Zoom installeren of bijwerken op Linux


Overzicht

Volg deze instructies om Zoom te installeren op Linux-distributies zoals Debian, Ubuntu, Linux Mint en Arch. U kunt deze instructies ook gebruiken om een bestaande Zoom-installatie op Linux bij te werken.

Opmerking: Bent u een nieuwe of onervaren Linux-gebruiker, volg dan de instructies voor het gebruik van het grafische installatieprogramma.

Dit artikel behandelt:

Debian, Ubuntu of Linux Mint

Opmerking: Deze stappen zijn ook van toepassing op de meeste andere Ubuntu-gebaseerde distributies, zoals Kubuntu en Elementary.

Een grafisch installatieprogramma gebruiken

Deze methode wordt aanbevolen voor nieuwe gebruikers van Linux en voor degenen die de voorkeur geven aan een grafisch installatieprogramma.

 1. Open de terminal, typ de volgende opdracht en druk op Enter om GDebi te installeren.
  sudo apt install gdebi
  Opmerking:
  • GDebi is normaal gesproken standaard geïnstalleerd op de meeste Ubuntu-gebaseerde distributies.
  • Gebruikt u Debian en krijgt u een foutmelding die aangeeft dat u 'niet in het sudoers-bestand' zit, voer dan de volgende opdrachten uit om sudo te installeren en probeer GDebi vervolgens opnieuw te installeren.
   su - 
   apt install sudo
 2. Voer uw beheerderswachtwoord in en ga door met de installatie wanneer daarom wordt gevraagd.
 3. Download het DEB-installatiebestand vanuit ons Downloadcentrum.
 4. Dubbelklik op het installatiebestand om het te openen met GDebi.
 5. Klik op Install (Installeren).
 6. Voer uw beheerderswachtwoord in en ga door met de installatie wanneer daarom wordt gevraagd.

De terminal gebruiken

 1. Download het DEB-installatiebestand vanuit ons Downloadcentrum.
 2. Open de downloadlocatie met een bestandsbeheerder.
 3. Klik met de rechtermuisknop in de bestandsbeheerder en klik op Terminal of Open in Terminal (Openen in Terminal) om de terminal op de huidige locatie te openen.
 4. Typ de volgende opdracht en druk op Enter om het uit te voeren.
  sudo apt install ./zoom_amd64.deb
  Opmerking:
  • Zorg ervoor dat u de juiste DEB-bestandsnaam invoert. In de meeste gevallen zal de bestandsnaam zoom_amd64.deb zijn, maar deze is anders als u een 32-bits systeem hebt of een DEB-bestand hebt gebruikt voor een oudere versie van Debian of Ubuntu.
  • Als u Debian gebruikt en een foutmelding krijgt die aangeeft dat u 'niet in het sudoers-bestand' zit, voer dan de volgende opdrachten uit en probeer vervolgens opnieuw te installeren.
   su - 
   apt install sudo
 5. Voer uw beheerderswachtwoord in en ga door met de installatie wanneer daarom wordt gevraagd.

Afhankelijkheden

Als de afhankelijkheden nog niet zijn geïnstalleerd wanneer u de terminal of het grafische installatieprogramma gebruikt, voer dan de onderstaande opdracht uit om de pakketdatabase bij te werken en probeer Zoom vervolgens opnieuw te installeren.

sudo apt update

Ondervindt u problemen bij het installeren, controleer dan of de volgende afhankelijkheden zijn geïnstalleerd.

libglib2.0-0
libgstreamer-plugins-base0.10-0 
libxcb-shape0
libxcb-shm0
libxcb-xfixes0
libxcb-randr0
libxcb-image0
libfontconfig1
libgl1-mesa-glx
libxi6
libsm6
libxrender1
libpulse0
libxcomposite1
libxslt1.1
libsqlite3-0
libxcb-keysyms1
libxcb-xtest0
ibus

Zoom verwijderen

Voer de volgende opdracht uit in de terminal als u Zoom wilt verwijderen.

sudo apt remove zoom

openSUSE 

Een grafisch installatieprogramma gebruiken

Deze methode wordt aanbevolen voor nieuwe gebruikers van Linux en voor degenen die de voorkeur geven aan een grafisch installatieprogramma.

 1. Download het RPM-installatiebestand vanuit ons Downloadcentrum.
 2. Open de downloadlocatie met een bestandsbeheerder.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het RPM-installatiebestand, selecteer Open With (Openen met) en klik op Install/Remove Software (Software installeren/verwijderen).
 4. Voer uw beheerderswachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd.
 5. Klik op Accept (Accepteren) om Zoom en de benodigde afhankelijkheden te installeren.

De terminal gebruiken

 1. Download het RPM-installatiebestand vanuit ons Downloadcentrum.
 2. Open de downloadlocatie met een bestandsbeheerder.
 3. Klik met de rechtermuisknop in de bestandsbeheerder, navigeer naar Actions (Acties) en klik op Open Terminal Here (Terminal hier openen) om de terminal op de huidige locatie te openen.
 4. Voer de volgende opdracht uit om Zoom te installeren.
  sudo zypper install zoom_openSUSE_x86_64.rpm
  Opmerking: Zorg ervoor dat u de juiste RPM-bestandsnaam invoert. Als u op een 32-bits systeem installeert, is de bestandsnaam zoom_openSUSE_i686.rpm.
 5. Voer uw beheerderswachtwoord in en ga door met de installatie wanneer daarom wordt gevraagd.

Afhankelijkheden

Ondervindt u problemen bij het installeren, controleer dan of de volgende afhankelijkheden zijn geïnstalleerd.

32-bits

ld-linux.so.2
libc.so.6
libX11.so.6
libXfixes.so.3
libglib-2.0.so.0
libGL.so.1
libsqlite3.so.0
libXrender.so.1
libXcomposite.so.1
libQt3Support.so.4
libxslt.so.1
libgstvideo-0.10.so.0
libasound.so.2
libpulse.so.0
libgthread-2.0.so.0
libxcb-shape.so.0
libxcb-shm.so.0
libxcb-randr.so.0
libxcb-image.so.0
libxcb-xtest.so.0
libxcb-keysyms.so.1
libudev.so.1
libgobject-2_0-0-32bit
libgstapp-0_10-0-32bit
libgstinterfaces-0_10-0-32bit
libXi6-32bit
libSM6-32bit
libdbus-1-3-32bit
libasound2-32bit
ibus

64-bits

ld-linux-x86-64.so.2()(64bit)
libc.so.6()(64bit)
libX11.so.6()(64bit)
libXfixes.so.3()(64bit)
libglib-2.0.so.0()(64bit)
libGL.so.1()(64bit)
libsqlite3.so.0()(64bit)
libXrender.so.1()(64bit)
libXcomposite.so.1()(64bit)
libQt3Support.so.4()(64bit)
libxslt.so.1()(64bit)
libgstvideo-0.10.so.0()(64bit)
libasound.so.2()(64bit)
libpulse.so.0()(64bit)
libgthread-2.0.so.0()(64bit)
libxcb-shape.so.0()(64bit)
libxcb-shm.so.0()(64bit)
libxcb-randr.so.0()(64bit)
libxcb-image.so.0()(64bit)
libxcb-xtest.so.0()(64bit)
libxcb-keysyms.so.1()(64bit)
libudev.so.1
libgobject-2_0-0
libgstapp-0_10-0
libgstinterfaces-0_10-0
libXi6
libSM6
libdbus-1-3
libasound2
ibus

Zoom verwijderen

Voer de volgende opdracht uit in de terminal als u Zoom wilt verwijderen.

sudo zypper remove zoom

Oracle Linux, CentOS, RedHat of Fedora

Een grafisch installatieprogramma gebruiken (alleen Fedora)

Als u de Fedora GNOME-editie gebruikt, kunt u Zoom installeren met behulp van het GNOME-applicatiecentrum.

 1. Download het RPM-installatiebestand vanuit ons Downloadcentrum.
 2. Open de downloadlocatie met een bestandsbeheerder.
 3. Dubbelklik op het RPM-installatiebestand om het te openen in het GNOME-applicatiecentrum.
 4. Klik op Install (Installeren).
 5. Voer uw beheerderswachtwoord in en ga door met de installatie wanneer daarom wordt gevraagd.

De terminal gebruiken

 1. Download het RPM-installatiebestand vanuit ons Downloadcentrum.
 2. Typ de volgende opdracht en druk op Enter om het uit te voeren.
  sudo yum localinstall zoom_x86_64.rpm
  Opmerking: Zorg ervoor dat u de juiste RPM-bestandsnaam invoert. Als u op een 32-bits systeem installeert, is de bestandsnaam zoom_i686.rpm.
 3. Voer uw beheerderswachtwoord in en ga door met de installatie wanneer daarom wordt gevraagd.

Afhankelijkheden

Ondervindt u problemen bij het installeren, controleer dan of de volgende afhankelijkheden zijn geïnstalleerd.

32-bits

ld-linux.so.2
libc.so.6
libX11.so.6
libXfixes.so.3
libglib-2.0.so.0
libGL.so.1
libsqlite3.so.0
libXrender.so.1
libXcomposite.so.1
libQt3Support.so.4
libxslt.so.1
libgstvideo-0.10.so.0
libasound.so.2
libpulse.so.0
libgthread-2.0.so.0
libxcb-shape.so.0
libxcb-shm.so.0
libxcb-randr.so.0
libxcb-image.so.0
libxcb-xtest.so.0
libxcb-keysyms.so.1
mesa-dri-drivers(x86-32)
ibus

64-bits

ld-linux-x86-64.so.2()(64bit)
libc.so.6()(64bit)
libX11.so.6()(64bit)
libXfixes.so.3()(64bit)
libglib-2.0.so.0()(64bit)
libGL.so.1()(64bit)
libsqlite3.so.0()(64bit)
libXrender.so.1()(64bit)
libXcomposite.so.1()(64bit)
libQt3Support.so.4()(64bit)
libxslt.so.1()(64bit)
libgstvideo-0.10.so.0()(64bit)
libasound.so.2()(64bit)
libpulse.so.0()(64bit)
libgthread-2.0.so.0()(64bit)
libxcb-shape.so.0()(64bit)
libxcb-shm.so.0()(64bit)
libxcb-randr.so.0()(64bit)
libxcb-image.so.0()(64bit)
libxcb-xtest.so.0()(64bit)
libxcb-keysyms.so.1()(64bit)
mesa-dri-drivers
ibus

Zoom verwijderen

Voer de volgende opdracht uit in de terminal als u Zoom wilt verwijderen.

sudo yum remove zoom

Arch of Manjaro

Een grafisch installatieprogramma gebruiken

Volg deze stappen als u de grafische pakketbeheerder Pamac hebt. Deze is standaard geïnstalleerd op de meeste Arch-gebaseerde distributies (bijv. Manjaro).

 1. Download het TAR.XZ-installatiebestand vanuit ons Downloadcentrum.
 2. Open de downloadlocatie met een bestandsbeheerder.
 3. Dubbelklik op het TAR.XZ-installatiebestand om het te openen in Pamac.
  Pamac toont de benodigde afhankelijkheden die samen met Zoom worden geïnstalleerd.
 4. Klik op Apply (Toepassen).
 5. Voer uw beheerderswachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd.

Opmerking: Ondervindt u problemen bij het installeren van de benodigde afhankelijkheden, gebruik dan de pakketbeheerder om het systeem bij te werken.

De terminal gebruiken

 1. Download het TAR.XZ-installatiebestand vanuit ons Downloadcentrum.
 2. Open de downloadlocatie met een bestandsbeheerder.
 3. Klik met de rechtermuisknop in de bestandsbeheerder en klik op Terminal om de terminal op de huidige locatie te openen.
 4. Typ de volgende opdracht en druk op Enter om het uit te voeren.
  sudo pacman -U zoom_x86_64.pkg.tar.xz
 5. Voer uw beheerderswachtwoord in en ga door met de installatie wanneer daarom wordt gevraagd.
  Pacman zal ook de benodigde afhankelijkheden downloaden en installeren

Zoom verwijderen

Voer de volgende opdracht uit in de terminal als u Zoom wilt verwijderen. Hiermee verwijdert u ook alle afhankelijkheden die niet nodig zijn voor andere geïnstalleerde toepassingen.

 sudo pacman -Rs zoom