Aparte vergaderruimtes inschakelen


Met aparte vergaderruimtes kunt u uw Zoom-vergadering opsplitsen in maximaal 50 afzonderlijke sessies. De host van de vergadering kan ervoor kiezen om de deelnemers aan de vergadering automatisch of handmatig in deze afzonderlijke sessies te splitsen. De host kan deelnemers ook toestaan desgewenst zelf aparte vergadersessies te selecteren en betreden. De host kan op elk gewenst moment schakelen tussen sessies.

Opmerking: Zoom-ondersteuning kan de maximale capaciteit van uw account voor aparte vergaderruimtes verhogen, maar hiervoor moeten alle deelnemers Zoom Client-versie 5.2 of hoger gebruiken. Als uw gebruikers hun computers niet zelf beheren, moet u de hulp van uw accountbeheerder inschakelen om de client bij te werken.

Dit artikel behandelt:

Voorwaarden voor het inschakelen van aparte vergaderruimtes op Zoom

Opmerking: Bekijk voordat u aparte vergaderruimtes gebruikt eerst de beperkingen van aparte vergaderruimtes.

Aparte vergaderruimtes en opties van aparte vergaderruimtes inschakelen

Account

Ga als volgt te werk om de functie voor aparte vergaderruimtes in te schakelen voor alle leden van uw organisatie:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal als beheerder met de bevoegdheid om accountinstellingen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu op Account Management (Accountbeheer) en vervolgens op Accountinstellingen.
 3. Klik op het tabblad Vergadering.
 4. Onder In vergadering (Geavanceerd) schakelt u Aparte vergaderruimte in.
 5. Als er een verificatiedialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op Inschakelen om de wijziging te verifiëren.
 6. (Optioneel) Vink de selectievakjes aan bij de volgende opties voor aparte vergaderruimtes en klik op Save (Opslaan):
  • De host toestaan om deelnemers toe te wijzen aan aparte vergaderruimtes tijdens het plannen
  • Allow host to broadcast message to participants (De host toestaan om berichten uit te zenden naar deelnemers). Hierdoor kan de host naar alle deelnemers in de aparte vergaderruimtes berichten uitzenden.
  • Allow host to create, rename, and delete breakout rooms when rooms are open (De host toestaan om aparte vergaderruimtes te maken, te hernoemen en te verwijderen wanneer ruimtes open zijn).
   Opmerking: Deze optie moet worden ingeschakeld door Zoom, voordat deze beschikbaar is en vereist 5.9.3 of hoger.
  • Allow host to view activity statuses of participants in breakout rooms (e.g. share screen, reactions) (De host toestaan om de activiteitsstatus van deelnemers in aparte vergaderruimtes te bekijken (bijv. scherm delen, reacties). Hierdoor kunnen hosts en co-hosts snel de audio- en videostatus van deelnemers zien, of ze hun scherm delen en eventuele actieve reacties of non-verbale feedback. Deze functie vereist dat hosts en deelnemers client-versie 5.10.3 of hoger hebben om activiteitsstatussen weer te geven. Dit geldt niet voor deelnemers die via bepaalde apparaten deelnemen, zoals een telefoon, H.323 en SIP.
 7. (Optioneel) Om te voorkomen dat alle gebruikers in uw account deze instelling kunnen wijzigen, klikt u op het hangslotpictogram en vervolgens op Vergrendelen om de instelling te bevestigen.

Groep

Ga als volgt te werk om de aparte vergaderfunctie in te schakelen voor alle leden van een specifieke groep:

