Wachtruimte gebruiken


Met de functie Wachtruimte kan de host bepalen wanneer een deelnemer aan de vergadering deelneemt. Als host van de vergadering kunt u deelnemers één voor één toelaten of alle deelnemers in de wachtruimte houden en ze allemaal tegelijk toegang verlenen. U kunt alle deelnemers naar de wachtruimte sturen wanneer u deelneemt aan uw vergadering of u kunt deelnemers van uw Zoom-account en deelnemers met opgegeven domeinen toestaan de wachtruimte te omzeilen. Als host kunt u er ook voor kiezen om deelnemers automatisch naar de wachtruimte te verplaatsen wanneer u tijdens een vergadering de verbinding verliest.

Deelnemers zien het volgende scherm wanneer ze deelnemen aan een vergadering met Wachtruimte ingeschakeld:

U kunt ook het scherm Wachtruimte aanpassen met uw eigen logo, titel en omschrijving of een video toevoegen om te bekijken voorafgaand aan de deelname aan de vergadering.

Dit artikel behandelt:

Voorwaarden voor het gebruik van wachtruimte

Wachtruimte gebruiken

Tweerichtingschat met wachtruimtedeelnemers

Een video bekijken in wachtruimte

Wachtruimtedeelnemers hernoemen

Beperkingen van wachtruimte

Wachtruimte gebruiken

Wachtruimte in- of uitschakelen tijdens een vergadering

 1. Klik als host van de vergadering op Participants (Deelnemers).
 2. Klik op More (Meer) en selecteer Enable Waiting Room (Wachtruimte inschakelen) om de functie in of uit te schakelen.

Een deelnemer toegang verlenen tijdens een vergadering

 1. Klik als host van de vergadering op Deelnemers.
 2. Klik in het gedeelte Wachtruimte op Admit (Toegang verlenen) naast de naam van een deelnemer om deelname aan de vergadering toe te staan.

Alle deelnemers toegang verlenen vanuit de wachtruimte

 1. Klik als host van de vergadering op Deelnemers.
 2. Klik op Admit all (Iedereen toegang verlenen).
  Screen_Shot_2020-07-24_at_5.06.34_PM.png

Deelnemers naar de wachtruimte sturen tijdens een vergadering

 1. Klik als host van de vergadering op Deelnemers.
 2. Klik op Meer naast de naam van de deelnemer en selecteer Put in Waiting Room (In wachtruimte plaatsen).
  Screen_Shot_2020-07-24_at_5.10.04_PM.png

Berichten sturen naar deelnemers in de wachtruimte

 1. Klik als host van de vergadering op Chat.
 2. Klik op het vervolgkeuzemenu naast Aan:
 3. Klik op Iedereen (in wachtruimte).
 4. Voer uw chatbericht in en stuur het naar de wachtruimte.

Zodra het bericht is verzonden, zien de deelnemers in de wachtruimte het bericht op het scherm Wachtruimte:

Deelnemers hernoemen terwijl ze zich in de wachtruimte bevinden

 1. Klik als host of co-host van de vergadering op Deelnemers.
 2. Klik in het gedeelte Wachtruimte op (Meer) naast de naam van een deelnemer.
 3. Klik op Rename (Hernoemen) in het vervolgkeuzemenu.
 4. Voer een nieuwe naam in en klik op Change (Wijzigen).
  De deelnemer ontvangt een melding dat de host hem of haar heeft hernoemd, met vermelding van de nieuwe naam. Deelnemers kunnen klikken op OK of Leave Meeting (Vergadering verlaten). Het klikken op OK verleent de deelnemer geen toegang.

Wachtruimte in- of uitschakelen tijdens een vergadering

 1. Klik als host van de vergadering op Deelnemers.
 2. Klik op Meer en selecteer In wachtruimte plaatsen om de functie in of uit te schakelen.

Deelnemers toegang verlenen tijdens een vergadering

 1. Klik als host van de vergadering op Deelnemers.
 2. Klik op Toegang verlenen om deelname aan de vergadering toe te staan.

Deelnemers naar de wachtruimte sturen tijdens een vergadering

 1. Klik als host van de vergadering op Deelnemers.
 2. Klik op Meer naast de naam van de deelnemer en selecteer In wachtruimte plaatsen.

