Peilingen voor vergaderingen inschakelen


Om de peilingfunctie voor vergaderingen te gebruiken, moet deze op account-, groeps- of gebruikersniveau zijn ingeschakeld. Met de peilingfunctie kunt u vragen met één of meerdere keuzes voor uw vergaderingen maken. U kunt ook geavanceerde opiniepeilingen maken, waarbij u vragen kunt vergelijken, rangschikken, kort beantwoorden en lang beantwoorden. Geavanceerde peilingen kunnen ook als quiz worden gebruikt door aan te geven welke antwoorden juist zijn. U kunt de peiling tijdens uw vergadering starten en de antwoorden van uw deelnemers verzamelen. U kunt een verslag downloaden van de peilingen na afloop van de sessie. Peilingen kunnen anoniem worden gehouden, als u geen informatie over de deelnemers bij de resultaten van de peiling wilt verzamelen.

Dit artikel bevat het volgende:

Voorwaarden voor het inschakelen van peilingen voor vergaderingen

Peilingen voor vergaderingen in- of uitschakelen

Account

In- of uitschakelen van peillingen voor vergaderingen voor alle leden van uw organisatie:

 1. Meld u aan op het Zoom web portal als beheerder met de bevoegdheid om de accountinstellingen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu opAccountbeheer en vervolgens op Accountinstellingen.
 3. Klik op het tabblad Vergadering.
 4. Klik onder In vergadering (Basis) op de knop Vergaderpeilingen/Quizzen om deze in of uit te schakelen.
 5. Als er een verificatievenster verschijnt, klikt u op InschakelenofUitschakelen om de wijziging te verifiëren.
 6. (Optioneel) Vink de selectievakjes aan om de volgende functies in te schakelen en klik vervolgens op Opslaan.
 7. (Optioneel) Om te voorkomen dat alle gebruikers in uw account deze instelling kunnen wijzigen, klikt u op het slotpictogram en vervolgens op Vergrendelen om de instelling te bevestigen.

Groep

In- of uitschakelen van vergaderingspeillingen voor alle leden van een specifieke groep:

 1. Meld u aan op het Zoom web portal als beheerder met de bevoegdheid om gebruikersgroepen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Groepen.
 3. Klik op de naam van de groep in de lijst.
 4. Klik op het tabblad Vergadering.
 5. Klik onder In vergadering (Basis) op de knop Vergaderpeilingen/Quizzen om deze in of uit te schakelen.
 6. Als er een verificatiedialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op Inschakelen of Uitschakelen om de wijziging te verifiëren.
 7. (Optioneel) Vink de selectievakjes aan om de volgende functies in te schakelen en klik vervolgens op Opslaan.
 8. (Optioneel) Om te voorkomen dat alle gebruikers in de groep deze instelling kunnen wijzigen, klikt u op het slotpictogram, en vervolgens op Vergrendelen om de instelling te bevestigen.

Gebruiker

In- of uitschakelen van vergaderingspeillingen voor uw eigen gebruik:

 1. Meld u aan op het Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Instellingen.
 3. Klik op het tabblad Vergadering.
 4. Klik onder In vergadering (Basis) op de knop Vergaderpeilingen/Quizzen om deze in of uit te schakelen.
 5. Als er een verificatievenster verschijnt, klikt u op Inschakelen of Uitschakelen om de wijziging te verifiëren.
  Opmerking:als de optie grijs wordt weergegeven, is deze vergrendeld op groepsniveau of accountniveau en moet u contact opnemen met uw Zoom-beheerder.
 6. (Optioneel) Vink de selectievakjes aan om de volgende functies in te schakelen en klik vervolgens op Opslaan.

Het gebruik van peilingen voor vergaderingen

Na het inschakelen van vergaderingspeilingen, kunt u het volgende doen: