Ondertiteling en live transcriptie beheren


Zoom heeft verschillende opties voor virtuele ondertiteling in uw Zoom-vergaderingen en -webinars die ondertitels voorzien voor videovergaderingen. Dit kan worden gebruikt voor deelnemers om gesprekken gemakkelijk te kunnen volgen of om te voldoen aan toegankelijkheidseisen.

Tijdens vergaderingen kan de host of een andere deelnemer die door de host is aangewezen handmatige ondertiteling bieden, kan een geïntegreerde ondertitelingsservice van derden de ondertiteling verzorgen of kan de functie voor geautomatiseerde ondertiteling van Zoom (ook bekend als live transcriptie) automatische ondertiteling bieden via de ondertitelingsinstellingen. Dezelfde opties zijn beschikbaar bij webinars, hoewel handmatige ondertiteling alleen kan worden verzorgd door de host of een panellid. Al deze ondertitelingsopties zijn ook beschikbaar in Zoom Rooms

Raadpleeg voor meer informatie over het bekijken van ondertiteling of live transcriptie als deelnemer de gebruikershandleiding.

Dit artikel behandelt:

Vereisten voor ondertiteling en live transcriptie

Ondertiteling

Geautomatiseerde ondertiteling (live transcriptie)

Beperkingen van realtime transcripties

Als u de ondertiteling niet handmatig kunt verzorgen of door een derde kunt laten verzorgen, is er ook een functie voor geautomatiseerde live transcriptie beschikbaar. Deze kent echter beperkingen waar u rekening mee moet houden. Live transcriptie ondersteunt momenteel alleen Engels en de nauwkeurigheid van de functies is afhankelijk van vele variabelen, zoals onder meer:

Vanwege deze beperkingen raden we u aan te kiezen voor een handmatige ondertitelaar of service die mogelijk een specifieke nauwkeurigheid kan garanderen als u spraak-naar-tekstondersteuning nodig hebt voor nalevings- of toegankelijkheidsbehoeften in uw vergaderingen en webinars.

Opmerking: U kunt slechts één deelnemer of derde toewijzen om handmatige ondertiteling te leveren.

Ondertiteling en live transcriptie voor vergaderingen/webinars inschakelen

Als accounteigenaar of -beheerder met rechten kunt u services voor ondertiteling en live transcriptie in- of uitschakelen. Wanneer de instelling Manual captions (Handmatige ondertiteling) is ingeschakeld, kan de host zelf ondertiteling typen of een deelnemer of service van derden aanwijzen om ondertiteling toe te voegen.

Raadpleeg voor meer informatie het hulpartikel over het in- of uitschakelen van ondertiteling.

Ondertiteling of live transcriptie starten in Zoom-vergaderingen

Om ondertiteling of live transcriptie te starten in een Zoom-vergadering of -webinar:

 1. Klik in een Zoom-vergadering of -webinar die u host op Closed Caption (Ondertiteling) of Live Transcript als die functie is ingeschakeld.
 2. Selecteer een van de volgende opties:
  • Assign a participant to type: (Een deelnemer toewijzen om te typen): hiermee wijst u een deelnemer toe om tijdens de vergadering ondertiteling te typen.
  • I will type (Ik typ): opent het ondertitelingsvenster waarin u handmatig ondertiteling kunt typen.
  • Copy the API token (De API-token kopiëren): kopieer de URL, zodat u deze aan een ondertitelingsservice van derden kunt verstrekken om de service te integreren met uw vergadering.
  • Enable Auto-Transcription (Automatische transcriptie inschakelen): stelt het systeem in staat te beginnen met het leveren van live transcriptie. Deelnemers krijgen een melding dat deze service beschikbaar is. Deze optie is alleen beschikbaar als deze is ingeschakeld in de webinstellingen.

Een deelnemer toewijzen om ondertiteling te typen

Host

Een deelnemer toewijzen om ondertiteling te typen:

 1. Klik op Assign a participant to type (Een deelnemer toewijzen om te typen). 
  Het deelnemersvenster wordt geopend.
 2. Vind de deelnemer die u de ondertiteling wilt laten typen en plaats de muisaanwijzer op zijn/haar naam.
 3. Klik op More (Meer).
 4. Selecteer Assign to type Closed Caption (Toewijzen om ondertiteling te typen).

Deelnemer

Zodra de host u de mogelijkheid heeft gegeven om ondertiteling te typen, verschijnt er een melding in de besturingselementen voor vergaderingen. Ondertiteling invoeren als deelnemer:

 1. Klik op Closed Caption (Ondertiteling). 
  Het ondertitelingsvak wordt geopend.
 2. Typ de ondertiteling in het vak.
 3. Druk op Enter om uw ondertiteling in te dienen.

Ondertiteling gebruiken in aparte vergaderruimtes

Na het starten van een aparte vergadersessie kunnen deelnemers op Closed Caption (Ondertiteling) in de besturingselementen voor vergaderingen klikken om ondertiteling weer te geven. Als u de host van de vergadering bent, raden we u aan een ondertitelingsservice van derden te gebruiken als u ondertiteling in aparte vergaderruimtes wilt.

Als u wilt dat een deelnemer de ondertiteling typt, moet u hem/haar vóór het starten de aparte vergadersessie toestemming geven om ondertiteling te typen.

Opmerkingen:

Als deelnemer verzoeken om live transcriptie in te schakelen

Deelnemers van uw vergaderingen en webinars kunnen vragen om het inschakelen van live transcriptie tijdens de sessie. Deze optie is beschikbaar in de besturingselementen voor vergaderingen en voorkomt onderbrekingen doordat deelnemers er niet mondeling of via de chat om hoeven te vragen.

 1. Start een vergadering of webinar als de host.
 2. Wanneer een deelnemer vraagt of live transcriptie kan worden ingeschakeld, krijgt u een verzoek binnen. Dit verzoek kan anoniem worden gedaan, dus het is mogelijk dat u de naam van de deelnemer die deze functie aanvraagt niet ziet.
 3. Kies een van de volgende opties:

Bij gebruik van de Windows of macOS desktop client kan de host de mogelijkheid om verzoeken in te dienen ook uitschakelen voordat er een verzoek wordt gedaan. Dit doet u als volgt:

 1. Klik op Closed Caption (Ondertiteling) of Live Transcript als host van de vergadering of webinar. 
 2. Schakel de optie Allow participants to request Live Transcription (Deelnemers toestaan live transcriptie aan te vragen) uit. Deelnemers kunnen deze verzoeken nu niet meer indienen.