Inzicht in uw factuur


Uw factuur geeft de producten weer die deel uitmaken van het abonnement van uw account, inclusief het aantal, de prijs en eventuele toepasselijke belastingen.

Raadpleeg het artikel Uw factuur bekijken voor meer informatie over het bekijken van uw facturen. 

Uw factuurgegevens

In de linkerbovenhoek van de factuur vindt u de datum waarop de factuur is gegenereerd (factuurdatum), het factuurnummer (begint altijd met INV), uw betalingsvoorwaarden, de vervaldatum van de factuur, het accountnummer, de valuta, de naam en het adres van het account, en ten slotte de contactpersoon voor facturering plus het geregistreerde adres en de geregistreerde e-mailadressen van de contactpersoon voor de koper.

Opmerking: De contactpersoon voor facturering en de e-mailadressen van de contactpersoon voor de koper die op uw factuur worden vermeld, zijn mogelijk niet dezelfde als het e-mailadres van de accounteigenaar of uw e-mailadres voor aanmelding.

Indien van toepassing vindt u aan de rechterkant van uw factuur overschrijvingsgegevens, een bestelnummer en informatie over belastingvrijstelling. Het W-9-formulier van Zoom vindt u hier.

Onder het gedeelte Charge Details (Kostendetails) vindt u al uw producten, het aantal en de prijzen. Bij elk product staat een dienstperiode vermeld, dat is de periode die verband houdt met de kosten.

Uw factuurtotalen omvatten uw subtotaal (exclusief btw), het totaal (inclusief btw) en uw factuursaldo. Uw factuursaldo is het bedrag dat momenteel verschuldigd is op de factuur.

Opmerking: Als op uw factuur een totaal (inclusief btw) tussen haakjes staat, bijvoorbeeld (€ 1,00), betreft het een credit. Als u automatisch betalen gebruikt, wordt dat tegoed automatisch toegepast op toekomstige facturen. Als u nettovoorwaarden hebt, moet u een factureringsticket openen om dat tegoed op een factuur toe te passen.

In het gedeelte Tax Details (Belastinggegevens) vindt u een uitsplitsing van de producten waarvoor belasting in rekening is gebracht, welk type belasting het is, en welk bedrag.

Zodra een betaling is gedaan of een credit op de factuur is toegepast, is er een gedeelte Transactions (Transacties) onderaan de factuur. In dit gedeelte worden alle verrichte betalingen, credits of terugbetalingen weergegeven met betrekking tot deze factuur, inclusief de datum van de transactie en het bedrag.

Aanvullende bronnen

Volg deze instructies om de ontvanger van de factuur te wijzigen.

Voor aanvullende belastinggerelateerde vragen verwijzen wij u naar deze belastingbronnen.

Voor vragen met betrekking tot een teveel, kun u de volgende links raadplegen:

Als u nog verdere hulp nodig hebt voor uw factuur, neem dan contact met ons op via chat met Facturering.