Sta deelnemers toe zich vóór de host aan te melden


Met de functie Aanmelden vóór de host, kunnen deelnemers deelnemen aan de vergadering voordat de host deelneemt of wanneer de host de vergadering niet kan bijwonen. Als u deze optie selecteert, kunnen de deelnemers zich bij de vergadering aansluiten voordat de host zich aanmeldt of zonder dat de host zich aanmeldt. Dit kan ingeschakeld worden om deelnemers op elk moment voor de geplande starttijd te laten aanmelden, of slechts 5, 10, of 15 minuten voor de geplande starttijd. 

Als u niet Aanmelden vóór de host selecteert, zullen de deelnemers een pop-up dialoogvenster te zien krijgen met de tekst 'De vergadering wacht op de host om zich aan te melden'. Als u de host bent, is er een aanmeldknop om aan te melden en de vergadering te starten als de host.

U kunt ook e-mailmeldingen inschakelen wanneer deelnemers zich vóór de host aansluiten.

Dit artikel behandelt:

Voorwaarden om deelnemers vóór de host toe te laten

Aanmelden vóór de host inschakelen voor alle vergaderingen

Om de optie Aanmelden vóór de host te zien bij het plannen van vergaderingen, moet u deze optie inschakelen in het webportaal.

Account

Als u voor alle leden van uw organisatie de optie Aanmelden vóór de host inschakelt, zal deze standaard ingeschakeld zijn voor alle nieuw geplande vergaderingen, maar leden kunnen het vinkje uitzetten als ze een vergadering plannen. Om deze instelling voor alle vergaderingen af te dwingen, moet u de instelling vergrendelen.

 1. Meld u aan op het Zoom-webportaal als beheerder met de bevoegdheid om accountinstellingen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu op Accountbeheer en vervolgens op Accountinstellingen.
 3. Controleer op het tabblad Vergadering of Aanmelden vóór de host is ingeschakeld. Als de instelling is uitgeschakeld, klikt u op de schakelaar om deze in te schakelen. Als er een verificatiedialoogvenster wordt weergegeven, kiest u Inschakelen om de wijziging te verifiëren.
 4. (Optioneel) Om aangepaste tijdslimieten voor Aanmelden vóór de host toe te staan, vinkt u de optie Deelnemers kunnen
  () minuten voor aanvangstijd deelnemen aan. 
 5. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt maken voor alle gebruikers in uw account, klikt u op het slotpictogram, en vervolgens op Vergrendelen om de instelling te bevestigen.

Groep

Als u Aanmelden vóór de host inschakelt voor alle leden van een specifieke groep, wordt dit standaard ingeschakeld voor alle nieuw geplande vergaderingen, maar leden kunnen dit vinkje uitzetten wanneer ze een vergadering plannen. Om deze instelling voor alle vergaderingen te forceren, moet u de instelling vergrendelen.

 1. Meld u aan op het Zoom-webportaal als beheerder met de bevoegdheid om gebruikersgroepen te bewerken.
 2. Klik Gebruikersbeheer en vervolgens op Groepen.
 3. Klik op de naam van de groep en klik vervolgens op het tabblad Vergadering en controleer of Aanmelden vóór de host is ingeschakeld.
 4. Als de instelling is uitgeschakeld, klikt u op de schakelaar om deze in te schakelen. Als er een verificatievenster wordt weergegeven, kiest u Inschakelen om de wijziging te verifiëren.
  Opmerking: Als de optie grijs wordt weergegeven, is deze op accountniveau vergrendeld en moet deze op dat niveau worden gewijzigd.
 5. (Optioneel) Om aangepaste tijdslimieten voor Aanmelden vóór de host toe te staan, vinkt u de optie Deelnemers kunnen
  () minuten voor aanvangstijd deelnemen aan. 
 6. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt stellen voor alle gebruikers in deze groep, klikt u op het slotpictogramen vervolgens op Vergrendelenom de instelling te bevestigen.

Gebruiker

Als u Aanmelden vóór de host inschakelt in uw vergaderingsinstellingen, is deze standaard ingeschakeld voor nieuw geplande vergaderingen, maar kunt u deze optie uitschakelen wanneer u een vergadering plant.

 1. Meld u aan op het Zoom-webportaal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Instellingen.
 3. Controleer op het tabblad Vergadering of Aanmelden vóór de host is ingeschakeld.
 4. Als de instelling is uitgeschakeld, klikt u op de schakelaar om deze in te schakelen. Als er een verificatievenster wordt weergegeven, kiest u Inschakelen om de wijziging te verifiëren.
  Opmerking: als de optie grijs wordt weergegeven, is deze vergrendeld op groeps- of accountniveau en moet u contact opnemen met uw Zoom-beheerder.
 5. (Optioneel) Om aangepaste tijdslimieten voor Aanmelden vóór de host toe te staan, vinkt u de optie Deelnemers kunnen
  () minuten voor aanvangstijd deelnemen aan. 

Aanmelden vóór de host voor een bepaalde vergaderingen inschakelen

 1. Meld u aan op de Zoom-desktopclient.
 2. Klik op Planning
  Dit opent het venster van de planner waar u de instellingen voor uw vergadering kunt selecteren.
 3. Klik op Geavanceerde opties.
 4. Vink aan. U kunt kiezen uit 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten, of Altijd
 5. Klik op Plannen.
Opmerkingen:
 • U kunt ook de optie vóór de begintijd voor elke geplande vergadering inschakelen. Klik op Vergaderingen onder aan de Zoom-toepassing. Plaats de muisaanwijzer op de vergadering waarvoor u deze wilt inschakelen en klik op Bewerken en vervolgens op Geavanceerde opties, schakel vóór de begintijd, kies hoe lang voordat u ze wilt toestaan deel te nemen en klik op Opslaan.
 • Aangepaste toetredingslimieten kunnen niet worden gebruikt met uw PMI en kunnen niet worden gebruikt bij gebruik van End-to-endversleuteling
 1. Meld u aan op het Zoom-webportaal.
 2. Klik op Vergaderingen.
 3. Een vergadering plannen, of selecteer een bestaande vergadering en klik op Deze vergadering bewerken.
 4. Schakel onder Vergaderopties het selectievakje vóór de begintijd in en kies hoe lang voordat u ze wilt toestaan zich aan te melden.
 5. Klik op Opslaan.

  Opmerking:
  aangepaste toetredingslimieten kunnen niet worden gebruikt met uw PMI en kunnen niet worden gebruikt bij gebruik van End-to-endversleuteling
 1. Meld u aan op de Zoom-desktopclient.
 2. Klik op Planning.
 3. Dit opent het venster van de planner waar u de instellingen voor uw vergadering kunt selecteren.
 4. Klik op Geavanceerde opties.
 5. Vink voor de starttijd aan en kies hoe lang van tevoren u hen wilt toestaan zich aan te melden. 
 6. Klik op Planning.
Opmerkingen:
 • U kunt ook de optie vóór de begintijd voor elke reeds geplande vergadering inschakelen. Klik op Vergaderingen onder aan de Zoom-toepassing.Plaats de muisaanwijzer op de vergadering waarvoor u deze wilt inschakelen en klik op Bewerken en vervolgens op Geavanceerde opties, schakel vóór de begintijd in, kies hoe lang voordat u ze wilt toestaan deel te nemen en klik op Opslaan.
 • Aangepaste toetredingslimieten kunnen niet worden gebruikt met uw PMI en kunnen niet worden gebruikt bij gebruik van End-to-endversleuteling
 1. Meld u aan op de Zoom mobiele app.
 2. Tik op Planning.
 3. Tik op Geavanceerde opties.
 4. Schakel Aanmelden vóór de host in.
 5. Klik op Gereed om de planning te voltooien.
 1. Meld u aan op de Zoom mobiele app.
 2. Tik op Planning
 3. Tik op Geavanceerde opties.
 4. Schakel Aanmelden vóór de host in.
 5. Klik op Gereed.

Opmerkingen: