Deelnemen aan pauzeruimtes


Pauzeruimtes zijn sessies die zijn afgesplitst van de hoofdvergadering in Zoom. Zij stellen de deelnemers in staat in kleinere groepen bijeen te komen, en zijn wat audio en video betreft volledig geïsoleerd van de hoofdsessie. Pauzeruimtes kunnen worden gebruikt voor samenwerking en bespreking van de vergadering.

Vereisten voor deelname aan de pauzeruimtes

Opmerkingen

Toegang tot een pauzeruimte

 1. De host moet u uitnodigen om in de pauzeruimte te komen.
 2. Klik op Deelnemen.
 3. Als u kiest voor Later, kunt u deelnemen door te klikken op Pauzeruimtesin uw besturingselementen van de vergaderingen.
 4. Klik op Deelnemen aan pauzeruimte.

  U krijgt toegang tot de volledige besturingselementen, net als bij de vergadering.

Zelf een pauzeruimte kiezen

Als de host de deelnemers de mogelijkheid heeft geboden om zelf pauzeruimtes te kiezen en zich bij pauzeruimtes van hun keuze aan te sluiten, kunnen de deelnemers een lijst van pauzeruimtes bekijken en kiezen die de host heeft opgesteld. Zij kunnen vrij de pauzeruimtes binnengaan en verlaten.

Opmerking: deelnemers die geen gebruik maken van de desktop- of mobiele app (versie 5.3.0 of hoger), kunnen niet zelf een pauzeruimte kiezen. De host zal deze deelnemers handmatig moeten verplaatsen.  

 1. Klik op Pauzeruimtes in uw bedieningselementen.
  Dit zal de lijst van open pauzeruimtes tonen die door de host is samengesteld. 
 2. (Optioneel) Klik op Alles uitvouwen om alle beschikbare ruimtes uit te vouwen en te zien welke deelnemers zich in die bepaalde ruimte bevinden.
  Opmerking: de opties Alles uitvouwen en Alles samenvouwen vereisen versie 5.9.6 of hoger. 
 3. Beweeg de muisaanwijzer over het nummer rechts van de pauzeruimte waaraan u wilt deelnemen, klik op Deelnemen en bevestig door op Deelnemen te klikken. 
 4. Herhaal dit indien nodig om naar andere pauzeruimtes te gaan, of klik op Ruimte verlaten om terug te keren naar de hoofdsessie. 

Hulp vragen

Als u op Hulp vragen klikt, wordt de host van de vergadering op de hoogte gebracht dat u hulp nodig hebt en wordt hen gevraagd naar uw pauzeruimte te komen.

 1. Klik op Hulp vragen in de besturingselementen van de vergadering.
 2. Bevestig dat u hulp wilt door te klikken op Host uitnodigen.

Opnemen in een pauzeruimte

 1. Vraag de host om toestemming om op te nemen. De host moet opname toestaan voordat hij de pauzeruimtes opent. Als de host de pauzeruimtes al heeft geopend, kan hij zich bij uw pauzeruimte voegen zodat u kunt opnemen.
 2. Klik op Opnemen in de bedieningselementen van de vergadering om een lokale opname te starten.
 3. Klik op het pauze- of stoppictogram in de bedieningselementen van de vergadering om de opname te pauzeren of te stoppen.

  De opname kan ook worden gestopt of gepauzeerd door op de indicator in de linkerbovenhoek te klikken.

Meer informatie over lokale opnames.

De pauzeruimte verlaten

U kunt de pauzeruimte verlaten en op elk moment terugkeren naar de hoofdvergaderingssessie, of u kunt de vergadering vanuit de pauzeruimte volledig verlaten.

 1. Klik op Pauzeruimte verlaten. 
 2. Kies of u de pauzeruimte of de hele vergadering wilt verlaten.
 3. Wanneer de host de pauzeruimtes beëindigt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en krijgt u de optie om onmiddellijk of binnen 60 seconden terug te keren naar de hoofdruimte.

