Wachtwoordcodes Zoom Meetings en -Webinars


Voor vergaderingen en webinars kan een wachtwoordcode vereist worden als extra beveiligingslaag. Wachtwoordcodes kunnen worden ingesteld op individueel vergaderingniveau of kunnen worden ingesteld op gebruikers-, groeps- of accountniveau voor alle vergaderingen en webinars. Accounteigenaars en -beheerders kunnen de instellingen voor wachtwoordcodes ook vergrendelen zodat wachtwoordcodes vereist zijn voor alle vergaderingen en webinars in hun account en ze kunnen minimale wachtwoordeisen configureren.

Als u een van de instellingen voor wachtwoordcodes van vergaderingen wilt afdwingen voor alle gebruikers in uw account of gebruikersgroep, dan moet u de instelling vergrendelen nadat u deze hebt ingeschakeld. Als de instelling is ingeschakeld maar niet is vergrendeld, kunnen gebruikers nog altijd de instelling uitschakelen in de persoonlijke instellingen.

De volgende instellingen zijn beschikbaar voor wachtwoordcodes:

Bovendien is er een instelling voor Zoom Rooms, De wachtwoordcode omleiden, als er wordt deelgenomen aan vergaderingen vanuit de lijst met vergaderingen. Daardoor kan de ruimte deelnemen aan een vergadering vanuit de lijst met vergaderingen zonder handmatig de wachtwoordcode van de vergadering te moeten invoeren. De wachtwoordcode moet worden opgenomen in de uitnodiging voor de vergadering die naar de agenda van de ruimte wordt gestuurd. Om deze functie te gebruiken, moeten de Zoom Room computer en controller op versie 4.5.0 of hoger draaien.

Opmerkingen:

Dit artikel behandelt:

Randvoorwaarden voor wachtwoordcodes van Zoom Meetings en -Webinars

Het inschakelen van instellingen voor wachtwoordcodes

Account

Instellingen voor wachtwoordcodes inschakelen voor alle gebruikers in het account:

 1. Meld als beheerder aan bij het Zoom web portal met de machtiging om accountinstellingen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster op  Accountbeheer en vervolgens op Accountinstellingen.
 3. In het deel Beveiliging controleert u of de instellingen voor de wachtwoordcode die u wilt gebruiken in uw account zijn ingeschakeld.
  Als de instelling is uitgeschakeld, klikt u op de schakelaar om deze in te schakelen. Als er een verificatiedialoogvenster verschijnt, kiest u Inschakelen om de wijziging te controleren.
 4. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt stellen voor alle gebruikers in uw account, klikt u op het hangslotpictogram en vervolgens op Vergrendelen om de instelling te bevestigen. Als deze instelling niet is vergrendeld, kunnen gebruikers het uitschakelen in hun persoonlijke instellingen.

Groep

De instellingen voor de wachtwoordcode voor een groep gebruikers inschakelen:

 1. Meld u aan op het Zoom web portal als de eigenaar of beheerder en klik op Gebruikersbeheer en vervolgens op Groepen.
 2. Klik op de van toepassing zijnde groepsnaam in de lijst en klik vervolgens op het tabblad Vergadering.
 3. Controleer in het deel Beveiliging of de instellingen voor wachtwoordcodes die u wilt gebruiken voor deze groep ingeschakeld zijn.
  Als de instelling is uitgeschakeld, klikt u op de schakelaar om deze in te schakelen. Als er een verificatiedialoogvenster verschijnt, kiest u Inschakelen om de wijziging te controleren.
 4. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt stellen voor alle gebruikers in deze groep, klikt u op het hangslotpictogram en vervolgens op Vergrendelen om de instelling te bevestigen.Als deze instelling niet is vergrendeld, kunnen gebruikers deze uitschakelen vanuit hun persoonlijke instellingen.

Gebruiker

De instellingen voor de wachtwoordcode voor uw eigen gebruik inschakelen:

 1. Meld u aan op het Zoom web portal en navigeer naar Instellingen.
 2. Klik op het tabblad Vergadering en in het deel Beveiliging controleert u of de instellingen voor wachtwoordcodes die u wilt gebruiken voor uw vergaderingen en webinars zijn ingeschakeld.
  Als de instelling is uitgeschakeld, klikt u op de schakelaar om deze in te schakelen. Als er een verificatievenster wordt weergegeven, kiest u Inschakelen om de wijziging te verifiëren.
  Opmerking: als de optie grijs wordt weergegeven, is deze vergrendeld op groeps- of accountniveau en moet u contact opnemen met uw Zoom-beheerder.

Complexiteitsvereisten instellingen wachtwoordcodes

 1. Meld als beheerder aan op het Zoom web portal met de machtiging om accountinstellingen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster op  Accountbeheer en vervolgens op Accountinstellingen.
 3. In het deel Beveiliging zoekt u de optie voor Eis wachtwoordcode vergadering
 4. Selecteer de vereisten die u wilt inschakelen voor uw account.

Een wachtwoordcode bewerken voor een vergadering

 1. Meld u aan op het Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Vergaderingen.
 3. Klik op het onderwerp van de vergadering waar u de wachtwoordcode voor wilt bijwerken.
 4. Klik op Deze vergadering bijwerken
 5. In het deel Beveiliging bewerkt u de wachtwoordcode. U kunt ook de Wachtruimte inschakelen.
 6. Klik op Opslaan

Een wachtwoordcode voor een webinar bewerken

 1. Meld u aan op het Zoom web portal en navigeer naar Webinars
 2. Klik op het onderwerp van het webinar waar u de wachtwoordcode voor wilt bijwerken.
 3. Klik op Dit webinar bewerken
 4. In het deel Wachtwoordcode webinar bewerkt u de wachtwoordcode.
 5. Klik op Opslaan

De wachtwoordcode bewerken voor uw Persoonlijke vergadering-ID (PMI)

 1. Meld u aan op het Zoom web portal en navigeer naar Instellingen.
 2. Klik op Persoonlijke vergaderruimte.
 3. Klik op Deze vergadering bewerken.
 4. In het deel Beveiliging bewerkt u de wachtwoordcode. U kunt ook de Wachtruimte inschakelen.
 5. Klik op Opslaan