Deelnemers hernoemen terwijl ze zich in de wachtruimte bevinden

 1. Klik als host of co-host van de vergadering op Deelnemers.
 2. Klik in het gedeelte Wachtruimte op (Meer) naast de naam van een deelnemer.
 3. Klik op Hernoemen in het vervolgkeuzemenu.
 4. Voer een nieuwe naam in en klik op Wijzigen.
  De deelnemer ontvangt een melding dat de host hem of haar heeft hernoemd, met vermelding van de nieuwe naam. Deelnemers kunnen klikken op OK of Vergadering verlaten. Het klikken op OK verleent de deelnemer geen toegang.

Wachtruimte in- of uitschakelen tijdens een vergadering

 1. Tik als host van de vergadering op Meer in de besturingselementen voor vergaderingen.
 2. Tik op Beveiliging.
 3. Controleer of Wachtruimte is ingeschakeld.

Deelnemers toegang verlenen tijdens een vergadering

 1. Tik als host op Deelnemers.
 2. Tik op Toegang verlenen naast de naam van de betreffende deelnemer.

Deelnemers naar de wachtruimte sturen tijdens een vergadering

 1. Tik als host op Deelnemers.
 2. Tik op de naam van de deelnemer die u naar de wachtruimte wilt sturen.
 3. Tik op In wachtruimte plaatsen.

Alle deelnemers toegang verlenen vanuit de wachtruimte

 1. Tik als host op Deelnemers.
 2. Tik op Iedereen toegang verlenen.

Berichten sturen naar deelnemers in de wachtruimte

 1. Tik als host van de vergadering op Meer.
 2. Tik op Chat.
 3. Tik op het vervolgkeuzemenu naast Aan:.
 4. Selecteer Iedereen (in wachtruimte).
 5. Typ en verstuur uw bericht.

Deelnemers hernoemen terwijl ze zich in de wachtruimte bevinden

 1. Tik als host of co-host van de vergadering op Deelnemers.
 2. Tik in het gedeelte Wachtruimte op de naam van een deelnemer.
 3. Tik op Hernoemen.
 4. Voer een nieuwe naam in en tik op Wijzigen.
  De deelnemer ontvangt een melding dat de host hem of haar heeft hernoemd, met vermelding van de nieuwe naam. Deelnemers kunnen tikken op OK of Vergadering verlaten. Het tikken op OK verleent de deelnemer geen toegang.

Wachtruimte in- of uitschakelen tijdens een vergadering

 1. Tik als host van de vergadering op Meer in de besturingselementen voor vergaderingen.
 2. Tik op Beveiliging.
 3. Tik om Wachtruimte op groen te zetten om in te schakelen of op wit om uit te schakelen.

Deelnemers toegang verlenen tijdens een vergadering

 1. Tik als host op Deelnemers.
 2. Tik op Toegang verlenen naast de naam van de betreffende deelnemer.

Alle deelnemers toegang verlenen vanuit de wachtruimte

 1. Tik als host op Deelnemers.
 2. Tik op Iedereen toegang verlenen.

Deelnemers naar de wachtruimte sturen tijdens een vergadering

 1. Tik als host op Deelnemers.
 2. Tik op de naam van de deelnemer die u naar de wachtruimte wilt sturen.
 3. Tik op In wachtruimte plaatsen.

Berichten sturen naar deelnemers in de wachtruimte

 1. Tik als host van de vergadering op Meer.
 2. Tik op Chat.
 3. Tik op het vervolgkeuzemenu naast Aan:.
 4. Selecteer Iedereen (in wachtruimte).
 5. Typ en verstuur uw bericht.

Deelnemers hernoemen terwijl ze zich in de wachtruimte bevinden

 1. Tik als host of co-host van de vergadering op Deelnemers.
 2. Tik in het gedeelte Wachtruimte op de naam van een deelnemer.
 3. Tik op Hernoemen.
 4. Voer een nieuwe naam in en tik op Wijzigen.
  De deelnemer ontvangt een melding dat de host hem of haar heeft hernoemd, met vermelding van de nieuwe naam. Deelnemers kunnen tikken op OK of Vergadering verlaten. Het tikken op OK verleent de deelnemer geen toegang.

Deelnemers toegang verlenen tijdens een vergadering

 1. Klik als host van de vergadering op Deelnemers.
 2. Klik op Toegang verlenen om deelname aan de vergadering toe te staan.

Deelnemers naar de wachtruimte sturen tijdens een vergadering

 1. Klik als host van de vergadering op Deelnemers.
 2. Klik op Meer naast de naam van de deelnemer.
 3. Klik op In wachtruimte plaatsen.