 1. Meld u als beheerder aan bij de Zoom web portal met de bevoegdheid om groepen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu op User Management (Gebruikersbeheer) en vervolgens op Groups (Groepen).
 3. Klik op de betreffende groepsnaam in de lijst.
 4. Klik op het tabblad Vergadering.
 5. Onder In Meeting (Advanced) (In vergadering (Geavanceerd)) schakelt u Aparte vergaderruimte in.
 6. Als een verificatiedialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op Inschakelen om de verandering te bevestigen.
  Opmerking: Als de optie grijs wordt weergegeven, is deze vergrendeld op accountniveau en moet die ook op dat niveau worden gewijzigd.
 7. (Optioneel) Vink de selectievakjes aan bij de volgende opties voor aparte vergaderruimtes en klik op Save (Opslaan):
  • Hosts van vergaderingen toestaan om deelnemers vooraf toe te wijzen aan aparte vergaderruimtes
  • Allow host to broadcast message to participants (De host toestaan om berichten uit te zenden naar deelnemers). Hierdoor kan de host naar alle deelnemers in de aparte vergaderruimtes berichten uitzenden.
  • Allow host to create, rename, and delete breakout rooms when rooms are open (De host toestaan om aparte vergaderruimtes te maken, te hernoemen en te verwijderen wanneer ruimtes open zijn).
   Opmerking: Deze optie moet worden ingeschakeld door Zoom, voordat deze beschikbaar is en vereist 5.9.3 of hoger.
  • Allow host to view activity statuses of participants in breakout rooms (e.g. share screen, reactions) (De host toestaan om de activiteitsstatus van deelnemers in aparte vergaderruimtes te bekijken (bijv. scherm delen, reacties). Hierdoor kunnen hosts en co-hosts snel de audio- en videostatus van deelnemers zien, of ze hun scherm delen en eventuele actieve reacties of non-verbale feedback. Deze functie vereist dat hosts en deelnemers client-versie 5.10.3 of hoger hebben om activiteitsstatussen weer te geven. Dit geldt niet voor deelnemers die via bepaalde apparaten deelnemen, zoals een telefoon, H.323 en SIP.
 8. (Optioneel) Om te voorkomen dat alle gebruikers in de groep deze instelling kunnen wijzigen, klikt u op het hangslotpictogram en vervolgens op Vergrendelen om de instelling te bevestigen.

Gebruiker

Ga als volgt te werk om de functie voor aparte vergaderruimtes in te schakelen voor eigen gebruik:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Instellingen.
 3. Klik op het tabblad Vergadering.
 4. Onder In Meeting (Advanced) (In vergadering (Geavanceerd)) schakelt u Aparte vergaderruimte in.
 5. Als een verificatiedialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op Inschakelen om de verandering te bevestigen.
  Opmerking: Als de optie grijs wordt weergegeven, is deze vergrendeld op groeps- of accountniveau. U moet contact opnemen met uw Zoom-beheerder.
 6. (Optioneel) Vink de selectievakjes aan bij de volgende opties voor aparte vergaderruimtes en klik op Save (Opslaan):
  • Hosts van vergaderingen toestaan om deelnemers vooraf toe te wijzen aan aparte vergaderruimtes
  • Allow host to broadcast message to participants (De host toestaan om berichten uit te zenden naar deelnemers). Hierdoor kan de host naar alle deelnemers in de aparte vergaderruimtes berichten uitzenden.
  • Allow host to create, rename, and delete breakout rooms when rooms are open (De host toestaan om aparte vergaderruimtes te maken, te hernoemen en te verwijderen wanneer ruimtes open zijn).
   Opmerking: Deze optie moet worden ingeschakeld door Zoom, voordat deze beschikbaar is en vereist 5.9.3 of hoger.
  • Allow host to view activity statuses of participants in breakout rooms (e.g. share screen, reactions) (De host toestaan om de activiteitsstatus van deelnemers in aparte vergaderruimtes te bekijken (bijv. scherm delen, reacties). Hierdoor kunnen hosts en co-hosts snel de audio- en videostatus van deelnemers zien, of ze hun scherm delen en eventuele actieve reacties of non-verbale feedback. Deze functie vereist dat hosts en deelnemers client-versie 5.10.3 of hoger hebben om activiteitsstatussen weer te geven. Dit geldt niet voor deelnemers die via bepaalde apparaten deelnemen, zoals een telefoon, H.323 en SIP.  

Aparte vergaderruimtes gebruiken

Na het inschakelen van aparte vergaderruimtes kunnen gebruikers het volgende doen: