Uw scherm of desktop delen op Zoom


Zelfs als uw video is ingeschakeld, kunt u met Zoom uw scherm, desktop of andere inhoud delen tijdens een vergadering.

Het delen van schermen tijdens Zoom-vergaderingen is ontworpen voor omgevingen waarin wordt samengewerkt. Als gebruikers hun scherm delen, behouden ze de volledige controle over hun eigen scherm, alsook wat de andere deelnemers aan de vergadering al dan niet kunnen zien. Bovendien kunnen de hosts van de vergaderingen uw schermactiviteiten niet zien, tenzij u ervoor kiest uw scherm te delen.

Met Zoom-videovergaderingen kunt u inhoud delen, waaronder:

Opmerkingen:

Voorwaarden voor het delen van videovergaderingen

Opmerkingen:

Het scherm van uw desktop delen

Uw desktop, scherm of inhoud delen

Uw scherm of inhoud delen:

 1. Klik op Scherm delen in de besturingselementen voor vergaderingen.
 2. Selecteer een van de volgende opties voor scherm delen:
  • Basis: deel uw volledige desktop, specifieke toepassingsvensters, whiteboard of iPhone/iPad-scherm.
   Opmerking: Gebruikers kunnen meerdere desktopprogramma's tegelijk selecteren in plaats van hun volledige desktop te delen, maar alle geselecteerde programma's moeten zich op hetzelfde scherm bevinden om zichtbaar te zijn. Alleen de gebruiker die deze functie hanteert, moet versie 5.4.3 of hoger hebben. Viewers kunnen deelnemen met oudere versies. Houd de Shift-toets in macOS of de Ctrl-toets in Windows ingedrukt om meer dan één toepassing te selecteren.
  • Geavanceerd
   • Slides/PowerPoint as Virtual Background (Dia's/PowerPoint als virtuele achtergrond): hiermee kunt u een diapresentatie gebruiken als uw virtuele achtergrond, waardoor u een meer alomvattende presentatie krijgt.
   • Portion of Screen (Gedeelte van het scherm): deel een gedeelte van het scherm dat wordt aangegeven met een groene rand. U kunt de rand desgewenst aanpassen door tijdens het delen op een kant of hoek te klikken en deze te slepen.
   • Computeraudio: alleen de audio van uw computer delen (de geselecteerde luidspreker in uw audio-instellingen). Selecteer de pijl-omlaag rechts van de optie Computeraudio om de audio-opties weer te geven en tussen Mono en Stereo (hoge geluidskwaliteit) te schakelen.
   • Video: lokaal opgeslagen video-inhoud delen via de ingebouwde videospeler van Zoom.
   • Content from 2nd Camera (Inhoud van een 2e camera): een secundaire camera delen die op uw computer is aangesloten, zoals een documentcamera of geïntegreerde camera op uw laptop.
  • Files (Bestanden): een bestand delen via een deelservice van derden, zoals Google Drive of Microsoft OneDrive. Volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij de externe service en Zoom toegang te verlenen.
   Opmerkingen:
   • Accountbeheerders kunnen deze opties uitschakelen, dus ze zijn niet altijd beschikbaar.
   • U kunt het bestand ook openen in een webbrowser en vervolgens het browservenster delen. Als u bijvoorbeeld een Google-document wilt delen, opent u het document in Chrome en deelt u vervolgens het Chrome-venster. Het eindresultaat is hetzelfde als wanneer u de opties voor delen op het tabblad Files (Bestanden) gebruikt.
 3. (Optioneel) Schakel de volgende functies in, welke u linksonder in de hoek van het deelvenster aantreft:
  • Share sound (Geluid delen): als u deze optie inschakelt, wordt elk geluid dat uw computer afspeelt gedeeld in de vergadering. Selecteer de pijl-omlaag rechts van de optie Geluid delen, om tussen de opties Mono en Stereo (hoge geluidskwaliteit) te schakelen.
  • Optimize for video clip (Optimaliseren voor videoclips): vink dit aan als u een videoclip op volledig scherm wilt delen. Zo niet, dan kunt u dit beter niet aanvinken, want deze optie kan een gedeeld scherm onscherp maken.
  • Share to breakout rooms (Delen met aparte vergaderruimtes): hiermee kan de host of co-host zijn of haar scherm vanuit de hoofdsessie rechtstreeks delen met alle open aparte vergaderruimtes.
 4. Klik op Share (Delen).
  Wanneer het proces voor delen is gestart en 80% van de apparaten bevestigt dat ze het gedeelde scherm ontvangen, ziet u een banner met de kennisgeving Participants can now see your shared screen (Deelnemers kunnen nu uw gedeelde scherm zien) of iets anders dat u wilde delen.

Opmerkingen:

 • Zoom schakelt automatisch over naar volledig scherm om de gedeelde schermweergave te optimaliseren. Als u het volledige scherm wilt afsluiten, klikt u rechtsboven in de hoek op Exit Full Screen (Volledig scherm afsluiten) of u drukt op de Esc-toets.
 • Als u het volledige scherm automatisch wilt uitschakelen wanneer u een gedeeld scherm bekijkt, dan past u Window size when screen sharing (Vensterformaat bij scherm delen) aan in de instellingen van uw desktop client.
 • Als u Content from 2nd Camera (Inhoud van 2e camera) hebt geselecteerd, klikt u linksboven in de hoek op Switch Camera (Van camera wisselen) om de camera te wisselen die u deelt.

Besturingselementen bij het delen van schermen

Wanneer u uw scherm gaat delen, worden de besturingselementen voor vergaderingen verplaatst naar een menu dat u over uw scherm kunt slepen.
Opmerking: Sommige van de onderstaande opties zijn niet zichtbaar als uw accountbeheerder uw toegang daartoe beperkt heeft of de functie alleen zichtbaar is voor de host of co-host van de vergadering.

 • Dempen/dempen opheffen: demp uw microfoon of hef deze demping op.
 • Start/Stop Video (Video starten/stoppen): start of stop de video tijdens de vergadering.
 • Security (Beveiliging): ga naar de beveiligingsopties tijdens vergaderingen.
 • Deelnemers: bekijk of beheer de deelnemers (als u de host bent).
  • Klik op de pijl-omlaag down-arrow-button.png om naar Invite (Uitnodigen) te gaan, waar u anderen kunt uitnodigen om deel te nemen aan de vergadering.
 • Peilingen: hiermee kunt u uw peilingen maken, bewerken en starten. De opties om peilingen te maken of te starten, openen de Zoom web portal in uw standaardbrowser. Wanneer de peiling sluit, kunt u de resultaten bekijken en het volledige rapport van de peiling downloaden. Als er al een peiling is gemaakt, kunnen zowel de host als co-host de peiling starten, maar alleen de host kan peilingen bewerken of toevoegen aan de vergadering.
 • New Share (Nieuw scherm delen): deel een nieuw scherm. U wordt gevraagd om te selecteren welk scherm u opnieuw wilt delen.
 • Pause Share (Delen pauzeren): pauzeer uw huidige gedeelde scherm.
 • Aantekeningen maken: geef aantekeningenhulpmiddelen weer om te tekenen, tekst toe te voegen, enzovoort.
 • More (Meer): plaats de muisaanwijzer op Meer voor extra opties.
  • Chat: open het chatvenster.
  • Record (Opnemen): start lokale opnames of in de cloud.
  • Meeting info (Informatie over vergadering): geeft de ID, host, wachtwoordcode, uitnodigingslink, uw deelnemers-ID en versleutelingsstatus van de huidige vergadering weer.
  • Ondertiteling/Live transcript (alleen beschikbaar voor de host): als u ondertiteling en live transcriptie voor uw account hebt ingeschakeld, klikt u hier om naar deze opties te gaan.
  • Aparte vergaderruimtes: start aparte vergaderruimtes.
  • Enable annotation for others (Aantekeningen inschakelen voor anderen): sta toe of voorkom dat de deelnemers aantekeningen maken op uw gedeelde scherm.
  • Show/Hide Names of Annotators (Namen van annotators weergeven/verbergen): toon of verberg de naam van de deelnemers die aantekeningen maken op een gedeeld scherm. Als dit is ingesteld op weergeven, wordt de naam van de deelnemer kort weergegeven naast de aantekening.
  • Hide/Show video panel (Deelvenster voor video verbergen/weergeven)
  • Hide/Show Floating Meeting Control (Zwevende besturingselementen voor vergaderingen verbergen/weergeven)
  • Geluid delen
  • Optimize for video clip
   (Optimaliseren voor videoclip)Opmerking: Schakel deze instelling niet in als u geen videoclip op een volledig scherm wilt delen, want dit maakt uw gedeelde scherm onscherp. Zorg dat dit voor en na de video die u wilt afspelen in- of uitgeschakeld is.
  • Live on Facebook (Live op Facebook): zend uw vergadering live uit op Facebook.
  • Live on Workplace by Facebook (Live op Workplace by Facebook): zend uw vergadering live uit op Workplace by Facebook.
  • Live on Youtube (Live op Youtube): zend uw vergadering live uit op Youtube.
  • Live on Custom Live Streaming Service (Live op aangepaste livestreamservice): zend uw vergadering uit op een aangepast platform voor streaming.
  • End Meeting (Vergadering beëindigen): verlaat de vergadering of beëindig de vergadering voor alle deelnemers.

Zoom-vensters weergeven tijdens scherm delen

Het Zoom-venster wordt niet standaard gedeeld als u uw scherm deelt. Het kan handig zijn om het Zoom-venster weer te geven als u een scherm deelt, bijvoorbeeld wanneer een deelnemer u wilt uitleggen hoe u Zoom gebruikt.

Om Zoom-vensters weer te geven tijdens scherm delen, doet u het volgende:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Settings (Instellingen).
 3. Controleer in het gedeelte In Meeting (Basic) (Tijdens de vergadering (Basis)) of Show Zoom windows during screen share (Zoom-vensters weergeven tijdens scherm delen) is ingeschakeld. Hierdoor wordt de instelling weergegeven in de desktop client.
 4. Meld u af bij de Zoom desktop client en meld u vervolgens weer aan. U kunt de client ook verlaten en deze opnieuw openen.
 5. Klik op uw profielfoto en vervolgens op Instellingen.
 6. Klik op het tabblad Scherm delen en verifieer dat Zoom-vensters weergeven tijdens scherm delen is ingeschakeld.

Bij gebruik van twee beeldschermen

Als u een opstelling met twee beeldschermen gebruikt, kunt u de functie voor twee beeldschermen inschakelen om het gedeelde scherm op het ene beeldscherm en de deelnemers op het tweede te bekijken.

Opmerking: Op macOS 10.15 Catalina moet u Zoom eerst toegang geven tot de schermopnames om uw scherm te kunnen delen. U kunt dit doen in uw System Preferences (Systeemvoorkeuren). Selecteer de optie Security & Privacy(Beveiliging en privacy), klik op het tabblad Privacy, scrol omlaag naar Screen Recording (Schermopname) en vink tot slot de optie aan voor zoom.us.

Uw desktop, scherm of inhoud delen

Uw scherm of inhoud delen:

 1. Klik op Share Screen (Scherm delen) in de besturingselementen voor vergaderingen.
 2. Selecteer een van de volgende opties voor scherm delen:
  • Basis: deel uw volledige desktop, een specifiek toepassingsvenster of een whiteboard.
   Opmerkingen
   :
   • Delen vanaf een iPhone/iPad wordt niet ondersteund op Linux.
   • Linux-sessies die Wayland gebruiken, kunnen alleen een volledige desktop of whiteboard delen. Start uw Linux-sessie met Xorg op, als u alleen een specifieke toepassing wilt delen.
  • Geavanceerd
   • Portion of Screen (Gedeelte van het scherm): deel een gedeelte van het scherm dat wordt aangegeven met een groene rand. U kunt de rand desgewenst aanpassen door tijdens het delen op een kant of hoek te klikken en deze te slepen.
   • Music or Computer Sound Only (Alleen muziek of computergeluid): alleen de audio van uw computer delen (de geselecteerde luidspreker in uw audio-instellingen). Selecteer de pijl-omlaag v rechts van de optie Music or Computer Audio (Muziek of computeraudio) om de audio-opties weer te geven en tussen Mono en Stereo (hoge geluidskwaliteit) te schakelen.
 3. (Optioneel) Schakel de volgende functies in, welke u linksonder in de hoek van het deelvenster aantreft:
  • Share Computer Sound (Computergeluid delen): als u deze optie inschakelt, wordt elk geluid dat uw computer afspeelt gedeeld in de vergadering. Selecteer de pijl-omlaag rechts van de optie Share Computer Sound (Computergeluid delen) om tussen de opties Mono en Stereo (hoge geluidskwaliteit) te schakelen.
  • Optimize Screen Sharing for video clip (Scherm delen optimaliseren voor videoclips): vink dit aan als u een videoclip op volledig scherm wilt delen. Zo niet, dan kunt u dit beter niet aanvinken, want deze optie kan een gedeeld scherm onscherp maken.
  • Share to breakout rooms (Delen met aparte vergaderruimtes): hiermee kan de host of co-host zijn of haar scherm vanuit de hoofdsessie rechtstreeks delen met alle open aparte vergaderruimtes.
 4. Klik op Share (Delen).
  Wanneer het proces voor delen is gestart, ziet u een banner met de kennisgeving Participants can now see your shared screen (Deelnemers kunnen nu uw gedeelde scherm zien) of iets anders dat u wilde delen.

Opmerkingen:

 • Zoom schakelt automatisch over naar volledig scherm om de gedeelde schermweergave te optimaliseren. Als u het volledige scherm wilt afsluiten, klikt u rechtsboven in de hoek op Exit Full Screen (Volledig scherm afsluiten) of u drukt op de Esc-toets.
 • Als u het volledige scherm automatisch wilt uitschakelen wanneer u een gedeeld scherm bekijkt, dan past u Window size when screen sharing (Vensterformaat bij scherm delen) aan in de instellingen van uw desktop client.
 • Als u Content from 2nd Camera (Inhoud van 2e camera) hebt geselecteerd, klikt u linksboven in de hoek op Switch Camera (Van camera wisselen) om de camera te wisselen die u deelt.

Besturingselementen bij het delen van schermen

Wanneer u uw scherm gaat delen, worden de besturingselementen voor vergaderingen verplaatst naar een menu dat u over uw scherm kunt slepen.

Opmerking: Sommige van de onderstaande opties zijn niet zichtbaar als uw accountbeheerder uw toegang daartoe beperkt heeft of de functie is alleen zichtbaar is voor de host of co-host van de vergadering.

 • Dempen/dempen opheffen: demp uw microfoon of hef deze demping op.
 • Start/Stop Video (Video starten/stoppen): start of stop de video tijdens de vergadering.
 • Security (Beveiliging): ga naar de beveiligingsopties tijdens vergaderingen.
 • Deelnemers: bekijk of beheer de deelnemers (indien de host).
  • Klik op de pijl-omlaag om naar Invite (Uitnodigen) te gaan, waar u anderen kunt uitnodigen om deel te nemen aan de vergadering.
 • New Share (Nieuw scherm delen): deel een nieuw scherm. U wordt gevraagd om te selecteren welk scherm u opnieuw wilt delen.
 • Pause Share (Delen pauzeren): pauzeer uw huidige gedeelde scherm.
 • Aantekeningen maken: geef aantekeningenhulpmiddelen weer om te tekenen, tekst toe te voegen, enz.
 • Peilingen: hiermee kunt u uw peilingen maken, bewerken en starten. De opties om peilingen te maken of te starten, openen de Zoom web portal in uw standaardbrowser. Wanneer de peiling sluit, kunt u de resultaten bekijken en het volledige rapport van de peiling downloaden. Als er al een peiling is gemaakt, kunnen zowel de host als co-host de peiling starten, maar alleen de host kan peilingen bewerken of toevoegen aan de vergadering.
 • More (Meer): plaats de muisaanwijzer op Meer voor extra opties.
  • Chat: open het chatvenster.
  • Record on this Computer (Opnemen op deze computer): start een lokale opname.
  • Record to the Cloud (Opnemen in de cloud): start een cloudopname.
  • Meeting info (Informatie over vergadering): geeft de ID, host, wachtwoordcode, uitnodigingslink, uw deelnemers-ID en versleutelingsstatus van de huidige vergadering weer.
  • Allow/Disable participants annotation (Aantekeningen in-/uitschakelen voor deelnemers): deelnemers toestaan of verhinderen om aantekeningen te maken op uw gedeelde scherm.
  • Show/Hide Names of Annotators (Namen van annotators weergeven/verbergen): toon of verberg de naam van de deelnemers die aantekeningen maken op een gedeeld scherm. Als dit is ingesteld op weergeven, wordt de naam van de deelnemer kort weergegeven naast de aantekening.
  • Hide/Show video panel (Deelvenster voor video verbergen/weergeven)
  • Audio-instellingen: open de audio-instellingen in de client.
  • Video-instellingen: open de video-opties in de client.
  • Computergeluid delen
  • Optimize Share for Full-screen Video Clip
   (Delen optimaliseren voor videoclip op volledig scherm) Opmerking: Schakel deze instelling niet in als u geen videoclip wilt delen, want dit maakt uw gedeelde scherm onscherp. Zorg dat dit voor en na de video die u wilt afspelen in- of uitgeschakeld is.
  • End Meeting (Vergadering beëindigen): verlaat de vergadering of beëindig de vergadering voor alle deelnemers.

Bij gebruik van twee beeldschermen

Als u een opstelling met twee beeldschermen gebruikt, kunt u de functie voor twee beeldschermen inschakelen om het gedeelde scherm op het ene beeldscherm en de deelnemers op het tweede te bekijken.

Opmerking: Sommige van deze opties kunnen worden uitgeschakeld in uw accountinstellingen, onder Integrations (Integraties).

Inhoud delen

Om inhoud te delen:

 1. Tik op Share (Delen) in de besturingselementen voor vergaderingen.
 2. Tik op het type inhoud dat u wilt delen.
 3. Tik op een van de volgende opties.
  • Photo's (Foto's): deel een foto vanuit uw bestandsbeheer of foto-apps (bv. Google Photos). Afhankelijk van de apps die op uw Android-apparaat zijn geïnstalleerd, kunt u verschillende opties zien om te delen.
  • Documents (Documenten): selecteer een lokaal opgeslagen pdf of afbeelding om te delen.
  • Box, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive of Microsoft OneDrive for Business: selecteer een bestand dat u wilt delen in de geselecteerde service voor bestanden delen. U moet Zoom toegang verlenen tot uw account.
   Opmerking: Alleen pdf's en afbeeldingen worden ondersteund.
  • Website-URL: voer een URL in om een browser te openen en de website te delen.
  • Bookmark (Bladwijzer): deel bladwijzers die zijn opgeslagen in de Zoom-app.
   Opmerking: Bladwijzers worden niet gesynchroniseerd met uw account en worden verwijderd wanneer u zich afmeldt bij de mobiele app.
  • Scherm: deel een weergave van het volledige scherm van uw telefoon.
  • Camera: hiermee kunt u uw videocamera of een aangesloten webcam delen.
  • Share Whiteboard (Whiteboard delen): deel een whiteboard waarop u aantekeningen kunt maken.

Uw scherm delen

Uw volledige scherm delen, inclusief toepassingen op uw Android-apparaat:

 1. Tik op Share share-screen-button-green.png(Delen) in de besturingselementen voor vergaderingen.
 2. Tik op Screen
  (Scherm). Het Android-systeem informeert u aan de hand van een kennisgeving waartoe scherm delen toegang heeft.
 3. Tik op Start Now (Nu starten) om te bevestigen.
  Het scherm delen begint en Zoom blijft op de achtergrond actief. U kunt nu de app kiezen die u wilt delen.
 4. Tik onderaan uw scherm op Annotate (Aantekeningen maken) om de aantekeningenhulpmiddelen te openen of tik op Stop Share (Delen stoppen) om het delen te stoppen en terug te gaan naar de besturingselementen voor vergaderingen.

Apparaataudio delen

Opmerking: Verifieer of het geluid dat wordt gegenereerd door de app die u deelt, mag worden vastgelegd door niet-systeemtoepassingen. Sommige apps kunnen voorkomen dat geluid wordt gedeeld, omwille van beveiligings- en privacyredenen.

Om apparaataudio te delen:

 1. Volg de instructies om het delen van uw scherm te beginnen.
 2. Tik op de optie Share Audio (Audio delen), te vinden tussen de opties Annotate (Aantekeningen maken) en Stop Share (Delen stoppen).
 3. Tik nogmaals om delen uit te schakelen of tik op Delen stoppen om het delen volledig te beëindigen.

Op iOS kunt u de volgende opties delen:

 • Scherm (vereist iOS 11 of hoger)
 • Photos (Foto's)
 • iCloud Drive
 • Box, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive of Microsoft OneDrive for Business: selecteer een bestand dat u wilt delen in de geselecteerde service voor bestanden delen. U moet Zoom toegang verlenen tot uw account. Alleen pdf's en afbeeldingen worden ondersteund.
 • Website-URL's
 • Bookmark
  (Bladwijzer):Opmerking: bladwijzers worden niet gesynchroniseerd met uw account en worden verwijderd wanneer u zich afmeldt bij de mobiele app.
 • Whiteboard (alleen iPad)

Opmerking: Sommige van deze opties kunnen worden uitgeschakeld in uw accountinstellingen, onder Integrations (Integraties). Als u uw volledige scherm wilt delen op een oudere versie van Zoom, raadpleegt u iOS-toepassingen delen.

Inhoud delen

Om inhoud te delen:

 1. Tik op Share Content share-screen-button-green.png (Inhoud delen) in de besturingselementen voor vergaderingen.
 2. Tik op het type inhoud dat u wilt delen.
  Als u bijvoorbeeld Google Drive selecteert, wordt een reeks documenten weergegeven die kunnen worden gedeeld.
 3. Selecteer het document dat u wilt delen en vervolgens Share (Delen) rechtsboven in de hoek.
 4. De inhoud wordt nu gedeeld in de vergadering.

Opmerkingen:

 • U kunt geen aantekeningen maken, wanneer u uw volledige scherm deelt met de vergadering via een iOS-apparaat. Als u aantekeningen moet maken, wanneer u een volledig iOS-scherm deelt, raadpleegt u iOS-toepassingen delen.
 • Terwijl u uw scherm deelt, kunt u de videoweergave van uzelf verbergen door het videovoorbeeldvenster naar de rand van het scherm te vegen.