Vergaderingen plannen


Zoom biedt verschillende manieren om een vergadering te plannen. De host bepaalt welke opties worden gebruikt voor een geplande vergadering. Een uitzondering hierop zijn de instellingen die door een beheerder zijn vergrendeld voor alle gebruikers in het account of leden van een specifieke groep.

Voor instructies over planning met behulp van onze plug-ins en extensies, zie:

Opmerkingen:

 1. Meld u aan bij de Zoom desktop client.
 2. Klik op het pictogram Planning.

  Hierdoor wordt het plannervenster geopend.
 3. Selecteer de instellingen van uw vergadering.Merk op dat sommige van deze opties niet beschikbaar zijn als ze op account- of groepsniveau zijn uitgeschakeld en vergrendeld.
  • Topic (Onderwerp): voer een onderwerp of naam in voor uw vergadering.
  • Datum en tijdstip:
   • Start (Aanvang): selecteer een datum en tijd voor uw vergadering, maar vergeet niet dat u de vergadering op elk gewenst moment vóór de geplande aanvangstijd kunt starten. U kunt ook handmatig een tijdstip invoeren. U kunt bijvoorbeeld 15 invoeren in het veld voor minuten.
   • Tijdzone: Zoom gebruikt standaard de tijdzone van uw computer. Klik op het vervolgkeuzemenu om een andere tijdzone te selecteren.
   • Terugkerende vergadering: kies of u een terugkerende vergadering wilt (de vergadering-ID blijft voor elke sessie hetzelfde).
  • Vergadering-ID
   • Generate Automatically (Automatisch genereren): genereer een willekeurige, unieke vergadering-ID.
   • Personal Meeting ID* (Persoonlijke vergadering-ID): gebruik uw persoonlijke vergadering-ID.
  • Beveiliging
   • Wachtwoordcode: voer een wachtwoordcode voor de vergadering in. Deelnemers moeten deze invoeren voordat ze deelnemen aan uw geplande vergadering.
    Opmerking: De wachtwoordcode van de vergadering moet voldoen aan de complexiteitsvereisten die door uw beheerder zijn ingesteld.
   • Waiting Room (Wachtruimte): schakel de wachtruimte in voor de vergadering.
   • Alleen geverifieerde gebruikers kunnen deelnemen: beperk de toegang tot de vergadering, zodat alleen aangemelde gebruikers kunnen deelnemen.
    Opmerking: Als u Sign in to Zoom with specified domain (Aanmelden bij Zoom met opgegeven domein) selecteert, kunt u geen domeinen toevoegen die zijn opgenomen in de lijst met geblokkeerde domeinen.
  • Versleuteling: kies tussen de standaard verbeterde versleuteling (sleutels zijn opgeslagen in de cloud) en end-to-endversleuteling (sleutels zijn opgeslagen op uw lokale apparaat) voor uw vergadering.
  • Video
   • Host: kies of u de video van de host wilt in- of uitschakelen tijdens deelname aan de vergadering. Zelfs als u voor uitschakelen kiest, kan de host zijn of haar video starten.
   • Participants (Deelnemers): kies of u de video van de deelnemers wilt in- of uitschakelen tijdens deelname aan de vergadering. Zelfs als u voor uitschakelen kiest, kunnen de deelnemers hun video starten.
  • Audio*: sta toe dat gebruikers alleen inbellen via de Telefoon, alleen via Computeraudio, alleen via Beide of alleen via Audio derde (indien die optie is ingeschakeld voor uw account).
   • Dial in From (Inbellen vanaf): als Telefoon of Beide is ingeschakeld voor deze vergadering, klikt u op Edit (Bewerken) om de landen voor inbellen te selecteren die u in de uitnodiging wilt opnemen. Dit zijn standaard de Global Dial-In Countries (Wereldwijde landen voor inbellen) die u in de instellingen van uw vergadering hebt vermeld.
  • Agenda: selecteer een agendaservice om de vergadering toe te voegen en uitnodigingen naar deelnemers te verzenden.
   • Outlook: open de Outlook desktop app en creëer een evenement voor de vergadering.
