De add-in Zoom voor Outlook installeren


Met de add-in Zoom voor Outlook kunt u de planning beheren in de web en desktop apps van Outlook. Outlook-beheerders kunnen de add-in implementeren en configureren. Is de add-in eenmaal geïnstalleerd door gebruikers, dan kunnen ze Zoom-vergaderingen toevoegen aan een nieuw of bestaand agenda-evenement in Outlook.

Voor verdere integratie met Office 365 stelt u de contactpersonen en agenda-integratie in.

Opmerking: Als u de add-in in de desktop app van Outlook wilt installeren, moet er een Microsoft Exchange-account zijn toegevoegd aan Outlook. Als u alleen een IMAP-account hebt, gebruikt u de add-in in de web app van Outlook. Als u tijdens de installatie een foutmelding krijgt dat u niet bevoegd bent of niet over de juiste machtigingen beschikt, moet u contact opnemen met uw accountbeheerder voor hulp.

Dit artikel behandelt:

Verleende machtigingen

Door de add-in Zoom voor Outlook te installeren, krijgt deze toegang om de inhoud van uw agenda-evenementen in Outlook te wijzigen. Zo kunt u uitnodigingsinformatie voor Zoom-vergaderingen toevoegen aan evenementen in Outlook. De indeling en inhoud van de uitnodiging voor vergaderingen wordt bepaald door de planningssjabloon voor vergaderingen die door uw beheerder is geconfigureerd.

De add-in installeren voor alle gebruikers (Office 365-beheerder)

 1. Meld u aan bij de Office 365-beheerportal.
 2. Klik in het navigatiemenu aan de linkerkant op Settings (Instellingen) en vervolgens op Integrated apps (Geïntegreerde apps).
 3. Klik op Get apps (Apps downloaden).
 4. Zoek naar Zoom voor Outlook en klik op Get it now (Nu downloaden).
 5. Voer uw gegevens in, ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden en klik vervolgens op Continue (Doorgaan).
 6. Controleer de details van de add-in en klik op Next (Volgende).
 7. Selecteer hoe u de add-in in uw organisatie wilt implementeren.
  • Optioneel, ingeschakeld: de add-in Zoom voor Outlook wordt toegevoegd voor al uw gebruikers, maar zij kunnen deze verwijderen.
  • Optioneel, uitgeschakeld: alle gebruikers hebben de mogelijkheid om Zoom voor Outlook toe te voegen, maar de add-in wordt niet standaard aan hun Outlook toegevoegd.
  • Mandatory, always enabled (Verplicht, altijd ingeschakeld): de add-in Zoom voor Outlook wordt toegevoegd voor al uw gebruikers en zij kunnen deze niet uitschakelen.
 8. Klik op Volgende.
 9. Selecteer wie toegang heeft tot deze add-in. U kunt zoeken naar groepen om ze toe te voegen.
 10. Klik op Save (Opslaan).
  Het manifestbestand wordt verwerkt.
 11. Als u klaar bent, klikt u op Close (Sluiten).

Opmerking: Gebruikers moeten mogelijk hun apps opnieuw opstarten om de nieuwe add-in te zien. Afhankelijk van het aantal gebruikers in uw account, kan het ook enkele minuten duren voordat de wijzigingen voor alle gebruikers zijn doorgevoerd.

De add-in handmatig implementeren voor alle gebruikers (Office 365-beheerder)

In sommige situaties moet u de add-in van Outlook offline of met een aangepast manifestbestand implementeren.

 1. Download het manifestbestand voor de add-in van Outlook.
 2. Meld u aan bij de Office 365-beheerportal.
 3. Klik op Settings (Instellingen) om dat gedeelte uit te vouwen en klik vervolgens op Services & add-ins (Services en add-ins).
 4. Klik op Deploy Add-in (Add-in implementeren).
 5. Klik op Volgende.
 6. Klik op Upload custom apps
  (Apps op maat uploaden).
 7. Klik op I have the manifest file (.xml) on this device (Ik heb het manifestbestand (.xml) op dit apparaat).
 8. Klik op Choose file (Bestand kiezen) en selecteer het manifestbestand.
 9. Klik op Uploaden.
 10. Kies de gebruikers aan wie u het toewijst en de implementatiemethode, en klik op Deploy (Implementeren).
 11. Zodra de implementatie is voltooid, klikt u op Close (Sluiten).

De add-in voor Outlook (web) installeren

U kunt de add-in Zoom voor Outlook voor eigen gebruik installeren, indien installatie van add-ins is toegestaan door uw Office 365-beheerder.

 1. Ga naar Zoom voor Outlook in de Microsoft App Store.
 2. Klik op Get it Now (Nu downloaden).
 3. Volg de aanwijzingen van de Microsoft App Store om de installatie te voltooien.

Nu de add-in is geïnstalleerd, vindt u hier meer informatie over vergaderingen plannen en bewerken via de add-in.

De add-in voor Outlook 2013 of 2016 installeren (desktop client)

Als u Zoom voor Outlook wilt installeren in de desktop app van Outlook, moet er een Microsoft Exchange- of Office 365-account zijn toegevoegd aan Outlook.

Uw accounttype verifiëren

 1. Klik op Outlook op de macOS-menubalk en selecteer Preferences (Voorkeuren).
 2. Klik op Accounts om het (de) account(s) te bekijken, waarbij u bent aangemeld.
 3. Controleer of ten minste 1 accountnaam Exchange of Office 365 vermeldt.

Als u alleen een IMAP-account hebt, gebruikt u Zoom voor Outlook in de web app van Outlook.

De add-in van Outlook installeren

 1. Open Outlook en meld u aan bij uw account.
 2. Schakel over naar de e-mailweergave, klik op de knop met het beletselteken en selecteer Get add-ins (Add-ins ophalen). Outlook opent een browser om uw add-ins te beheren.
 3. Zoek naar Zoom voor Outlook of ga naar het tabblad voor Beheerders om de add-ins weer te geven die beschikbaar zijn gesteld door uw accountbeheerders.
 4. Klik op Zoom voor Outlook en vervolgens op Add (Toevoegen). 

Nu de add-in is geïnstalleerd, vindt u hier meer informatie over vergaderingen plannen en bewerken via de add-in.

Opmerking: Als u Zoom voor Outlook wilt installeren in de desktop app van Outlook, moet er een Microsoft Exchange-account zijn toegevoegd aan Outlook. Klik op het tabblad File (Bestand) om de toegevoegde accounts weer te geven.

Als u alleen een IMAP-account hebt, gebruikt u Zoom voor Outlook in de web app van Outlook.

 1. Open Outlook en meld u aan bij uw account.
 2. Klik linksboven in de hoek op het tabblad File (Bestand).
 3. Klik in het navigatiemenu op Info, scrol omlaag en klik op Manage Add-ins (Add-ins beheren).
  Outlook opent een browser om uw add-ins te beheren. Meld u desgevraagd aan bij uw account.
 4. Zoek in het venster Add-ins voor Outlook naar Zoom voor Outlook en klik op Toevoegen.

Nu de add-in is geïnstalleerd, vindt u hier meer informatie over vergaderingen plannen en bewerken via de add-in.

De add-in voor Outlook (mobiele app) installeren

 1. Open de Outlook-app op uw mobiele Android- of iOS-apparaat.
 2. Tik op uw profielpictogram linksboven in de hoek.
 3. Tik op het instellingenpictogram onderaan het deelvenster.
 4. Veeg omlaag en tik op de optie Add-ins.
 5. Veeg omlaag om Zoom te zoeken en tik vervolgens op de knop + om deze toe te voegen.

Nu de add-in is geïnstalleerd, vindt u hier meer informatie over vergaderingen plannen en bewerken via de add-in.

SSO-domeinen voor aanmelding vooraf configureren

Met de add-in Zoom Office 365 kunnen beheerders de add-in implementeren, waarbij de URL voor Single Sign-On (SSO) vooraf is geconfigureerd. Als de URL vooraf is geconfigureerd en een gebruiker de opties Add a Zoom Meeting (Een Zoom-vergadering toevoegen) of Instellingen gebruikt in de add-in, wordt automatisch SSO gebruikt voor authenticatie.