de afzender van het bericht.
   • Pictogram Allen beantwoorden  : beginnen met het opstellen van een antwoord gericht aan de afzender en alle geadresseerden van het bericht.
   • Pictogram Doorsturen  : beginnen met het doorsturen van het bericht naar een andere geadresseerde, eventueel met bijkomende tekst.

De indeling van het postvak IN wijzigen

 1. Meld u aan bij de Zoom-desktopclient.
 2. Klik op het tabblad Mail .
 3. Klik in de rechterbovenhoek van het venster op het weergavepictogram.
  Het pictogram varieert afhankelijk van de huidige weergave.
  • Klik op het weergavepictogram om uw postvak IN en e-mails te bekijken met de gesplitste indeling.
   Deze indeling toont uw lijst met e-mails aan de linkerkant, met aan de rechterkant het geselecteerde bericht.
  • Klik op het weergavepictogram om uw postvak IN en e-mails te bekijken met de lijstindeling.
   Deze indeling toont uw lijst met e-mails over de volledige breedte. Klik op een bericht om het op volledig scherm weer te geven.

Een nieuwe e-mail maken of een e-mail beantwoorden

E-mails kunnen worden opgesteld en verzonden als nieuwe e-mail of als antwoord op een ontvangen e-mail.

 1. Klik in de linkerbovenhoek op het pictogram voor een nieuwe e-mail , of op een bericht dat u wilt openen en doorsturen.
  Als u een nieuwe e-mail opstelt, wordt rechtsonder een nieuw e-mailvenster geopend. Als u een e-mail beantwoordt of doorstuurt, wordt het schrijfvenster onder de ontvangen e-mail geopend.
 2. Geadresseerden toevoegen aan een e-mailconcept.
 3. (Optioneel) Klik op de opties Cc en/of Bcc om geadresseerden toe te voegen in deze velden.
 4. Voer een onderwerp in voor de e-mail of bewerk optioneel de onderwerpregel voor een e-mail die wordt doorgestuurd of beantwoord.
 5. Voer uw bericht in het tekstinvoervak in.
 6. (Optioneel) Klik onderaan het e-mailconcept op de volgende opties
  • Opmaakopties : klik om bijkomende opmaakopties voor de hoofdtekst van het bericht weer te geven.
   • Pictogram Vet : de gemarkeerde tekst vet maken.
   • Pictogram Cursief / : de gemarkeerde tekst cursief maken.
   • Pictogram Onderstrepen : de gemarkeerde tekst onderstrepen.
   • Pictogram Doorhalen : de gemarkeerde tekst doorhalen.
   • Pictogram tekstkleur : de kleur van de tekst en/of de kleurmarkering rond de tekst aanpassen. 
   • Pictogram tekengrootte : de tekengrootte van het lettertype aanpassen, keuze tussen klein, middelgroot en groot.
   • Linkpictogram : een link invoegen voor de gemarkeerde tekst.
   • Koppictogram : de stijl van de tekst aanpassen, keuze tussen Kop 1, Kop 2, Kop 3 en Paragraaf.
   • Pictogram Opsommingstekens : een lijst met opsommingstekens beginnen.
   • Pictogram Genummerde lijst : een genummerde lijst beginnen.
   • Pictogram Inspringing vergroten : de inspringing van de geselecteerde tekst vergroten.
   • Pictogram Inspringing verkleinen : de inspringing van de geselecteerde tekst verkleinen.
   • Citaatpictogram : een tekstcitaat maken.
   • Gumpictogram : de opmaak van de geselecteerde tekst wissen.
  • Pictogram Bijlage bijvoegen  : een bestand of afbeelding bijvoegen aan de e-mail.
  • Emojipictogram : een emoji of GIF-afbeelding invoegen in de tekst van de e-mail.
  • Pictogram geplande verzending  : instellen wanneer u een e-mailconcept wilt versturen naar geadresseerden. (alleen beschikbaar voor de Zoom Mail-service)
  • Wachtwoordbescherming : toegang tot de e-mail beperken met behulp van een link die verloopt 1 dag, 1 week of 1 maand na verzending. Geadresseerden hebben geen toegang meer tot het bericht en de inhoud ervan nadat de link is verlopen. (alleen beschikbaar voor de Zoom Mail-service)
 7. Klik op Send (Verzenden) om de e-mail te voltooien en naar geadresseerden te versturen.
  Een klein venster zal openen met de mededeling dat het bericht is verstuurd.
 8. (Optioneel) Klik op Cancel (Annuleren) of Undo (Ongedaan maken) om de verzending van het bericht te stoppen.
  Opmerking: de tijdspanne waarin u de verzending van een bericht ongedaan kunt maken, wordt bepaald in de Instellingen.

Als de e-mail vóór verzending wordt gesloten, wordt hij automatisch opgeslagen als concept dat toegankelijk is in de map Draft (Concept) in het linkerdeelvenster. Een concept kan worden verwijderd tijdens het opstellen van het bericht door op het prullenbakpictogram te klikken of door naar de map Draft (Concept) te gaan  en het concept daar te verwijderen.

E-mails zoeken en filteren

Wanneer u een specifieke e-mail zoekt of gewoon probeert bepaalde categorieën e-mails uit te filteren, kunnen de zoek- en filteropties u helpen om sneller het gewenste bericht te vinden. E-mails kunnen worden doorzocht op een specifieke afzender, onderwerp of een trefwoord in de e-mail.

 1. Klik in de rechterbovenhoek van het e-mailvenster op het zoekpictogram .
 2. Voer uw zoekopdracht in de zoekbalk in.
 3. (Optioneel) Klik om de volgende zoekfilters te gebruiken:
  • Met bijlage
  • Met ster
  • Van mij
 4. Druk op de toets Enter om te zoeken.
  Alle e-mails die overeenstemmen met de zoekopdracht worden onderaan weergegeven.

U kunt ook de standaardweergave van uw postvak IN filteren om alleen ongelezen berichten weer te geven.

 1. Klik op het filterpictogram en selecteer vervolgens Unread (Ongelezen).
  Uw Postvak IN toont nu alleen nog maar ongelezen berichten, gesorteerd op de datum van ontvangst (vandaag, vorige week, vorige maand, enz.).

Instellingen voor beheer van de Mail-client

Momenteel zijn de instellingen van de Zoom Mail-client gescheiden van de hoofdinstellingen van de client. Met deze instellingen kunt u uw handtekening aanpassen, bepalen welke apparaten toegang hebben tot uw e-mailaccount (alleen Zoom Mail-service), vakantie-instellingen beheren en meer.

 1. Meld u aan bij de Zoom-desktopclient.
 2. Klik op het tabblad Mail .
 3. Klik in de rechterbovenhoek van het venster op het tandwielpictogram .
 4. Klik op Email Preferences (E-mailvoorkeuren) .
  De volgende instellingen zijn beschikbaar:
  • Algemeen
   • Unread emails (Ongelezen e-mails):
    • Weergave van het aantal ongelezen berichten
    • Meest recente e-mails eerst tonen in threads
   • Push notifications (Pushmeldingen): kies hoe u meldingen voor inkomende berichten wilt ontvangen.
    • Alle e-mails
    • Voor e-mails waarin ik word vermeld
    • Uit
   • Versturen ongedaan maken
    • Stel de tijd in die u hebt om het versturen van een e-mail te annuleren.
     Opmerking: afhankelijk van de e-mailservice is het mogelijk dat u dit niet kunt wijzigen.
   • Handtekening
    • Gebruik het tekstinvoervak voor het bewerken van uw e-mailhandtekening die wordt toegevoegd aan het einde van alle door u verstuurde e-mails.
     Opmerking: deze handtekening wordt lokaal opgeslagen en niet gesynchroniseerd met uw opgeslagen handtekening in Gmail en Outlook.
  • *Security (Beveiliging)  : een lijst met geblokkeerde, goedgekeurde of automatisch verwijderde e-mails beheren.
  • Filters : filters maken en bewerken voor uw inkomende e-mails.
  • *Groups (Groepen) : aangepaste groepen of contacten beheren. Deze groepen kunnen worden gebruikt om alle leden van een bepaald team of een bepaalde afdeling snel een e-mail te sturen.
  • Vacation (Vakantie) : uw afwezigheidsbericht configureren, een tijdspanne kiezen, een automatisch antwoord opstellen en kiezen welke groepen afzenders een automatisch antwoord ontvangen.

*Opmerking: de beschikbaarheid van deze instellingen is afhankelijk van de gebruikte e-mailservice. De opgegeven instellingspagina's zijn alleen beschikbaar voor Zoom Mail-service.

Apparaten met versleutelingscodes voor toegang en back-up beheren

Wanneer u de Zoom Mail-service gebruikt, is uw versleutelingscode van vitaal belang voor het behoud van de privacy van uw e-mails. Met dit in gedachten is het beheer van apparaten waarop uw versleutelingscode lokaal is opgeslagen belangrijk, vooral als een apparaat verloren of gestolen is.

 1. Meld u aan bij de Zoom-desktopclient.
 2. Klik op uw profielfoto en vervolgens op Settings (Instellingen)

  om het instellingenvenster te openen
 3. Klik op het tabblad Profile (Profiel).
 4. Klik op Device Management for Encryption (Apparatenbeheer voor versleuteling).
  Opmerking: als deze optie niet beschikbaar is, bent u niet verbonden met de Zoom Mail-service.
  De volgende opties worden weergegeven.
  • Activity (Activiteit): weergave van alle apparaten die momenteel toegang hebben tot uw versleutelde e-mails. Selecteer één of meerdere apparaten in de lijst en klik op Remove (Verwijderen) om de toegang tot versleuteling in te trekken.
  • Generate Backup Key (Back-upcode genereren): een back-upcode genereren om deze elders veilig te bewaren en op een nieuw apparaat te importeren voor toegang tot versleutelde e-mails na verlies van een apparaat.
  • Input Backup Key (Back-upcode importeren): een eerder gegenereerde back-upcode importeren om weer toegang te hebben tot uw versleutelde e-mails.

Uw e-mailaccount loskoppelen

Afmelden bij het huidige e-mailaccount:

 1. Meld u aan bij de Zoom-desktopclient.
 2. Klik op het tabblad Mail .
 3. Klik in de rechterbovenhoek van het venster op het tandwielpictogram .
 4. Klik op Email Preferences (E-mailvoorkeuren) .
 5. Klik linksonder in de lijst op Logout (Uitloggen) .
  U wordt omgeleid naar het configuratieproces.

Uw e-mails bekijken

 1. Meld u aan bij de Zoom-desktopclient.
 2. Tik in de rechterbenedenhoek op More (Meer) .
 3. Tik op Mail .
  Uw huidige postvak IN wordt geladen met de beschikbare e-mails en de meest recente eerst.
 4. Veeg de rij met e-mailmappen om meer mappen te zien, zoals Starred (Met ster), Drafts (Concepten), Sent (Verzonden), Trash (Prullenbak), Spam, Outbox (Uitgaand) en Archive (Archief). Tik op een e-mailmap om de e-mails van de betreffende categorie te bekijken.
 5. (Optioneel) Veeg naar links op een e-mail om toegang te krijgen tot het archief en tot verwijderen  als snelle actie. Tik om een van deze bewerkingen uit te voeren.
 6. (Optioneel) Veeg naar rechts op een e-mail om toegang te krijgen tot de snelle actie Met ster . Tik om de e-mail te markeren met een ster.
 7. Tik op een e-mail om de volledige inhoud te zien.
  De volgende opties zijn beschikbaar boven de hoofdtekst:
  • Sterpictogram : deze e-mail markeren met een ster en toevoegen aan de categorie Met ster.
  • Prullenbakpictogram  : het gemarkeerde bericht verwijderen.
  • Pictogram Markeren als ongelezen : dit bericht markeren als ongelezen.
  • Label : een label toevoegen aan dit bericht.
  • Spampictogram : dit bericht melden als spam.
  • Archiefpictogram  : het gemarkeerde bericht archiveren.
 8. Er zijn andere opties beschikbaar onder elke e-mail in de thread:
  • Reply (Beantwoorden)  : beginnen met het opstellen van een antwoord gericht aan de afzender van het bericht.
  • Reply all (Allen beantwoorden)  : beginnen met het opstellen van een antwoord gericht aan de afzender en alle geadresseerden van het bericht.
   Opmerking: deze optie is alleen beschikbaar als er andere geadresseerden in Cc staan in de e-mail.
  • Forward (Doorsturen)  : beginnen met het doorsturen van het bericht naar een andere geadresseerde, eventueel met bijkomende tekst.

Een nieuwe e-mail maken of een e-mail beantwoorden

E-mails kunnen worden opgesteld en verzonden als nieuwe e-mail of als antwoord op een ontvangen e-mail.

 1. Klik in de rechterbenedenhoek op Compose (Opstellen) of tik om een e-mail te openen die u wilt beantwoorden of doorsturen.
 2. Tik op het veld To (Aan) en voer de gewenste geadresseerden in voor uw concept.
 3. (Optioneel) Tik rechts van het veld To (Aan) op de pijl naar omlaag  om toegang te krijgen tot de velden Cc en Bcc.

  Voer in deze velden de gewenste bijkomende geadresseerden in.

  1. Tik op het veld Subject (Onderwerp) en voer een onderwerp in voor de e-mail of bewerk optioneel de onderwerpregel voor een e-mail die wordt doorgestuurd of beantwoord.
  2. Tik op het tekstinvoervak om het toetsenbord op te roepen en typ uw bericht.
  3. (Optioneel) Tik in de rechterbenedenhoek van de e-mail die u opstelt op het pluspictogram  om een afbeelding bij te voegen.
  4. Tik in de rechterbovenhoek op het pictogram Versturen om de e-mail te voltooien en te versturen naar de geadresseerden.

Als de e-mail vóór verzending wordt gesloten, wordt hij automatisch opgeslagen als concept dat toegankelijk is in de map Draft (Concept) in het hoofdvenster. Een concept kan worden verwijderd door naar de map Draft (Concept) te gaan en het concept daar te verwijderen.

E-mails zoeken en filteren

Wanneer u een specifieke e-mail zoekt of gewoon probeert bepaalde categorieën e-mails uit te filteren, kunnen de zoek- en filteropties u helpen om sneller het gewenste bericht te vinden. E-mails kunnen worden doorzocht op een specifieke afzender, onderwerp of een trefwoord in de e-mail.

 1. Voer uw zoekopdracht in de zoekbalk bovenaan uw e-maillijst in.
  Alle e-mails die overeenstemmen met de zoekopdracht worden onderaan weergegeven.

Instellingen voor beheer van de Mail-client

Momenteel zijn de instellingen van de Zoom Mail-client gescheiden van de hoofdinstellingen van de app. Met deze instellingen kunt u uw handtekening aanpassen en afmelden bij het huidige e-mailaccount.

 1. Meld u aan bij de Zoom-desktopclient.
 2. Tik in de rechterbenedenhoek op More (Meer) .
 3. Tik op Mail .
 4. Klik in de rechterbovenhoek op de optie More (Meer) .
  Het linkerzijdeelvenster klapt open.
 5. Tik op Settings (Instellingen) .
  De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Algemeen
   • Signature (Handtekening): gebruik het tekstinvoervak voor het bewerken van uw e-mailhandtekening die wordt toegevoegd aan het einde van alle door u verstuurde e-mails.
  • Beveiliging
   • Enable loading external resources (Het laden van externe bronnen inschakelen): tik op de knop om toe te staan dat externe bronnen (zoals afbeeldingen) worden geladen in e-mails. Bij het laden van externe bronnen worden uw gegevens gedeeld met de eigenaar van de bron.
  • Sign out (Afmelden): afmelden bij uw huidige e-mailaccount. U wordt omgeleid naar het configuratieproces.