De Zoom App Marketplace beheren


Met het Marketplace-beheerdersdashboard kunt u apps beheren die op uw account zijn geïnstalleerd, verzoeken voor voorafgaande goedkeuring en installatie beheren, app-machtigingen regelen, het rapport voor de Actieve apps-melder bekijken, e-mailmeldingen beheren en API-logboeken bekijken. Beheerders van uw account delen dezelfde weergaven bij het beheren van machtigingen, installaties en e-mailmeldingen.

Opmerking: Alle apps op de Zoom App Marketplace worden gecontroleerd op beveiliging en gegevensnaleving als onderdeel van het proces om de app te publiceren op de Zoom App Marketplace.

Dit artikel behandelt:

Voorwaarden

Toegang tot het beheerdersdashboard

Meld u aan op uw Zoom-account op marketplace.zoom.us en klik rechtsboven op Manage (Beheren) om toegang te krijgen tot het beheerdersdashboard.

Met het beheerdersdashboard kunt u:

Voorafgaande goedkeuring configureren

Om meer controle te hebben over integraties die door leden van het account worden gebruikt, kan een beheerder voorafgaande goedkeuring vereisen voor de installatie van apps. De beheerder kan apps die al zijn goedgekeurd voor gebruik vooraf goedkeuren of leden van het account kunnen goedkeuring vragen, waarbij beheerders op de hoogte worden gesteld van het verzoek.

Standaard is voor elk account voor één gebruiker dat nog geen toegang heeft tot Marketplace voorafgaande goedkeuring uitgeschakeld, terwijl dit voor accounts met meerdere gebruikers is ingeschakeld. Accounts voor één gebruiker worden herinnerd aan de instellingen voor voorafgaande goedkeuring bij het toevoegen van extra gebruikers.

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster op Advanced (Geavanceerd) en vervolgens op App Marketplace.
 3. Klik in de rechterbovenhoek van de Marketplace op Manage (Beheren). 
 4. Klik in het gedeelte Admin App Management (App-beheer voor beheerders) op Permissions (Machtigingen)
 5. Pas de optie Require publicly listed apps on the Zoom App Marketplace to be pre-approved (Voorafgaande goedkeuring vereisen voor openbaar vermelde apps op de Zoom App Marketplace) zo nodig aan voor uw gebruikers.
 6. Klik op de schakelknop om de optie in te schakelen. Als er een verificatiedialoogvenster wordt weergegeven, klik dan op Turn On (Inschakelen) om de wijziging te verifiëren.
 7. (Optioneel) Pas het selectievakje Allow publicly listed apps created by Zoom to be installed without admin pre-approval (Installatie van openbaar vermelde apps die door Zoom zijn gemaakt, toestaan zonder voorafgaande goedkeuring van de beheerder) aan om door Zoom gemaakte apps vrij te stellen van voorafgaande goedkeuring door een beheerder.
 8. (Optioneel) Pas het selectievakje Allow publicly listed apps created by users in your account to be installed without admin pre-approval (Installatie van openbaar vermelde apps die door gebruikers in uw account zijn gemaakt, toestaan zonder voorafgaande goedkeuring van de beheerder) aan om door een lid van uw organisatie gemaakte apps vrij te stellen van voorafgaande goedkeuring door een beheerder.

Specifieke gebruikers of gebruikersgroepen toestaan een app te installeren

Eigenaren of beheerders kunnen zoeken naar apps op de Marketplace en deze afzonderlijk vooraf goedkeuren. Zodra een app vooraf is goedgekeurd, kan deze door andere gebruikers in het account worden geïnstalleerd.

Opmerking: Als u een app niet hebt goedgekeurd in de App Marketplace, kunnen gebruikers in uw account een verzoek indienen om de app te installeren. Als dit gebeurt, ontvangt u een e-mail van noreply@zoom.us met meer informatie.

 1. Meld u aan op https://marketplace.zoom.us/ als beheerder of eigenaar.
 2. Zoek een app en klik op het pictogram om deze te selecteren.
 3. Schakel in het gedeelte App permissions (App-machtigingen) de schakelknop Approve use of this app (Gebruik van deze app goedkeuren) in.

Standaard is Allow all users on your account to install this app (Alle gebruikers in uw account toestaan deze app te installeren) geselecteerd. Als u in plaats daarvan de app vooraf wilt goedkeuren voor bepaalde gebruikers of groepen:

 1. Selecteer Allow specific users or user groups to install this app (Specifieke gebruikers of gebruikersgroepen toestaan deze app te installeren). 
 2. Klik op Add users (Gebruikers toevoegen). 
 3. Selecteer Add an individual user (Een individuele gebruiker toevoegen) of Add a user group (Een gebruikersgroep toevoegen). 
  1. Een individuele gebruiker toevoegen: voer het e-mailadres van de gebruiker in uw account in en klik op Add (Toevoegen). Herhaal dit proces indien nodig om extra gebruikers toe te voegen. 
  2. Een gebruikersgroep toevoegen: voer de groepsnaam van de gebruikersgroep in uw account in en klik op Add (Toevoegen). Herhaal dit proces indien nodig om extra gebruikersgroepen toe te voegen.

Opmerking: u kunt een combinatie van individuele gebruikers en gebruikersgroepen toegang geven krijgen tot een vooraf goedgekeurde app.

Bestaande voorafgaande goedkeuringen controleren

U kunt ook uw reeds vooraf goedgekeurde apps voor uw account bekijken. Als u alle apps wilt bekijken die in de afgelopen 30 dagen toegang hadden tot gegevens, gebruikt u het rapport Actieve apps-melder om apps te bekijken die recent actief waren.

 1. Klik op Manage (Beheren).
 2. Klik in het gedeelte Admin App Management (App-beheer voor beheerders) op Apps on Account (Apps op account). 
 3. Klik op het tabblad Pre-approved Apps (Vooraf goedgekeurde apps) om een lijst te bekijken met apps die u vooraf hebt goedgekeurd.

Verzoeken voor voorafgaande goedkeuring en installatie controleren

Beheerders en eigenaren kunnen alle openstaande verzoeken voor voorafgaande goedkeuring (per gebruiker geïnstalleerde apps) en installatie (geïnstalleerde apps op accountniveau) beheren. Bij elk verzoek wordt een e-mail van noreply@zoom.us met meer informatie naar beheerders gestuurd.

 1. Klik op Manage (Beheren).
 2. Klik in het gedeelte Admin App Management (App-beheer voor beheerders) op Apps requests (App-verzoeken). 
 3. Klik op het tabblad Active Requests (Actieve verzoeken) om verzoeken voor voorafgaande goedkeuring van uw gebruikers te controleren.Voor deze apps moet de beheerder de app vooraf goedkeuren voordat een gebruiker de app namens zichzelf kan installeren.
 4. Klik op Pre-approve (Vooraf goedkeuren) of Reject (Afwijzen). 

Zichtbaarheidsbeheer voor chatbots

Vanuit uw Zoom-accountbeheer kunt u een specifieke chatbot configureren om zichtbaar te zijn voor alle gebruikers in uw account of voor specifieke chatgroepen. Standaard zien alle gebruikers de app. Ga als volgt te werk om dit te wijzigen:

 1. Meld u aan bij Zoom Marketplace als beheerder.
 2. Navigeer naar de gewenste chat-app.
 3. Wijzig in het gedeelte App permissions (App-machtigingen) de Chat Visibility after installed (Zichtbaarheid van chats na installatie) naar Specific IM groups can view the app in chat (Specifieke chatgroepen kunnen de app in chat bekijken).
 4. Klik op Add IM groups (Chatgroepen toevoegen). 
 5. Zoek de chatgroep die u deze app wilt laten zien en klik op Add (Toevoegen). Herhaal dit indien nodig voor elke extra chatgroep.
  Opmerking: U moet chatgroepen hebben ingeschakeld in chatbeheer en er moet al een chatgroep zijn gemaakt om deze optie te kunnen gebruiken.
 6. Klik op Save (Opslaan).

E-mailmeldingen beheren

Gebruikers in uw account kunnen verzoeken voor voorafgaande goedkeuring en installatie voor apps verzenden in de App Marketplace. U kunt e-mailmeldingen voor deze verzoeken in- of uitschakelen en specifieke extra ontvangers aanwijzen. Ga als volgt te werk om e-mailmeldingen te beheren:

 1. Klik op Manage (Beheren).
 2. Klik bij Admin App Management (App-beheer voor beheerders) op Email Notifications (E-mailmeldingen).
 3. Klik op de schakelknop Notify when users send app requests (Waarschuwen wanneer gebruikers app-verzoeken verzenden) om e-mailmeldingen in te schakelen voor verzoeken voor voorafgaande goedkeuring, installatie en app-upgrades.
 4. (Optioneel) Klik op Notify when added user-level apps have updates (Waarschuwen wanneer voor op gebruikersniveau toegevoegde apps updates beschikbaar zijn) om e-mailmeldingen te ontvangen wanneer er updates beschikbaar zijn voor apps op gebruikersniveau. 
  Indien ingeschakeld, kunt u op Add Email (E-mail toevoegen) klikken om extra ontvangers toe te voegen die een melding moeten ontvangen.
  Opmerking: U kunt deze meldingen configureren om ze bijvoorbeeld naar uw ticketservice, Zendesk, te verzenden door het adres voor ondersteuning van uw ticketservice in te voeren. Raadpleeg de ondersteuningsdocumentatie van uw specifieke ticketsysteem voor meer informatie over het verkrijgen of configureren van uw adres voor ondersteuning.