De afbeelding van uw virtuele achtergrond wijzigen


Met de virtuele achtergrondfunctie kunt u een afbeelding of video als uw achtergrond weergeven tijdens een Zoom-vergadering. Zo krijgt u meer privacy of een consistente, professionele uitstraling voor een presentatie. Afhankelijk van het apparaat waarmee u deelneemt aan de vergadering, kunt u de virtuele achtergrondfunctie met of zonder green-screen achter u gebruiken. De systeemvereisten zijn hoger voor een virtuele achtergrond zonder green-screen.

Bovendien kunt u, met of zonder green-screen, in plaats van een statische afbeelding korte video's selecteren als uw virtuele achtergrond. Net als bij een virtuele achtergrond zonder green-screen, zijn voor een virtuele video-achtergrond meer systeembronnen en dus hogere systeemvereisten nodig.

Ten slotte, als u geen eigen afbeeldingen of video's hebt om als virtuele achtergrond te gebruiken, kunt u ook gewoon niets gebruiken en in plaats daarvan de achtergrond vervagen. U kunt bovendien een virtuele achtergrond plaatsen in een Zoom-ruimte of een eenvoudigere functie als achtergrondmaskering in de Web Client.  

In dit artikel komt het volgende aan bod:

Voorwaarden voor virtuele achtergronden bij videovergaderingen

Aanbevolen instellingen voor een green-screen

Een virtuele achtergrond met een green-screen biedt het beste virtuele achtergrondeffect en gebruikt minder systeembronnen tijdens de vergadering. Voor deze methode heeft u een effen gekleurd scherm, gordijn of muur achter u nodig. Zoom vervangt de geselecteerde kleur met de afbeelding of video die u hebt geselecteerd. Deze methode verbetert de scherpte en definitie van het virtuele achtergrondeffect rondom uw gezicht, hoofd, oren en haar.

Voor het beste resultaat:

Aanbevolen instellingen zonder green-screen

Een virtuele achtergrond zonder green-screen biedt hetzelfde effect als met een green-screen, maar is minder scherp en gedefinieerd rondom uw gezicht, hoofd, oren en haar. Dit komt omdat het systeem u minder nauwkeurig kan onderscheiden op de voorgrond, zonder een effen, contrasterende kleur op de achtergrond. Deze methode vereist meer systeembronnen en heeft daarom hogere systeemvereisten.

Voor het beste resultaat:

Video- en afbeeldingspecificaties

Afmetingen van de achtergrondafbeelding

Achtergrondvideo

Virtuele achtergrond inschakelen

Er zijn een paar manieren om aan de slag te gaan met virtuele achtergrondfuncties. U kunt virtuele achtergronden inschakelen tijdens videovergaderingen op account-, groeps- en individueel gebruikersniveau.

Opmerking: Gebruikers moeten zich afmelden bij de Zoom desktop client en opnieuw aanmelden, om de virtuele achtergrond te activeren.

Account

Ga als volgt te werk om de virtuele achtergrondfunctie in te schakelen voor alle gebruikers in het account:

