Versleuteling en beperkingen van Zoom Mail-service


Dit artikel is bedoeld om u te helpen beoordelen of deze Zoom Mail-service geschikt is voor uw organisatie. De bètaversie van de Zoom Mail-service is bedoeld voor klanten met maximaal 50 gebruikers.

Zoom Mail-service is een door Zoom gehoste e-mailaanbieder met end-to-endversleuteling voor e-mails die rechtstreeks worden verzonden tussen actieve gebruikers op het systeem van Zoom Mail-service. Het is ontworpen met het oog op privacy tussen verzenders en ontvangers. Dit betekent dat de informatie in end-to-end versleutelde berichten privé is en dat deze informatie niet toegankelijk is voor Zoom.

Sommige beveiligingsprogramma's van derden die bedrijven vaak gebruiken op andere e-mailplatforms, zijn dan ook niet compatibel met Zoom Mail-service.

Opmerking: Zoom kan de end-to-endversleuteling voor de Zoom Mail-service momenteel niet uitschakelen.

Dit artikel behandelt:

Voorwaarden voor het inschakelen van Zoom Mail-service

Beperkingen voor gebruikers

Beperkingen voor beheerders

Versleuteling gebruiken met Zoom Mail-service

In de voettekst van elke e-mail die door de Zoom Mail-service wordt verwerkt, wordt aangegeven welk type versleuteling is gebruikt bij het verzenden of ontvangen van de e-mail: E2E-versleuteling of serverversleuteling.

Opmerking: integraties met e-maildiensten van derden via de Zoom Mail-client vormen een afzonderlijk aanbod en berichten die worden verzonden tussen gebruikers van deze integraties zijn niet end-to-end versleuteld.

E2E-versleuteling

Zoom Mail-service is ontworpen om standaard end-to-end versleuteld te zijn voor e-mails die rechtstreeks worden verzonden en ontvangen tussen actieve gebruikers van Zoom Mail-service. Voor een e-mail met end-to-endversleuteling hebben alleen de gebruikers en, afhankelijk van de instellingen, de accounteigenaren of aangewezen accountbeheerders controle over de versleutelingscode en dus over de toegang tot de inhoud van de e-mail, inclusief de hoofdtekst, onderwerpregel, bijlagen en aangepaste labels die door gebruikers in hun inboxen zijn aangebracht voor berichten. Informatie zoals de afzender en ontvangers, mimeID, aantal en grootte van bijlagen en tijdstempels blijven in platte tekst, zodat de e-mailservers van Zoom de e-mails correct kunnen verzenden.

Om end-to-endversleuteling te gebruiken in Zoom Mail-service, moeten gebruikers en hun ontvanger(s) e-mailadressen gebruiken die via Zoom Mail-service zijn toegewezen, en actieve gebruikers zijn met een apparaat dat aan elk e-mailadres is gekoppeld. Op dit moment zijn e-mails die naar een e-maillijst worden gestuurd niet end-to-end versleuteld, ook niet als alle ontvangers gebruikers van Zoom Mail-service zijn.

Ontvangers van e-mails verzonden via Zoom Mail-service kunnen de inhoud van een e-mail bekijken, opslaan en delen met anderen, ook door e-mails te delen in Zoom Team Chat. Als een ontvanger versleutelde inhoud deelt met anderen, bijvoorbeeld door een versleutelde e-mail te delen via Team Chat, of een versleutelde e-mail door te sturen naar een derde ontvanger zonder Zoom Mail-serviceaccount, wordt de gedeelde of doorgestuurde inhoud niet end-to-end versleuteld door Zoom.

Serverversleuteling

E-mails tussen gebruikers van Zoom Mail-service en gebruikers van andere e-maildiensten worden versleuteld opgeslagen door Zoom. Zoom Mail-service versleutelt inkomende e-mails van e-maildiensten van derden zo snel mogelijk na ontvangst en bewaart geen onversleutelde kopieën van uitgaande e-mails naar dergelijke diensten nadat deze met succes zijn verzonden.

Aangepaste domeinen op de Zoom Mail-service

Alle klanten zullen standaard het door Zoom verstrekte domein "zmail.com" gebruiken, maar in de toekomst zullen andere domeinen mogelijk zijn.