Telefonisch deelnemen aan een Zoom-vergadering


U kunt deelnemen aan een Zoom-vergadering of -webinar door bij een virtuele vergadering in te bellen zonder een computer te gebruiken. Dit is nuttig wanneer:

U kunt ook telefonisch deelnemen met behulp van de 'bel me'-functie.

Dit artikel behandelt:

Vereisten voor deelname aan een telefonisch Zoom-gesprek

Inbelnummers van Zoom

Zoom beschikt voor veel landen over betaalde nummers die zijn inbegrepen bij alle abonnementen. Voor abonnees met een audio-abonnement beschikt Zoom daarnaast over gratis nummers en extra betaalde nummers. Welke inbelnummers er beschikbaar zijn, is afhankelijk van het audio-abonnement en de instellingen van de host.

Als de uitnodiging voor de vergadering geen lokaal nummer voor uw land bevat, kunt u de uitgebreidere lijst met internationale inbelnummers van Zoom gebruiken. Als een nummer niet is vermeld of als er in plaats van bepaalde nummers sterretjes (***) staan, betekent dit dat het nummer niet beschikbaar is in het account waarop u momenteel bent aangemeld.

Als u een Zoom Phone-licentie hebt, kunt u zonder gebruikskosten met Zoom Phone inbellen bij een vergadering of webinar.

Telefonisch deelnemen aan een Zoom-vergadering of -webinar

Telefonisch aan een vergadering deelnemen met behulp van de desktop client

Volg de onderstaande stappen als u met de desktop client aan een vergadering wilt deelnemen voor video en het delen van schermen, maar met uw telefoon toegang wilt tot de audio van de vergadering.

 1. Nadat u zich hebt aangemeld bij een Zoom-vergadering, wordt u gevraagd om automatisch deel te nemen met audio. Verschijnt dit bericht niet of hebt u het gesloten, klik dan op Join Audio (Deelnemen met audio) in de besturingselementen van de vergadering.
  Opmerking: Als u aan een webinar deelneemt, kunt u automatisch deelnemen met computeraudio. Klik op de pijl naast Audio Settings (Audio-instellingen) en vervolgens op Switch to Phone Audio (Overschakelen naar telefoonaudio).
 2. Klik op het tabblad Phone Call (Telefoongesprek).
  Opmerking: Als u een abonnement hebt op de add-on voor uitgaande oproepen, kunt u aan de vergadering deelnemen door uw telefoonnummer door Zoom te laten bellen.
 3. Volg de instructies voor inbellen:
  • Selecteer het land of de regio van waaruit u belt in het vervolgkeuzemenu Country/Region (Land/Regio).
  • Bel een van de opgegeven nummers.
  • Voer uw vergadering-ID in, gevolgd door een #.
  • Voer uw deelnemers-ID in, gevolgd door een #.
  • Voer de wachtwoordcode in wanneer daarom wordt gevraagd, gevolgd door een #

Als u zich automatisch hebt aangemeld met computeraudio, kunt u de computeraudio verlaten en telefonisch deelnemen:

 1. Klik op de pijl naast Mute / Unmute (Dempen/Dempen opheffen).
 2. Klik op Leave Computer Audio (Computeraudio verlaten).
 3. Klik op Phone Call (Telefoongesprek) en volg de instructie om in te bellen.
 1. Nadat u zich hebt aangemeld bij een Zoom-vergadering, wordt u gevraagd om automatisch deel te nemen met audio. Verschijnt dit bericht niet of hebt u het gesloten, klik dan op Join audio  (Deelnemen met audio) in de besturingselementen van de vergadering.
  Opmerking: Als u aan een webinar deelneemt, kunt u automatisch deelnemen met computeraudio. Klik op de pijl naast Audio Settings (Audio-instellingen) en vervolgens op Switch to Phone Audio (Overschakelen naar telefoonaudio).
 2. Klik op Phone Call (Telefoongesprek).
 3. Volg de instructies voor inbellen:
  • Selecteer het land of de regio van waaruit u belt in het vervolgkeuzemenu Country/Region (Land/Regio).
  • Bel een van de opgegeven nummers.
  • Voer uw vergadering-ID in, gevolgd door een #.
  • Voer uw deelnemers-ID in, gevolgd door een #.
  • Voer de wachtwoordcode in wanneer daarom wordt gevraagd, gevolgd door een #

Als u zich automatisch hebt aangemeld met computeraudio, kunt u de computeraudio verlaten en telefonisch deelnemen:

 1. Klik op de pijl naast Mute/Unmute (Dempen/Dempen opheffen).
 2. Klik op Leave Computer Audio (Computeraudio verlaten).
 3. Klik op Phone Call (Telefoongesprek) en volg de instructie om in te bellen.
 1. Nadat u via uw webbrowser bent aangemeld bij een Zoom-vergadering, wordt u gevraagd om automatisch deel te nemen met audio. Verschijnt dit bericht niet of hebt u het afgesloten, klik dan op Join Audio  (Deelnemen met audio) in de besturingselementen van de vergadering.
 2. Volg de instructies voor inbellen:
  • Selecteer het land van waaruit u belt in het vervolgkeuzemenu.
  • Kies een van de opgegeven nummers.
  • Voer uw vergadering-ID in, gevolgd door een #.
  • Voer uw deelnemers-ID in, gevolgd door een #.
  • Voer de wachtwoordcode in wanneer daarom wordt gevraagd, gevolgd door een #

Meer informatie over de Zoom web client.

Telefonisch aan een vergadering deelnemen via mobiel

 1. Nadat u zich hebt aangemeld bij een Zoom-vergadering, wordt u gevraagd om automatisch deel te nemen met audio. Verschijnt dit bericht niet of hebt u het gesloten, tik dan op Join Audio  (Deelnemen met audio) in de besturingselementen van de vergadering.
 2. Tik op Dial In (Inbellen).
 3. Tik op de pijl bovenaan om het land te selecteren van waaruit u belt.
 4. Tik op het nummer dat u wilt bellen.
 5. Tik op Dial (Kiezen).
 6. Tik op Call (Bellen).
 7. Om terug te gaan naar de Zoom-app veegt u de startbalk omhoog (iPhone X) of drukt u op de startknop (iPhone 8 of ouder), waarna u op het Zoom-pictogram tikt.
 8. Wanneer u de vergadering verlaat, kunt u kiezen voor Leave Meeting (Vergadering verlaten) of voor Leave Meeting with Telephone Connected (Vergadering verlaten met telefoon verbonden) om na het verlaten van de Zoom-app ingebeld te blijven bij de vergadering.

Als u zich automatisch hebt aangemeld met apparaataudio, kunt u de computeraudio verlaten en telefonisch deelnemen:

 1. Tik op More (Meer).
 2. Tik op Disconnect Audio (Audio loskoppelen).
 3. Tik op Join Audio (Deelnemen met audio) en volg de bovenstaande instructies.
 1. Nadat u zich hebt aangemeld bij een Zoom-vergadering, wordt u gevraagd om automatisch deel te nemen met audio. Verschijnt dit bericht niet of hebt u het gesloten, tik dan op Join Audio  (Deelnemen met audio) in de besturingselementen van de vergadering.
 2. Tik op Dial In (Inbellen).
 3. Tik op de pijl bovenaan om het land te selecteren van waaruit u belt, als dit niet standaard is geselecteerd.
 4. Volg de instructies voor inbellen:
  • Kies een van de opgegeven nummers.
  • Voer uw vergadering-ID in, gevolgd door een #.
  • Voer uw deelnemers-ID in, gevolgd door een #.
  • Voer de wachtwoordcode in wanneer daarom wordt gevraagd, gevolgd door een #
  • Tik na het inbellen op Close (Sluiten).

Als u zich automatisch hebt aangemeld met apparaataudio, kunt u de computeraudio verlaten en telefonisch deelnemen:

 1. Tik op More (Meer).
 2. Tik op Disconnect Audio (Audio loskoppelen).
 3. Tik op Join Audio  (Deelnemen met audio) en volg de bovenstaande instructies.
 1. Nadat u zich hebt aangemeld bij een Zoom-vergadering, wordt u gevraagd om automatisch deel te nemen met audio. Verschijnt dit bericht niet of hebt u het gesloten, tik dan op Join Audio  (Deelnemen met audio) in de besturingselementen van de vergadering.
 2. Tik op Dial In (Inbellen).
 3. Tik op de pijl bovenaan om het land te selecteren van waaruit u belt, als dit niet standaard is geselecteerd.
 4. Tik op de telefoonknop  naast het nummer dat u wilt bellen.
 5. Tik op Call (Bellen).
 6. Laat Zoom desgevraagd bellen en telefoongesprekken beheren.
 7. Ga terug naar uw startscherm en open Zoom opnieuw.
 8. Wanneer u de vergadering verlaat, kunt u kiezen voor Leave Meeting (Vergadering verlaten) of voor Leave Meeting with Telephone Connected (Vergadering verlaten met telefoon verbonden) om na het verlaten van de Zoom-app ingebeld te blijven bij de vergadering.

Opmerking: Als u een Android-apparaat gebruikt dat niet kan bellen, volgt u de instructies voor inbellen:

 • Kies een van de opgegeven nummers.
 • Voer uw vergadering-ID in, gevolgd door een #.
 • Voer uw deelnemers-ID in, gevolgd door een #.
 • Voer de wachtwoordcode in wanneer daarom wordt gevraagd, gevolgd door een #
 • Tik na het inbellen op Back (Terug).

Als u zich automatisch hebt aangemeld met computeraudio, kunt u de computeraudio verlaten en telefonisch deelnemen:

 1. Tik op More (Meer).
 2. Tik op Disconnect Audio (Audio loskoppelen).
 3. Tik op Join Audio  (Deelnemen met audio) en volg de bovenstaande instructies.

Uitsluitend telefonisch deelnemen aan een vergadering of webinar

 1. Kies een binnenlands nummer. Als u een betaald nummer belt, zijn de tarieven van uw provider van toepassing. U vindt de nummers in de uitnodiging voor uw vergadering. U kunt ook de volledige lijst met internationale inbelnummers raadplegen.
 2. U wordt gevraagd de vergadering-ID in te voeren, het getal van negen (9), tien (10) of elf (11) cijfers dat u van de host hebt gekregen, gevolgd door een #.
 3. Als de vergadering nog niet is begonnen en aanmelden vóór host niet is ingeschakeld, wordt u gevraagd de hostsleutel in te voeren om de vergadering te starten of op # te drukken om te wachten als u een deelnemer bent.
 4. U wordt gevraagd uw unieke deelnemers-ID in te voeren. Dit geldt alleen als u zich hebt aangemeld via uw computer of mobiele apparaat of panellid bent tijdens een webinar. Druk op # om over te slaan.
 5. Mogelijk wordt u gevraagd de wachtwoordcode van de vergadering in te voeren, gevolgd door een #. Deze wachtwoordcode staat in de uitnodiging van de vergadering die u van de host hebt gekregen.

Als u zich later aanmeldt via een computer of mobiel apparaat, kunt u de deelnemers-ID invoeren om uw telefoon- en apparaatsessie aan elkaar te koppelen en videobeeld te tonen terwijl u aan de telefoon bent. Om uw deelnemers-ID in te voeren zodra u in de vergadering bent, voert u #Deelnemers-ID# in op uw telefoon.

Bediening via de telefoon voor deelnemers

Tijdens een Zoom-vergadering kunt u de volgende opdrachten invoeren via DTMF-tonen met behulp van het toetsenblok van uw telefoon:

Het wachtwoord van de vergadering invoeren met uw toetsenblok

Als u een wachtwoord voor de vergadering moet invoeren, wordt er speciaal voor de telefoon een numeriek wachtwoord gegenereerd. U vindt dit wachtwoord in de uitnodiging, onder de inbelnummers en de vergadering-ID.

Telefonische vergaderingen hosten

Via uw telefoon kunt u aan elke Zoom-vergadering deelnemen en elke Zoom-vergadering starten, waarbij u DTMF-tonen gebruikt als besturingselementen. Om als host te worden herkend, moet u uw hostsleutel invoeren, die u vindt in uw gebruikersprofiel

Opmerking: Als u aanmelden vóór host inschakelt en alleen via uw telefoon deelneemt, wordt u niet herkend als de host en beschikt u niet over de besturingselementen van de host. Wilt u vergaderingen via uw telefoon hosten met alle besturingselementen van de host, schakel aanmelden vóór host dan niet in.

Meer informatie over het plannen of bewerken van een geplande vergadering:

U kunt ook overwegen om Persoonlijke audiovergadering te gebruiken.

Informatie over telefonische deelname als host

Bediening via de telefoon voor de host van de vergadering

Als u de hostsleutel hebt ingevoerd om de vergadering te starten, beschikt u als host over besturingselementen door DTMF-tonen in te voeren op uw toetsenblok. Voer ** op uw telefoon in om alle beschikbare opdrachten te horen.