Audio testen voorafgaand aan Zoom-vergaderingen


Er zijn twee manieren van audiodeelname aan een vergadering: deelnemen via de computer of deelnemen via de telefoon. Volg de onderstaande stappen om uw audio te testen voordat of nadat u bent aangemeld bij een vergadering.

U kunt ook deelnemen aan een testvergadering als u uw audio wilt testen en vertrouwd wilt raken met de besturingselementen voor vergaderingen.

Vereisten voor het testen van de microfoon en luidsprekers van uw apparaat

Audio testen en aanpassen op desktopapparaten

Audio testen voordat u deelneemt aan een vergadering

Als u de instelling voor automatisch deelnemen met computeraudio niet hebt ingeschakeld, kunt u uw luidspreker en microfoon testen voordat u deelneemt aan een vergadering:

 1. Klik, nadat u bent aangemeld bij een vergadering, op Test Speaker and Microphone (Luidspreker en microfoon testen).
 2. De vergadering toont een pop-upvenster om uw luidspreker te testen. Hoort u de beltoon niet, gebruik dan het vervolgkeuzemenu of klik op No (Nee) om van luidspreker te wisselen totdat u de beltoon hoort. Klik op Yes (Ja) om door te gaan naar de microfoontest.
 3. Hoort u niet dat het opgenomen geluid wordt afgespeeld, gebruik dan het vervolgkeuzemenu of klik op Nee om van microfoon te wisselen totdat u het geluid hoort. Klik op Ja wanneer u het geluid hoort.
 4. Klik op Join with Computer audio (Deelnemen met computeraudio) om de luidspreker- en microfoontest te verlaten.
 5. Klik op Join with Computer Audio (Deelnemen met computeraudio) om aan de testvergadering deel te nemen met de geselecteerde microfoon en luidspreker.

Audio testen met behulp van de audio-instellingen

Ga voor het testen van uw audio vóór of tijdens een vergadering naar uw audio-instellingen:

Vóór een vergadering

 1. Meld u aan bij Zoom.
 2. Klik op uw profielfoto en vervolgens op Settings (Instellingen).
 3. Klik op het tabblad Audio.
 4. Volg de onderstaande stappen om uw luidspreker of microfoon te testen.

Tijdens een vergadering

U kunt naar uw audio-instellingen gaan en uw audio testen wanneer u al in een vergadering bent.

 1. Klik in de besturingselementen van de vergadering op de pijl naast Mute/Unmute (Dempen/Dempen opheffen).
 2. Klik op Audio Options (Audio-opties) om uw audio-instellingen te openen.

Uw computerluidspreker testen

 1. Klik op Test Speaker (Luidspreker testen) om een testgeluid af te spelen.
 2. Kunt u het testgeluid niet horen, selecteer dan een andere luidspreker in het menu of wijzig het Volume
  .

Meer informatie over audio-instellingen.

De microfoon van uw computer instellen

 1. In het gedeelte Microphone (Microfoon) ziet u de groene Input Level-balk (Invoerniveaubalk) bewegen wanneer Zoom geluid opvangt. 
 2. Klik op Test Mic (Microfoon testen) om uw microfoon te testen.
 3. Er wordt nu geluid opgenomen. Klik op Recording (Opnemen) wanneer u klaar bent. Het geluid wordt nu afgespeeld. U kunt een andere microfoon in het menu selecteren of het invoerniveau aanpassen.
 4. Vink Automatically adjust microphone settings (Microfoonstellingen automatisch aanpassen) aan als u wilt dat Zoom het invoervolume automatisch aanpast.

Meer informatie over audio-instellingen.

Problemen met uw microfoon oplossen

Audio testen met behulp van de audio-instellingen

Ga voor het testen van uw audio voor of tijdens een vergadering naar uw audio-instellingen:

Voorafgaand aan een vergadering

 1. Meld u aan bij Zoom.
 2. Klik op uw profielfoto en vervolgens op Settings (Instellingen).
 3. Volg de onderstaande stappen om uw luidspreker of microfoon te testen.

Wanneer u zich aanmeldt bij een vergadering

Als u de instelling voor automatisch deelnemen met computeraudio niet hebt ingeschakeld, kunt u uw luidspreker en microfoon testen voordat u deelneemt aan een vergadering:
 1. Klik, nadat u bent aangemeld bij een vergadering, op Test Speaker and Microphone (Luidspreker en microfoon testen). De audio-instellingen worden dan geopend.
 2. Volg de onderstaande stappen om uw luidspreker of microfoon te testen.

Tijdens een vergadering

U kunt naar uw audio-instellingen gaan en uw audio testen wanneer u al in een vergadering bent.
 1. Klik in de besturingselementen van de vergadering op de pijl naast Mute/Unmute (Dempen/Dempen opheffen).
 2. Klik op Audio Options (Audio-opties) om uw audio-instellingen te openen.
 3. Volg de onderstaande stappen om uw luidspreker of microfoon te testen.

Uw computerluidsprekers testen

 1. Klik op Test Speaker (Luidspreker testen) om een geluid af te spelen.
 2. Selecteer een andere luidspreker in het menu of wijzig het Output Volume (Uitvoervolume) als u het geluid niet kunt horen.
Meer informatie over audio-instellingen.

De microfoon van uw computer instellen

 1. In het microfoongedeelte ziet u de blauwe Input Level-balk (Invoerniveaubalk) bewegen wanneer Zoom geluid opvangt. 
 2. Als Zoom geen geluid van uw microfoon oppikt, kunt een andere microfoon in het menu selecteren of het invoerniveau aanpassen.
 3. Vink Automatically adjust microphone settings (Microfoonstellingen automatisch aanpassen) aan als u wilt dat Zoom het invoervolume automatisch aanpast.
Meer informatie over audio-instellingen.

Audio testen en aanpassen op mobiele apparaten

Met apparaataudio deelnemen aan een vergadering

 1. Als dit de eerste Zoom-vergadering is waaraan u deelneemt, wordt u gevraagd toegang te verlenen tot uw microfoon.
 2. Wanneer u zich aanmeldt bij de vergadering, wordt u gevraagd uw geluid te activeren door een van de volgende audio-opties te kiezen:
  • Call via Device Audio (Bellen via apparaataudio): verbindt audio via het internet.
  • Dial in (Inbellen): biedt opties om telefonisch in te bellen bij de Zoom-vergadering.
  • Call My Phone (Mijn telefoon bellen): belt uw telefoon voor deelname aan de vergadering. Voor deze optie heeft de host van de vergadering een audio-abonnement nodig.
 3. Als u Cancel (Annuleren) kiest, kunt u de prompt opnieuw openen door op Audio te tikken. 
 4. Zodra u verbinding hebt gemaakt, ziet u in de linkerbenedenhoek het microfoonpictogram om te dempen en het dempen op te heffen.
 5. Als u zich met een andere audiobron wilt aanmelden bij Zoom, kunt u de audio ontkoppelen door op More (Meer) en vervolgens op Disconnect Audio (Audio loskoppelen) te tikken.

Met apparaataudio deelnemen aan een vergadering

 1. Als dit de eerste Zoom-vergadering is waaraan u deelneemt, wordt u gevraagd toegang te verlenen tot uw microfoon.
 2. Wanneer u zich aanmeldt bij de vergadering, wordt u gevraagd uw geluid te activeren.
 3. U hebt de volgende audio-opties:

  • Call using Internet Audio (Bellen via internetaudio): verbindt audio via het internet.
  • Dial in (Inbellen): biedt opties om telefonisch in te bellen bij de Zoom-vergadering
  • Call My Phone (Mijn telefoon bellen): belt uw telefoon voor deelname aan de vergadering. Voor deze optie heeft de host van de vergadering een audio-abonnement nodig.
 4. Als u Cancel (Annuleren) kiest, kunt u de prompt opnieuw openen door op Join Audio (Deelnemen aan audio) te tikken. 
 5. Zodra u verbinding hebt gemaakt, ziet u in de linkerbenedenhoek het microfoonpictogram om te dempen en het dempen op te heffen.
 6. Als u zich met een andere audiobron wilt aanmelden bij Zoom, kunt u de audio ontkoppelen door op More (Meer) en vervolgens op Disconnect Audio (Audio loskoppelen) te tikken.