De accounteigenaar wijzigen


Als je de huidige accounteigenaar bent, kun je een andere gebruiker in je account tot eigenaar maken. Alleen de accounteigenaar kan de accounteigenaar wijzigen. Beheerders kunnen deze wijziging niet doorvoeren, maar als het een Pro-account is, kunnen ze wel een verzoek indienen om de eigenaar te worden.

Als de accounteigenaar niet meer bij het bedrijf werkt en je nog toegang hebt tot zijn of haar e-mail, kun je zijn of haar wachtwoord resetten om toegang te krijgen tot het Zoom-account.

Als de accounteigenaar niet meer bij het bedrijf werkt en je geen toegang meer hebt tot zijn of haar e-mail, neem dan contact op met ondersteuning van Zoom om de eigenaar te wijzigen. Je verzoek wordt alleen in behandeling genomen als je je identiteit en relatie met het account bewijst en je factureringsgegevens laat verifiëren.

Op de accountprofiel-pagina kun je zien wie de eigenaar van je Zoom-account is.

Dit artikel behandelt:

Vereisten om de accounteigenaar te wijzigen

Opmerking: beheerders van Pro-accounts die niet in aanmerking komen voor een CSM kunnen ook een aanvraag indienen om de accounteigenaar te worden. Als er geen beheerder voor het account bestaat, hebben leden deze mogelijkheid.  

De nieuwe eigenaar tot accountbeheerder maken

 1. Meld je aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Klik op Gebruikers toevoegen om de nieuwe eigenaar toe te voegen, als deze nog geen lid is van het account.
  Opmerking: deze persoon moet zijn of haar Zoom-account bevestigen en van het gedeelte In afwachting naar Gebruikers gaan voordat je hem of haar beheerrechten kunt toekennen.
 4. Klik op Bewerken aan het einde van de rij van de gebruiker die je tot beheerder wilt maken.
 5. Verander de Gebruikersrol van deze persoon van Lid naar Beheerder.
 6. Klik op Opslaan.

Opmerking: zo nodig kan de nieuwe eigenaar de oude eigenaar verwijderen uit het account.

Eigenaarsrechten overdragen

 1. Meld je aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Accountbeheer en vervolgens op Accountprofiel.
 3. Klik op Eigenaar wijzigen.
 4. Voer het e-mailadres van de nieuwe eigenaar in.
 5. Klik op Wijzigen.
  • Het e-mailadres van de nieuwe eigenaar wordt vermeld op de Accountprofiel-pagina en de oude eigenaar is nu een beheerder.
  • Als je geen Zoom Phone-licenties/-nummers hebt en de nieuwe accounteigenaar geen Zoom Phone-licentie heeft, verschijnt de melding dat je Zoom Phone-licenties/-nummers worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Je kunt doorgaan met het proces of het annuleren.

Een verzoek indienen om de accounteigenaar te worden (alleen Pro-accounts)

Accounteigenaren van Pro-accounts kunnen een verzoek indienen om de accounteigenaar te worden, waarna de accounteigenaar een e-mail ontvangt om dit goed te keuren.

De accounteigenaar heeft 168 uur (7 dagen) de tijd om te reageren. Tijdens deze periode van 7 dagen stuurt Zoom de accounteigenaar dagelijks een e-mail met verzoek om goedkeuring (totdat de accounteigenaar reageert). Als de eigenaar binnen de periode van 7 dagen niet op een van de e-mails reageert, wordt de beheerder de accounteigenaar. Dit geldt niet voor accounts die in aanmerking komen voor een CSM. Deze moeten contact opnemen met hun CSM of accountmanager voor assistentie.

Opmerking: als het account geen beheerders heeft, kunnen leden een verzoek indienen om de accounteigenaar te worden.

 1. Meld je aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Accountbeheer en vervolgens op Accountprofiel.
 3. Klik op Accounteigendom aanvragen.
  Je ziet een bevestiging dat je hebt gevraagd om eigenaar van het account te worden.

De accounteigenaar heeft 7 dagen de tijd om je verzoek goed te keuren of te weigeren. Wanneer verzoeken om overdracht van accounteigendom worden goedgekeurd of geweigerd, wordt de eigenaar om aanvullende verificatie gevraagd voordat het verzoek wordt voltooid. Als de eigenaar niet op je verzoek reageert, word je na 7 dagen automatisch de accounteigenaar. Je ontvangt een bevestigingse-mail wanneer de accounteigenaar op je verzoek reageert.