Lokale opnames opzoeken en bekijken


Als u uw vergadering of webinar lokaal op uw computer hebt opgenomen, vindt u de lokale opnamebestanden op de computer waarop de vergadering is opgenomen.

Opmerking: Als u een vergadering of webinar in de cloud hebt opgenomen, kunt u uw cloudopnames beheren in de Zoom web portal.

Dit artikel behandelt:

Voorwaarden voor toegang tot lokale opnames

De standaardlocatie voor lokale opnamebestanden vinden

Standaard worden lokale opnamen in de volgende map geplaatst:

Lokale opnamebestanden openen en converteren met de desktop client

Opmerking: Voor versie 4.6.10 of hoger kunt u lokale opnamebestanden niet converteren door te dubbelklikken op de Zoom-bestanden. U moet de onderstaande stappen volgen om de bestanden te converteren. Als u problemen ondervindt bij het converteren van een lokale opname, raadpleeg dan onze suggesties voor probleemoplossing.

 1. Open de Zoom desktop client en klik op het tabblad Meetings (Vergaderingen).
 2. Klik op het tabblad Recorded (Opgenomen) en selecteer de vergadering met een lokale opname.
  Opmerkingen:
  • Lokale opnames tonen het bestandspad en de opties om de opname te openen, af te spelen of te verwijderen.
  • Als u alleen de optie Open ziet, betekent dit dat de opname een cloudopname is.
  • Als u een lokale opname hebt die nog niet is geconverteerd naar een videobestand, klik dan op Convert (Converteren) om de opname naar een videobestand te converteren en de onderstaande opties weer te geven.
 3. U hebt de volgende opties om uw lokale opnames te beheren:
  • Open (Openen): de map met de opnamebestanden openen. De bestandsindeling die in de map wordt weergegeven, geeft aan welk type opname het betreft (video, audio, enz.).
  • Play Video (Video afspelen): afspelen van de opgenomen vergadering met de standaard mediaspeler van uw computer.
  • Play Audio (Audio afspelen): afspelen van de audio van de opgenomen vergadering met de standaard mediaspeler van uw computer.
  • Delete (Verwijderen): de opname permanent verwijderen van uw computer.
  • Pictogram voor vernieuwen : de opnamelijst vernieuwen als u uw opname niet ziet.
 4. (Optioneel) Volg de stappen voor het delen van een lokale opname als u wilt dat anderen uw opname zien.

Opmerking: Ondervindt u problemen bij het openen of afspelen van het bestand, controleer dan de standaard bestandslocatie voor opnamen en ga na of de bestanden zich op de juiste plaats bevinden.

De standaard bestandslocatie voor lokale opnames weergeven of wijzigen

U vindt de standaard bestandslocatie voor lokale opnames in uw Zoom desktop client-instellingen

 1. Meld u aan bij de Zoom desktop client.
 2. Klik op uw profielafbeelding en vervolgens op Settings (Instellingen).
 3. Klik op Recording (Opnemen).
 4. Klik op een van de volgende opties naast Local Recording (Lokale opname):
  • Klik op Open om de map te openen waar uw lokale opnames in staan.
  • Klik op Change (Wijzigen) om de standaard bestandslocatie voor uw lokale opnames te wijzigen.

Lokale opnames vinden op de web portal

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Recordings (Opnamen).
 3. Klik op het tabblad Local Recordings (Lokale opnames).
  U ziet dan het onderwerp van de vergadering, de vergadering-ID, de datum en tijd, de computernaam en het bestandspad van de opname.
 4. Klik op een van de volgende opties:
  • Open: de bestandslocatie van uw lokale opname openen. Uw browser zal u vragen om Zoom te openen, zodat Zoom u naar de bestandslocatie kan leiden.
  • Delete (Verwijderen): een opname verwijderen uit de lijst. De opname verschijnt niet meer in uw web portal, maar blijft aanwezig op de computer waarop deze is opgenomen.