Toegang tot een pauzeruimte

 1. De host moet u uitnodigen om in de pauzeruimte te komen.
 2. Klik op Deelnemen.
 3. Als u Later kiest, kunt u deelnemen door op Deelnemen aan pauzeruimte in uw vergaderbesturingselementen te klikken.
 4. Klik op Deelnemen aan pauzeruimte.

  U krijgt toegang tot de volledige bediening zoals bij de vergadering.

Zelf een pauzeruimte kiezen

Als de host de deelnemers de mogelijkheid heeft geboden om zelf pauzeruimtes te kiezen en zich bij pauzeruimtes van hun keuze aan te sluiten, kunnen de deelnemers een lijst van pauzeruimtes bekijken en kiezen die de host heeft opgesteld. Zij kunnen vrij de pauzeruimtes binnengaan en verlaten.

Opmerking: deelnemers die niet deelnemen met de desktop- of mobiele app (versie 5.3.0 of hoger) kunnen niet zelf een breakout room selecteren. De host zal deze deelnemers handmatig moeten verplaatsen.  

 1. Klik op Pauzeruimtes in uw bedieningselementen.
  Dit zal de lijst van open pauzeruimtes tonen die door de host is samengesteld. 
 2. (Optioneel) Klik op Alles uitvouwen om alle beschikbare ruimtes uit te vouwen en te zien welke deelnemers zich in die bepaalde ruimte bevinden.
  Opmerking: de opties Alles uitvouwen en Alles samenvouwen vereisen versie 5.9.6 of hoger. 
 3. Klik op Deelnemen naast de pauzeruimte waaraan u wenst deel te nemen, en bevestig daarna door opnieuw op Deelnemen te klikken. 
 4. Herhaal dit indien nodig om naar andere pauzeruimtes te gaan, of klik op Ruimte verlaten om terug te keren naar de hoofdsessie. 

Hulp vragen

Als u op Hulp vragen klikt, wordt de host van de vergadering op de hoogte gebracht dat u hulp nodig hebt en wordt hen gevraagd naar uw pauzeruimte te komen.

 1. Klik op Hulp vragen in de besturingselementen van de vergadering.
 2. Bevestig dat u hulp wilt door te klikken op Host uitnodigen.

De pauzeruimte verlaten

U kunt de pauzeruimte verlaten en op elk moment terugkeren naar de hoofdvergaderingssessie, of u kunt de vergadering vanuit de pauzeruimte volledig verlaten.

 1. Klik op Pauzeruimte verlaten. 
 2. Kies of u de pauzeruimte of de hele vergadering wilt verlaten.
 3. Wanneer de host de pauzeruimtes beëindigt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en krijgt u de optie om onmiddellijk of binnen 60 seconden terug te keren naar de hoofdruimte.

Toegang tot een pauzeruimte

 1. De host moet u uitnodigen om in de pauzeruimte te komen.
 2. Tik op Deelnemen.
 3. Als u op Later tikt, kunt u deelnemen door op Deelnemen aan pauzeruimte te tikken.
 4. Tik op Deelnemen.
  U krijgt toegang tot de volledige bedieningselementen, vergelijkbaar met de vergadering

Zelf een pauzeruimte kiezen

Als de host de deelnemers de mogelijkheid heeft geboden om zelf pauzeruimtes te kiezen en zich bij pauzeruimtes van hun keuze aan te sluiten, kunnen de deelnemers een lijst van pauzeruimtes bekijken en kiezen die de host heeft opgesteld. Zij kunnen vrij de pauzeruimtes binnengaan en verlaten.

Opmerking: deelnemers die niet deelnemen met de desktop- of mobiele app (versie 5.3.0 of hoger) kunnen niet zelf een breakout room selecteren. De host zal deze deelnemers handmatig moeten verplaatsen.  

