De Zoom Calendar-client gebruiken


Met de Zoom Calendar-client kunt u rechtstreeks vanuit de Zoom-desktopclient uw agenda bekijken en beheren, waardoor alles voor uw vergaderingen, telefoon, chats, whiteboards en agenda in één toepassing wordt gecentraliseerd. Nadat u uw bestaande Google- of Microsoft 365 (Exchange)-account hebt verbonden, kunt u agenda-items bekijken en versturen via de Zoom-client, gegevens van een Zoom-vergadering en -uitnodiging toevoegen, en anderen uitnodigen. Personen die in aanmerking komen, kunnen ook een nieuwe agenda aanmaken via de Zoom Calendar-service (bèta) als u geen van deze diensten van derden wilt gebruiken.

U kunt ook uw Google- of Microsoft 365 (Exchange)-account verbinden om uw e-mail te bekijken en te beheren via de Zoom-client.

Dit artikel behandelt:

Vereisten voor het gebruik van de Zoom Calendar-client

Beperkingen van de Zoom Calendar-client

Uw agenda bekijken en items aanmaken

Uw agenda bekijken

Nadat u uw Zoom Calendar-client hebt verbonden met uw Zoom Calendar-, Google- of Microsoft 365 (Exchange)-account, hebt u rechtstreeks vanuit de Zoom-desktopclient toegang tot uw agenda.

 1. Meld u aan bij de Zoom-desktopclient.
 2. Klik op het tabblad Calendar .
  Als uw Zoom-account nog nooit eerder werd geconfigureerd voor toegang tot e-mail of een agenda, zal u gevraagd worden dit nu te doen.
  In het andere geval wordt uw agenda geopend.
 3. De huidige kalenderweergave (Dag, Werkweek of Week) wordt in de rechterbovenhoek weergegeven.
  Rechts van de huidige weergegeven datum klikt u op het pictogram Vorige en het pictogram Volgende om 1 dag of week terug of vooruit te gaan, afhankelijk van de huidige agendaweergave.
 4. (Optioneel) Klik op de knop Vandaag  om terug te keren naar de huidige datum.
 5. Links van de huidige weergegeven datum kunt u op het pictogram voor meer opties klikken om extra agenda's en de hele maand te bekijken, zodat u de agenda's van andere gebruikers kunt zoeken om een tijdstip voor een vergadering te vinden.
  Het deelvenster bevat de volgende informatie:
  • Hele kalendermaand: de huidige hele maand wordt weergegeven, met opties om door te bladeren naar vorige of toekomstige maanden.
  • Balk Mensen zoeken: zoek naar contacten en bekijk hun agenda-items naast uw agenda.
  • Beschikbare agendaweergaven: agenda's waartoe u al toegang hebt, worden weergegeven. Andere, zoals de agenda's van collega's, kunt u opzoeken en aan deze lijst toevoegen. Klik op het selectievakje naast elke agenda om de weergave in of uit te schakelen.
 6. Klik in de rechterbovenhoek van het agendavenster op het pictogram met de pijl omlaag naast de huidige agendaweergave om een van de volgende weergaven te wijzigen:
  • Dag: agenda-items weergeven per dag.
  • Werkweek: agenda-items van een werkweek (5 dagen) weergeven.
  • Week : agenda-items van een hele week weergeven.
 7. Klik op een agenda-item om meer details te zien.
  Het zijpaneel van de agenda klapt uit naar rechts en toont de volgende informatie voor het agenda-item:
  • Titel
  • Datum en tijdstip
  • Pictogram Meer  : klik erop om toegang te krijgen tot extra opties voor het agenda-item:
  • Deelnemen of Starten (als het over een Zoom-vergadering gaat)
  • Uw huidige deelnameantwoord: weergave van uw huidige RSVP voor de vergadering: Ja, Nee en Misschien.
  • Uitgenodigde gasten en hun deelnameantwoord
  • Beschrijving van het agenda-item en de uitnodiging voor de vergadering (indien het een Zoom-vergadering is)

Een agenda-item plannen

Met de Zoom Calendar-client kunt u eenvoudig agenda-items plannen, details van Zoom-vergaderingen of telefonische vergaderingen toevoegen en contactpersonen uitnodigen voor het agenda-item.

U kunt snel een nieuw agenda-item aanmaken door te klikken op  New Event (Nieuw item) bovenaan de agenda.

Verschillende datums bekijken en uw agenda vergelijken met andere om het beste tijdstip te bepalen:

 1. Meld u aan bij de Zoom-desktopclient.
 2. Klik op het tabblad Calendar .
 3. Zodra u een combinatie van datum en tijdstip hebt gevonden die voor u en mogelijk ook voor anderen geschikt is, kunt u erop klikken en deze naar de agenda slepen om een nieuw item aan te maken.
  Het zijpaneel van de agenda zal openklappen naar rechts om uw agenda-item op te stellen.
 4. Vul de volgende elementen in voor uw agenda-item:
  • Titel (Titel): geef het agenda-item een naam. De titel wordt weergegeven voor deelnemers en gebruikt voor de Zoom-vergadering.
  • Invitees (Genodigden): voer de naam in van personen die u wilt uitnodigen voor dit agenda-item. Klik op het teken X naast elke naam om ze uit de lijst te verwijderen.
  • Date and time (Datum en tijdstip): selecteer de datum en het tijdstip van het agenda-item. Standaard wordt het volgende uur of halfuur gebruikt (als u op de knop New Event (Nieuw item) klikt) of de geselecteerde combinatie van datum en tijdstip.
  • Calendar (Agenda): kies voor welke agenda u het item wilt plannen als u toegang hebt tot meerdere agenda's.
  • Add Location (Locatie toevoegen): klik om een locatie toe te voegen voor deze vergadering in de agenda.
  • Add Description or Attachments (Beschrijving of bijlagen toevoegen): voeg wat extra context en beschrijving toe voor dit item, en voeg alle relevante bijlagen toe die de genodigden moeten hebben voordat de vergadering begint.
  • Visibility (Zichtbaarheid): kies of u dit agenda-item zichtbaar wilt maken voor anderen die uw agenda kunnen bekijken, u kunt kiezen tussen Default visibility (Standaard zichtbaarheid), Public (Openbaar) of Private (Privé).
  • Show yourself as (Geef uzelf weer als): kies of u uw status wilt weergeven voor anderen tijdens dit agenda-item, u kunt kiezen tussen Busy (Bezet) of Free (Vrij).
  • Allow participants to (Deelnemers toestaan om): pas de machtigingen aan om te bepalen hoe genodigden het agenda-item kunnen bekijken en aanpassen.
   • Item wijzigen
   • Anderen uitnodigen
   • Gastenlijst bekijken
  • Conferencing (Vergaderen): kies of u deze vergadering wilt plannen met een toegevoegde virtuele vergadering of oproepgegevens. De volgende opties zijn beschikbaar:
   • No conferencing (Geen telefonische vergadering): er worden geen bijkomende details toegevoegd voor de vergadering. Dit is de beste optie voor persoonlijke vergaderingen en gebeurtenissen.
   • Zoom Meeting (Zoom-vergadering): het agenda-item wordt gepland met een overeenstemmende Zoom-vergadering. Uw standaardinstellingen voor vergaderingen worden toegepast.
   • Zoom-telefoongesprek
  • More Options (Meer opties): klik hierop om meer opties te zien voor het plannen van een gekoppelde Zoom-vergadering, zoals beveiliging, video, audio en andere geavanceerde opties.
 5. Klik op Save (Opslaan) om de vergadering te plannen.

Instellingen beheren voor de Calendar-client

Momenteel zijn de Zoom Calendar-instellingen gescheiden van de hoofdinstellingen van de client. Deze instellingen bepalen de standaardinstellingen die door de Calendar-client worden gebruikt, zoals de 12-uur/24-uur-klok, de datumnotatie (maand-dag-jaar), de duur van een agenda-item en meer.

 1. Meld u aan bij de Zoom-desktopclient.
 2. Klik op het tabblad Calendar .
 3. Klik in de rechterbovenhoek van het agendavenster op het tandwielpictogram en vervolgens op Calendar preferences (Agendavoorkeuren) .
  De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Algemeen
   • Date Format (Datumnotatie): kies hoe u de datum wilt weergeven.
   • Time Format (Tijdnotatie): kies hoe u de tijd wilt weergeven.
  • Plannen
   • Default Event Duration (Standaardduur agenda-item): stel de standaardduur in voor een nieuw agenda-item.
   • Allow Invitees to (Deelnemers toestaan om): kies over welke machtigingen genodigden beschikken voor het betreffende agenda-item.
    • Modify the event (Agenda-item wijzigen): genodigden kunnen de details van het agenda-item bewerken, zoals de titel, datum/tijdstip, duur en meer.
    • Invite others (Anderen uitnodigen): genodigden kunnen andere gasten uitnodigen.
    • See list of invitees (Lijst van genodigden weergeven): genodigden kunnen de volledige lijst van genodigden bekijken.
  • Import (Importeren): importeen een ICS-bestand om agenda-items te importeren.
  • Your Calendars (Uw agenda's): weergave van alle agenda's aangemaakt door dit account.

Uw agenda-account loskoppelen

Afmelden bij het huidige agenda-account:

 1. Meld u aan bij de Zoom-desktopclient.
 2. Klik op het tabblad Calendar .
 3. Klik in de rechterbovenhoek van het venster op het tandwielpictogram .
 4. Klik op Disconnect (Loskoppelen).
  U wordt omgeleid naar het configuratieproces.

Uw agenda bekijken

Nadat u uw Zoom Calendar-client hebt verbonden met uw Zoom Calendar-, Google- of Microsoft 365 (Exchange)-account, hebt u rechtstreeks vanuit de Zoom-desktopclient toegang tot uw agenda.

 1. Meld u aan bij de Zoom mobiele app.
 2. Tik in de rechterbenedenhoek op More (Meer) .
 3. Tik op Calendar .
  Als uw Zoom-account nog nooit eerder werd geconfigureerd voor toegang tot e-mail of een agenda, zal u gevraagd worden dit nu te doen.
  In het andere geval wordt uw agenda geopend voor weergave van de agenda-items van de dag.
 4. (Optioneel) Tik op een andere dag van de week om de agenda-items van die dag weer te geven of tik op de pijl naar omlaag onder de huidige week om de datums van een hele maand te zien.
 5. Tik op een agenda-item om meer details te zien.
  De volgende informatie en opties voor het agenda-item worden weergegeven:
  • Hoeveel deelnemers er al zijn (indien van toepassing).
  • Titel
  • Datum en tijdstip
  • Pictogram Meer : klik om toegang te krijgen tot bijkomende opties voor het agenda-item:
  • Deelnemen of Starten (als het over een Zoom-vergadering gaat)
  • Uw huidige deelnameantwoord: weergave van uw huidige RSVP voor de vergadering: Ja, Nee en Misschien.
  • Uitgenodigde gasten en hun deelnameantwoord
  • Beschrijving van het agenda-item en de uitnodiging voor de vergadering (indien het een Zoom-vergadering is)

Een agenda-item plannen

Met de Zoom Calendar-client kunt u eenvoudig agenda-items plannen, details van Zoom-vergaderingen of telefonische vergaderingen toevoegen en contacten uitnodigen.

 1. Meld u aan bij de Zoom mobiele app.
 2. Tik in de rechterbenedenhoek op More (Meer) .
 3. Tik op Calendar .
 4. Tik in de rechterbovenhoek op het pictogram voor een nieuw item .
 5. Vul de volgende elementen in voor uw agenda-item:
  • Titel (Titel): geef het agenda-item een naam. De titel wordt weergegeven voor deelnemers en gebruikt voor de Zoom-vergadering.
  • Invitees (Genodigden): voer de naam in van personen die u wilt uitnodigen voor dit agenda-item. Klik op het teken X naast elke naam om ze uit de lijst te verwijderen.
  • Date and time (Datum en tijdstip): selecteer de datum en het tijdstip, de tijdzone en eventuele herhalingen van het agenda-item.
   Standaard wordt het volgende uur of halfuur gebruikt (als u op de knop New Event (Nieuw item) klikt) of de geselecteerde combinatie van datum en tijdstip.
  • Calendar (Agenda): kies voor welke agenda u het item wilt plannen als u toegang hebt tot meerdere agenda's.
  • Location (Locatie): klik om een locatie toe te voegen voor deze vergadering in de agenda.
  • Description or Attachments (Beschrijving of bijlagen): voeg wat extra context en beschrijving toe voor dit item, en voeg alle relevante bijlagen toe die de genodigden moeten hebben voordat de vergadering begint.
  • Conferencing (Telefonisch vergaderen): kies of u deze vergadering wilt plannen met een toegevoegde virtuele vergadering of oproepgegevens. De volgende opties zijn beschikbaar:
   • Offline: er worden geen bijkomende details toegevoegd voor de vergadering. Dit is de beste optie voor persoonlijke vergaderingen en gebeurtenissen.
   • Zoom Meeting (Zoom-vergadering): het agenda-item wordt gepland met een overeenstemmende Zoom-vergadering. Uw standaardinstellingen voor vergaderingen worden toegepast.
   • Zoom-telefoongesprek
  • Meeting Security (Beveiliging voor de vergadering) (als de optie 'telefonische vergadering' is geselecteerd voor een Zoom-vergadering)
   • Wachtwoordcode vereisen
   • Wachtwoordcode
   • Wachtruimte
   • Alleen geauthenticeerde gebruikers toelaten
 6. Tik op Create (Aanmaken) om een vergadering te plannen.
 1.  

Uw agenda-account loskoppelen

Afmelden bij het huidige agenda-account:

 1. Meld u aan bij de Zoom mobiele app.
 2. Tik in de rechterbenedenhoek op More (Meer) .
 3. Tik op Calendar .
 4. Klik in de rechterbovenhoek van het venster op het tandwielpictogram .
 5. Tik op Disconnect (Loskoppelen).
  U wordt omgeleid naar het configuratieproces.