Lokale opnames inschakelen en starten


Lokale opnames zijn beschikbaar voor abonnees met gratis en betaalde accounts. Met lokale opnames kunnen deelnemers video en audio van vergaderingen lokaal opnemen op een computer. Lokale opnames kunnen namen van deelnemers, afzonderlijke audiotracks voor elke deelnemer, tijdstempels en andere opties bevatten. U kunt opgenomen bestanden uploaden naar een opslagservice voor bestanden, zoals Dropbox en Google Drive, of naar een streamingservice, zoals YouTube of Vimeo.

Dit artikel behandelt:

Voorwaarden voor lokale opnames

Opmerking: Lokale opname wordt niet ondersteund op iOS en Android. Bekijk cloudopname voor betaalde accounts als u een mobiel apparaat gebruikt.

Beperkingen voor lokale opname

Lokale opnames ondersteunen de volgende functies niet:

Lokale opnames leggen ook geen non-verbale feedback of reacties tijdens vergaderingen vast.

Lokale opname inschakelen

Account

Lokale opname in- of uitschakelen voor alle gebruikers in het account:

 1. Meld u als beheerder aan bij de Zoom web portal met de mogelijkheid om accountinstellingen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu op Account Management (Accountbeheer) en vervolgens op Account Settings (Accountinstellingen).
 3. Klik op het tabblad Recording (Opname).
 4. Klik in het gedeelte Recording (Opname) op de schakelaar Local Recording (Lokale opname)om deze in of uit te schakelen.
 5. Als er een verificatiedialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op Inschakelen of Uitschakelen om de wijziging te verifiëren.
 6. (Optioneel) Vink de selectievakjes aan of uit om extra functies in of uit te schakelen en klik vervolgens op Save (Opslaan):
  • Chatberichten van de vergadering/webinar opslaan: sta hosts toe om chats tijdens de vergadering op te slaan in de lokale opnamebestanden.
  • Ondertiteling opslaan als een VTT-bestand: sta hosts toe ondertitelingsbestanden op te slaan in lokale opnames.
  • Hosts kunnen deelnemers aan de vergadering toestemming geven om lokaal op te nemen: hosts toestaan toestemming te geven om ook lokaal op te nemen.
 7. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt stellen voor alle gebruikers in uw account, klikt u op het hangslotpictogram en vervolgens op Vergrendelen om de instelling te bevestigen.

Groep

Lokale opname in- of uitschakelen voor een groep gebruikers:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal als beheerder met de bevoegdheid om gebruikersgroepen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu op User Management (Gebruikersbeheer) en vervolgens op Groups (Groepen).
 3. Klik op de betreffende groepsnaam in de lijst.
 4. Klik op het tabblad Recording (Opname).
 5. Klik op de schakelaar Lokale opname om deze in of uit te schakelen.
 6. Als er een verificatiedialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op Inschakelen of Uitschakelen om de wijziging te verifiëren.
 7. (Optioneel) Vink de selectievakjes aan of uit om extra functies in of uit te schakelen en klik vervolgens op Save (Opslaan):
  • Chatberichten van de vergadering/webinar opslaan: sta hosts toe om chats tijdens de vergadering op te slaan in de lokale opnamebestanden.
  • Ondertiteling opslaan als een VTT-bestand: sta hosts toe ondertitelingsbestanden op te slaan in lokale opnames.
  • Hosts kunnen deelnemers aan de vergadering toestemming geven om lokaal op te nemen: hosts toestaan toestemming te geven om ook lokaal op te nemen.
 8. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt stellen voor alle gebruikers in deze groep, klikt u op het hangslotpictogram en vervolgens op Vergrendelen om de instelling te bevestigen.

Gebruiker

Lokale opname in- of uitschakelen voor eigen gebruik:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Instellingen.
 3. Klik op het tabblad Recording (Opname).
 4. Klik op de schakelaar Lokale opname om deze in of uit te schakelen.
 5. Als er een verificatiedialoogvenster verschijnt, klikt u op Turn On (Inschakelen) om de wijziging te verifiëren.
  Opmerking: Als de instelling grijs wordt weergegeven, dan is deze vergrendeld op groeps- of accountniveau en moet u contact opnemen met uw Zoom-beheerder.
 6. (Optioneel) Vink de selectievakjes aan of uit om extra functies in of uit te schakelen en klik vervolgens op Save (Opslaan):
  • Chatberichten van de vergadering/webinar opslaan: hiermee kunt u chats tijdens de vergadering opslaan in de lokale opnamebestanden.
  • Ondertiteling opslaan als een VTT-bestand: hiermee kunt u ondertitelingsbestanden opslaan in lokale opnames.
  • Hosts kunnen deelnemers aan de vergadering toestemming geven om lokaal op te nemen: hiermee kunt u toestemming geven om ook lokaal op te nemen.

Een lokale opname starten

De host moet de vergadering opnemen of een deelnemer toestaan om deze op te nemen.

 1. Een Zoom-vergadering als host starten.
 2. Klik op Opnemen.
 3. Als er een menu is, selecteert u Record on this Computer (Opnemen op deze computer).
  Deelnemers zien de volgende indicator in de linkerbovenhoekterwijl de opname actief is.
 4. Klik op Deelnemers om te zien welke deelnemers momenteel opnemen.

  Opmerking: Deelnemers die inbellen horen een bericht met de melding dat de vergadering nu wordt opgenomen, tenzij dit door de host is uitgeschakeld.
 5. Nadat de vergadering is afgelopen, converteert Zoom de opname, zodat u toegang hebt tot de bestanden.
 6. Zodra het conversieproces is voltooid, wordt de map met de opnamebestanden geopend.
  Opmerking: De opnamebestanden worden standaard op een bepaalde manier ingedeeld. Het audio-/videobestand (MP4) krijgt de naam video[willekeurig nummer].mp4. Het bestand met alleen audio (M4A) krijgt de naam audio[willekeurig nummer].m4a.

Opmerking: 

Een lokale opname stoppen of pauzeren

Tijdens een Zoom-opname kan een deelnemer de opname stoppen of pauzeren. Als een deelnemer de opname stopt en opnieuw start, wordt er een nieuw videobestand gemaakt voor het volgende opnamesegment. Als een deelnemer de opname pauzeert en opnieuw start, neemt Zoom op in hetzelfde videobestand voor het opnamesegment.

 1. Nadat een opname is gestart, klikt u onderaan op Pause/Stop Recording (Opname pauzeren/stoppen).

  De opname kan ook worden gestopt of gepauzeerd door op de indicator in de linkerbovenhoek te klikken.
 2. Wanneer een opname wordt gepauzeerd, wordt de volgende indicator weergegeven in de vergadering.
 3. Om de opname te hervatten, klikt u op Resume Recording (Opname hervatten) onderaan uw scherm.

  De opname kan ook worden hervat door op de indicator in de linkerbovenhoek te klikken.
 4. Nadat u de opname hebt gestopt, kunt u de lokale opnamebestanden op uw computer openen.

Opnamebevoegdheden toewijzen aan een deelnemer

 1. Als host van de Zoom-vergadering klikt u op Deelnemers .
 2. In het deelnemersmenu gaat u naar de deelnemer aan wie u opnamebevoegdheden wilt verlenen en klikt u op More (Meer) naast zijn of haar naam.
 3. Klik op Allow Record (Opnemen toestaan).
  De deelnemer ontvangt een melding over de opnamebevoegdheden. Wanneer een deelnemer een opname maakt, geeft het deelnemersmenu een opnamepictogram weer naast de naam van de deelnemer.
 4. Als u niet langer wilt dat een deelnemer kan opnemen, klikt u op More (Meer) naast de naam en vervolgens op Forbid Record (Opnemen verbieden).
  De deelnemer ontvangt een melding dat hij of zij geen opnamebevoegdheden meer heeft.

Lokale opname-instellingen wijzigen

Lokale opname-instellingen wijzigen in de Zoom desktop client:

 1. Open de Zoom desktop client en klik op Instellingen.
 2. Klik op het tabblad Recording (Opname).
  Dit opent uw opnameopties, die u kunt wijzigen met behulp van de client.

Opmerking: De standaardlocatie instellen voor een cloudsynchronisatiemap (zoals Dropbox, Google Drive of One Drive), een externe schijf of netwerkopslagapparaat, kan problemen veroorzaken bij het opslaan en converteren van de lokale opname.Zoom raadt ten zeerste aan om de standaardlocatie voor opnames op een lokale schijf te houden.

Meerdere audiobestanden opnemen

Bij lokale opnames kan de host de audiostreams van alle deelnemers als afzonderlijke audiobestanden opnemen, dus één bestand voor elke deelnemer. Ga als volgt te werk om deze optie in te schakelen:

 1. Open de Zoom Client en klik op Instellingen.
 2. Klik op het tabblad Recording (Opname).
 3. Schakel de optie Record a separate audio file for each participant (Een afzonderlijk audiobestand opnemen voor elke deelnemer) in.
 4. Neem de vergadering op en sla deze op uw computer op.
 5. Zodra de vergadering voorbij is en de opname is verwerkt, opent u de map met opnames.
 6. In de map opent u Audio Record (Audio-opname).
 7. In de map Audio Record wordt de audiotrack van elke deelnemer weergegeven als een afzonderlijk bestand. Elke bestandsnaam begint met de naam van de deelnemer.