Computergeluid delen tijdens het delen van uw scherm


Zoom biedt de mogelijkheid om uw scherm te delen: u deelt dan het bureaublad, het venster, de toepassing of audio/video. Als audio een belangrijk onderdeel van uw gedeelde content is, kunt u tijdens het delen ook het geluid van de computer (in mono of stereo) laten horen aan de deelnemers op afstand. Dit levert een deelervaring op die professioneler en meeslepender is.

Vereisten

Audio delen samen met gedeelde content

  1. Start een Zoom-vergadering of neem eraan deel.
  2. Klik op Share Screen (Scherm delen) in de werkbalk van de vergadering.
  3. Selecteer het programma of bureaublad dat u wilt delen.
  4. Selecteer Share Sound (Geluid delen) in de linkerbenedenhoek van het deelvenster.
  5. (Optioneel) Selecteer de pijl omlaag ˅ net rechts van de optie Geluid delen om audio-opties te bekijken en te wisselen tussen de opties Mono en Stereo (high fidelity)
  6. Klik op Share (Delen) in de rechterbenedenhoek om te beginnen met delen, waarbij u ook het geluid van uw apparaat deelt.

Opmerkingen: