Aan de slag met Zoom-rapporten


Het gedeelte Reports (Rapporten) van de Zoom web portal is een krachtig hulpmiddel dat accounteigenaren en -beheerders diverse account-, vergaderings- en webinarstatistieken biedt waarmee ze te weten kunnen komen hoe hun organisatie Zoom gebruikt. Krijg toegang tot waardevolle informatie, bijvoorbeeld over wie uw Zoom-vergaderingen bijwonen, dankzij een volledige lijst met vergaderingsdeelnemers. Leden van het account kunnen vergaderingsstatistieken en -rapporten raadplegen over deelnemers aan/registraties voor hun vergaderingen en webinars. Wanneer een vergadering wordt beëindigd, kan het tot 30 minuten duren voordat er een volledig rapport beschikbaar is.

Vergaderingsrapporten, waaronder deelnemerslijsten en peilingresultaten, kunnen voor de afgelopen 12 maanden worden opgehaald met een zoekbereik van maximaal één maand per keer. Als een vergadering niet binnen 30 dagen wordt gestart, vervalt en batchgewijs door Zoom wordt verwijderd, worden de registratierapporten voor die vergadering eveneens verwijderd. Wanneer webinars worden verwijderd, blijven alle bijbehorende rapporten behouden.

Opmerking: Er worden alleen rapporten gemaakt voor vergaderingen die met een betaald account worden gehost. Als u uw account upgradet, worden er geen rapporten gegenereerd voor vergaderingen die vóór de upgrade zijn gehouden.

Dit artikel behandelt:

Vereisten voor het maken van rapporten

Toegang krijgen tot rapporten voor uw account

  1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
  2. Voer in het navigatiemenu een van de volgende handelingen uit:
    • Als u accounteigenaar of beheerder bent of een rol hebt met toegang tot Usage Raports (Gebruiksrapporten), klikt u op Account Management (Accountbeheer) en vervolgens op Reports (Rapporten).
    • Als u als accountlid toegang wilt tot rapporten die deel uitmaken van het Zoom Phone Power Pack, klikt u op Analytics & Reports (Analyse en rapporten).
  3. Klik op het type rapport dat u wilt ophalen. U kunt ook op het tabblad User Activity Reports (Gebruikersactiviteitenrapporten) klikken om meer soorten rapporten te bekijken (standaard alleen toegankelijk voor de accounteigenaar).

Beschrijving van soorten rapporten voor leden

Usage (Gebruik): de optie Usage report (Gebruiksrapport) biedt toegang tot een lijst met vergaderingen, deelnemers en vergaderingsnotulen voor vergaderingen die u hebt gehost.

Meeting (Vergadering): met de Meetings report-optie (Vergaderingsrapport) kunt u zoeken naar registratierapporten en peilingrapporten voor een vergadering. Selecteer het type rapport dat u nodig hebt, zoek binnen een datumbereik om de vergadering te vinden en klik op Generate (Genereren). Terwijl het rapport wordt verwerkt, verschijnt het in het tabblad Report Queue (Rapportwachtrij). Klik op Delete (Verwijderen) om de verwerking van het rapport te annuleren.

Webinar: met de optie Webinar report (Webinarrapport) kunt u zoeken naar registratie-, deelnemers-, prestatie-, V&A- en peilingrapporten voor webinars. Selecteer het type rapport dat u nodig hebt, zoek binnen een datumbereik om het webinar te vinden en genereer vervolgens het rapport. 
Opmerking: U hebt alleen toegang tot webinarreporten als er een webinarlicentie aan uw profiel is toegewezen. Beheerders hebben ook zonder webinarlicentie toegang tot alle webinarrapporten van het account.

Beschrijving van soorten rapporten voor accountbeheer

Tabblad Usage Reports (Gebruiksrapporten)

Daily (Dagelijks): toont het accountbrede gebruik voor elke dag in een gegeven maand. Het vermeldt de nieuwe gebruikers, vergaderingen, deelnemers en vergaderingsnotulen. Dit rapport bevat elke vergadering die is gehost door een gebruiker van het account.

Active Hosts (Actieve hosts): toont een lijst met actieve vergaderingen en gebruikers gedurende een specifiek tijdbereik van niet meer dan één maand. 'Actieve vergadering' betekent dat de vergadering is gestart tijdens het opgegeven tijdbereik. 'Actieve gebruiker' betekent dat de gebruiker tijdens het opgegeven tijdbereik heeft deelgenomen aan minstens één vergadering. De informatie hier is in wezen hetzelfde als die van het gebruiksrapport voor gebruikers die lid zijn, maar dan voor alle vergaderingen van het account. Klik op het getal in de kolom Participants Source (Deelnemersbron) om een lijst met interne en externe deelnemers weer te geven. Externe deelnemers hebben het label Guest (Gast) achter hun weergavenaam.

Inactive Hosts (Inactieve hosts): toont een lijst met gebruikers die gedurende een bepaalde periode geen vergadering of webinar hebben gehost. 

Upcoming Events (Komende evenementen): toont een lijst met alle komende vergaderingen en evenementen voor de geselecteerde periode (inclusief terugkerende vergaderingen en webinars). U kunt ook zoeken op het e-mailadres of de naam van de host. Schakel het selectievakje in om evenementen zonder vaste tijd toe te voegen.

Meeting (Vergadering): hiermee kunt u zoeken naar registratierapporten en peilingrapporten voor een vergadering die is gehost door een gebruiker van het account. Selecteer het soort rapport dat u nodig hebt, zoek binnen een datumbereik om de vergadering te vinden en klik op Generate (Genereren).
Opmerking: Wanneer een vergadering vervalt en batchgewijs door Zoom wordt verwijderd, blijven alle bijbehorende rapporten nog maximaal 12 maanden beschikbaar, behalve het registratierapport.

Webinar: hiermee kunt u zoeken naar registratie-, deelnemers-, prestatie-, V&A- en peilingrapporten voor webinars die zijn gehost door een gebruiker van het account. Selecteer het type rapport dat u nodig hebt, zoek binnen een datumbereik om het webinar te vinden en genereer vervolgens het rapport. 
Opmerking: Wanneer een webinar vervalt en batchgewijs door Zoom wordt verwijderd, blijven alle bijbehorende rapporten nog maximaal 12 maanden beschikbaar. U moet echter altijd een webinarlicentie hebben om webinarrapporten te kunnen raadplegen. Beheerders hebben ook zonder webinarlicentie toegang tot alle webinarraporten van het volledige account.

Audio Conferencing (Audiovergaderingen): hiermee kunt u informatie en kosten in verband met het gebruik van inbelverbindingen bekijken.

Cloud Recording (Cloudopname): hiermee kunt u op datumbereik zoeken om het gebruik van cloudopname in een specifieke periode te bekijken. Er staat ook bij welke vergaderingen zijn opgenomen en welke bestanden zijn gegenereerd. U ziet hier niet hoeveel extra cloudopslagruimte er dagelijks is gebruikt, maar wel de totale hoeveelheid cloudopslagruimte die wordt gebruikt. Als uw account bijvoorbeeld 20 GB aan cloudopnamen bevat en u nog een extra opname van 1 GB maakt, wordt in het Cloudopnamerapport nu 21 GB weergegeven. 
Opmerking: Cloudopnamerapporten zijn alleen beschikbaar voor de voorgaande 6 maanden. Voor hoofdaccounts die wederverkopers of distributeurs zijn, kunnen accounteigenaren en -beheerders het rapportagebereik vergroten tot 1 jaar en rapporten voor meerdere subaccounts genereren.

Phone System (Telefoonsysteem): toont gebruiksrapporten voor Zoom Phone.

Remote Support (Ondersteuning op afstand): toont het gebruik van de functie voor ondersteuning op afstand gedurende de aangegeven periode, inclusief de vergadering-ID, wie ondersteuning op afstand bood en wie ondersteuning op afstand ontving.

Billing (Facturering): stelt beheerders in staat factureringsrapporten voor een specifieke periode te genereren en uitsplitsingen van de facturering per afdeling te ontvangen.Dit moet worden ingeschakeld door Facturering.Nadat u contact hebt opgenomen met Facturering kan het tot 3 werkdagen duren voordat de functie is ingeschakeld.

Tabblad Gebruikersactiviteitenrapporten

Operation Logs (Bewerkingslogboeken): hiermee kunt u beheerdersactiviteiten controleren, zoals wijzigingen in account- en groepsinstellingen, wijzigingen in rol- en licentietoewijzingen voor gebruikers, wijzigingen in abonnementen onder Facturering en wijzigingen in de SSO-configuratie, waaronder wijzigingen die zijn aangebracht door uw SSO- en SAML-toewijzingsconfiguraties. 

Settings Snapshot (Momentopname van instellingen): hiermee kunt u de account- en groepsinstellingen exporteren naar een CSV-bestand. Dit kan handig zijn wanneer u verschillende instellingsconfiguraties test en een momentopname wilt hebben van instellingen waarnaar u mogelijk wilt terugkeren.

Sign In/Sign Out (Aanmelden/Afmelden): hiermee kunt u zien wie zich heeft aangemeld of afgemeld, hun IP-adres, op welk platform ze zich bevonden en hun versienummer, indien van toepassing.

Chat History (Chatgeschiedenis): hiermee kunt u alle door gebruikers ontvangen en verzonden berichten bekijken en downloaden, waaronder chatberichten, bestanden, afbeeldingen, emoji-reacties, GIF's, audioberichten en codefragmenten in 1-op-1-, groeps- of kanaalchats.

Opmerking: Als u zich na 21 augustus 2021 hebt aangemeld voor een nieuw Zoom-account of als de nieuwe beheerderservaring in uw account is ingeschakeld, is de informatie over de chatgeschiedenis verplaatst naar de pagina User Activity Reports (Gebruikersactiviteitenrapporten). Voorheen was de chatgeschiedenis te vinden onder Account Management (Accountbeheer) > IM Management (IM-beheer) > tabblad Chat History (Chatgeschiedenis).

Phone System Operation Logs (Bewerkingslogboeken telefoonsysteem): hiermee kunt u beheerders- en gebruikersactiviteiten bekijken die specifiek zijn voor de Zoom Phone-configuratie, zoals het toevoegen van nieuwe gebruikers, het toewijzen van belabonnementen en het wijzigen van beleid.

Disclaimers: hiermee kunt u informatie over disclaimers bekijken die wordt getoond wanneer gebruikers zich aanmelden, deelnemen aan vergaderingen/webinars of opnamen starten. Dit rapport toont het e-mailadres van de gebruiker, het type disclaimer, of de gebruiker akkoord is gegaan de disclaimer of niet, het type client, de datum/tijd en de vergadering-ID.

Reported Participants (Gerapporteerde deelnemers): hiermee kunt u deelnemers aan vergaderingen of webinars bekijken die u aan Zoom hebt gemeld. U kunt ook aanvullende meldingen indienen bij Zoom.

Aanvullende rapporten voor Zoom Phone

Als u een Zoom Phone-licentie met de Power Pack-add-in hebt, hebt u ook toegang tot de volgende rapporten: