Ondertiteling in- of uitschakelen


Zoom biedt veel opties voor virtuele ondertiteling in uw Zoom-vergaderingen en -webinars die ondertitels voorzien voor videovergaderingen. Deze opties kunnen worden ingeschakeld en gebruikt voor deelnemers om de gesprekken eenvoudig te volgen of om te voldoen aan toegankelijkheidsvoorwaarden.

Tijdens vergaderingen zijn er de volgende ondertitelingsopties via de ondertitelingsinstellingen: handmatige ondertiteling door de host of een andere deelnemer die door de host is toegewezen, ondertiteling door een geïntegreerde ondertitelingsservice van derden of met de geautomatiseerde ondertiteling van Zoom (ook bekend als live transcriptie). Dezelfde opties zijn beschikbaar bij webinars, hoewel handmatige ondertiteling alleen kan worden voorzien door de host of een panellid. Elk van deze ondertitelingsopties kan ook worden bekeken in Zoom Rooms.  

Voorwaarden voor het inschakelen van handmatige of geautomatiseerde ondertiteling

Opmerking: Als een host of beheerder handmatige ondertiteling uitschakelt en geautomatiseerde ondertiteling inschakelt, kunnen gebruikers met clients ouder dan versie 5.9.0 geen geautomatiseerde ondertiteling (live transcriptie) bekijken. Gebruikers van versie 5.9.0 en hoger kunnen geautomatiseerde ondertiteling bekijken en gebruiken, zolang de host versie 5.9.0 of hoger heeft en live transcriptie tijdens de vergadering inschakelt.

Ondertiteling en live transcriptie voor vergaderingen/webinars in- of uitschakelen

Account

Ondertiteling inschakelen voor alle gebruikers in het account:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal als beheerder met de bevoegdheid om accountinstellingen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu op Account Management (Accountbeheer) en vervolgens op Account Settings (Accountinstellingen).
 3. Klik op het tabblad Meeting (Vergadering).
 4. Klik in In Meeting (Advanced) (In vergadering (geavanceerd)) op de schakelknoppen Manual captions (Handmatige ondertiteling) of Automated Captions (Geautomatiseerde ondertiteling) (live transcriptie) om ze in of uit te schakelen.
 5. Als er een verificatiedialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op Enable (Inschakelen) of Disable (Uitschakelen) om de wijziging te verifiëren.
 6. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt stellen voor alle gebruikers in uw account, klikt u op het hangslotpictogram unlocked-button.png en vervolgens op Lock (Vergrendelen) om de instelling te bevestigen.
 7. (Optioneel) Vink de selectievakjes aan om extra functies in te schakelen:
  • Manual captions (Handmatige ondertiteling) 
   • Allow use of caption API Token (Gebruik van API-token voor ondertiteling toestaan) voor integratie met ondertitelingsdiensten van derden
   • Allow viewing of full transcript in the in-meeting side panel (Volledig trancsript bekijken in het zijdeelvenster tijdens de vergadering): als dit is uitgeschakeld, kunnen deelnemers het volledige transcript niet bekijken in het zijdeelvenster. Ze kunnen alleen ondertiteling bekijken in het videovenster van de vergadering of het webinar. Deelnemers kunnen in dit geval ook geen ondertiteling opslaan.
    Opmerking: Voor deze functie is Zoom versie 5.7.0 of hoger vereist.

Groep

Opmerking: Als u zich na 21 augustus 2021 hebt aangemeld voor een nieuw Zoom-account; of als New Admin Experience (Nieuwe beheerderservaring) is ingeschakeld in uw account, is de naam van de pagina Group Management (Groepsbeheer) gewijzigd naar Groups (Groepen).

Ondertiteling inschakelen voor een groep gebruikers:

 1. Meld u aan bij Zoom web portal als beheerder met de bevoegdheid om groepen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu op  User Management (Gebruikersbeheer) en vervolgens op Group Management (Groepsbeheer).
 3. Klik op de betreffende groepsnaam in de lijst.
 4. Klik op het tabblad Meeting (Vergadering).
 5. Klik in In Meeting (Advanced) (In vergadering (geavanceerd)) op de schakelknop Manual captions (Handmatige ondertiteling) of Automated Captions (Geautomatiseerde ondertiteling) (live transcriptie) om deze in of uit te schakelen.
 6. Als er een verificatiedialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op Enable (Inschakelen) of Disable (Uitschakelen) om de wijziging te verifiëren.
  Opmerking: Als de instelling grijs wordt weergegeven, dan is deze vergrendeld op accountniveau en moet deze op dat niveau worden gewijzigd.
 7. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt stellen voor alle gebruikers in deze groep, klikt u op het hangslotpictogram unlocked-button.png, en vervolgens op Lock (Vergrendelen) om de instelling te bevestigen.
 8. (Optioneel) Vink de selectievakjes aan om extra functies in te schakelen:
  • Manual captions (Handmatige ondertiteling) 
   • Allow use of caption API Token (Gebruik van API-token voor ondertiteling toestaan) voor integratie met ondertitelingsdiensten van derden
   • Allow viewing of full transcript in the in-meeting side panel (Volledig trancsript bekijken in het zijdeelvenster tijdens de vergadering): als dit is uitgeschakeld, kunnen deelnemers het volledige transcript niet bekijken in het zijdeelvenster. Ze kunnen alleen ondertiteling bekijken in het videovenster van de vergadering of het webinar. Deelnemers kunnen in dit geval ook geen ondertiteling opslaan.
    Opmerking: Voor deze functie is Zoom versie 5.7.0 of hoger vereist.

Gebruiker

Ondertiteling voor eigen gebruik inschakelen:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Settings (Instellingen).
 3. Klik op het tabblad Meeting (Vergadering).
 4. Klik in In Meeting (Advanced) (In vergadering (geavanceerd)) op de schakelknop Manual captions (Handmatige ondertiteling) of Automated Captions (Geautomatiseerde ondertiteling) (live transcriptie) om deze in of uit te schakelen.
 5. Als een verificatiedialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op Enable (Inschakelen) of Disable (Uitschakelen) om de wijziging te verifiëren.
  Opmerking: Als de optie grijs wordt weergegeven, is deze vergrendeld op groeps- of accountniveau. U moet contact opnemen met uw Zoom-beheerder.
 6. (Optioneel) Vink de selectievakjes aan om extra functies in te schakelen:
  • Manual captions (Handmatige ondertiteling) 
   • Allow use of caption API Token (Gebruik van API-token voor ondertiteling toestaan) voor integratie met ondertitelingsdiensten van derden
   • Allow viewing of full transcript in the in-meeting side panel (Volledig trancsript bekijken in het zijdeelvenster tijdens de vergadering): als dit is uitgeschakeld, kunnen deelnemers het volledige transcript niet bekijken in het zijdeelvenster. Ze kunnen alleen ondertiteling bekijken in het videovenster van de vergadering of het webinar. Deelnemers kunnen in dit geval ook geen ondertiteling opslaan.
    Opmerking: Voor deze functie is Zoom versie 5.7.0 of hoger vereist.