 1. Meld u als beheerder aan bij de Zoom web portal met toestemming om accountinstellingen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu op Account Management(Accountbeheer) en vervolgens op Account Settings (Accountinstellingen).
 3. Navigeer op het tabblad Vergadering naar de optie Virtuele achtergrond (onder het gedeelte In meeting (Advanced) (Tijdens de vergadering (Geavanceerd)) en controleer of de instelling is ingeschakeld.
  Opmerking: Als de instelling is uitgeschakeld, schakel deze dan in. Als er een dialoogvenster voor verificatie wordt weergegeven, kiest u Turn On (Inschakelen) om de wijziging te verifiëren.
 4. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt stellen voor alle gebruikers in uw account, klikt u op het hangslotpictogram en vervolgens op Vergrendelen om de instelling te bevestigen.
 5. (Optioneel) Vink Allow use of videos for virtual backgrounds (Gebruik van video's voor virtuele achtergronden toestaan) aan en klik vervolgens op Save (Opslaan) om de wijziging te bevestigen en uw gebruikers toegang te geven tot virtuele video-achtergronden.
 6. (Optioneel) Vink Allow users to upload custom backgrounds (Gebruikers toestaan aangepaste achtergronden te uploaden) aan en klik vervolgens op Save (Opslaan) om de wijziging te bevestigen en uw gebruikers toegang te geven om hun eigen virtuele achtergronden te uploaden, naast de achtergronden die momenteel zijn geüpload.
 7. (Optioneel) Klik op Manage virtual background (Virtuele achtergrond beheren) om standaardachtergrondafbeeldingen te uploaden die beschikbaar zijn voor gebruikers.
  Opmerking: Gebruikers moeten client-/app-versie 5.1.1 of hoger hebben om de achtergrondafbeeldingen te zien die u uploadt.
 8. (Optioneel) Vink Require users to always use virtual background (Gebruikers verplichten altijd een virtuele achtergrond te gebruiken) aan en klik vervolgens op Save (Opslaan) om de wijziging te bevestigen.
 9. (Optioneel) Vink Reset virtual backgrounds to default for users after each meeting (Virtuele achtergronden na elke vergadering naar een standaardachtergrond terugzetten voor gebruikers) aan, om na een Zoom-vergadering een virtuele achtergrond, geselecteerd door de beheerder, in te stellen voor gebruikers. Wanneer een gebruiker zijn vooraf goedgekeurde virtuele achtergrond voor een specifieke vergadering wijzigt, wordt zijn/haar achtergrond na de vergadering automatisch teruggezet naar de standaardinstelling.

Groep

Ga als volgt te werk om de virtuele achtergrondfunctie in te schakelen voor alle leden van een specifieke groep:

 1. Meld u als beheerder aan bij de Zoom web portal met toestemming om gebruikersgroepen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Groups (Groepen).
 3. Klik op de naam van de groep en klik vervolgens op het tabblad Vergadering om Instellingen te openen.
 4. Navigeer op het tabblad Vergadering naar de optie Virtuele achtergrond en controleer of de instelling is ingeschakeld.
  Opmerkingen:
  • Als de instelling is uitgeschakeld, schakel deze dan in bij Status. Als er een dialoogvenster voor verificatie wordt weergegeven, kiest u Turn On (Inschakelen) om de wijziging te verifiëren.
  • Als de instelling grijs wordt weergegeven, dan is deze vergrendeld op accountniveau en kan alleen op dat niveau worden gewijzigd.
 5. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt stellen voor alle gebruikers in deze groep, klikt u op het hangslotpictogram en vervolgens op Vergrendelen om de instelling te bevestigen.
 6. (Optioneel) Vink Allow use of videos for virtual backgrounds (Gebruik van video's voor virtuele achtergronden toestaan) aan en klik vervolgens op Save (Opslaan) om de wijziging te bevestigen en uw gebruikers toegang te geven tot virtuele video-achtergronden.
 7. (Optioneel) Vink Allow users to upload custom backgrounds (Gebruikers toestaan aangepaste achtergronden te uploaden) aan en klik vervolgens op Save (Opslaan) om de wijziging te bevestigen en uw gebruikers toegang te geven om hun eigen virtuele achtergronden te uploaden, naast de achtergronden die momenteel zijn geüpload.
 8. (Optioneel) Klik op Manage virtual background (Virtuele achtergrond beheren) om standaardachtergrondafbeeldingen te uploaden die beschikbaar zijn voor gebruikers.
  Opmerking: Gebruikers moeten client-/app-versie 5.1.1 of hoger hebben om de achtergrondafbeeldingen te zien die u uploadt.
 9. (Optioneel) Vink Require users to always use virtual background (Gebruikers verplichten altijd een virtuele achtergrond te gebruiken) aan en klik vervolgens op Save (Opslaan) om de wijziging te bevestigen.
 10. (Optioneel) Vink Reset virtual backgrounds to default for users after each meeting (Virtuele achtergronden na elke vergadering naar een standaardachtergrond terugzetten voor gebruikers) aan om na een Zoom-vergadering een virtuele achtergrond, geselecteerd door de beheerder, in te stellen voor gebruikers. Wanneer een gebruiker zijn vooraf goedgekeurde virtuele achtergrond voor een specifieke vergadering wijzigt, wordt zijn/haar achtergrond na de vergadering automatisch teruggezet naar de standaardinstelling.

Gebruiker

Ga als volgt te werk om de virtuele achtergrondfunctie in te schakelen voor eigen gebruik:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Instellingen.
 3. Navigeer op het tabblad Vergadering naar de optie Virtuele achtergrond (onder het gedeelte In meeting (Advanced) (Tijdens de vergadering (Geavanceerd)) en controleer of de instelling is ingeschakeld.
  Opmerkingen:
  • Als de instelling is uitgeschakeld, schakel deze dan in bij Status. Als er een dialoogvenster voor verificatie wordt weergegeven, kiest u Turn On (Inschakelen) om de wijziging te verifiëren.
  • Als de optie grijs wordt weergegeven, is deze vergrendeld op groeps- of accountniveau en moet u contact opnemen met uw Zoom-beheerder.

Virtuele achtergrond voor beheerders instellen

Beheerders kunnen hun eigen virtuele achtergronden uploaden die alle gebruikers in hun account kunnen gebruiken. Ze kunnen ook bepaalde virtuele achtergronden toewijzen voor gebruik door specifieke gebruikersgroepen. Beheerders kunnen gebruikers toestaan hun eigen virtuele achtergronden toe te voegen of hen beperken tot wat ze zelf hebben verstrekt.  

 1. Schakel de virtuele achtergrondfunctie in bij Account Settings (Accountinstellingen) of Group Settings (Groepsinstellingen).
 2. Klik op Manage virtual background (Virtuele achtergrond beheren).
 3. Klik op Choose files (Bestanden kiezen) of sleep de afbeeldingen die u wilt uploaden.
 4. Wacht tot het uploaden is voltooid, voordat u dit venster sluit. Er verschijnt een kleine banner bovenaan de pagina, wanneer het uploaden is gelukt.
  Nadat de nieuwe achtergronden zijn geüpload, moeten gebruikers zich afmelden bij de client en vervolgens weer aanmelden om de achtergronden van het web op te halen.

Opmerkingen:

Een virtuele achtergrond toepassen

De virtuele achtergrond op een desktop wijzigen

 1. Meld u aan op de Zoom desktop client.
 2. Klik op uw profielfoto en vervolgens op Instellingen.
 3. Selecteer Backgrounds & Filters (Achtergronden en filters).
  Opmerking: Als u het tabblad Virtuele achtergrond niet hebt en u dit hebt ingeschakeld op de webportal, meldt u dan af bij de Zoom desktop client en vervolgens weer aan.
 4. Vink I have a green screen (Ik heb een green-screen) aan als u een fysiek 'groen' scherm hebt opgesteld. U kunt vervolgens op uw video klikken om de juiste kleur voor de green-screen te selecteren.
 5. Klik op een afbeelding of video om de gewenste virtuele achtergrond te selecteren.
 6. (Optioneel) Voeg uw eigen afbeelding toe door op te klikken en te kiezen of u een afbeelding of video wilt uploaden.
  Klik desgevraagd op Downloaden om het virtuele achtergrondpakket te downloaden zonder een green-screen.

Opmerkingen:

 • Als u de virtuele achtergrond wilt uitschakelen, opent u de virtuele achtergrondopties opnieuw en kiest u de optie None (Geen).
 • Zorg ervoor dat u een effen achtergrondkleur gebruikt, als u I have a green screen (Ik heb een green-screen) hebt aangevinkt.
 • Nadat u een optie hebt geselecteerd, wordt die virtuele achtergrond gebruikt voor uw toekomstige vergaderingen.
 • Raadpleeg voor meer informatie over de optie Blur (Vervagen) het artikel Blurred background (Onscherpe achtergrond).
 • Als uw accountbeheerder een standaard virtuele achtergrond heeft ingesteld, kan die ook automatisch worden ingeschakeld als u uw virtuele achtergrond tijdens een vergadering hebt gewijzigd.
 1. Meld u aan op Zoom desktop client.
 2. Klik op Instellingen.
 3. Selecteer Virtuele achtergrond.
  Opmerking: Als u het tabblad Virtuele achtergrond niet hebt en u dit hebt ingeschakeld op de webportal, meldt u dan af bij de Zoom desktop client en vervolgens weer aan.
 4. Klik op een afbeelding om de gewenste virtuele achtergrond te selecteren.
 5. (Optioneel) Voeg uw eigen afbeelding toe door op te klikken en de afbeelding te selecteren die u wilt uploaden.

Opmerkingen:

  • Als u de virtuele achtergrond wilt uitschakelen, opent u de virtuele achtergrondopties opnieuw en kiest u de optie None (Geen).
  • Zorg ervoor dat u een effen achtergrondkleur gebruikt.
  • Nadat u een optie hebt geselecteerd, wordt die virtuele achtergrond gebruikt voor uw toekomstige vergaderingen.
  • Als uw beheerder een standaard virtuele achtergrond heeft ingesteld, kan die ook automatisch worden ingeschakeld als u uw virtuele achtergrond tijdens een vergadering hebt gewijzigd.

De Web Client biedt gebruikers standaard een vereenvoudigde virtuele achtergrondervaring, ook wel een achtergrondmaskering genoemd. Die gebruikt minder systeembronnen, waardoor het voor de meeste apparaten een haalbare optie is.

Apparaten die aan de noodzakelijke systeemvereisten voldoen, kunnen ook de virtuele achtergrondfunctie gebruiken.

 1. Via Web Client een vergadering/webinar starten of eraan deelnemen.
 2. Klik op de werkbalk met besturingselementen op de knop Instellingen.
 3. Klik op het tabblad Background (Achtergrond).
 4. Vink Virtuele achtergrond aan om die in te schakelen.
  Als dit niet is aangevinkt, wordt de achtergrondmaskering gebruikt.
 5. Klik op een afbeelding om de gewenste virtuele achtergrond te selecteren.
 6. (Optioneel) Voeg uw eigen afbeelding toe door op te klikken en de afbeelding te selecteren die u wilt uploaden.

De virtuele achtergrond op een mobiel wijzigen

 1. Meld u aan bij de Zoom mobile app.
 2. Tik tijdens een Zoom-vergadering op More (Meer) in de besturingselementen.
 3. Tik op Background and Effects (Achtergrond en effecten).
 4. Tik op de achtergrond die u wilt toepassen of tik op + om een nieuwe afbeelding te uploaden. De achtergrond wordt automatisch toegepast.
 5. Tik op Close (Sluiten) nadat u de achtergrond hebt geselecteerd, om terug te keren naar de vergadering.

Opmerkingen:

 • Nadat u een optie hebt geselecteerd, wordt die virtuele achtergrond gebruikt voor uw toekomstige vergaderingen.
 • Raadpleeg voor meer informatie over de optie Blur (Vervagen) het artikel Blurred background (Onscherpe achtergrond).
 • Als u de virtuele achtergrond wilt uitschakelen, opent u de virtuele achtergrondopties opnieuw en kiest u de optie None (Geen).
 • Als uw accountbeheerder een standaard virtuele achtergrond heeft ingesteld, kan die ook automatisch worden ingeschakeld als u uw virtuele achtergrond tijdens een vergadering hebt gewijzigd.

Problemen met de virtuele achtergrond oplossen

Als u problemen ondervindt met de virtuele achtergrond, probeer dan de volgende tips om ze op te lossen:

Als u problemen blijft ondervinden, neem dan contact op met Technische ondersteuning Zoom.