Problemen met lokale opnames oplossen


Nadat u een Zoom-vergadering hebt beëindigd zal uw lokaal opgenomen vergadering worden geconverteerd. Dit artikel bevat algemene problemen bij het converteren van een lokale opname en suggesties voor probleemoplossing.

Controleer naast de onderstaande stappen ook of u de nieuwste versie van de Zoom desktop client hebt. 

Dit artikel behandelt:

Weinig schijfruimte

Ongeldig pad

Andere algemene problemen

Oplossing voor het niet kunnen converteren van een lokale opname

Converteer met de Zoom desktop client

In versie 4.6.10 en hoger kunt u geen lokale opnamebestanden converteren door te dubbelklikken op de Zoom-bestanden. U moet de onderstaande stappen volgen om de bestanden handmatig te converteren:

 1. Meld u aan bij de Zoom desktop client.
 2. Klik op het tabblad Meetings (Vergaderingen).
 3. Klik op het tabblad Recorded (Opgenomen).
 4. Selecteer het onderwerp van de vergadering met de lokale opname.
 5. Klik op Convert (Converteren).

Bevestig de locatie van een lokaal opgenomen bestand(en).

Als u een vergadering of webinar lokaal hebt opgenomen en die sessie is geëindigd, maakt Zoom een map op uw apparaat aan op basis van de locatie die is geconfigureerd in uw Zoom desktop client. Volg de onderstaande stappen om te controleren waar die map is aangemaakt:

 1. Meld u aan bij de Zoom desktop client.
 2. Klik op het instellingenpictogram.
 3. Klik op Recording
  (Opname). Het pad dat in het veld Store my recordings at (Mijn opnames opslaan in) wordt vermeld is waar uw lokale opnames worden opgeslagen.
  Opmerking: als het weergegeven pad waar u de lokale opname op uitvoert zich niet fysiek op uw apparaat bevindt (bijvoorbeeld op uw netwerkstation), dan zal dit kwaliteitsproblemen veroorzaken met uw opname.

Als de opname om een of andere reden niet kan worden gevonden in het pad dat in de Zoom desktop client staat, dan kunt u de locatie van het lokale opnamebestand bevestigen door de onderstaande stappen te volgen:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal
 2. Klik op Recordings (Opnames) en vervolgens op Local Recordings
  (Lokale opnames). U kunt de specifieke vergadering- of webinar-ID zoeken en de exacte locatie van de opgenomen bestanden bevestigen onder Location (Locatie).

Handmatig een lokale opname converteren

Zodra u de locatie van de lokale opname hebt bevestigd, zou u double_click_to_convert_01.zoom en double_click_to_convert_02.zoom moeten zien. U kunt de opname handmatig converteren als u dubbelklikt op het bestand double_click_to_convert_01.zoom.

Als er niets gebeurt, krijgt u de vraag of u het bestand wilt openen. Volg de volgende stappen:

 1. Klik op uw desktop op Go (Ga) en vervolgens op Applications (Toepassingen).
 2. Zoek zoom.us en klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer Show Content package (Contentpakket tonen).
 3. Open Contents (Inhoud) en vervolgens Frameworks (Structuren)
 4. Zoek Transcode, klik er met de rechtermuisknop op en kopieer het
 5. Open de map Applications (Toepassingen) en plak de Transcode app.
 6. Ga terug naar de locatie van uw lokale opname en klik met de rechtermuisknop op double_click_to_convert_01.zoom.
 7. Klik op Get Info (Info ophalen)
 8. Zet Open with (Openen met) op Transcode
  U kunt de opname handmatig converteren als u dubbelklikt op het bestand double_click_to_convert_01.zoom.

Als u gevraagd wordt How do you want to open this file (Hoe wilt u dit bestand openen),

 1. klikt u op More apps (Meer apps).
 2. Klik op Browse (Bladeren).
 3. Ga naar de lokale schijf en volg het pad C:/Users/(PC gebruikersnaam)/AppData/Roaming/Zoom/prullenbak
 4. Klik op zTscoder.exe en controleer of zTscoder.exe wordt weergegeven in het venster How do you want to open this file (Hoe wilt u dit bestand openen).
 5. (Optioneel) Selecteer het vakje voor Always use this app to open .zoom files (Altijd deze app gebruiken om .zoom bestanden te openen).
  Hierdoor wordt dezelfde toepassing gebruikt als u opnieuw een lokale opname converteert.
 6. Klik op OK en wacht tot het converteren van de lokale opname is voltooid.

Als u nog steeds uw opname niet kunt converteren, verzendt u een ticket.