Zoom-licenties toewijzen


Nadat je nieuwe licenties hebt gekocht bij het verkoopteam van Zoom of op de Factureringspagina, moet je ze toewijzen aan gebruikers. Licenties kunnen één voor één of in bulk worden toegewezen. Licenties van hetzelfde type, zoals Webinar of Grote vergadering, worden niet samengevoegd of opgestapeld wanneer meerdere van hetzelfde type aan een gebruiker worden toegewezen.

Voorwaarden voor het toewijzen van licenties

Opmerking: voordat een gebruiker een add-onlicentie zoals Grote vergadering, Webinar en/of Zoom Events kan ontvangen, moet deze een licentie krijgen.

Zoom-licenties toewijzen

Opmerking: eigenaars en beheerders van accounts kunnen zowel een Zoom Events-licentie als een Zoom Webinars-licentie toewijzen aan een gebruiker. De capaciteit van Zoom Events wordt beperkt tot de Zoom Events-licentie. De capaciteit van geplande webinars wordt beperkt door de capaciteit van de Zoom Webinars-licentie of Zoom Events-licentie, afhankelijk van welke het grootst is.

Een enkele licentie toewijzen

 1. Meld je aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Zoek de gebruiker op aan wie je een licentie wilt toewijzen.
 4. Klik op Bewerken aan het einde van de rij van de gebruiker. Er verschijnt nu een venster.
 5. Kies het Gebruikerstype om toe te wijzen
  Opmerking: als je account de Vergaderingsconnector gebruikt, maar lokaal niet beschikbaar is onder Gebruikerstype, moet je lokale gebruikers beheren met de instellingen op Groeps-, Account- of Gebruikersprofielniveau.
 6. Na het kiezen van het gebruikerstype gebruik je het vervolgkeuzemenu om de licentie te selecteren.
 7. (Optioneel) Wijs add-ons toe door de vakjes voor de add-on aan te vinken. Voor Grote vergadering-, Webinar- of Zoom Events-licenties kies je de radioknop voor de grootte van de licentie als deze niet automatisch wordt geselecteerd.
 8. Klik op Opslaan
  . De licentie wordt nu toegepast op de gebruiker, die de licentie onmiddellijk kan gebruiken.

Licenties in bulk toewijzen

 1. Meld je aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Zoek de gebruikers op aan wie je een licentie wilt toewijzen.
 4. Zet een vinkje in de vakjes links van de gebruikers aan wie je licenties wilt toewijzen.
 5. Klik op het vervolgkeuzemenu Licentie en selecteer vervolgens het type licentie of de add-onlicentie die je wilt toewijzen.
 6. Klik op Opslaan
  . De licenties zijn nu toegepast op de gebruikers, die ze onmiddellijk kunnen gebruiken.