De Zoom Mail-client configureren


lamppictogram voor tip
Ontdek alles over Zoom Mail Verbind uw e-maildienst met Zoom en leer hoe u e-mails kunt openen, beheren en versturen.

Met de Zoom Mail-client kunt u rechtstreeks vanuit de Zoom-desktopclient uw e-mails bekijken en beheren, waardoor alles voor uw vergaderingen, telefoon, chats, whiteboards en e-mails in één toepassing wordt gecentraliseerd. Nadat u uw bestaande Google of Microsoft 365 (Exchange) account hebt verbonden, kunt u e-mails bekijken en versturen via de Zoom-client. U kunt ook een nieuw e-mailadres aanmaken via de Zoom Mail-service (bèta) als u geen van deze diensten van derden wilt gebruiken.

U kunt ook uw Google- of Microsoft 365 (Exchange)-account verbinden om uw agenda te bekijken en te beheren via de Zoom-client.

Dit artikel behandelt:

Vereisten voor het gebruik van de Zoom Mail-client

Beperkingen van de Zoom Mail-client

De initiële configuratie van uw e-mail

De Zoom Mail-client kan verbinding maken met uw bestaande Google- of Microsoft 365 (Exchange)-mailservice, of rechtstreeks met de Zoom Mail-service.

Verbind uw Google-account met de Zoom Mail-client

 1. Meld u aan bij de Zoom-desktopclient.
 2. Klik op het tabblad Mail .
  Als uw Zoom-account nog nooit eerder werd geconfigureerd voor toegang tot e-mail of een agenda, zal u gevraagd worden dit nu te doen.
 3. Bekijk de bètavoorwaarden van Zoom wanneer daarom wordt gevraagd en klik op I Agree (Akkoord) om de voorwaarden te accepteren en door te gaan.
 4. Klik op Connect Google Account (Google-account verbinden) om toegang te geven tot uw Google-account.
  Uw Zoom-profielpagina zal openen in uw standaardbrowser en uw machtigingen voor integratie van Agenda en Contacten openen.
 5. Wijzig de machtigingen voor de service en geef machtiging voor zowel Read (Lezen) als Write (Schrijven) voor e-mail.
  U kunt Zoom ook lees- en schrijfmachtigingen geven voor uw agenda, zodat u toegang krijgt tot uw agenda via de Zoom Calendar-client.
 6. Selecteer Google als de service waarmee u verbinding wilt maken.
 7. Klik op Next (Volgende).
  U wordt omgeleid naar de aanmeldingspagina van Google.
 8. Meld u aan bij uw Google-account en klik op Allow (Toestaan) om Zoom toegang te geven tot uw e-mail (en agenda indien u deze optie hebt geselecteerd).
  Nadat u toegang hebt gegeven, wordt u weer omgeleid naar de Zoom Mail-client om uw e-mails te bekijken.

Verbind uw Microsoft 365 (Exchange)-account met de Zoom Mail-client

 1. Meld u aan bij de Zoom-desktopclient.
 2. Klik op het tabblad Mail .
  Als uw Zoom-account nog nooit eerder werd geconfigureerd voor toegang tot e-mail of een agenda, zal u gevraagd worden dit nu te doen.
 3. Bekijk de bètavoorwaarden van Zoom wanneer daarom wordt gevraagd en klik op I Agree (Akkoord) om de voorwaarden te accepteren en door te gaan.
 4. Klik op Connect Office 365 Account (Office 365-account verbinden) om toegang te geven tot uw Office 365-account.
  Uw Zoom-profielpagina zal openen in uw standaardbrowser en uw machtigingen voor integratie van Agenda en Contacten openen.
 5. Wijzig de machtigingen voor de service en geef machtiging voor zowel Read (Lezen) als Write (Schrijven) voor e-mail.
  U kunt Zoom ook lees- en schrijfmachtigingen geven voor uw agenda, zodat u toegang krijgt tot uw agenda via de Zoom Calendar-client.
 6. Selecteer Office 365 als de service waarmee u verbinding wilt maken.
 7. Klik op Next (Volgende).
  U wordt omgeleid naar de aanmeldingspagina van Office 365.
 8. Meld u aan bij uw Office 365-account.
 9. Controleer of de optie Authorize with OAuth 2.0 (Autoriseren met OAuth 2.0) is geselecteerd en klik op Allow (Toestaan) om toegang te geven tot uw e-mail (en agenda indien u deze optie hebt geselecteerd).
  Nadat u toegang hebt gegeven, wordt u weer omgeleid naar de Zoom Mail-client om uw e-mails te bekijken.

Verbind uw Zoom Mail-serviceaccount met de Zoom Mail-client

Om verbinding te maken met de Zoom Mail- en Zoom Calendar-services dient u te beschikken over een Zoom One Pro- of Standard Pro-, Zoom One Zakelijk- of Zoom One Onderneming-account en moeten deze services zijn ingeschakeld voor gebruik door een beheerder.

 1. Meld u aan bij de Zoom-desktopclient.
 2. Klik op het tabblad Mail .
  Als uw Zoom-account nog nooit eerder werd geconfigureerd voor toegang tot e-mail of een agenda, zal u gevraagd worden dit nu te doen.
 3. Bekijk de bètavoorwaarden van Zoom wanneer daarom wordt gevraagd en klik op I Agree (Akkoord) om de voorwaarden te accepteren en door te gaan.
 4. Als dit de eerste keer is, klik dan op Get Started (Aan de slag).
  U zal de opties voor de mailservice te zien krijgen.
 5. Klik op Connect Zoom Mail (Zoom Mail verbinden).
  Opmerking
  : u moet over een licentie beschikken om een Zoom Mail-serviceaccount aan te maken.
  Uw persoonlijke versleutelingscode zal worden verstrekt, waarna u deze kunt kopiëren en bewaren in uw gegevens. Dit is noodzakelijk om uw versleutelde berichten op te halen als u dit apparaat zou verliezen.
 6. Klik op Next (Volgende) om door te gaan.
 7. Voer het gewenste e-mailadres voor de Zoom Mail-service in en klik op Create Account (Account aanmaken).
  Als het opgegeven e-mailadres reeds in gebruik of niet toegestaan is, wordt u gevraagd een ander e-mailadres op te geven.
  Als het adres is geaccepteerd, wordt uw nieuwe Zoom Mail-inbox geladen.

De Zoom mobiele app ondersteunt momenteel de mailservice van Zoom en Google, maar geen verbinding met de mailservice van Microsoft 365 (Exchange). Hoewel de Zoom mobiele app uw e-mails kan bekijken en beheren, moet de initiële configuratie van de Zoom Mail- en Zoom Calendar-services gebeuren via de desktopclient.

Verbind uw Google-account met de Zoom Mail-client

 1. Meld u aan bij de Zoom mobiele app.
 2. Tik op het tabblad More (Meer).
 3. Tik op Mail .
 4. Lees de introductie tot Zoom Mail en tik op Get Started (Aan de slag).
 5. Bekijk de bètavoorwaarden van Zoom en klik op I Agree (Akkoord) om de voorwaarden te accepteren en door te gaan.
 6. Tik op Sign in with Google (Aanmelden met Google) om toegang te krijgen tot uw Google-account.
  Uw Zoom-profielpagina zal openen in uw standaardbrowser en uw machtigingen voor integratie van Agenda en Contacten openen.
 7. Wijzig de machtigingen voor de service en geef machtiging voor zowel Read (Lezen) als Write (Schrijven) voor e-mail.
  U kunt Zoom ook lees- en schrijfmachtigingen geven voor uw agenda, zodat u toegang krijgt tot uw agenda-items via de Zoom Calendar-client.
 8. Selecteer Google als de service waarmee u verbinding wilt maken.
 9. Tik op Next (Volgende)
  . U wordt omgeleid naar de aanmeldingspagina van Google.
 10. Meld u aan bij uw Google-account en klik op Continue (Doorgaan) om Zoom toegang te geven tot uw e-mail (en agenda indien u deze optie hebt geselecteerd).
  Nadat u toegang hebt gegeven, wordt u weer omgeleid naar de Zoom Mail-client waar u uw agenda kunt bekijken.