Audiotranscriptie voor cloudopnames


Audiotranscriptie transcribeert automatisch de audio van een vergadering of webinar die u opneemt in de cloud. Nadat dit transcript is verwerkt, wordt het als een afzonderlijk VTT-bestand weergegeven in de lijst met opgenomen vergaderingen. Bovendien hebt u de mogelijkheid om de transcripttekst in de video zelf weer te geven, vergelijkbaar met ondertiteling

Het transcript is verdeeld in secties met elk een tijdstempel die laat zien op welk punt in de opname dat deel van de tekst is opgenomen. U kunt de tekst bewerken om de woorden nauwkeuriger vast te leggen of om ontbrekende hoofdletters en interpunctie toe te voegen.

Opmerkingen:

Dit artikel behandelt:

Voorwaarden voor het gebruik van audiotranscriptie

Opmerking: Als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, maar de optie niet ziet, kunt u contact opnemen met de ondersteuning om deze te laten inschakelen. 

Een audiotranscript genereren

Start een cloudopname om een transcript te genereren.

Na afloop van de vergadering ontvangt u een e-mail wanneer uw cloudopname beschikbaar is. Kort daarna ontvangt u ook een aparte e-mail waarin staat dat het audiotranscript van de opname beschikbaar is. Deze e-mails bevatten links om uw opnames en het transcript te bekijken.

Opmerking: Het kan iets langer duren om het audiotranscript te verwerken nadat de video/audio van de cloudopname is verwerkt.

Een audiotranscript bekijken of bewerken

Audiotranscripten worden opgeslagen als VTT-bestanden. Als u het VTT-bestand downloadt, kunt u het openen met een teksteditor of tekstverwerkingstoepassing. U kunt transcripten ook bekijken of bewerken in de web portal.

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Recordings (Opnames).
 3. Klik op de naam van de opgenomen vergadering.
  U krijgt een lijst met opnamebestanden te zien.
 4. Klik op het afspeelpictogram.
  De tekst van het transcript wordt aan de rechterkant van de video weergegeven.
 5. Plaats de muisaanwijzer op een zin die u wilt bewerken en klik op het potloodpictogram.
  Opmerking: als een zin bij een onbekende spreker hoort, kunt u ook de muisaanwijzer op Onbekende spreker plaatsen en op het potloodpictogram klikken om de naam te bewerken.
 6. Breng wijzigingen aan in de tekst en klik op het vinkje.
  De bijgewerkte versie van de tekst wordt weergegeven wanneer u het audio- of videobestand afspeelt.

Het transcript weergeven als ondertiteling

Het transcript wordt automatisch ingesloten in het audio- en videobestand, maar is standaard verborgen. Ga als volgt te werk om het transcript in het audio- of videobestand weer te geven:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Opnames.
 3. Klik op de naam van de opgenomen vergadering.
  U krijgt een lijst met opnamebestanden te zien.
 4. Klik op het afspeelpictogram.
 5. Klik op het CC-pictogram rechtsonder op het scherm.
   De tekst wordt bovenop de video weergegeven, vergelijkbaar met ondertiteling.

Zoeken naar tekst in audiotranscripten

U kunt zoeken naar tekst in de audiotranscripten van uw eigen cloudopnames. Als u een beheerder bent, kunt u ook alle audiotranscripten in het account doorzoeken.

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Opnames om uw eigen audiotranscripten te doorzoeken. Als u een beheerder bent, klikt u op Account Management (Accountbeheer) en vervolgens op Recording Management (Opnamebeheer).
 3. Voer in het tekstvak Search text in audio transcript (Tekst zoeken in audiotranscript) een woord of woordgroep in.
 4. (Optioneel) Selecteer in het vervolgkeuzemenu Storage Location (Opslaglocatie) een locatie om alleen audiotranscripten van een specifieke opslaglocatie voor communicatie-inhoud weer te geven.
 5. Klik op Search (Zoeken).
  Overeenkomende tekst wordt gemarkeerd.
 6. Klik op View Detail (Detail weergeven) om het volledige transcript weer te geven.
  De tekst van het transcript wordt aan de rechterkant weergegeven.
 7. Klik op het tabblad Audiotranscript aan de rechterkant.
  Overeenkomende tekst wordt gemarkeerd.