Massa-implementatie met vooraf geconfigureerde instellingen voor Windows


De Zoom desktop client kan op drie manieren massaal worden geïnstalleerd en geconfigureerd voor Windows: via het MSI-installatieprogramma voor zowel configuratie als installatie, via een Active Directory administratief sjabloon dat Groepsbeleid gebruikt voor configuratie of via registratiecodes voor configuratie.

Zoom Rooms voor Windows kunnen ook worden geconfigureerd met een Active Directory administratief sjabloon d.m.v. Groepsbeleid of registratiecodes.

Als u het MSI-installatieprogramma gebruikt, kan Zoom worden geïmplementeerd via GPO of SCCM. Als u de client installeert via het GPO-script, installeert u het via een opstartscript voor de desktop client. Als u de Outlook-plug-in ook wilt integreren via het GPO-script, installeert u d.m.v. een aanmeldscript.

Als u installeert mte een Active Directory administratief sjabloon of registratiecodes, kunnen beheerders bepaalde kenmerken en instellingen vergrendelen zodra Zoom is geïmplementeerd.

De desktop client kan worden aangemeld en beheerd via Zoom-apparaatbeheer, waarmee u de instellingen van de desktop client en app centraal kunt beheren op het Zoom web portal.

Let op: voor MSI-installaties zijn verhoogde administratieve rechten vereist.

Dit artikel behandelt:

Lees hoe u Zoom kunt installeren met vooraf geconfigureerde instellingen voor macOS, voor Android-apparaten en voor iOS-apparaten. U kunt ook het eigen apparaatbeheerplatform van Zoom gebruiken om de instellingen van de desktopclient en mobiele app centraal te configureren.

Randvoorwaarden voor het gebruik van het installatieprogramma van het IT-beheer

Let op: voor sommige onderstaande schakelaars is de nieuwste versie van het Zoom IT-installatieprogramma nodig.

Het downloaden van het MSI-installatieprogramma van de desktop client

 1. Ga naar het Zoom-downloadcentrum
 2. Klik op Downloaden voor IT-beheer en klik op een van de volgende links onder het deel Zoom Client for Meetings:
  • Download MSI: download de nieuwste 32-bits versie van het MSI-installatieprogramma.
  • Download 64-bits client: download de nieuwste 64-bits versie van het MSI-installatieprogramma.
  • Download ARM-client: download de nieuwste versie van het MSI-installatieprogramma voor ARM-apparaten

De prioriteit van instellingen

Instellingen kunnen op meerdere plaatsen worden geconfigureerd. Sommige kunnen alleen worden geconfigureerd door de Zoom-beheerder of IT-beheerder en sommige kunnen door de eindgebruiker worden geconfigureerd. Als de instellingen elkaar tegenwerken, hanteert Zoom de volgende prioriteit:

 1. De instellingen worden geïmplementeerd en vergrendeld via ZDM.
 2. De instellingen worden geïmplementeerd via MSI/GPO met zConfig.
 3. De webinstellingen worden vergrendeld in de instellingen op account- of groepsniveau.
 4. De clientinstellingen worden geselecteerd door de gebruiker.
 5. De instellingen worden geïmplementeerd via MSI/GPO met zRecommend.
 6. De webinstellingen worden niet vergrendeld.

Het implementeren en configureren van de Zoom desktop client

Opties voor opdrachtregelimplementatie

De volgende opties worden geconfigureerd als onderdeel van de hoofdopdrachtregelimplementatie van de desktop client. Een basis installatieconfiguratie wordt hieronder gegeven en elke optie wordt naderhand vetgedrukt in elk bijbehorend voorbeeld.

Voor andere algemene installatieopties raadpleegt u het Microsoft-artikel voor MSI-installaties.

Let op: registratiegegevens voor de volgende instellingen bevinden zich op de volgende locaties:

MSI-optieBeschrijvingVoorbeeld implementatieType waarde
Basis installatieVoorbeeld installatie standaard opdrachtregelmsiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log-
Stille installatieInstalleert de client zonder interactie van de gebruiker, installatievensters of onmiddellijk opnieuw opstarten msiexec /i ZoomInstallerFull.msi /quiet /qn /norestart /log install.log -
Wacht tot de actieve vergadering is afgelopen om het te installeren.Schakelt interactie van het pakket uit met de Restart Manager, voorkomt onmiddellijk opnieuw opstarten en verbergt alle UI van het proces. msiexec /i ZoomInstallerFull.msi /qn /norestart MSIRestartManagerControl=”Disable Boolean
zNoDesktopShortCutVoorkomt de aanmaak van een snelkoppeling op het bureaublad na installatie of bijwerken. msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log zNoDesktopShortCut='true' Boolean
zSilentStart

Start de client na opnieuw opstarten automatisch in het systeeemvak.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log zSilentStart='true' Boolean
zSSOHostDeze optie is standaard uitgeschakeld en biedt u de mogelijkheid om de SSO URL vooraf te configureren. msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log zSSOHost='vanity_URL' Tekenreeks
ZoomAutoUpdate

Dit is standaard uitgeschakeld en verwijdert de optie Controleren op updates in de client en verbiedt daarmee gebruikers om te controleren op updates van de Zoom client en deze te installeren. Als AutoUpdate is ingeschakeld, kunnen gebruikers controleren op updates in de client en hebben geen verhoogde beheerdersrechten nodig om bij te werken.
Zie het hoofdstuk AutoUpdate voor belangrijke informatie.

msiexec /package ZoomInstallerFull. msi /lex zoommsi.log ZoomAutoUpdate='true'

Boolean

DisableAdvancedSharingService

Deze optie is standaard ingeschakeld en kan deze service uitschakelen, wat kan voorkomen dat er om beheerdersgegevens wordt gevraagd tijdens het upgraden. Als deze dienst is uitgeschakeld, kan de ervaring om automatisch bij te werken hierdoor worden beïnvloed.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.logb DisableAdvancedSharingService='true'

Boolean

FirewallPortStart
FirewallPortEnd

Stel de inkomende en uitgaande regels van de firewall in voor de Zoom client. Let op: FirewallPortStart en FirewallPortEnd moeten samen worden geconfigureerd omdat Zoom het inschakelen van de ene, zonder de ander, niet aanbeveelt.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log FirewallPortStart='7200' FirewallPortEnd='17210'

Tekenreeks

**Belangrijke opmerkingen met betrekking tot AutoUpdate

De optie AutoUpdate in versies ouder dan 5.8.6 is geen echte functie om automatisch bij te werken. Deze optie biedt de gebruiker alleen maar de mogelijkheid om handmatig te controleren op updates en de desktop client zal zichzelf niet automatisch op de nieuwste clientversie houden. Raadpleeg de opties EnableSilentAutoUpdate of AlwaysCheckLatestVersion , gezien deze opties de optie AutoUpdate verbeteren om iets te bereiken dat dichter bij een echte functionaliteit om automatisch bij te werken komt.

AutoUpdate in versie 5.8.6 en hoger biedt de mogelijkheid om updates automatisch te downloaden en installeren, op basis van Langzame en snelle release die het beste bij uw wensen aansluit. De snelheid van de releases die u wilt volgen met AutoUpdate wordt geconfigureerd met de optie SetUpdatingChannel hieronder.

Let op: het installatieprogramma VDI Host is een MSI-bestandstype dat dezelfde schakelaars kan gebruiken als het standaard installatieprogramma van de MSI-client. Het kan worden geïmplementeerd via normale software- en apparaatbeheertools. De VDI-client reageert op dezelfde MSI-configuratie als de niet-VDi client en kan dienovereenkomstig worden geconfigureerd, met uitzondering van de AutoUpdate-schakelaar.

Aanvullende configuratieopties

De volgende opties moeten worden opgenomen en geconfigureerd in een van de volgende parameters:

Er kunnen meerdere opties worden geconfigureerd in beide, waarbij beide opties en bijbehorende waarde worden gescheiden van de andere met een puntkomma (;).

Als u bepaalde instellingen wilt afdwingen, maar gebruikers de mogelijkheid wilt bieden andere instellingen te wijzigen die u als standaard hebt ingesteld, gebruikt u zowel zConfig als zRecommend. Bijvoorbeeld deze installatieconfiguratie

schakelt de Google-aanmeldmethode in zijn geheel uit in de client, terwijl Auto-adjust audio standaard op 'auto' staat, maar kan worden uitgeschakeld en handmatig kan worden ingesteld door de gebruiker.

Let op: als een instelling is ingesteld in zowel zConfig als zRecommend, krijgt zConfig prioriteit en vergrendelt de instelling, wat niet door de gebruiker kan worden gewijzigd. Raadpleeg het deel Prioriteit van instellingen om te begrijpen hoe andere instellingen die elkaar in de weg zitten, kunnen worden opgelost.

MSI-optieBeschrijvingStandaard status en waardeType waarde
Installeren en bijwerken
AutoStartAfterRebootStart Zoom automatisch op als Windows wordt gestart.Uitgeschakeld, 0Boolean
Min2TrayMinimaliseer Zoom naar het systeeemvak als het venster wordt gesloten.Ingeschakeld, 1Boolean
EnableSilentAutoUpdateLaat de desktop client stil controleren op updates en, indien de versie van de gebruiker ouder is dan de stabiele versie die Zoom heeft ingesteld, installeer deze dan als de client wordt gestart. Deze optie vereist dat de optie AutoUpdate is ingeschakeld.
Zie het deel AutoUpdate voor belangrijke informatie.
Ingeschakeld, 1Boolean
AlwaysCheckLatestVersionLaat de desktop client altijd controleren op updates en, indien de versie van de gebruiker ouder is dan de nieuwste versie die Zoom heeft uitgebracht, vraag dan de gebruiker om de update te installeren. Deze optie vereist dat de optie AutoUpdate is ingeschakeld.
Zie het deel AutoUpdate voor belangrijke informatie.
Uitgeschakeld, 0Boolean
SetUpdatingChannelBedien de snelheid waarmee updates worden toegepast op de desktopclient (versie 5.6.8 of hoger):
Langzaam (0): minder updates en betere stabiliteit.
Snel (1): nieuwste functies en updates.
Raadpleeg het deel AutoUpdate voor belangrijke informatie.
Langzaam (0)Boolean
DisableUpdateTo64BitBedien of de desktop client mag upgraden naar de 64-bits versie nadat deze is bijgewerkt, als de 32-bits versie is geïnstalleerd op een 64-bits systeem.Uitgeschakeld, 0Boolean
SetEnrollToken4CloudMDM, token Meld uw apparaat aan voor Zoom Device Management met een token uit het web portal. Uitgeschakeld, (leeg)Tekenreeks
kCmdParam_InstallOption

De volgende opties kunnen worden ingeschakeld en moeten worden ingevoerd als de gecombineerde numerieke waarde van alle opties die u ingeschakeld wilt hebben als waarde van de tekenreeks:

1 -  Schakel video uit als u deelneemt aan een vergadering.
2 - Verbind automatisch met de audio van de computer. 
4 - Schakel de modus Dubbel scherm in. 