 1. Tik op Pauzeruimtes linksboven in de bedieningselementen van de vergadering.
  Dit toont de lijst met open pauzeruimtes die door de host zijn gemaakt. 
 2. Tik op de Pauzeruimte waaraan u wilt deelnemen en tik vervolgens op Deelnemen
 3. Herhaal dit indien nodig om naar andere pauzeruimtes te gaan, of klik op Ruimte verlaten om terug te keren naar de hoofdsessie. 

Hulp vragen

Als u op Hulp vragen tikt, wordt de host van de vergadering op de hoogte gebracht dat u hulp nodig hebt en wordt deze gevraagd naar uw pauzeruimte te komen.

 1. Tik op Hulp vragen .
 2. Bevestig dat u hulp wilt door te tikken op Host uitnodigen.

De pauzeruimte verlaten

U kunt de pauzeruimte verlaten en op elk moment terugkeren naar de hoofdvergaderingssessie, of u kunt de vergadering vanuit de pauzeruimte volledig verlaten.

 1. Tik op Verlaten

  .
 2. Kies Verlaat de pauzeruimte
 3. Wanneer de host de pauzeruimtes beëindigt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en krijgt u de optie om onmiddellijk of binnen 60 seconden terug te keren naar de hoofdruimte.

Toegang tot een pauzeruimte

 1. De host moet u uitnodigen om in de pauzeruimte te komen.
 2. Tik op Deelnemen.
 3. Als u kiest voor Later, kunt u deelnemen door te tikken op Deelnemen aan de pauzeruimte.
  U krijgt toegang tot de volledige bediening zoals bij de vergadering.

Zelf een pauzeruimte kiezen

Als de host de deelnemers de mogelijkheid heeft geboden om zelf pauzeruimtes te kiezen en zich bij pauzeruimtes van hun keuze aan te sluiten, kunnen de deelnemers een lijst van pauzeruimtes bekijken en kiezen die de host heeft opgesteld. Zij kunnen vrij de pauzeruimtes binnengaan en verlaten.

Opmerking: deelnemers die niet deelnemen met de desktop- of mobiele app (versie 5.3.0 of hoger) kunnen niet zelf een breakout room selecteren. De host zal deze deelnemers handmatig moeten verplaatsen.  

 1. Tik op Pauzeruimtes linksboven in de bedieningselementen van de vergadering.
  Dit toont de lijst met open pauzeruimtes die door de host zijn gemaakt. 
 2. Tik op de Pauzeruimte waaraan u wilt deelnemen en tik vervolgens op Deelnemen
 3. Herhaal dit indien nodig om naar andere pauzeruimtes te gaan, of klik op Ruimte verlaten om terug te keren naar de hoofdsessie. 

Hulp vragen

Als u om Hulp vraagt, wordt de host van de vergadering op de hoogte gebracht dat u hulp nodig hebt en wordt deze gevraagd naar uw pauzeruimte te komen.

 1. Tik op het scherm om de bedieningselementen voor de vergadering weer te geven.
 2. Tik op Hulp vragen in de linkerbovenhoek.
 3. Bevestig dat u hulp wilt door op Hulp vragen te tikken.

De pauzeruimte verlaten

U kunt de pauzeruimte verlaten en op elk moment terugkeren naar de hoofdvergaderingssessie, of u kunt de vergadering vanuit de pauzeruimte volledig verlaten.

 1. Tik op Verlaten.

 2. Kies Verlaat de pauzeruimte
 3. Wanneer de host de pauzeruimtes beëindigt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en krijgt u de optie om onmiddellijk of binnen 60 seconden terug te keren naar de hoofdruimte.

Wanneer u zich per telefoon bij een pauzeruimte aansluit, hoeft u niets te doen om mee te doen. Zodra de host de pauzeruimtes opstart, krijgt u bericht dat u aan een pauzeruimte bent toegevoegd.

Deelnemen aan de pauzeruimte

U kunt het geluid weer aan- en uitzetten, net als in de hoofdsessie. Gebruik *6 om het geluid aan of uit te zetten.

Terugkeren naar de hoofdruimte

U krijgt bericht wanneer de host de pauzeruimtes heeft beëindigd en dat u over 60 seconden terugkeert naar de hoofdruimte. Druk op # om onmiddellijk naar de hoofdruimte te gaan.

