Beheer van gebruikers


 

Met gebruikersbeheer kunnen accounteigenaren en -beheerders hun gebruikers beheren, zoals het toevoegen, verwijderen en toewijzen van rollen en extra functies. Bekijk deze termen voordat u begint:

lightbulb tip icon
Weet je niet goed waar je moet beginnen?
Onze hub voor facturerings- en accountbeheer is ontworpen om je te helpen bij het uitvoeren van de meest gangbare facturerings- en accountbeheertaken.

Dit artikel behandelt:

Ontdek hoe u een gebruiker kunt verwijderen door hem te verwijderen, te deactiveren of van uw account los te koppelen.

Vereisten voor het beheren van gebruikers op uw Zoom-account

Toegang tot gebruikersbeheer

 1. Meld u aan bij het Zoom-webportaal als accounteigenaar of beheerder.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
  U ziet dan de volgende tabbladen:
  • Gebruikers: huidige gebruikers in het account. U kunt het volgende doen:
   • Bewerk het accounttype van elke gebruiker (Basis, Licentie, en Lokaal) of afdeling.
   • Voeg gebruikers één voor één toe of importeer een CSV-bestand om meerdere gebruikers tegelijk toe te voegen.
   • Exporteer gebruikers naar een CSV-bestand.
   • Stel beheerders in of wijs een aangepaste rol toe als u de eigenaar bent
  • In afwachting : mensen die uitgenodigd zijn voor de Zoom-account maar hun account nog niet geactiveerd hebben.
  • Geavanceerd: bekijk gebruikersstatistieken en wijzig meerdere gebruikers tegelijk.

Opmerking: alleen de accounteigenaar kan een lid promoveren naar een beheerder of een beheerder degraderen naar een lid.

Een nieuwe gebruiker toevoegen

Opmerking: u kunt meerdere gebruikers tegelijk toevoegen of bijwerken door een CSV-bestand te importeren.

 1. Meld u aan bij het Zoom-webportaal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Om een nieuwe gebruiker aan uw account toe te voegen, klikt u op Gebruikers toevoegen.
 4. Voer de gebruikersinformatie in.
  • E-mailadres: voer het e-mailadres van de gebruiker in. Als u meerdere gebruikers met dezelfde instellingen wilt toevoegen, kunt u meerdere e-mailadressen invoeren, gescheiden door komma's.
   Opmerking: de e-mailadressen moeten al bestaan en in staat zijn om externe e-mails te ontvangen. 
  • Gebruikerstype: selecteer of deze gebruiker Basis ( gratis), Licentie, of Lokaal moet zijn. Om een gelicentieerde gebruiker toe te wijzen, moet u licenties beschikbaar hebben. Om een lokale gebruiker toe te wijzen, moet u de Vergaderingsconnector hebben ingeschakeld.
   Add-ons, zoals Grote vergadering en Webinar, staan onder de opties voor het gebruikerstype. Controleer welke functies de gebruiker moet hebben. U moet licenties voor deze functies beschikbaar hebben. 
  • Afdeling, manager, functietitel en locatie (optioneel): voer informatie in die op het profiel van de gebruiker moet verschijnen. Het profiel van de gebruiker kan door andere gebruikers worden bekeken. De gebruiker kan zijn profiel aanpassen om later zijn afdeling, functietitel en locatiegegevens te wijzigen.
  • Gebruikersgroep: als u groepsbeheer gebruikt, selecteer dan een groep om deze gebruiker aan toe te voegen.
  • Standaardwachtwoord: stel een standaardwachtwoord in voor de gebruiker.
 5. Klik op Toevoegen

Opmerkingen

Gebruikers in afwachting bekijken

In afwachting zijnde uitnodigingen vervallen na 30 dagen en worden verwijderd uit de wachtrij. Als u een uitnodiging opnieuw verstuurt, wordt de vervaldatum gereset en voegt u telkens als de uitnodiging opnieuw wordt verstuurd, 30 dagen toe.

 1. Meld u aan bij het Zoom-webportaal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Klik op het tabblad In afwachting om gebruikers te zien die hun account nog niet hebben bevestigd:
  • Als een gebruiker zijn uitnodiging niet heeft geaccepteerd en deze niet meer in zijn inbox kan vinden, kunt u de bevestigingse-mail opnieuw naar hem verzenden door op Opnieuw verzenden te klikken.
  • Als u niet wilt dat een gebruiker lid wordt van uw account, klikt u op Verwijderen voordat hij uw e-mailuitnodiging accepteert.

Bewerken van de licentie, add-on en rol van een gebruiker 

 1. Meld u aan bij het Zoom-webportaal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Scroll of zoek naar de gebruiker.
  Opmerking: accounts met meer dan 5000 gebruikers kunnen alleen gebruikers op e-mailadres zoeken. 
 4. Klik op Bewerken rechts van de informatie over de gebruiker. 
 5. U kunt de volgende gegevens bewerken:
  • Type gebruiker: kies tussen Basis, Licentie, of Lokaal
  • Add-onlicenties: beschikbare add-onlicenties, zoals Grote vergadering en Webinar, kunnen worden geselecteerd om die licentie aan deze gebruiker toe te wijzen. Deze moeten vóór de toewijzing via Factureringworden aangeschaft. 
  • Gebruikersrol: standaard alleen toegankelijk voor de eigenaar van de account of voor een gebruiker met een aangepaste rol met de toestemming om Rolbeheer te bewerken. Gebruiker kan worden gewijzigd in Beheerder, Lid, of een aangepaste rol. 
  • Afdeling
  • Manager
  • Functie
  • Locatie 
 6. Klik op Opslaan.

Als alternatief kan een beheerder of eigenaar meerdere gebruikers selecteren op de Gebruikerspagina om snel hun Rol, Licentie en Groep te wijzigen. 

Geavanceerde instellingen voor gebruikersbeheer wijzigen

Met de geavanceerde instellingen kunt u het gebruikerstype van meerdere gebruikers tegelijk wijzigen, gebruikers verwijderen en het standaard gebruikerstype instellen.

 1. Meld u aan bij het Zoom-webportaal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Klik op het tabblad Geavanceerd om de volgende informatie en instellingen te bekijken:
  • Gebruikersoverzicht: totaal aantal gebruikers en het aantal Basis, Licentie, Lokaal en Zoom Room-gebruikers.
  • Gebruikerstype wijzigen:
   • Wijzig alle accountleden die geen beheerder zijn: zet gebruikers van het aangegeven gebruikerstype om in een ander gebruikerstype. U kunt dit niet gebruiken om eigenaars of beheerders te veranderen. U kunt bijvoorbeeld alle Basis-gebruikers veranderen in Licentie-gebruikers.
   • Ontkoppel alle accountleden met gebruikerstype: verwijder alle leden met het opgegeven gebruikerstype. Hun Zoom-accounts zullen worden losgekoppeld van uw Zoom-account.
    Opmerking: dit heeft geen gevolgen voor beheerders of gebruikers die aan het account zijn gekoppeld als gevolg van Gekoppeld domein.
   • Standaard gebruikerstype van het domein wijzigen: wijzig het standaard gebruikerstype bij het toevoegen van nieuwe gebruikers met Gekoppeld domein.
  • Wijzig gebruikersgroep:
   • Standaard gebruikersgroep instellen: stel de standaard gebruikersgroep in waar nieuwe gebruikers automatisch aan worden toegewezen. 
   • Veranderen van gebruikersgroep: verplaats alle niet-toegewezen of gebruikers in een specifieke groep naar een andere groep. 
   • Voeg domein gebruikers toe aan groep: wijs alle gebruikers met een goedgekeurd Gekoppeld domein toe aan een specifieke groep. 
  • Gedeactiveerde gebruikers verwijderen: kies of u automatisch gedeactiveerde gebruikers wilt verwijderen, en geef het aantal dagen op dat het duurt voordat gedeactiveerde gebruikers automatisch van de account worden verwijderd.
  • Voeg aangepaste attributen toe voor gebruikers: hiermee kunt u tot 5 aangepaste attributen aanmaken, die vervolgens aan gebruikers kunnen worden toegewezen. Deze attributen kunnen worden gebruikt om op de Gebruikerspagina gebruikers te sorteren. 
  • Accountcontactintegratie: hiermee kunnen gebruikers uit Azure Active Directory (ADD) worden gevuld voor zoeken en bellen. Hiermee kunt u alleen zoeken en worden Azure Active Directory-gebruikers niet met Zoom Database gesynchroniseerd.

Externe contacten bekijken en verwijderen

Als gebruikers in de accountexterne contactpersonen toevoegen, kunt u deze externe contactpersonen bekijken en ze uit de account verwijderen.

Opmerking: externe contactpersonen hebben bepaalde rechten om toegang te krijgen tot de kanalen van de account.  

 1. Meld u aan bij het Zoom-webportaal.
 2. Klik in het navigatiemenu opGebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Klik op het tabbladGebruikersop het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van de tabel, selecteer vervolgensExterne contactpersonen en klik op Bevestigen. 
 4. Zoek een gebruiker met externe contacten en klik op het nummer in de kolomExterne contacten.
  U krijgt een lijst te zien met externe gebruikers die door de geselecteerde gebruiker zijn toegevoegd.
 5. (Optioneel) Klik op het nummer in de kolomKanalenom dekanalenof groepschats waarvan zij lid zijn te bekijken.
 6. Klik op het ellips-pictogram in de laatste kolom en klik vervolgens opVerwijderen uit account om deze contacten los te koppelen.

U kunt een externe gebruiker ook via zijn e-mailadres zoeken om te zien wie deze gebruiker als contactpersoon heeft. 

 1. Meld u aan bij het Zoom-webportaal.
 2. Klik in het navigatiemenu opGebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Klik op het tabbladGebruikersop het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van de tabel, selecteer vervolgensExterne contactpersonen en klik op Bevestigen
 4. Klik op Uitgebreid zoeken
 5. Voer het e-mailadres van de externe gebruiker in en klik op Zoeken. Al uw interne gebruikers die deze externe gebruiker als contactpersoon hebben, worden in de resultaten vermeld. 
 6. Klik op het nummer in de kolomKanalenom dekanalenof groepschats waarvan zij lid zijn te bekijken.

Het verwijderen van een extern contact heeft het volgende als resultaat: