De lay-out van uw video wijzigen tijdens een virtuele vergadering


Wijzig uw voorkeuren voor de lay-out van uw video tijdens Zoom-vergaderingen. U kunt ervoor kiezen om iedereen te bekijken, deelnemers te verbergen en nog veel meer. Er zijn 4 beschikbare videolay-outs wanneer niemand in de vergadering zijn of haar scherm deelt: sprekerweergave, galerijweergave, alomvattende weergave en zwevend miniatuurvenster. Wanneer iemand zijn/haar scherm deelt, kunt u de zij-aan-zij-modus gebruiken of het gedeelde scherm bekijken met sprekerweergave. Elk van deze lay-outs kan worden gebruikt op volledig scherm of in venstermodus, met uitzondering van de zwevende miniatuurweergave.

Andere mogelijkheden voor de videolay-out zijn het herschikken van de volgorde in galerijweergave, het vastmaken of spotlighten van de video's van maximaal 9 deelnemers, het verbergen van deelnemers zonder video en het stoppen van alle inkomende video.

Dit artikel behandelt:

Vereisten om de instellingen voor vergaderingsweergave te wijzigen

Galerijweergave (mobiele app):

Tot 49 miniaturen per pagina weergeven in galerijweergave:

Sprekerweergave

In de sprekerweergave wisselt het grote videovenster tussen de actieve sprekers als er 3 of meer mensen aan de vergadering deelnemen. Als er maar twee deelnemers zijn, wordt uw video bovenaan kleiner weergegeven en de video van de andere deelnemer daaronder.

Als u een deelnemer vastzet, blijft deze voor u voortdurend zichtbaar in de grootste videoweergave. Met spotlighten gebeurt hetzelfde, maar dan voor alle deelnemers van de vergadering.

Galerijweergave

In galerijweergave zie u miniatuurweergaven van alle deelnemers in een rasterpatroon, dat groter wordt wanneer er deelnemers bij komen en kleiner wordt als er deelnemers vertrekken. Afhankelijk van uw processor kan de desktop client tot 25 of 49 deelnemers weergeven op één scherm in galerijweergave. Als er meer deelnemers zijn dan er weergegeven kunnen worden, worden er extra pagina's gemaakt met op elke pagina het maximale aantal miniaturen. Blader door de pagina's en bekijk maximaal 1.000 miniaturen door op de pijlen naar rechts of links in de galerijweergave te klikken om de volgende pagina met deelnemers weer te geven.

De volgorde van de video's in de galerijweergave kan eventueel worden aangepast en kan worden opgeslagen voor gebruik in latere sessies. Raadpleeg het hulpartikel over het instellen van de galerijweergavevolgorde

Wanneer een deelnemer in de galerijweergave begint te spreken, wordt die actieve spreker verplaatst naar de pagina die u op dat moment ziet en gemarkeerd, zodat u gemakkelijker kunt zien wie er aan het woord is. Deze functionaliteit is niet beschikbaar bij het gebruik van een aangepaste galerijweergavevolgorde, aangezien de volgorde hetzelfde blijft.

Vergaderingsvenster op volledig scherm

U kunt van elke lay-out (behalve het zwevende miniatuurvenster) overschakelen naar volledig scherm door te dubbelklikken op uw Zoom-venster.

U kunt het volledige scherm afsluiten door opnieuw te dubbelklikken of de Esc-toets op uw toetsenbord te gebruiken.

Opmerking: In oudere versies van macOS klikt u op Meeting (Vergadering) en Enter Fullscreen (Naar volledig scherm) in de bovenste menubalk.

Zwevend miniatuurvenster

Met het zwevende miniatuurvenster kunt u het hoofdvenster van Zoom minimaliseren, terwijl de video zichtbaar blijft ondanks eventuele andere geopende toepassingen. U kunt het venster naar behoefte over uw scherm verplaatsen of de video volledig verbergen.

Overschakelen naar zwevende miniatuurweergave:

 1. Klik op het pictogram voor minimaliseren in de rechterbovenhoek (Windows) of de linkerbovenhoek (macOS).
 2. Eenmaal in geminimaliseerde weergave kunt u de video samenvouwen door op de pijl aan de linkerkant te klikken. Klik nogmaals op de pijl om de videominiatuur uit te vouwen.
 3. In deze modus kunt u ook gemakkelijk uzelf dempen/uzelf dempen opheffen of uw video in- of uitschakelen door respectievelijk op de knoppen en te klikken.
 4. Om het zwevende miniatuurvenster te sluiten en terug te keren naar het volledige Zoom-venster klikt u op de pijl aan de rechterkant.

Lay-out bij het delen van schermen

Wanneer u gedeelde content bekijkt, hebt u de volgende 3 weergavemogelijkheden:

Elk van deze weergaven kan ook worden gebruikt wanneer het vergaderingsvenster is gemaximaliseerd.

Deelnemers met uitgeschakelde video verbergen

 1. U kunt in elke videolay-out klikken op de 3 puntjes in de rechterbovenhoek van elke videominiatuur waarvan de video is uitgeschakeld of die telefonisch deelneemt.
 2. Klik op Hide Non-video Participants (Deelnemers zonder video verbergen) om alle deelnemers zonder video te verbergen.
 3. Om deelnemers zonder video opnieuw weer te geven, klikt u op de knop View (Weergave) in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteert u Show Non-Video Participants (Deelnemers zonder video weergeven).

U kunt ook alle inkomende video stoppen om bandbreedte te besparen of mentale vermoeidheid te voorkomen.

Tijdens een vergadering schakelen tussen galerijweergave en sprekerweergave

 1. Start of neem deel aan een vergadering.
 2. Klik op View (Weergave) in de rechterbovenhoek en selecteer Speaker (Spreker) of Gallery (Galerij).

  Opmerking: Als u 49 deelnemers per scherm weergeeft, moet u mogelijk overschakelen naar volledig scherm of de grootte van uw venster aanpassen om alle 49 miniaturen te kunnen zien.
 1. Start of neem deel aan een vergadering.
  De Zoom mobile app toont standaard de actieve sprekerweergave. Als een of meer deelnemers aan de vergadering deelnemen, ziet u een videominiatuur in de rechterbenedenhoek.
 2. Veeg vanuit de actieve sprekerweergave naar links om over te schakelen naar galerijweergave.
  Opmerking: U kunt alleen overschakelen naar galerijweergave als er 3 of meer deelnemers zijn.

  U kunt tot 4 deelnemersvideo's tegelijk bekijken. Blijf naar links vegen om meer deelnemersvideo's te zien.
 3. Veeg naar rechts naar het eerste scherm om weer over te schakelen naar actieve sprekerweergave.

Opmerking: In de galerijweergave kunt u tot 16 deelnemers tegelijk zien, tot 30 deelnemers tegelijk wanneer u Zoom op een iPad Pro 11' of 12,9' (2e, 3e en 4e generatie) gebruikt en tot 49 deelnemers tegelijk wanneer u Zoom op een iPad Pro 12,9' (5e generatie) gebruikt.

 1. Als u vanuit de actieve sprekerweergave wilt overschakelen naar de galerijweergave, tikt u op Switch to Gallery View (Overschakelen naar galerijweergave) in de linkerbovenhoek van het Zoom-venster. Ziet u de besturingselementen niet, tik dan op uw scherm om ze te laten verschijnen.
  Opmerking: U kunt alleen overschakelen naar galerijweergave als de vergadering 2 of meer deelnemers telt.

  Zo schakelt u over naar de galerijweergave. U kunt tot 16 (4x4) of tot 25 (5x5) mensen tegelijk zien.
 2. Om terug te gaan naar de actieve sprekerweergave, tikt u op het scherm om de besturingselementen te zien en tikt u op Switch to Active Speaker (Overschakelen naar actieve spreker) in de linkerbovenhoek van het Zoom-venster.
 1. Start of neem deel aan een vergadering met de web client
 2. Klik op View (Weergave) in de rechterbovenhoek en selecteer Speaker (Spreker) of Gallery (Galerij).

  Opmerking: Bij gebruik van de web client kunt u in galerijweergave momenteel niet meer dan 9 video's per pagina bekijken. Dit komt door technische beperkingen van de web client. Ook willen we een consistente ervaring bieden in alle ondersteunde webbrowsers.