8 - Standaard aanmelden bij SSO. 

16 - Open automatisch in een volledig scherm als u gedeelde content bekijkt.

32 - Automatisch aanpassen aan venster als gedeelde content wordt bekeken.
64 - Schakel HD-video in. 

128 - Externe bediening van alle toepassingen toestaan.

Om Automatisch verbinden met de audio van de computer (2) en HD-video (64) bijvoorbeeld in te schakelen, stelt u deze optie in als 'kCmdParam_InstallOption=66'.

Uitgeschakeld, (leeg)Tekenreeks
AddFWExceptionSchakel UAC-prompt uit als u aanmeldt op Zoom.Ingeschakeld, 1Boolean
Netwerk
BlockUntrustedSSLCertBlokkeer verbindingen met niet-vertrouwde SSL-certificaten.Ingeschakeld, 1Boolean
SetNoRevocationCheckUrlsVertrouw specifieke URL's en leid de onbetrouwbare certificaatprompt om als het certificaat wordt ingetrokken. Meerdere domeinen worden gescheiden met ';', bijvoorbeeld 'hooli.com;hooli.org'.Uitgeschakeld, (leeg)Tekenreeks
DisableCertPinCertificaat vastmaken uitschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
ProxyPac, your_pac_urlStel de proxyserver in voor de desktop client met PAC URL.Uitgeschakeld, (leeg)Tekenreeks
ProxyServer, proxy_addressStel een proxyserver voor de desktopclient in als proxynaam.
Voorbeeld: server: poort
Uitgeschakeld, (leeg)Tekenreeks
ProxyBypass, bypass_ruleStel de proxyomleidingsregel in voor de desktop client.Uitgeschakeld, (leeg)Tekenreeks
DisableAudioOverProxyVoorkomt audioverkeer via proxy's.Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableVideoOverProxyVoorkomt videoverkeer via proxy's.Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableSharingOverProxyVoorkomt het delen van het scherm via proxy's.Uitgeschakeld, 0Boolean
BandwidthLimitUp, hoeveelheidStel de maximale bandbreedte in voor de desktop client. 
Let op: als de bandbreedte wordt beperkt via de webinstellingen, overschrijven de webinstellingen de beperkingen die zijn ingesteld in de client.
Uitgeschakeld, (leeg)
Tekenreeks (alle waarden in Kbps)
BandwidthLimitDown, hoeveelheidStel de maximale ontvangende bandbreedte in voor de desktopclient.
lLet op: als de bandbreedte wordt beperkt door de webinstellingen, overschrijven de webbeperkingen de beperkingen die zijn ingesteld in de client.
Uitgeschakeld, (leeg)
Tekenreeks (alle waarden in Kbps)
IgnoreBandwidthLimitsBandbreedtelimiet negeren die is ingesteld in de webinstellingen. (Nuttig voor uitzonderingen op beperkingen van de bandbreedte)Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableIndependentDataPortIndien ingeschakeld, gebruikt de client de volgende poorten voor mediaoverdracht:
Audio: 8803
Scherm delen: 8802
Video: 8801
Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableElevateForAdvDSCPDe Zoom desktop client start een verhoogd videoproces ter ondersteuning van geavanceerde DSCP-markering.Uitgeschakeld, 0Boolean
ShareSessionDisableUDPStuur verkeer voor scherm delen via TCP in plaats van via UDP.Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableDirectConnection2WebSchakel alle directe verbindingen met de Zoom-webservice uit.Uitgeschakeld, 0Boolean
Authenticatie
NoFacebookFacebook-aanmeldoptie verwijderen.Uitgeschakeld, 0Boolean
NoGoogleGoogle-aanmeldoptie verwijderen.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableAppleLoginToegang tot de optie Aanmelden met Apple toestaan.Ingeschakeld, 1Boolean
NoSSODe optie Aanmelden met SSO verwijderen.Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableLoginWithEmailDe optie Aanmelden met e-mailadres verwijderen.Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableKeepSignedInWithSSOEis een nieuwe SSO-aanmelding bij het starten van de client.Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableKeepSignedInWithGoogleVereis een nieuwe Google-aanmelding bij het starten van de client.Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableKeepSignedInWithFacebookVereis een nieuwe Facebook-aanmelding bij het starten van de client.Uitgeschakeld, 0Boolean
KeepSignedInLaat de gebruiker aangemeld blijven op de client bij opnieuw openen.
(Alleen aanmelden met e-mailadres)
Uitgeschakeld, 0Boolean
AutoSSOLoginStandaard aanmelden bij SSO.Uitgeschakeld, 0Boolean
ForceSSOUrl=your_companyStel de standaard SSO URL in voo aanmelding bij SSO.
Dan wordt hooli.zoom.us bijvoorbeeld ingesteld als 'ForceSSOUrl=hooli'.
Uitgeschakeld, (leeg)Tekenreeks
EnableEmbedBrowserForSSOGeïntegreerde browser in de client gebruiken voor SSO.Uitgeschakeld, 0Boolean
SetWebDomain, domainStelt het webdomein in voor aanmelden bij of deelnemen aan een vergadering.
Standaard is de waarde https://zoom.us of https://zoom.com.
Uitgeschakeld, (leeg)Tekenreeks
DisableAutoLaunchSSOVoorkomt dat Zoom automatisch de eerder gebruikte SSO URL opent. Dit komt van pas voor gebruikers met meerdere accounts, met elk hun eigen SSO URL.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnablePhoneLoginSchakelt aanmelden met telefoonverificatie in. (A) Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableAlipayLoginSchakelt aanmelden met Alipay-verificatie in. (A) Uitgeschakeld, 0Boolean
EnablQQLoginSchakelt aanmelden met QQ-verificatie in. (A) Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableWeChatLoginSchakelt aanmelden met WeChat-verificatie in. (A) Uitgeschakeld, 0Boolean
Account, your_account_idBeperkt de client om alleen deel te nemen aan vergaderingen die door de gespecificeerde account-ID's worden gehouden. (B) Uitgeschakeld, (leeg)Tekenreeks
Login_Domain, domainStelt het domein van het e-mailadres in waarmee gebruikers kunnen aanmelden, elk gescheiden door een '&'. 
Voorbeeld: zoom.us & hooli.com
Uitgeschakeld, (leeg)Tekenreeks
EnableCloudSwitchSchakel de optie in om te wisselen tussen Zoom Commercial (standaard) en Zoom for Gov.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnforceSignInToJoinVereist dat gebruikers zijn geauthenticeerd voordat ze deelnemen aan een vergadering met de desktop client.De verificatie kan plaatsvinden via het web portal als wordt aangemeld via de deelnamelink.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnforceAppSignInToJoinVereist verificatie in de desktop client om deel te nemen aan een vergadering in de desktop client.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnforceSignInToJoinForWebinarVereist dat gebruikers zijn geverifieerd voordat ze deelnemen aan een webinar met de desktop client.De verificatie kan plaatsvinden via het web portal als wordt aangemeld via de deelnamelink.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnforceAppSignInToJoinForWebinarVereist verificatie in de desktop client om deel te nemen aan een webinar in de desktop client.Uitgeschakeld, 0Boolean
SetDevicePolicyToken, device_tokenVereist verificatie voor interne vergadering. (C) Uitgeschakeld, (leeg)Tekenreeks
Algemene opties voor de vergadering en de client
UseDualMonitorModus dubbel scherm inschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
FullScreenWhenJoinAls u een vergadering staart of eraan deelneemt, opent het vergaderingsvenster op volledig scherm.Uitgeschakeld, 0Boolean
AutoHideToolbarHet gebruik van de instelling Altijd besturingselementen voor vergaderingen weergeven instellen.Ingeschakeld, 1Boolean
UsePMIAltijd PMI gebruiken voor directe vergaderingen.Uitgeschakeld, 0Boolean
DefaultUsePortraitViewStandaard in portretmodus als Zoom wordt geopend.Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableClosedCaptioningHet gebruik van alle ondertiteling uitschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableManualClosedCaptioningHet gebruik van handmatige, door de gebruiker ingevoerde, ondertiteling uitschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableQnAHet gebruik van Q&A in webinars uitschakelen. Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableMeetingReactionsHet gebruik van Reacties tijdens vergaderingen uitschakelen. Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableNonVerbalFeedbackHet gebruik van Non-verbale feedback uitschakelen. Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableWebinarReactions
Het gebruik van Reacties tijdens webinars uitschakelen. Uitgeschakeld, 0Boolean

DisableBroadcastBOMessage

De mogelijkheid uitschakelen voor de host om een bericht te sturen naar alle open nevenruimten.Uitgeschakeld, 0Boolean
ConfirmWhenLeaveBevestigen voor verlaten van een vergadering.Ingeschakeld, 1Boolean
ShowConnectedTimeDe tijdsduur weergeven die de gebruiker in de huidige vergadering is geweest.Uitgeschakeld, 0Boolean
MuteWhenLockScreenDe microfoon automatisch dempen als het scherm is vergrendeld tijdens een vergadering.Ingeschakeld, 1Boolean
EnableRemindMeetingTimeHerinneringsmeldingen weergeven voor aankomende vergaderingen.Uitgeschakeld, 0Boolean
Video
zDisableRecvVideoHet ontvangen van video uitschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
zDisableSendVideoHet verzenden van video uitschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableVideoDe camera automatisch uitschakelen als u deelneemt aan een vergadering.Uitgeschakeld, 0Boolean
Use720pByDefaultHD-video gebruiken in vergaderingen.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableMirrorEffectSpiegelen van uw video inschakelen. Spiegeleffect heeft alleen invloed op de weergave van uw video.Ingeschakeld, 1Boolean
EnableFaceBeauty  Touch up my appearance inschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
SetFaceBeautyValueAls u dit gebruikt in combinatie met EnableFaceBeauty, kunt u de exacte intensiteit instellen van het filter Touch up my appearance (Uitgeschakeld), 25Tekenreeks
EnableLightAdaptionVideo-instelling Adjust for low-light inschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableAutoLightAdaptionModus voor het wijzigen van de functie Adjust low-light instellen. Dit is afhankelijk van de optie EnableLightAdaption .
1 - Auto
0 - Handmatig
Auto, 1Boolean
SetLightAdaptionManualValueAls u dit gebruikt in combinatie met EnableLightAdaption, kunt u hiermee de exacte intensiteit instellen van de functie Low-light adjustment.(Uitgeschakeld), 20Tekenreeks
AlwaysShowVideoPreviewDialogAltijd het videovoorbeeld weergeven wanneer u deelneemt aan een vergadering.Ingeschakeld, 1Boolean
HideNoVideoUsersStandaard niet-deelnemers van de video verbergen.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableSpotlightSelfZelf als actieve spreker tonen tijdens het spreken.Uitgeschakeld, 0Boolean
Enable49videoStel het maximale aantal deelnemers in de Galerijweergave in op 49 deelnemers per scherm.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableHardwareAccForVideoSendHardwareversnelling gebruiken voor de verwerking van video's als u een video stuurt.Ingeschakeld, 1Boolean
EnableHardwareAccForVideoReceiveHardwareversnelling gebruiken voor de verwerking van video, als u video's ontvangt.Ingeschakeld, 1Boolean
EnableTemporalDeNoiseRuis uit videofeeds verwijderen tijdens verwerking.Ingeschakeld, 1Boolean
VideoRenderMethodDe videorenderingsmethode instellen:
0 - Auto
1 - Direct3D11 Omgekeerde modus
2 - Direct3D11
3 - Direct3D9
4 - GDI
Auto, 0Tekenreeks
EnableGPUComputeUtilizationHardwareversnelling gebruiken voor de verwerking van video's.Ingeschakeld, 1Boolean
Audio
DisableComputerAudioDe Audio van de computer verwijderen uit de opties voor audio tijdens de vergadering.Uitgeschakeld, 0Boolean
SetUseSystemDefaultMicForVoipDe standaard microfoon van het systeem gebruiken in Windows.Uitgeschakeld, 0Boolean
SetUseSystemDefaultSpeakerForVoipDe standaard luidsprekers van het systeem gebruiken in Windows.Uitgeschakeld, 0Boolean
SetUseSystemCommunicationMicForVOIPDe standaard communicatiemicrofoon van het systeem gebruiken voor de audio van de computer.Uitgeschakeld, 0Boolean
SetUseSystemCommunicationSpeakerForVOIPDe standaard communicatieluidspreker van het systeem gebruiken voor de audio van de computer.Uitgeschakeld, 0Boolean
AudioAutoAdjustDe audio-instelling Volume microfoon automatisch wijzigen  inschakelen.Ingeschakeld, 1Boolean
SetSuppressBackgroundNoiseLevel

Het onderdrukkingsniveau van achtergrondgeluiden instellen:
0 - Auto
1- Laag
2 - Gemiddeld
3 - Hoog

Auto, 0Tekenreeks
EnableOriginalSoundDe instelling Originele audio inschakelen voor de microfooningang.Uitgeschakeld, 0Boolean
AutoJoinVOIPAudio automatisch verbinden met de computeraudio als u deelneemt aan een vergadering.Uitgeschakeld, 0Boolean
MuteVoipWhenJoinMicrofoon van computer dempen als u deelneemt aan een vergadering.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableHIDControlHID-bediening van USB-apparaten inschakelen via de Zoom Client.Ingeschakeld, 1Boolean
SetAudioSignalProcessType

Verwerking van het audiosignaal voor Wndows-audioapparatuur instellen:
0 - Auto
1 - Uit
2 - Aan

Auto, 0Tekenreeks
Scherm delen
DisableScreenShareDe mogelijkheid uitschakelen om uw scherm te delen tijdens vergaderingen en webinars.
Let op: hiermee worden geen inkomende verzoeken om het scherm te delen van andere deelnemers uitgeschakeld.
Uitgeschakeld, 0Boolean
NoAeroOnWin7Aero-modus uitschakelen als een scherm wordt gedeeld op een Windows 7-systeem.Ingeschakeld, 1Boolean
AutoFullScreenWhenViewShareTijdens het bekijken van gedeelde content wordt het venster met content automatisch op volledig scherm weergegeven.Ingeschakeld, 1Boolean
AutoFitWhenViewShareTijdens het bekijken van gedeelde content past het venster met content zich automatisch aan het scherm van de kijker aan.Ingeschakeld, 1Boolean
ShowZoomWinWhenSharingZoom-vensters weergeven tijdens het delen van een scherm.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableSplitScreenZij-aan-zij-modus gebruiken tijdens het bekijken van gedeelde content.Uitgeschakeld, 0Boolean
zDisableAnnotationDe mogelijkheid om aantekeningen te maken op een gedeeld scherm uitschakelen en verwijderen.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableShareAudioDe optie Computeraudio delen inschakelen tijdens het delen.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableShareVideoDe optie Optimaliseren voor videoclip inschakelen tijdens het delen.Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableWhiteBoardDe functie Whiteboard uitschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableSlideControlDe functie Schuifbediening uitschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableDesktopShareDe optie uitschakelen om uw desktop te delen terwijl het scherm gedeeld wordt.Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableRemoteControlDe functie Afstandsbediening uitschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableRemoteSupportDe functie Externe ondersteuning uitschakelen.Ingeschakeld, 1Boolean
RemoteControlAllAppDe externe bediening van alle toepassingen toestaan.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableShareClipboardWhenRemoteControlToegang tot het klembord toestaan tijdens gebruik van de afstandsbediening.Uitgeschakeld, 0Boolean
PresentInMeetingOptionDe deeloptie instellen als direct gedeeld wordt met een Zoom Room in een vergadering: 
0 - Alle deelopties tonen
1 - Desktop automatisch delen
Alle deelopties tonen, 0Boolean
EnableDoNotDisturbInSharingSysteemmeldingen stilhouden tijdens delen desktop.Ingeschakeld, 1Boolean
LegacyCaptureModeGPU-versnelling uitschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
SetScreenCaptureModeDe modus scherm vastleggen instellen:
0 - Auto
1 - Verouderde besturingssystemen
2 - Delen met vensterfiltering
3 - Geavanceerd delen met vensterfiltering
4 - Geavanceerd delen zonder vensterfiltering
Auto, 0Tekenreeks
EnableHardwareOptimizeVideoSharingHardwareversnelling gebruiken om het delen van video's te optimaliseren.Ingeschakeld, 1Boolean
Zoom Phone
HidePhoneInComingCallWhileInMeetingMeldingen van inkomende oproepen tegenhouden tijdens een vergadering.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableLaunchApp4IncomingCallsDe optie Een externe app of een URL openen voor inkomende oproepen option in de client.
Dit moet worden gebruikt in combinatie met SetCommand4IncomingCalls zodat ook de URL kan worden geconfigureerd.
Uitgeschakeld, 0Boolean
SetCommand4IncomingCallsDe URL instellen die wordt gebruikt als de client een inkomende oproep ontvangt.
Dit moet worden gebruikt in combinatie met EnableLaunchApp4IncomingCalls.
Uitgeschakeld, (leeg)Tekenreeks
Chatten tijdens vergadering
zDisableChatChatten tijdens vergadering uitschakelenUitgeschakeld, 0Boolean
zDisableFTBestandsoverdracht tijdens vergadering uitschakelen. (verzenden of ontvangen)Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableMeeting3rdPartyFileStorageBestandsoverdracht van derden uitschakelen tijdens een vergadering.Uitgeschakeld, 0Boolean
Zoom Apps
DisableZoomAppsDe knop Zoom Apps verbergen.Uitgeschakeld, 0Boolean

DisableZoomAppsGuestAccess

De mogelijkheid voor gebruikers bedienen om een Zoom App te gebruiken in de gastenmodus.Uitgeschakeld, 0Boolean
Achtergrond en filters
DisableVirtualBkgndDe functie Virtuele achtergrond uitschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
DisableVideoFiltersDe functie Videofilters uitschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableAutoReverseVirtualBkgndAutomatisch omkeren virtuele achtergrond na vergadering vereisen.Uitgeschakeld, 0Boolean
Opname
RecordPath, C:/your_recording_pathDe standaard opnamelocatie instellen voor lokale opnames.DocumentenmapTekenreeks
zDisableCMROpnames in de cloud uitschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
zDisableLocalRecordLokale opnames op het apparaat uitschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
Zoom Room System bellen
DisableDirectShareDe optie direct delen met Zoom Rooms uitschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableStartMeetingWithRoomSystemDe knop Room System bellen op het startscherm van de desktop client weergeven.Uitgeschakeld, 0Boolean
AppendCallerNameForRoomSystemDe naam van de beller weergeven voor Room-systemen die worden uitgenodigd voor de Zoom meeting.Uitgeschakeld, 0Boolean
PresentToRoomWithAudioGeluid delen als het scherm wordt gedeeld met een Zoom Room.Ingeschakeld, 1Boolean
PresentToRoomOptimizeVideoHet scherm delen optimaliseren voor videoclips als deze worden gedeeld met een Zoom Room.Ingeschakeld, 1Boolean
PresentToRoomOptionDe deeloptie instellen als gedeeld wordt met een Zoom Room:
0 - Alle deelopties weergeven
1 - Desktop automatisch delen
Desktop automatisch delen, 1Boolean
Zoom Chat
zDisableIMLinkPreviewLinkvoorbeelden uitschakelen.Uitgeschakeld, 0Boolean
SetMessengerDoNotDropThreadBerichten met nieuwe antwoorden verplaatsen naar de onderkant van de chat/het kanaal.Ingeschakeld, 1Boolean
ShowProfilePhotosInChatGeeft aan of de profielfoto's van de gebruiker worden weergegeven in Zoom Chat.Ingeschakeld, 1Boolean
ShowVoiceMessageButtonHet gebruik van de optie Audiobericht verzenden toestaan.Ingeschakeld, 1Boolean
ShowVideoMessageButtonHet gebruik van de optie Videobericht verzenden toestaan.Ingeschakeld, 1Boolean
AlwaysShowIMNotificationBannerMeldingen weergeven voor nieuwe Zoom Chat-berichten tot deze worden afgewezen.Uitgeschakeld, 0Boolean
PlaySoundForIMMessageAudiomeldingen afspelen als een IM-bericht wordt ontvangen.Ingeschakeld, 1Boolean
ShowIMMessagePreviewVoorbeelden van berichten toestaan in systeemmeldingen als een chatbericht wordt ontvangen.Ingeschakeld, 1Boolean
MuteIMNotificationWhenInMeetingChatsysteemmeldingen dempen tijdens een vergadering.Ingeschakeld, 1Boolean
Overige
EmbedUserAgentStringEen gespecificeerde tekenreeks van een gebruikersagent implementeren in alle HTTP-verzoeken van de Zoom Client.Uitgeschakeld, standaard tekenreeks gebruikersagent gebruikenTekenreeks
EmbedDeviceTagEen gespecificeerde apparaattag implementeren voor alle HTTP-verzoeken van de Zoom Client-toepassing. De tekenreeks wordt aangepast aan de kop van de reguliere HTTP-verzoeken.Uitgeschakeld, (leeg)Tekenreeks
EnableAutoUploadDumpsAutomatisch dumpbestanden verzenden naar Zoom om de dienstverlening te verbeteren.Uitgeschakeld, 0Boolean
EnableAutoUploadMemlogsAutomatisch kritieke foutlogs naar Zoom verzenden om de dienstverlening te verbeteren.Uitgeschakeld, 0Boolean
IntegrateZoomWithOutlookZoom-contactstatus tonen in Outlook en Zoom instellen als standaard app voor chatten, vergaderingen en bellen in Outlook.Uitgeschakeld, 0Boolean
SetAccEventsOptionsInstellen welke meldingen worden gelezen door een schermlezer. De volgende opties zijn beschikbaar en moeten worden ingevoerd als de gecombineerde numerieke waarde van alle meldingen die u wilt in de tekenreeks:
1 - IM-chat ontvangen 
2 - Deelnemer bij/uit vergadering
4 - Deelnemer in/uit wachtkamer 
8 - Audio gedempt/niet gedempt door host 
16 - Video gestopt door host 
32 - Scherm delen gestopt door deelnemer 
64 - Toestemming voor opname ingetrokken 
128 - Chat openbare vergadering ontvangen 
256 -Chat privévergadering ontvangen
512 - Bestand geüpload naar chat in vergadering
1024 - Ondertiteling beschikbaar
2048 - Privilege ondertiteling typen toegekend/ingetrokken
4096 - Hostbediening toegekend/ingetrokken
8192 - Co-host bediening toegekend/ingetrokken 
16384 - Toestemming afstandsbediening toegekend/ingetrokken 
32768 - Livestream gestart/gestopt 
65536 - Deelnemer stak hand op/liet hand zakken
131072 - Q&A vraag ontvangen
262144 - Q&A antwoord ontvangen
524288 - Webinar rol veranderd in panellid 
1048576 - Webinar rol veranderd in deelnemer
Alle meldingen worden gelezen, (leeg)Tekenreeks
Intercloudbeleid
OverrideEnforceSigninIntercloud Het beleid EnforceSignInToJoin overschrijden en een gebruiker toestemming geven om deel te nemen aan een Zoom-vergadering die wordt gehouden in de ZfG Cloud zonder te moeten verifiëren. Uitgeschakeld, 0Boolean
Intercloud_DisableAllFeaturesAlle functies uitschakelen, behalve audio en video voor vergaderingen die worden gehost in de ZfG Cloud.Uitgeschakeld, 0Boolean
Intercloud_DisableMeetingChatHet gebruik van chatten tijdens de vergadering uitschakelen voor vergaderingen die worden gehouden in de ZfG Cloud.Uitgeschakeld, 0Boolean
Intercloud_DisableShareScreenDe lokale mogelijkheid uitschakelen om het scherm te delen tijdens vergaderingen die worden gehouden in de ZfG Cloud.
Dit heeft geen invloed op de mogelijkheid van anderen om content te delen.
Uitgeschakeld, 0Boolean
Intercloud_DisableMeetingReactionsHet gebruik van reacties op vergaderingen uitschakelen tijdens vergaderingen die worden gehouden in de ZfG Cloud.Uitgeschakeld, 0Boolean
Intercloud_DisableMeetingFileTransferHet gebruik van bestandsoverdracht uitschakelen tijdens chatten in de vergadering voor vergaderingen die worden gehouden in de ZfG Cloud.Uitgeschakeld, 0Boolean
Intercloud_DisableAnnotationDe lokale mogelijkheid uitschakelen om aantekeningen over gedeelde content te maken tijdens vergaderingen die worden gehost in de ZfG Cloud.
Dit heeft geen invloed op de mogelijkheid van anderen om aantekeningen te maken.
Uitgeschakeld, 0Boolean
Intercloud_DisableWhiteBoardHet gebruik van het whiteboard uitschakelen tijdens vergaderingen die worden gehouden in de ZfG Cloud.Uitgeschakeld, 0Boolean
Intercloud_DisableLocalRecordingDeze optie is standaard uitgeschakeld en biedt de mogelijkheid om vergaderingen lokaal op te nemen die worden gehouden in de ZfG Cloud.Uitgeschakeld, 0Boolean
Intercloud_DisableClosedCaptioningDeze optie is standaard uitgeschakeld en schakelt het gebruik van ondertitelingsfuncties uit tijdens vergaderingen die worden gehouden in de ZfG Cloud.Uitgeschakeld, 0Boolean
Intercloud_DisableRemoteControlDeze optie is standaard uitgeschakeld en schakelt de externe bediening van gedeelde schermen uit tijdens vergaderingen die worden gehouden in de ZfG Cloud.Uitgeschakeld, 0Boolean
Intercloud_DisableMeetingPollsDeze optie is standaard uitgeschakeld en schakelt het gebruik van peilingen uit tijdens vergaderingen die worden gehouden in de ZfG Cloud.Uitgeschakeld, 0Boolean
Intercloud_DisableComputerAudioDeze optie is standaard uitgeschakeld en schakelt het gebruik van computeraudio uit voor verbinding met vergaderingen die worden gehouden in de ZfG Cloud.Uitgeschakeld, 0Boolean

Opmerkingen:

U kunt het ook configureren met Microsoft opdrachtregelopties.

Implementeren met Intune

 1. Aanmelden met Microsoft Intune.
 2. Klik op Client-apps.
 3. Klik op Apps.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Voor het type app selecteert u Line-of-business app en vervolgens klikt u op Selecteren.
 6. Klik op Pakketbestand app selecteren.
 7. Klik op Selecteer een bestand en kies de ZoomInstallFull.msi
 8. Klik op OK.
 9. In het tabblad Informatie app voert u het volgende in:
  • Beschrijving- Voer de beschrijving in van de app, bijv. Zoom Meeting-app.
  • Uitgever- Voer Zoom Video Communications in.
  • Context installatie app- Klik op Apparaat.
  • Argumenten opdrachtregel- Voer MSI-installatieschakelaars in zoals in de bovenstaande delen wordt vermeld.
 10. Klik op Volgende.
 11. Voeg eventuele gewenste Omvangtags toe.
 12. Klik op Volgende.
 13. Geef aan of de app is vereist voor eventuele specifieke gebruikersgroepen, alle gebruikers en/of alle apparaten.
 14. Klik op Volgende.
 15. Controleer de samenvatting van de implementatie en klik op Aanmaken.

De installatie van schakelaars ongedaan maken

Om de installatie van Zoom in zijn geheel ongedaan te maken, gebruikt u Installatie Zoom ongedaan maken. Het is over het algemeen niet noodzakelijk om installatie ongedaan maken te gebruiken als u naar een nieuwe versie van Zoom bijwerkt, gezien de nieuwe versie in dat geval de eerdere versie vervangt.

De volgende schakelaars zijn beschikbaar als u het installatieprogramma uitvoert:

MSI-optieBeschrijving
/silentVerwijdert Zoom op de achtergrond.
/keep_outlook_pluginVerwijdert Zoom, maar laat de Outlook-invoegtoepassing staan.
/keep_lync_pluginVerwijdert Zoom, maar laat de Lync-/Skype for Business-invoegtoepassing staan.
/keep_notes_pluginVerwijdert Zoom, maar laat de aantekeningeninvoegtoepassing staan.
/vdi_cleanVerwijdert het VDI-pakket.

Let op: het gebruik van de schone deïnstallatie zal tot een volledige verwijdering van de Zoom client leiden, evenals de Zoom-invoegtoepassing voor Outlook. Dit heeft geen invloed op de Outlook add-in, Chrome/Firefox extensies en GSuite add-on. 

Het downloaden van het Zoom Room MSI-installatieprogramma

 1. Ga naar het Zoom-downloadcentrum
 2. Klik op Downloaden voor IT-beheer en vervolgens op een van de links onder het deel Zoom Rooms Client :
  1. Download MSI: download de nieuwste 32-bits versie van het MSI-installatieprogramma.
  2. Download 64-bits client: download de nieuwste 64-bits versie van het MSI-installatieprogramma.

Configuratieopties voor Zoom Rooms voor Windows

De volgende opties worden geconfigureerd als onderdeel van de implementatie van de hoofdopdrachtregel van de Zoom Rooms client. Een voorbeeld van de basisimplementatie wordt gegeven voor elk item, met elke optie vetgedrukt in het bijbehorende voorbeeld.

Voor andere algemene installatieopties raadpleegt u het Microsoft-artikel voor MSI-installaties.

MSI-optieBeschrijvingVoorbeeld implementatieType waarde

Stille installatie

Installeer de client zonder interactie van de gebruiker, installatieschermen of onmiddellijk opnieuw opstarten.

msiexec /i ZoomRoomsInstaller.msi /quiet Silent=true

Boolean

EnableSSLVerificationSSL-certificaat verifiëren.msiexec /i ZoomRoomsInstaller.msi EnableSSLVerification=trueBoolean

AcceptGDPR

Automatisch de AVG-licentie accepteren.

msiexec /i ZoomRoomsInstaller.msi AcceptGDPR=true

Boolean

SystemAutoLogin SystemUserName SystemPassword

Automatisch aanmelden met de opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord.

msiexec /i ZoomRoomsInstaller.msi SystemAutoLogin=true SystemUserName='windows user name' SystemPassword='windows password'

SystemAutoLogin - Boolean gebruikersnaam en wachtwoord - Tekenreeks

SystemOptionDe volgende opties zijn beschikbaar en moeten worden ingevoerd als gecombineerde numerieke waarde van alle opties die u ingeschakeld wilt hebben in de tekenreeks:
1 - Het scherm automatisch vergrendelen
2 - Wachtwoord uitschakelen na ontwaken
4 - Cortana uitschakelen
8 - Meldingen uitschakelen
16 - Windows updates uitschakelen
32 - High Performance Power inschakelen
64 - Slaapstand uitschakelen
128 - Nooit slaoen
256 - Nooit display uitschakelen

Om bijvoorbeeld Cortana (4) en systeemmeldingen (8) uit te schakelen, stelt u dit in als 'SystemOption=12'.
msiexec /i ZoomRoomsInstaller.msi SystemOption=12 Tekenreeks

Configuratiepoties voor de Outlook-invoegtoepassing voor Windows

De volgende opties worden geconfigureerd als onderdeel van de implementatie van de hoofdopdrachtimplementqatie van de Zoom Outlook-invoegtoepassing.

Voor andere algemene installatieopties raadpleegt u het Microsoft-artikel voor MSI-installaties.

MSI-optieBeschrijvingStandaard status en waardeType waarde

UsePMI

Altijd PMI gebruiken voor geplande vergaderingen.

Uitgeschakeld, 0

Boolean

AutoUpdate

Biedt de gebruiker de mogelijkheid om te controleren op updates vanuit de Outlook-plug-in

Ingeschakeld, 1

Boolean

StandardUserUpdate

Bijwerken door standaard gebruiker toestaan. Dit wordt genegeerd als AutoUpdate is uitgeschakeld.

Uitgeschakeld, 0

Boolean

Configuratie administratief sjabloon Active Directory

Raadpleeg voor een uiteenzetting van het beleid en de mogelijkheden die kunnen worden geconfigureerd onze lijst met beschikbaar groepsbeleid en sjablonen.