Chatten tijdens een Zoom-vergadering


Met de chatfunctie tijdens Zoom-vergaderingen kunt u privéberichten aan andere gebruikers in een vergadering sturen of een privébericht aan een individuele deelnemer. Als host kunt u kiezen met wie de deelnemers kunnen chatten of u kunt de chat helemaal uitschakelen. Elke gebruiker kan in de instellingen kiezen om de profielfoto van elke deelnemer te zien in de chat of de initialen als diegene geen profielfoto heeft.

Als u berichten stuurt naar een individuele deelnemer, dan zijn deze privéchats nooit zichtbaar voor de host van de vergadering. Als de host de chat opslaat, verschijnen privéberichten tussen deelnemers niet in het transcript van de chat.

Chats tijdens de vergadering kunnen handmatig of automatisch worden opgeslagen op uw desktopcomputer of automatisch met een cloudopname. De instelling Chats automatisch opslaan slaat uw chats tijdens de vergadering lokaal op uw computer op voor vergaderingen die u host of u kunt uw chattranscript handmatig opslaan. Als u opneemt in de cloud, kunt u ook een transcript van de openbare chatberichten opslaan in de cloud. Privéberichten tussen deelnemers worden niet opgeslagen.

Opmerking: als u een melding ziet dat uw bericht een Chat-etiquettebeleid heeft geactiveerd, wordt u gewaarschuwd of geblokkeerd voor verzending van het bericht op basis van wat uw accountbeheerder heeft geconfigureerd. De Chatetiquettetool verzendt geen aanvullende berichtgegevens, zoals data, metadata en informatie over de gebeurtenis naar de accountbeheerder of Zoom of naar derden, ongeacht of het bericht het Chatetiquettebeleid heeft overtreden of niet.

Dit artikel behandelt:

Randvoorwaarden voor gebruik van de chat tijdens Zoom-vergaderingen

Chatten tijdens Zoom-vergaderingen op desktop

Chatten met iedereen

 1. Klik tijdens een vergadering op Chatten  in de besturingselementen voor vergaderingen.
 2. Selecteer Iedereen in het vervolgkeuzemenu Aan:
 3. Voer uw bericht in het chatvenster in.
 4. Druk op Enter om uw bericht te verzenden.

Een privébericht verzenden

Als de host privéberichten heeft ingeschakeld, kunnen deelnemers tijdens de vergadering privé met elkaar communiceren. Hosts zien privéberichten tussen deelnemers niet.

 1. Klik tijdens een vergadering op Chatten  in de besturingselementen voor vergaderingen.
 2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Aan: de deelnemer waar u direct mee wilt chatten.
 3. Voer uw bericht in het chatvenster in.
 4. Druk op Enter om uw privébericht te verzenden.
  Uw bericht verschijnt in het chatvenster, aangegeven met een melding Privébericht boven het bericht.

Chatten tijdens scherm delen

Terwijl u een scherm deelt tijdens een vergadering, klikt u op Chatten in de werkbalk van de besturingselementen voor vergaderingen. Er verschijnt een zwevend chatvenster dat niet zichtbaar is voor de andere deelnemers van de vergadering.

Als u nieuwe chatberichten ontvangt terwijl u uw scherm deelt, zal een rood pictogram verschijnen naast Chatten , wat het aantal ongelezen berichten aangeeft. Klik op Chatten om het chatvenster te openen.

Emoji's gebruiken tijdens chatten in een vergadering

 1. Terwijl u uw bericht invoert in het chatvenster, klikt u op Emoji om het emojideelvenster te openen.
 2. Zoek naar een specifieke emoji of scrol door de lijst.
  Opmerking: u kunt ook heel eenvoudig emoji's toevoegen aan het bericht door : en minimaal twee tekens te typen om emoji's te vinden. Voobeeld: :jo geeft de :joy:, :joy_cat:, en :joystick: emoji's. Hiervoor is versie 5.8.0 voor macOS en Windows nodig. 

Een bestand sturen in een bericht

Als bestandsoverdracht door de host is ingeschakeld, kunt u bestanden versturen in de chat en een bestand versturen vanuit een service van derden.
Klik tijdens het invoeren van uw bericht in het chatvenster op Bestand om de gegevensbron te selecteren en het bestand te versturen.

Chatinstellingen beheren

Als u de host van de vergadering bent, kunt u de chatinstellingen in de vergadering wijzigen.

 1. Tijdens een vergadering klikt u op Chatten in de besturingselementen van de vergadering.
 2. Klik op de aanhalingstekens om de chatinstellingen in de vergadering te openen.
 3. U hebt hier de volgende opties:
  • Chat opslaan: alle chatberichten opslaan in een txt-bestand.. Dit wordt opgeslagen op dezelfde locatie als lokale opnamebestanden.
  • Deelnemer kan chatten met: regel met wie deelnemers kunnen chatten.
   • Niemand: hiermee schakelt u chatten tijdens de vergadering uit.
   • Host en co-hosts: alleen de host en co-host kunnen naar iedereen berichten sturen. Deelnemers kunnen altijd privéberichten naar de host sturen.
   • Iedereen: deelnemers kunnen alleen openbare berichten sturen. Openbare berichten zijn zichtbaar voor alle deelnemers. Deelnemers kunnen altijd privéberichten naar de host sturen.
   • Iedereen en iedereen direct: deelnemers kunnen openbare berichten of privéberichten sturen. Openbare berichten zijn voor alle deelnemers zichtbaar. Privéberichten worden naar een specifieke deelnemer verzonden en zijn niet zichtbaar voor de host.

Chatten in Zoom-vergaderingen op mobiel

Chatten met iedereen

 1. Tik tijdens een vergadering op Meer en tik vervolgens op Chatten .
 2. In het vervolgkeuzemenu Verzenden aan: selecteert u Iedereen.
 3. Voer uw bericht in het chatvenster in.
 4. Tik op om uw bericht te verzenden.

Een privébericht verzenden

Als de host privéchat heeft ingeschakeld, kunnen deelnemers tijdens de vergadering privé met elkaar communiceren. Hosts kunnen privéberichten tussen deelnemers niet zien.

 1. Tik tijdens een vergadering op Meer en tik vervolgens op Chatten .
 2. In het vervolgkeuzemenu Verzenden aan: tikt u op de naam van de deelnemer waar u privé mee wilt chatten.
 3. Voer uw bericht in het chatvenster in.
 4. Tik op om uw privébericht te verzenden.
  Uw bericht verschijnt in het chatvenster, aangegeven door een melding (Privébericht) melding oven het bericht.

De inkomende chats worden onderaan uw scherm weergegeven. Tik op Meer en vervolgens op Chatten om ze te bekijken.

Chatinstellingen beheren

Als u de host bent van de vergadering, kunt u de chatinstellingen tijdens de vergadering aanpassen.

 1. Tik tijdens een vergadering op Meer en vervolgens op Beveiliging .
 2. Onder Deelnemers toestaan om: tikt u op Chatten met.
 3. Kies uit de volgende opties:
  • Niemand: schakelt chatten tijdens de vergadering uit.
  • Alleen host: alleen de host en co-host kunnen berichten sturen naar iedereen. Deelnemers kunnen wel privéberichten naar de host sturen.
  • Iedereen openbaar: deelnemers kunnen alleen openbare berichten sturen. Openbare berichten zijn zichtbaar voor alle deelnemers. Deelnemers kunnen wel privéberichten naar de host sturen.
  • Iedereen: deelnemers kunnen openbare berichten of privéberichten sturen. Openbare berichten zijn voor alle deelnemers zichtbaar. Privéberichten worden naar een specifieke deelnemer gestuurd en zijn niet zichtbaar voor de host.

Chatten tijdens Zoom-vergaderingen in de webclient

Chatten met iedereen

 1. Klik tijdens een vergadering op Chatten in de besturingselementen van de vergadering.
 2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Aan: Iedereen in vergadering.
 3. Voer uw bericht in het chatvenster in.
 4. Druk op Enter om uw bericht te verzenden.

Een privébericht verzenden

Als de host privéberichten heeft ingeschakeld kunnen deelnemers privé met elkaar communiceren tijdens de vergadering. Hosts zien geen privéberichten tussen deelnemers.

 1. Klik tijdens een vergadering op Chat (Chatten) in de besturingselementen van de vergadering.
 2. In het vervolgkeuzemenu To: (Aan:) selecteert u de deelnemer waar u privé mee wilt chatten.
 3. Voer uw bericht in het chatvenster in.
 4. Druk op Enter om uw privébericht te verzenden.
  Uw bericht verschijnt in het chatvenster, aangegeven door een melding (Privébericht) boven het bericht.

Chatinstellingen beheren

Als u de host van de vergadering bent, kunt u de chatinstellingen tijdens de vergadering veranderen.

 1. Klik tijdens een vergadering op Chatten in de besturingselementen van de vergadering.
 2. Klik op de haakjes om de chatinstellingen tijdens de vergadering weer te geven.
 3. U hebt hier de volgende opties:
  • Deelnemers kunnen chatten met: bepaal met wie deelnemers kunnen chatten.
   • Niemand: schakelt chatten tijdens de vergadering uit.
   • Host en co-hosts: alleen de host en co-host kunnen naar iedereen berichten sturen. Deelnemers kunnen wel privéberichten sturen naar de host.
   • Iedereen: deelnemers kunnen alleen openbare berichten sturen. Openbare berichten zijn voor alle deelnemers zichtbaar. Deelnemers kunnen wel privéberichten naar de host sturen.
   • Iedereen en iedereen direct: deelnemers kunnen openbare berichten of privéberichten sturen. Openbare berichten zijn voor alle deelnemers zichtbaar. Privéberichten worden verzonden naar een specifieke deelnemer en zijn niet zichtbaar voor de host.