Dashboard voor vergaderingen en webinars


In de delen Vergaderingen en Webinars van het Dashboard kunt u de huidige live vergaderingen of webinars bekijken, evenals vergaderingen of webinars die eerder gehouden zijn. Eerdere vergaderingen en webinars kunnen naar een CSV-bestand worden geëxporteerd. Dit overzicht laat ook zien of audio, video, scherm delen en opnemen in de vergadering zijn gebruikt. U kunt ook de soorten licenties zien van de gebruikers van uw account.

Dit artikel behandelt:

Randvoorwaarden voor het gebruik van het dashboard

Vergaderingen

Het tabblad Vergaderingen gebruiken

Het tabblad Vergaderingen van het dashboard openen:

 1. Meld aan bij de Zoom web portal.
 2. In het navigatiedeelvenster klikt u op Dashboard.
 3. Bovenaan het scherm van het dashhboard klikt u op Vergaderingen.
 4. (Optioneel) Klik op Eerdere vergaderingen om eerdere gegevens van vergaderingen te openen.

Zodra u het tabblad Vergaderingen hebt geopend, krijgt u de huidige live vergaderingen te zien of vergaderingen die zijn gehost via uw account, met meerdere kolommen gegevens De standaard kolommen zijn:

Kolommen met aanvullende informatie, waaronder Volgvelden plannen, kunnen ook aan de weergave worden toegevoegd. Kolommen toevoegen aan de tabel:

 1. Klik rechtsbovenin op Aanpassen.
 2. Selecteer het selectievakje links van de gewenste velden om ze aan uw weergave toe te voegen.
 3. (Optioneel) U kunt ook velden uit uw weergave verwijderen door de selectie in het selectievakje links van de velden te verwijderen.

Met het zoekveld kunt u vergaderingen zoeken op de naam van de hostgebruiker, e-mailadres, gebruikersgroep, vergaderings-ID of het Onderwerp van de vergadering. 

U kunt ook op Probleemonderwerp klikken en specifieke vergaderingsproblemen selecteren om een lijst met live of eerdere vergaderingen op te halen met deelnemers die een bepaald of meerdere problemen hebben ondervonden, waaronder problemen met audio, video, scherm delen, CPU of problemen met ontkoppelen en verbinden.

Toegang tot details van vergaderingen en deelnemers

Voor een weergave met meer details van de vergadering en de deelnemers, selecteert u de vergaderings-ID van een vergadering in de tabbladen Live vergaderingen of Eerdere vergaderingen. Als de vergadering aparte vergaderruimtes had, klikt u op het tabblad Deelnemers aparte vergaderruimtes nadat u een vergaderings-ID hebt geselecteerd.

Op de pagina Details vergadering worden alle huidige en eerdere deelnemers op de pagina weergegeven, met onder andere de volgende informatie:

Als het een Live vergadering is en u op de knoppen AlgemeenAudio, Video of Scherm delen drukt, krijgt u de huidige bitrate, latentie en jittersnelheid, evenals het huidige gemiddelde en maximale pakketverlies.

Als u op de naam van een deelnemer klikt, krijgt u ook een meer gedetailleerd overzicht van de verbinding. De bovenste rij geeft de basisinformatie weer over het apparaat van een deelnemer:

Hieronder ziet u de gedetailleerde statistieken voor Audio, Video en Scherm delen, waaronder de bitrate, latentie, jitter en gemiddelde en maximale pakketverlies. Voor Video en Scherm delen kunt u ook de resolutie en framerate bekijken.

U kunt ook het CPU-gebruik bekijken, waaronder het minimum, gemiddelde en maximum dat Zoom gebruikt tijdens de vergadering/webinar, evenals het maximum dat het systeem (apparaat) over het algemeen gebruikt tijdens de vergadering.

Al deze informatie wordt in grafische vorm gepresenteerd. Gebruik de schuifbalk onder de grafiek om de tijd die in de grafiek wordt gepresenteerd te verlagen of verhogen tijdens de vergadering voor het oplossen van problemen een specifieke tijd te bekijken.

Geavanceerde functies van het vergaderingsdashboard

Deelnemen als assistent

Tijdens een live lopende vergadering, kan een beheerder ook de functie Live deelnemen als assistent gebruiken, waardoor de beheerder als co-host kan deelnemen aan de vergadering als de host momenteel is aangemeld en ook in de vergadering is en als voor de vergadering de functie co-host is ingeschakeld. Hierdoor kan een beheerder bijdragen aan het oplossen van problemen met het netwerk, audio en video. Deze optie gebruiken:

 1. Meld u aan bij het Zoom-webportaal.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster op Dashboard.
 3. Bovenaan het scherm van het dashboard klikt u op Vergaderingen.
 4. Zoek naar de gewenste live vergadering.
 5. Selecteer de Vergaderings-ID van de vergadering.
 6. Klik op Deelnemen als assistent.

Gegevens exporteren in CSV-formaat

De informatie van eerdere vergaderingen kan als een CSV-bestand worden geëxporteerd voor de administratie of voor analyse van uw accountverbruik. Er kan een lijst met vergaderingen in een bepaalde periode (tot 1 maand) of details van de deelnemer van een bepaalde vergadering worden geëxporteerd.

 1. Meld u aan bij het Zoom-webportaal.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster op Dashboard.
 3. Klik bovenaan het scherm Dashboard op het tabblad Vergaderingen.
 4. Klik op Eerdere vergaderingen.
 5. Het gewenste rapport genereren:
  • Als u de lijst met vergaderingen in CSV-formaat wilt exporteren, klikt u bovenaan de pagina op Exporteren naar CSV.
  • Als u de details van een bepaalde vergadering van een deelnemer wilt exporteren, klikt u op de gewenste Vergaderings-ID en vervolgens op Exporteer details naar CSV.
  • Als u de details van een deelnemer van een specifieke vergadering wilt exporteren, klikt u op de gewenste Vergaderings-ID en vervolgens op de naam van de deelnemer. Klik op de detailpagina van de deelnemer op Exporteer details naar CSV.
 6. Zodra het rapport is verwerkt, klikt u bovenaan de pagina op Downloads.
 7. Klik op Vergaderingen voor toegang tot de gegenereerde rapporten.
 8. Klik op Downloaden om het rapport te downloaden en bekijken. 

Het IP-gebruiksrapport genereren

Het IP-gebruiksrapport biedt beheerders en eigenaars de mogelijkheid om een lijst met IP-adressen te bekijken waar deelnemers verbinding mee hebben voor elke actuele lopende live vergadering. Toegang tot de rapporten:

 1. Meld u aan bij het Zoom-webportaal.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster op Dashboard.
 3. Klik bovenaan het dashboard op het tabblad Vergaderingen.
 4. Klik op IP-gebruiksrapport.

Hier ziet u het volgende:

Als u op een cijfer klikt onder de kolom Aantal vergaderingenkrijgt u een lijst met de huidige Vergaderings-ID's waar die adressen verbinding mee hebben.

De kwaliteitsinstellingen gebruiken

Accounteigenaars en -beheerders kunnen scores of netwerkmeldingen van de vergaderingskwaliteit inschakelen in het dashboard.

Webinars

Het deel Webinars is hetzelfde als van vergaderingen. U kunt live webinars zien die gaande zijn, evenals eerdere webinars.

Het tabblad Webinar openen:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. In het navigatiedeelvenster klikt u op Dashboard.
 3. Bovenaan het dashboard klikt u op Webinars.
 4. (Optioneel) Klik op Eerdere webinars voor toegang tot gegevens van eerdere vergaderingen.

Alle informatie van deelnemers van vergaderingen worden voor panelleden van het webinar weergegeven. Voor deelnemers ziet u een lijst met basisinformatie, zoals hun naam, apparaat, IP-adres, locatie, type netwerk, apparaat, de eerste keer dat ze deelnamen/vertrokken en de reden voor vertrek.

Geavanceerde functies, zoals Rapporten van IP-gebruik, Deelnemen als assistent en exporteerbare CSV-rapporten zijn ook beschikbaar voor webinars.