    Opmerking: U ziet Outlook wanneer u de Windows client gebruikt.
   • iCal: open iCal en creëer een evenement voor de vergadering.
    Opmerking: U ziet iCal wanneer u een macOS gebruikt.
   • Google Agenda: open Google Agenda in uw standaardbrowser en creëer een evenement voor de vergadering.
   • Other Calendars (Andere agenda's): open een nieuw venster waarin de tekst van de vergadering kan worden gekopieerd naar de gewenste communicatiemethode van de gebruiker. U kunt ook een ICS-bestand downloaden dat in de meeste e-mailtoepassingen kan worden geopend.
  • Geavanceerde opties: klik op de pijl om extra vergaderopties weer te geven.
   • Allow participants to join before start time (Deelnemers toestaan deel te nemen vóór de aanvangstijd): sta deelnemers toe zonder u of voordat u deelneemt deel te nemen aan de vergadering. Indien ingeschakeld kunt u ook kiezen hoe ver voor de geplande aanvangstijd ze kunnen deelnemen: 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten of Anytime (Op elk willekeurig tijdstip).
    Opmerking: De vergadering eindigt na 40 minuten voor Basisaccounts.
   • Mute participants on entry (Deelnemers dempen bij binnenkomst): als eerder deelnemen dan de host niet is ingeschakeld, worden deelnemers gedempt als ze binnenkomen bij de vergadering. Deelnemers kunnen het dempen opheffen na binnenkomst bij de vergadering.
    Opmerking: Als u alle deelnemers die momenteel aan een vergadering deelnemen wilt dempen, raadpleegt u de opties bij deelnemers beheren.
   • Request permission to unmute participants (Toestemming vragen om het dempen van deelnemers op te heffen): deelnemers worden gevraagd om de host toestemming te geven, zodat deze het dempen naar eigen goeddunken kan opheffen. Als deelnemers dit weigeren, heeft de host nog steeds de optie Ask to unmute (Vragen om dempen op te heffen).
   • Automatically record meeting (Vergadering automatisch opnemen): selecteer deze optie als u lokaal (op uw computer) of in de cloud wilt opnemen.
   • Enable focus mode when meeting starts (Focusmodus inschakelen wanneer de vergadering wordt gestart): start de vergadering automatisch met de focusmodus ingeschakeld, zodat alle deelnemers van de vergadering minder afgeleid worden. Voor deze functie is de Client-versie 5.9.0 of hoger vereist.
   • Extra datacenterregio's inschakelen voor deze vergadering*
   • Approve or deny entry to users from certain regions and countries (De toegang voor gebruikers uit bepaalde regio's en landen goedkeuren of weigeren): de host kan alleen deelnemers uit specifieke landen/regio's toestaan deel te nemen of alle deelnemers uit specifieke landen/regio's blokkeren.
   • Schedule for* (Plannen namens): als u planningsbevoegdheid hebt namens een andere gebruiker, kunt u in het vervolgkeuzemenu kiezen voor wie u een evenement wilt plannen.
    Opmerking: Wanneer u planningsbevoegdheden toewijst aan andere gebruikers in de Zoom web portal, kunt u kiezen of deze gebruikers uw vergaderingen kunnen beheren die als privé zijn gemarkeerd in Outlook of Google Agenda. Als de gebruikers geen privé-evenementen mogen beheren, kunnen ze de uitnodigingslink, het onderwerp van de vergadering en de lijst van deelnemers niet zien.
   • Show in Public Event List (Weergeven in lijst met openbare evenementen): voeg de vergadering toe aan een openbare agenda die is gekoppeld aan uw vanity-URL.
   • Alternatieve hosts: voer het e-mailadres in van een andere Zoom-gebruiker met licentie in uw account, om hem of haar toestemming te geven de vergadering te starten als u niet aanwezig bent. Als deze optie is ingeschakeld, kunt u ook het selectievakje Allow alternative hosts to add or edit polls (Alternatieve hosts toestaan om peilingen toe te voegen of te bewerken) selecteren. Voor deze functie is de Zoom Client-versie 5.8.0 of hoger vereist.
   • Interpretation (Tolk) (alleen ondersteund in Windows- en macOS-clients)*: Tolkdienst inschakelen voor de vergadering.
 4. Klik op Save (Opslaan) om te voltooien en open de geselecteerde agendaservice om de vergadering toe te voegen.
  Opmerking:
  • Als u een terugkerende vergadering plant, moet u de frequentie instellen in uw agendaservice.
  • Als u Other calendars (Andere agenda's) kiest , kunt u de geplande vergaderingsgegevens, zoals de datum, tijd en URL van de vergadering, kopiëren en plakken.
 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik op Vergaderingen en klik op Een vergadering plannen.
 3. Selecteer de vergaderopties.Merk op dat sommige van deze opties mogelijk niet beschikbaar zijn als ze op account- of groepsniveau zijn uitgeschakeld en vergrendeld.
  • Topic (Onderwerp): voer een onderwerp of naam in voor uw vergadering.
  • Description (Beschrijving): voer een optionele beschrijving van de vergadering in.
  • Use a template (Een sjabloon gebruiken): gebruik een sjabloon voor vergaderingen.
  • When (Wanneer): selecteer een datum en tijd voor uw vergadering. U kunt op elk gewenst tijdstip handmatig invoeren en op Enter drukken om het te selecteren. U kunt bijvoorbeeld 15 invoeren in het veld voor minuten.
  • Duur: kies de geschatte duur van de vergadering. Dit is alleen voor planningsdoeleinden. De vergadering zal na deze tijd niet eindigen.
  • Tijdzone: Zoom houdt standaard de tijdzone in uw profiel aan. Klik op het vervolgkeuzemenu om een andere tijdzone te selecteren.
  • Terugkerende vergadering: kies of u een terugkerende vergadering wilt (de vergadering-ID blijft voor elke sessie hetzelfde). Dit opent aanvullende opties voor de frequentie.
   • Recurrence (Frequentie): selecteer hoe vaak de vergadering plaatsvindt: Daily (Dagelijks), Weekly (Wekelijks), Monthly (Maandelijks) of No Fixed Time (Geen vast tijdstip). Vergaderingen kunnen tot 50 keer terugkeren, dus als u meer dan 50 herhalingen nodig hebt, gebruikt u de optie No Fixed Time.
   • De andere frequentie-opties zijn afhankelijk van hoe vaak de vergadering wordt herhaald. U kunt de vergadering zo configureren dat deze na een specifiek aantal herhalingen afloopt of dat de terugkerende vergadering op een specifieke datum eindigt.
  • List this meeting in the Public Events List (Deze vergadering opnemen in de lijst met openbare evenementen): voeg de vergadering toe aan een openbare agenda die is gekoppeld aan uw vanity-URL.
  • Registratie: vink deze optie aan als registreren voor uw vergadering vereist is. In plaats van een deelnamelink, krijgt u een registratielink voor uw deelnemers.Als registratie vereist is en het om een terugkerende vergadering gaat, kiest u een van deze opties:
   • Attendees register once and can attend any of the occurrences (Deelnemers registreren zich eenmalig en kunnen alle vervolgvergaderingen bijwonen): geregistreerde deelnemers kunnen alle terugkerende vergaderingen bijwonen. Alle data en tijden van de vergadering worden vermeld en de geregistreerde deelnemer is voor alle vervolgvergaderingen geregistreerd.
   • Attendees need to register for each occurrence to attend (Deelnemers moeten zich voor elke vervolgvergadering registreren om deze bij te wonen): geregistreerde deelnemers moeten zich voor elke terugkerende vergadering afzonderlijk registreren om eraan deel te nemen. Ze kunnen slechts één datum en tijd kiezen op de registratiepagina.
   • Attendees register once and can choose one or more occurrences to attend (Deelnemers registreren zich eenmalig en kiezen een of meerdere vervolgvergaderingen om bij te wonen): geregistreerde deelnemers registreren zich één keer om aan een of meerdere terugkerende vergaderingen deel te nemen. Ze moeten selecteren op welke data en tijden ze willen deelnemen en worden alleen voor die vervolgvergaderingen geregistreerd. Ze kunnen meerdere opties kiezen.
  • Schedule for* (Plannen namens): als u planningsbevoegdheid hebt namens een andere gebruiker, kunt u in het vervolgkeuzemenu kiezen voor wie u een evenement wilt plannen.
   Opmerking: Wanneer u planningsbevoegdheden toewijst aan andere gebruikers in de Zoom web portal, kunt u kiezen of deze gebruikers uw vergaderingen kunnen beheren die als privé zijn gemarkeerd in Outlook of Google Agenda. Als de gebruikers geen privé-evenementen mogen beheren, kunnen ze de uitnodigingslink, het onderwerp van de vergadering en de lijst van deelnemers niet zien.
  • Vergadering-ID
   • Generate Automatically (Automatisch genereren): genereer een willekeurige, unieke vergadering-ID.
   • Personal Meeting ID* (Persoonlijke vergadering-ID): gebruik uw persoonlijke vergadering-ID.
  • Beveiliging
   • Wachtwoordcode: voer een wachtwoordcode voor de vergadering in. Deelnemers moeten deze invoeren voordat ze deelnemen aan uw geplande vergadering.
    Opmerking: De wachtwoordcode van de vergadering moet voldoen aan de complexiteitsvereisten die door uw beheerder zijn ingesteld.
   • Waiting Room (Wachtruimte): schakel de wachtruimte in voor de vergadering.
   • Verificatie vereisen om deel te nemen: beperk de toegang tot de vergadering, zodat alleen aangemelde gebruikers kunnen deelnemen.
    Opmerking: Als u Sign in to Zoom with specified domain (Aanmelden bij Zoom met opgegeven domein) selecteert, kunt u geen domeinen toevoegen die zijn opgenomen in de lijst met geblokkeerde domeinen.
  • Video
   • Host: kies of u de video van de host wilt in- of uitschakelen tijdens deelname aan de vergadering. Zelfs als u voor uitschakelen kiest, kan de host zijn of haar video starten.
   • Participants (Deelnemers): kies of u de video van de deelnemers wilt in- of uitschakelen tijdens deelname aan de vergadering. Zelfs als u voor uitschakelen kiest, kunnen de deelnemers hun video starten.
  • Audio*: sta toe dat gebruikers alleen inbellen via de Telefoon, alleen via Computeraudio, alleen via Beide of alleen via Audio derde (indien die optie is ingeschakeld voor uw account).
   • Dial in From (Inbellen vanaf): als Telefoon of Beide is ingeschakeld voor deze vergadering, klikt u op Edit (Bewerken) om de landen voor inbellen te selecteren die u in de uitnodiging wilt opnemen. Dit zijn standaard de Global Dial-In Countries (Wereldwijde landen voor inbellen) die u in de instellingen van uw vergadering hebt vermeld.
  • Vergaderopties
   • Allow participants to join before start time (Deelnemers toestaan deel te nemen vóór de aanvangstijd): sta deelnemers toe zonder u of voordat u deelneemt deel te nemen aan de vergadering. Indien ingeschakeld kunt u ook kiezen hoe ver voor de geplande aanvangstijd ze kunnen deelnemen: 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten of Anytime (Op elk willekeurig tijdstip).
    Opmerking: De vergadering eindigt na 40 minuten voor Basisaccounts.
   • Mute participants on entry (Deelnemers dempen bij binnenkomst): als eerder deelnemen dan de host niet is ingeschakeld, demp de deelnemers dan als ze binnenkomen bij de vergadering. Deelnemers kunnen het dempen opheffen na binnenkomst bij de vergadering.
    Opmerking: Als u alle deelnemers die momenteel aan een vergadering deelnemen wilt dempen, raadpleegt u de opties bij deelnemers beheren.
   • Watermerk toevoegen dat de deelnemer identificeert: plaats een afbeelding, bestaande uit een deel van het eigen e-mailadres van een deelnemer aan de vergadering, over de gedeelde inhoud die hij of zij bekijkt en de video van de persoon die zijn of haar scherm deelt. Uw beheerder kan dit standaard inschakelen en voorkomen dat u het kunt wijzigen.
   • Voorafgaande toewijzing aan aparte vergaderruimte*: deelnemers vooraf toewijzen aan aparte vergaderruimtes.
   • Automatically record meeting (Vergadering automatisch opnemen): selecteer deze optie als u op een lokale computer of in de cloud wilt opnemen.
   • Enable focus mode when meeting starts (Focusmodus inschakelen wanneer de vergadering wordt gestart): start de vergadering automatisch met de focusmodus ingeschakeld, zodat alle deelnemers van de vergadering minder afgeleid worden. Voor deze functie is de Zoom Client-versie 5.9.0 of hoger vereist.
   • Extra datacenterregio's inschakelen voor deze vergadering*
   • Toegang goedkeuren of blokkeren voor gebruikers uit specifieke regio's/landen: sta gebruikers uit specifieke regio's toe om deel te nemen aan uw vergaderingen; of blokkeer gebruikers uit specifieke regio's voor deelname aan uw vergaderingen. De regio/het land van gebruikers wordt bepaald aan de hand van hun IP-adres.
    Opmerking: U wijzigt de standaardregio's/-landen in de instellingen van uw web portal.
   • Alternatieve hosts: voer het e-mailadres in van een andere Zoom-gebruiker met licentie in uw account, om hem of haar toestemming te geven de vergadering te starten als u niet aanwezig bent.Als deze optie is ingeschakeld, kunt u ook het selectievakje Allow alternative hosts to add or edit polls (Alternatieve hosts toestaan om peilingen toe te voegen of te bewerken) selecteren. Voor deze functie is de Zoom Client-versie 5.8.0 of hoger vereist.
   • Interpretation (Tolk) (alleen ondersteund in Windows- en macOS-clients)*: Tolkdienst inschakelen voor de vergadering.
 4. Klik op Save (Opslaan) om te voltooien.
 1. Meld u aan bij de Zoom mobile app.
 2. Tik op Planning.
 3. Selecteer de vergaderopties. Sommige van deze opties zijn niet beschikbaar als ze op account- of groepsniveau zijn uitgeschakeld en vergrendeld.
  • Topic (Onderwerp): voer een onderwerp of naam in voor uw vergadering.
  • Date, From, To (Datum, Van, Tot): selecteer een datum en tijd voor uw vergadering.
  • Tijdzone: Zoom houdt standaard de tijdzone-instelling van uw apparaat aan. Als u de tijdzone wilt wijzigen, tikt u op dit veld.
  • Repeat (Herhalen): kies of u een terugkerende vergadering wilt (dezelfde vergadering-ID voor alle vervolgvergaderingen) en selecteer uw frequentie: Every Day (Elke dag), Every Week (Elke week), Every 2 Weeks (Elke 2 weken), Every Month (Elke maand), Every Year (Elk jaar). 
  • Use Personal Meeting ID (PMI) (Persoonlijke vergadering-ID (PMI) gebruiken): vink dit aan als u uw Persoonlijke vergadering-ID wilt gebruiken. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt een willekeurige, unieke vergadering-ID gegenereerd.
  • Beveiliging
   • Require Meeting Passcode (Wachtwoordcode voor vergadering vereisen): deelnemers moeten de wachtwoordcode van de vergadering invoeren die u hebt ingesteld om de geplande vergadering te betreden.
    • Wachtwoordcode: voer een wachtwoordcode in die deelnemers moeten invoeren, voordat ze aan uw geplande vergadering deelnemen.
   • Enable Waiting Room (Wachtruimte inschakelen): stuur deelnemers naar de wachtruimte, voordat u ze toelaat tot de geplande vergadering.
   • Alleen geverifieerde gebruikers toelaten: beperk de toegang tot de vergadering, zodat alleen aangemelde gebruikers kunnen deelnemen.
    Opmerking: U kunt geen domeinen toevoegen die zijn opgenomen in de lijst met geblokkeerde domeinen.
   • Versleuteling: kies tussen de standaard verbeterde versleuteling (sleutels zijn opgeslagen in de cloud) en end-to-endversleuteling (sleutels zijn opgeslagen op uw lokale apparaat) voor uw vergadering.
    Opmerking: Het gebruik van end-to-end-versleuteling maakt het gebruik van bepaalde functies onmogelijk.
  • Vergaderopties
   • Host Video On (Video van host ingeschakeld): schakel de video van de host in of uit, wanneer u deelneemt aan de vergadering. Zelfs als u voor uitschakelen kiest, kan de host zijn of haar video starten.
   • Participant Video On (Video van deelnemers ingeschakeld): schakel de video's van de deelnemers in of uit, wanneer u deelneemt aan de vergadering. Zelfs als u voor uitschakelen kiest, kunnen de deelnemers hun video starten.
   • Audio-optie
    • Pick your audio connection (Kies uw audioverbinding): sta toe dat gebruikers alleen inbellen via Apparaataudio, alleen via de Telefoon, alleen via de Telefoon en Apparaataudio of alleen via Audio derde (indien ingeschakeld voor uw account).
    • Select dial-in country* (Inbelland selecteren): selecteer inbelnummers die u wilt weergeven in de uitnodiging voor de vergadering. Tik en sleep elk land om ze in een andere volgorde te plaatsen.
   • Allow Join Before Host (Deelnemen voordat de host er is toestaan): sta deelnemers toe deel te nemen aan uw vergadering, voordat u zelf aanwezig bent.
    Opmerking: De vergadering eindigt na 40 minuten voor Basisaccounts.
   • Join Before the Meeting Start Time (Deelnemen voor de aanvangstijd van de vergadering): als Allow join before host is ingeschakeld, kunt u instellen hoe ver voor de geplande aanvangstijd ze kunnen deelnemen: 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten of Anytime (Op elk willekeurig tijdstip).
   • Request permission to unmute participants (Toestemming vragen om het dempen van deelnemers op te heffen): hiermee kunnen deelnemers aan de vergadering aangeven of ze de host voorafgaande toestemming geven om het dempen van hun audio op te heffen.
   • Automatically record meeting (Vergadering automatisch opnemen): neem de vergadering automatisch op.
   • Enable focus mode (Focusmodus inschakelen): start de vergadering automatisch met de focusmodus ingeschakeld, zodat alle deelnemers aan de vergadering minder afgeleid worden. Voor deze functie is mobile app-versie 5.9.0 of hoger vereist.
   • Record location (Locatie opnemen): selecteer deze optie als u wilt opnemen op de lokale computer (uw eigen computer) of in de cloud.
   • Extra datacenterregio's*
   • Approve or deny entry to users from certain regions and countries (De toegang voor gebruikers uit bepaalde regio's en landen goedkeuren of weigeren): de host kan alleen deelnemers uit specifieke landen/regio's toestaan deel te nemen of alle deelnemers uit specifieke landen/regio's blokkeren.
   • List in the Public Event List (Opnemen in lijst met openbare evenementen): voeg vergadering toe aan de agenda van openbare vergaderingen en webinars van uw account
   • Schedule for* (Plannen namens): als u planningsbevoegdheid hebt namens een andere gebruiker, kunt u in het vervolgkeuzemenu kiezen voor wie u een evenement wilt plannen.
   • Alternatieve hosts: selecteer gebruikers in dezelfde organisatie, zodat ze de vergadering kunnen starten als u niet aanwezig bent.Als deze optie is ingeschakeld, kunt u ook het selectievakje Allow alternative hosts to add or edit polls (Alternatieve hosts toestaan om peilingen toe te voegen of te bewerken) selecteren. Voor deze functie zijn Zoom Client-versie 5.8.0 of hoger en Android client-versie 5.8.3 of hoger vereist.
  • Add to calendar (Toevoegen aan agenda): voeg de vergadering toe aan uw standaardagenda-app.
 4. Tik op Done (Gereed) om de planning te voltooien.

Opmerkingen: