Aan de slag met de Zoom web client


Met de Zoom web client kunnen gebruikers deelnemen aan een Zoom-vergadering of -webinar vanuit een webbrowser zonder invoegtoepassingen of software te downloaden. De web client is nuttig voor gebruikers die beperkt zijn in wat ze kunnen installeren of downloaden. Hiermee kunnen ze namelijk hun webbrowser gebruiken en aan Zoom-vergaderingen deelnemen zonder de toepassing te downloaden. Standaard hoeven deelnemers die via de web client deelnemen niet te zijn aangemeld bij een Zoom-account, maar de host kan verificatie eisen.

Via uw instellingen kunt u bepalen of de link Join From Browser (Deelnemen vanuit browser) automatisch verschijnt of alleen wanneer deelnemers de Zoom-software proberen te downloaden.

Opmerkingen:

Dit artikel behandelt:

Vereisten voor het gebruik van de web client

Opmerking: De web client wordt niet ondersteund door de mobiele versies van webbrowsers.

Vergaderingen en webinars starten of eraan deelnemen met de web client

Deelnemen aan een vergadering of webinar

Gebruikers kunnen vanuit hun webbrowser deelnemen aan Zoom-vergaderingen en -webinars en zo het downloaden van Zoom vermijden.

 1. Zoek de uitnodigingslink voor de vergadering op. Deze vindt u in uw uitnodiging via e-mail of in de agenda.
 2. Klik op de deelnamelink om aan de vergadering deel te nemen.
 3. Als u in een pop-upvenster wordt gevraagd de Zoom desktop client te openen of te installeren, klikt u op Cancel (Annuleren).
 4. Klik onderaan de pagina op de link Join from your Browser (Deelnemen vanuit uw browser).
  Opmerking: Als u deze optie niet ziet, moet u Join From Browser (Deelnemen vanuit browser) inschakelen.
 5. Meld u desgevraagd aan bij uw Zoom-account. Hebt u geen Zoom-account, maak dan een nieuw account aan.
  U wordt gevraagd uw naam en het wachtwoord van de vergadering in te voeren, als deze niet in de deelnamelink stond.
 6. Klik op Join (Deelnemen).

Een geplande vergadering of webinar starten

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Meetings (Vergaderingen) of Webinars.
 3. Klik op de vergadering die u wilt starten.
 4. Klik op Start this Meeting (Deze vergadering starten) in de rechterbovenhoek.
 5. Als u wordt gevraagd de Zoom desktop client te openen, klikt u op Cancel (Annuleren).
 6. Klik op de link Join from your Browser (Deelnemen vanuit uw browser).
  Opmerking: als u deze optie niet ziet, moet u Join From Browser (Deelnemen vanuit browser) inschakelen.

Een directe vergadering starten

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik op HOST A MEETING (Een vergadering hosten) in de rechterbovenhoek naast uw profielfoto en selecteer vervolgens een optie om een vergadering te starten met video aan, met video uit of een 'alleen scherm delen'-vergadering.
 3. Als u wordt gevraagd de Zoom desktop client te openen, klikt u op Cancel (Annuleren).
 4. Klik op de link Join from your Browser (Deelnemen vanuit uw browser).
  Opmerking: als u deze optie niet ziet, moet u Join From Browser (Deelnemen vanuit browser) inschakelen.

Deelnemen aan audio

Zodra u bent aangemeld bij de vergadering, kunt u telefonisch inbellen of kiezen voor bel me (als deze optie is ingeschakeld voor het account van de host).Voor bel me en gratis nummers is een audiovergaderingsabonnement nodig. 

 1. Klik op Join Audio (Deelnemen aan audio) in de besturingselementen voor vergaderingen.
 2. Klik op het tabblad Phone Call (Telefoongesprek), Computer Audio (Computeraudio) of Call Me (Bel me) om de methode van deelname te kiezen.
  • Phone Call (Telefoongesprek): volg de instructies op het scherm om telefonisch in te bellen.
  • Computer Audio (Computeraudio): klik op Join Audio By Computer (Deelnemen met computeraudio). Nadat u dit hebt gedaan, kunt u op Mute/Unmute (Dempen/Dempen opheffen) in de linkerbenedenhoek klikken of op de ^ klikken om een andere microfoon en/of luidspreker te kiezen.
  • Call Me (Bel me): kies het land van de telefoon die moet worden gebeld in het vervolgkeuzemenu en voer het telefoonnummer in waarop u gebeld wilt worden. Vink het selectievakje Remember the number on this computer (Nummer onthouden op deze computer) aan als u dit nummer wilt opslaan voor toekomstige vergaderingen. Klik op Call Me (Bel me).

