Bestaande gebruikers toevoegen aan een betaald account


Door een Zoom-account te kopen, krijgt je organisatie toegang tot meer functies en mogelijk ook licenties voor je gebruikers. Als je hen nog niet hebt uitgenodigd om lid te worden van je account, gebruiken sommige gebruikers binnen je organisatie Zoom wellicht met individuele gebruikersaccounts. Als je wilt dat deze gebruikers genieten van de voordelen van jouw account, moet je ze uitnodigen voor het bovenliggende account van je organisatie. Individuele gebruikers met betaalde accounts ontvangen restitutie voor de resterende duur van hun abonnement als ze je uitnodiging accepteren.

Dit artikel behandelt:

Vereisten om gebruikers toe te voegen aan een betaald account

Gebruikers toevoegen op internet

 1. Meld je aan bij je Zoom-account.
 2. Klik op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Klik op Gebruikers toevoegen.
 4. Voer de gegevens van de gebruiker(s) in klik op Toevoegen. Er wordt een uitnodigingse-mail om lid te worden van je account naar de gebruiker(s) gestuurd. Door te klikken op het gedeelte In afwachting van de pagina Gebruikersbeheer kun je controleren of de uitnodiging nog in afwachting van acceptatie is.
  Opmerking: de e-mailadressen moeten al bestaan en externe e-mails kunnen ontvangen.
 5. Raadpleeg dit artikel voor uitgebreidere informatie over het toevoegen van gebruikers.

Aanbevolen procedures bij het uitnodigen van gebruikers

Hoe gebruikers een uitnodiging accepteren

 1. Elke gebruiker die wordt uitgenodigd voor je account, ontvangt een e-mail die er ongeveer zo uitziet:
 2. De gebruiker klikt op de hyperlink of plakt deze in een browser om de uitnodiging te accepteren.
 3. Als gebruikers eigenaar zijn van een betaald account, kunnen ze aangeven of ze een evenredige terugbetaling voor hun huidige abonnement willen ontvangen via hun eigen betalingsmethode of het evenredige tegoed wil laten overmaken naar het nieuwe account waarvan ze lid willen worden.
  Opmerking: je Accountsaldo toont hoeveel er momenteel verschuldigd is op je account, niet het evenredige tegoed/terugbetalingsbedrag. Je kunt geen lid worden van een ander account als je uitstaande facturen hebt.

 4. Nadat de bovenstaande stappen zijn voltooid, kan de gebruiker zich aanmelden zoals daarvoor door naar zoom.us te gaan. De gebruiker is nu lid van het account van je organisatie.

Opmerkingen: