Rollenbeheer gebruiken


Elke gebruiker van een Zoom-accunt heeft automatisch een systeemrol. Dit kan een eigenaar, beheerder of lid zijn. Deze rollen zijn gekoppeld aan een standaard set rechten, die niet kan worden gewijzigd voor de eigenaar of leden. Deze rechten bepalen waar gebruikers toegang toe hebben als zij zich aanmelden in het webportaal. Rolgebaseerde toegangscontrole maakt extra gebruikersrollen voor uw account mogelijk. Gebruikersrollen kunnen een serie rechten bevatten waardoor zij alleen toegang hebben tot de pagina's die een gebruiker moet bekijken of bewerken. Bovendien kunt u de rechten van de systeemrol Beheerder wijzigen.

In eerste instantie kan alleen de accounteigenaar gebruikersrollen aanmaken en gebruikers toewijzen aan deze rollen. Nadat een gebruikersrol is aangemaakt, kan de eigenaar (of anderen in een rol met rolbeheerrechten) gebruikers toewijzen aan die rol, waardoor die gebruikers toestemming krijgen om een subset pagina's te bekijken en bewerken die toebehoren aan het account.

Op uw pagina Accountprofiel kunt u zien welk type rol u momenteel heeft. Als u de accounteigenaar of beheerder bent, kunt u zien welk type rol andere gebruikers hebben door gebruikers te beheren.

U kunt ook groepsbeheerders instellen voor groepen in uw account die geen effect hebben op uw accountrollen. Groepsbeheerders kunnen kunnen de leden en instellingen beheren voor die groep. De groepsbeheerder kan ook zien of de groep die hij beheert is ingesteld als de primaire groep voor gebruikers binnen de groep. De groepsbeheerder hoeft geen accountbeheerder te zijn of speciale rechten te hebben om gebruikersgroepen te bewerken.

Opmerkingen:

Dit artikel behandelt:

Randvoorwaarden voor rollenbeheer

Opmerking: omdat alleen de accounteigenaar in eerste instantie een gebruikersrol kan toevoegen, beveelt Zoom aan de eigenaar een rol te laten toevoegen waardoor minimaal één andere persoon de gebruikersrollen kan beheren.

De initiële rechten voor gebruikersrollenbeheer toevoegen

Een rol toevoegen met rechten zodat anderen rollen kunnen toevoegen:

 1. Meld als accounteigenaar aan bij het Zoom-webportaal.
 2. In het navigtatiemenu klikt u op Gebruikersbeheer en vervolgens op Rollen.
 3. Klik op Rol toevoegen.
 4. Geef een naam en beschrijving op voor de rol en klik op Toevoegen.
 5. Selecteer het selectievakje in de kolom Bewerken voor Rollenbeheer.
  Opmerking: hierdoor kunnen gebruikers met deze rol gebruikersrollen aanmaken en beheren zodat de Eigenaar niet de enige persoon is die deze taak kan uitvoeren. U kunt ook aanvullende selectievakjes selecteren als u wilt dat gebruikers met deze rol aanvullende pagina's zien of bewerken.
 6. Scrol naar de onderkant van de pagina en klik op Veranderingen opslaan om terug te keren naar de pagina Rollenbeheer.
 7. Bovenaan de pagina klikt u op Terug naar rollen om terug te keren naar de hoofdpagina van Rollenbeheer.
 8. Klik rechts van de rol op Bewerken.
 9. Klik op het tabblad Rollen leden.
 10. Klik op Leden toevoegen.
 11. Voer het e-mailadres van de gebruiker in (plaats om ze te scheiden een komma tussen de e-mailadressen als u er meerdere toevoegt).
 12. Klik op Toevoegen.

Opmerking: de rol Rollenbeheer kan ook worden toegevoegd aan een bestaande rol, zoals Beheer

Aanvullende gebruikersrollen toevoegen

Alleen de accounteigenaar en gebruikers met bewerkingsrechten voor rollenbeheer kunnen rollen toevoegen en gebruikers toevoegen aan die rollen.

Een rol toevoegen met specifieke rechten:

 1. Meld aan bij het Zoom-webportaal als accounteigenaar of gebruiker met bewerkingsrechten voor accountinstellingen.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Rollen.
 3. Klik op Rol toevoegen.
 4. Geef een naam en beschrijving op voor de rol.
 5. Selecteer een of meerdere selectievakjes om machtigingen in te schakelen voor gebruikers met deze rol om die pagina's te zien of bewerken.
 6. Scrol naar de onderkant van de pagina en klik op Veranderingen opslaan om terug te keren naar de pagina Rollenbeheer.

Leden toevoegen aan rollen

 1. Meld u aan bij het Zoom-webportaal als accounteigenaar of gebruiker met de om accountinstellingen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Selecteer het selectievakje links naast de gebruikers waar u een rol aan toe wilt wijzen.
 4. Klik op de knop Rol wijzigen.
  Nu wordt het dialoogvenster Rol wijzigen weergegeven.
 5. Kies de naam van de rol waar u gebruikers aan toe wilt voegen.
 6. Klik op de knop Opslaan om terug te keren naar de pagina Gebruikers.

Rechten voor een rol wijzigen

U kunt de rechten en het toepassingsgebied die aan een functie zijn toegewezen op elk moment wijzigen.Beheerders kunnen gebruikers, het dashboard, rapporten en cloudopnames beheren voor vergaderingen en webinars op groepsniveau door een aangepast toepassingsgebied te definiëren in Rollenbeheer.

De rechten voor een bestaande rol wijzigen:

 1. Meld u aan bij het Zoom-webportaal als accounteigenaar of gebruiker met de om accountinstellingen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Rollen.
 3. Klik op het tabblad Alle.
 4. Zoek de rol waar u de rechten van wilt wijzigen en klik op de knop Bewerken rechts ernaast.
 5. Klik op het tabblad Rolinstellingen.
 6. Selecteer onder de kolommen Weergave en Bewerken de selectievakjes waarmee gebruikers met deze rol rechten krijgen om die pagina's te zien of te bewerken.
 7. Klik onder de kolom Toepassingsgebied op het vervolgkeuzemenu om het volgende te selecteren:
  • Gehele account: dit geeft rechten waarmee uw geselecteerde rol in het gehele account groepen kan zien en beheren.
  • Aangepast toepassingsgebied: als u op Aangepast toepassingsgebied klikt, verscijnt er een venster Aangepast toepassingsgebied venster verschijnen. Zoek en selecteer 1 of meerdere groepen die onderdeel worden van dit toepassingsgebied. De geselecteerde rol kan alleen gebruikers in de geselecteerde groepen zien en beheren.
   Klik in het venster Aangepast toepassingsgebied op Opslaan om uw wijzigingen te zien. Het aantal geselecteerde groepen in uw aangepaste toepassingsgebied verschijnt in het vervolgkeuzemenu dat u zojuist hebt bewerkt.
   • (Optioneel) Om uw aangepaste toepassingsgebied te bewerken, klikt u op het vervolgkeuzemenu en vervolgens op Bewerken om wijzigingen door te voeren.
 8. Klik onderaan de pagina op Instellingen opslaan.

Dashboard- en rapportrechten beheren

Als een beheerder met alleen toegang op groepsniveau een dashboard of rapport bekijkt, ziet diegene een vervolgkeuzemenu om de groep te selecteren die diegene wil bekijken. Dit vervolgkeuzemenu verschijnt niet als diegene slechts aan één groep is toegewezen. In plaats daarvan bekijkt diegene automatisch het rapport/dashboard voor die ene groep.

Opnamerechten beheren

Nadat een gebruiker is toegewezen aan een groep, kan het groepsbeheer het deel Opnamebeheer van de beheerdersportal zien. Als de groepsbeheerder minder dan 1.000 gebruikers beheert, wordt de pagina Opnamebeheer automatisch samengesteld met de meest recente opnames. Als de groepsbeheerder meer dan 1.000 gebruikers beheert, moet diegene de zoekcriteria verfijnen voordat opnames getoond worden.

Gebruikersrechten beheren

Als een beheerder met alleen toegang op groepsniveau de pagina Gebruikers onder Gebruikersbeheer bekijkt, kan deze alleen gebruikers van de geselecteerde groepen zien en beheren.