Toegang tot een pauzeruimte

 1. De host moet u uitnodigen om in de pauzeruimte te komen.
 2. Klik op Deelnemen in de notificatiepop-up.
 3. Als u kiest voor Later, kunt u deelnemen door te klikken op Pauzeruimtes in de bedieningselementen van uw vergadering.
  U krijgt toegang tot de volledige bedieningselementen, vergelijkbaar met die van de vergadering.
  Opmerking: de webclient ondersteunt geen lokale opname.

Hulp vragen

Als u op Hulp vragen klikt, wordt de host van de vergadering op de hoogte gesteld dat u hulp nodig hebt en wordt deze gevraagd om naar uw pauzeruimte te komen.

 1. Klik op Hulp vragen in de besturingselementen van de vergadering.
 2. Bevestig dat u hulp wilt door te klikken op Host uitnodigen.

De pauzeruimte verlaten

U kunt de pauzeruimte verlaten en op elk moment terugkeren naar de hoofdvergaderingssessie, of u kunt de vergadering vanuit de pauzeruimte volledig verlaten.

 1. Klik op Pauzeruimte verlaten. 
 2. Kies of u de pauzeruimte of de hele vergadering wilt verlaten.
 3. Wanneer de host de pauzeruimtes beëindigt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en krijgt u de optie om onmiddellijk of binnen 60 seconden terug te keren naar de hoofdruimte.

Toegang tot een pauzeruimte

 1. De host moet u uitnodigen om in de pauzeruimte te komen.
 2. Klik op Deelnemen in de notificatiepop-up.
 3. Als u kiest voor Later, kunt u deelnemen door op Pauzeruimtes in de bedieningselementen van uw vergadering te klikken.
  U hebt dan toegang tot alle bedieningselementen, net als bij de vergadering.

Zelf een pauzeruimte kiezen

Als de host de deelnemers de mogelijkheid heeft geboden om zelf pauzeruimtes te kiezen en zich bij pauzeruimtes van hun keuze aan te sluiten, kunnen de deelnemers een lijst van pauzeruimtes bekijken en kiezen die de host heeft opgesteld. Zij kunnen vrij de pauzeruimtes binnengaan en verlaten.

Opmerking: deelnemers die niet deelnemen met de desktop- of mobiele app (versie 5.3.0 of hoger) of ChromeOS-app (versie 5.0.0 (4241.1207) of hoger) kunnen niet zelf een pauzeruimte kiezen. De host zal deze deelnemers handmatig moeten verplaatsen.  

 1. Klik op Pauzeruimtes in uw bedieningselementen.
  Dit zal de lijst van open pauzeruimtes tonen die door de host is samengesteld. 
 2. Klik op Deelnemen naast de pauzeruimte waaraan u wenst deel te nemen, en bevestig daarna door opnieuw op Deelnemen te klikken. 
 3. Herhaal dit indien nodig om naar andere pauzeruimtes te gaan, of klik op Ruimte verlaten om terug te keren naar de hoofdsessie. 

Hulp vragen

Als u op Hulp vragen klikt, wordt de host van de vergadering op de hoogte gesteld dat u hulp nodig hebt en wordt deze gevraagd om naar uw pauzeruimte te komen.

 1. Klik op Hulp vragen in de besturingselementen van de vergadering.
 2. Bevestig dat u hulp wilt door te klikken op Host uitnodigen.

De pauzeruimte verlaten

U kunt de pauzeruimte verlaten en op elk moment terugkeren naar de hoofdvergaderingssessie, of u kunt de vergadering vanuit de pauzeruimte volledig verlaten.

 1. Klik op Pauzeruimte verlaten. 
 2. Kies of u de pauzeruimte of de hele vergadering wilt verlaten.
 3. Wanneer de host de pauzeruimtes beëindigt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en krijgt u de optie om onmiddellijk of binnen 60 seconden terug te keren naar de hoofdruimte.