Gebruik van de web client tijdens een vergadering

Videobeeld weergeven

U kunt de videobeelden van deelnemers bekijken in Gallery view and Speaker view (Galerijweergave en sprekersweergave), evenals maximaal 9 specifieke video's van deelnemers als de host iemand 'spotlight'. U kunt ook alle inkomende video stoppen, wat handig kan zijn wanneer u beperkte internetbandbreedte hebt of mentale vermoeidheid wilt voorkomen.  

Anderen uitnodigen

 1. Klik op Participants (Deelnemers) in de besturingselementen voor vergaderingen.
 2. Klik in de linkerbenedenhoek van het venster Participants (Deelnemers) op Invite (Uitnodigen).
 3. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de beschikbare add-ons voor uw account, of u de host bent en of u bent aangemeld.
  • Contacts (Contactpersonen): nodig Zoom-contactpersonen uit die u al hebt ingesteld.
  • Zoom Rooms: nodig Zoom Rooms uit die zich in uw account bevinden.
  • Email: hiermee opent u de opties om een e-mail te versturen met uw standaard e-mailclient, Google, Yahoo-mail, om de link te kopiëren of de volledige uitnodiging te kopiëren.
  • Call Out (Uitbellen): als u een audiovergaderingsabonnement hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met deelnemers. Voer de naam in die u voor hen wilt weergeven, selecteer hun land, voer hun telefoonnummer in, geef aan of u wilt dat ze een begroeting horen of op 1 moeten drukken voordat ze verbinding maken en klik op Invite (Uitnodigen).
  • Room System (Ruimtesysteem): beschikt u over de add-on Cloud-ruimteconnector, bekijk dan de informatie voor deelname aan het gesprek van een H.323- of SIP-ruimtesysteem of nodig hen uit door naar hun IP-adres te bellen.

Uw scherm delen

 1. Klik op Share Screen (Scherm delen) in de werkbalk van de vergadering.
 2. Selecteer het scherm dat u wilt delen en klik vervolgens op Share (Delen). Als u meerdere beeldschermen gebruikt, ziet u elk scherm.
  Om een specifiek toepassingsvenster te delen: klik op het tabblad Window (Venster), selecteer een toepassing en klik vervolgens op Share (Delen).
  Opmerkingen:
  • Wanneer u een toepassing deelt, zijn live wijzigingen in een document mogelijk niet zichtbaar voor anderen. Als u dit probleem ondervindt, stop dan met delen en start het delen opnieuw of deel het hele scherm.
  • Voor Windows 10-gebruikers geldt dat als er meerdere toepassingen zijn geopend, een beperkt aantal wordt weergegeven als een optie om te delen. Staat de toepassing die u wilt delen niet in de lijst, sluit dan onnodige toepassingen en probeer het opnieuw.
  • Wanneer u verbonden bent in de Chrome-browser, kunt u zelfs een specifiek Chrome-tabblad kiezen om te delen.
 3. Tijdens het delen van het scherm hebt u toegang tot de volgende besturingselementen:
  • Een melding bovenaan het Zoom-vergadervenster toont een voorbeeldweergave van uw gedeelde scherm.Klik op Pause Share (Delen pauzeren) om het delen van het scherm te onderbreken.
  • Klik op Resume Share (Delen hervatten) om weer te beginnen met het delen van het scherm. U kunt ook op Stop Share (Delen stoppen) klikken om te stoppen met het delen van uw scherm.
  • Er verschijnt een zwevende meldingsbalk bovenaan uw browser. Klik op Stop sharing (Delen stoppen) om te stoppen met het delen van uw scherm. Klik op Hide (Verbergen) om de zwevende meldingsbalk te verwijderen.
 4. (Optioneel) Klik op de pijl omhoog naast de knop Share screen (Scherm delen) om te veranderen wie toegang heeft tot scherm delen.

Vragen om bediening op afstand

Terwijl een andere deelnemer zijn/haar scherm deelt, kunt u zijn/haar scherm op afstand bedienen.

 1. Klik tijdens het bekijken van een gedeeld scherm op View Options (Opties weergeven) bovenaan en vervolgens op Request Remote Control (Vragen om bediening op afstand).
 2. Klik op Request (Aanvragen) om te bevestigen.
 3. Klik in het gedeelde scherm om het scherm van de deelnemer te bedienen.
 4. Klik op Give Up Remote Control (Bediening op afstand opgeven) bovenaan om te stoppen met bediening op afstand.

V&A in webinars gebruiken

U kunt vragen stellen, vragen een 'duim omhoog' geven en reageren op vragen als deze functies zijn ingeschakeld door de host.

 1. Klik op Q&A (V&A) in de besturingselementen van de webinar.
 2. U hebt toegang tot de volgende besturingselementen:

Een cloudopname starten

Klik als host van de vergadering op Record (Opnemen) om video, audio en chattekst te registreren in de Zoom-cloud. Lokale opnames worden niet ondersteund in de web client.

Peilingen toevoegen en starten

Met de peilingfunctie voor vergaderingen kunt u vragen toevoegen aan uw vergaderingen. U kunt de peiling tijdens uw vergadering starten en de antwoorden verzamelen.

Deelnemers beheren

Klik op Participants (Deelnemers) in de besturingselementen voor vergaderingen om deelnemers te beheren. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar in de web client. Raadpleeg voor meer informatie de gedetailleerde lijst met functies die beschikbaar zijn in de web client.

V&A in webinars gebruiken

Klik als webinarhost, co-host of panellid van de webinar op Q&A (V&A) om vragen van deelnemers te beantwoorden en beheren

Achtergrondmaskering gebruiken

Net als met de functie Virtuele achtergrond kunt u met de functie Achtergrondmaskering uw achtergrond maskeren terwijl een deel van uw gezicht zichtbaar blijft in de vergadering.

Apparaten die voldoen aan de systeemvereisten kunnen de functie Virtuele achtergrond ook in de web client gebruiken

Om Achtergrondmaskering in te schakelen tijdens een vergadering:

 1. Start een vergadering of neem aan een vergadering deel.
 2. Klik in de besturingselementen voor vergaderingen op More (Meer) en selecteer Settings (Instellingen). 
 3. Klik op het tabblad Background (Achtergrond).
 4. Klik op de achtergrond die u wilt gebruiken.
 5. (Optioneel) Klik op Mirror my video (Mijn video spiegelen) om de weergave van uw video te spiegelen. Dit kan voor sommige gebruikers natuurlijker aanvoelen.
 6. (Optioneel) Om de vorm en locatie van de uitsparing waarin uw gezicht past te wijzigen, klikt u op de vorm in het videovoorbeeldvenster. Er verschijnen drie opties (cirkel, rechthoek, hart). Klik erop om de vorm te wijzigen. Wilt u de locatie wijzigen, klik dan op de vorm en versleep deze in het videovoorbeeldvenster.
 7. Klik op de X om het instellingenvenster te sluiten en terug te keren naar de vergadering.

Om meer afbeeldingen te uploaden voor gebruik als achtergrond:

 1. Start een vergadering of neem aan een vergadering deel.
 2. Klik in de besturingselementen voor vergaderingen op More (Meer) en selecteer Settings (Instellingen). 
 3. Klik op het tabblad Background (Achtergrond).
 4. Klik op de plusknop om uw bestandsverkenner te openen.
 5. Selecteer de afbeelding die u wilt gebruiken en klik op Openen.
  De afbeelding wordt toegevoegd aan de lijst met beschikbare achtergronden.
 6. Klik op de nieuwe afbeelding om die als achtergrond in te stellen.

Andere functies gebruiken

Raadpleeg voor meer functies van de web client de gedetailleerde lijst met functies die beschikbaar zijn in de web client.