Gebruik van menu SIP/H.323 tijdens een vergadering


Als u deelneemt aan een Zoom-vergadering vanaf uw H.323 of SIP apparaat via de Cloud Room Connector, hebt u toegang tot het Zoom-menu door DTMF-tonen om uw video-indeling te bedienen, uw video te starten/stoppen, dempen/dempen ongedaan maken en nog veel meer.

Dit artikel behandelt:

Randvoorwaarden voor het gebruik van het SIP/H.323 menu tijdens vergaderingen

Het SIP/H.323 hoofdmenu gebruiken

Het hoofdmenu openen

Om tijdens een Zoom-vergadering het hoofdmenu te openen, drukt u op 1 via DTMF-tonen om het menu te openen. Op sommige apparaten moet u uw afstandsbediening in/uitschakelen om DTMF-tonen te verzenden.

Opties van het hoofdmenu

Zodra het hoofdmenu is geopend, gebruikt u uw afstandsbediening voor het volgende:

Het SIP/H.323 menu met aanvullende opties gebruiken

In het hoofdmenu drukt u op 0 om een menu met aanvullende opties te openen. Als het menu met aanvullende opties is geopend, gebruikt u uw afstandsbediening voor:

De SIP/H.323 hostopties gebruiken

Vanuit het hoofdmenu kunt u op 7 drukken om opties voor de host te openen. U moet deelnemen aan de vergadering met de hostsleutel om de opties te gebruiken. Als de Hostsleutel niet is ingevoerd toen u ging deelnemen aan de vergadering, wordt u gevraagd de hostsleutel in te voeren als u het hostmenu opent.

De hostopties zijn: