Een vergadering met registratie plannen


Als u een vergadering plant waarvoor registratie vereist is, moeten deelnemers zich registreren met hun e-mailadres, naam en optionele vragen beantwoorden, zodat u meer informatie over uw deelnemers kunt vastleggen. Zodra de vergadering is gepland, kunt u uw deelnemers beheren, bevestigingse-mails opnieuw versturen en registratierapporten voor de vergadering genereren als u een lijst wilt downloaden met de mensen die zich hebben geregistreerd.

Als u al deze informatie niet nodig hebt, kunt u een vergadering zonder registratieverplichting plannen.

Dit artikel behandelt:

Vereisten voor vergaderingen met registratie

Beperkingen bij registraties voor vergaderingen

Registratie voor een vergadering inschakelen

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Meetings (Vergaderingen).
 3. Klik op Schedule a Meeting (Een vergadering plannen) of bewerk een bestaande vergadering.
 4. Schakel in het gedeelte Registration (Registratie) het selectievakje Required (Verplicht) in.
  Na het plannen van de vergadering verschijnen de tabbladen Registration (Registratie) en Branding.
 5. Manage attendees (Deelnemers beheren): klik op View (Weergeven) voor een lijst met mensen die zich hebben geregistreerd voor de vergadering. Als u op de naam van de inschrijver klikt, krijgt u aanvullende informatie over die persoon te zien.

Opmerking: Als u ook verificatie eist voor deelname aan uw vergadering moeten uw inschrijver zich registreren met een e-mailadres dat is gekoppeld aan een actief Zoom-account. Dit moet worden gedaan voordat de registratie kan worden voltooid. Verificatieprofielen kunnen inschrijvers ook verplichten om aan de webinar deel te nemen met het account dat overeenkomt met het e-mailadres waarmee ze zich hebben geregistreerd.

Registratieopties aanpassen

Opmerking: Deze instelling is alleen beschikbaar voor Zakelijke, Onderwijs- of Onderneming-accounts.

Nadat u de vergadering hebt gepland, kunt u de registratieopties aanpassen:

 1. Klik op het tabblad Registration (Registratie).
 2. Klik in het gedeelte Registration Options (Registratieopties) op Edit (Bewerken).
 3. U kunt de volgende opties aanpassen:

Tabblad Registration (Registratie): hier kunt u de registratie-instellingen aanpassen, zoals goedkeuring, kennisgeving, registratielimieten en meer.  

Tabblad Email Settings (E-mailinstellingen): u kunt sommige e-mailinstellingen met betrekking tot registratie aanpassen.

Tabblad Questions (Vragen): u kunt de vraagvelden aanpassen die op uw registratiepagina worden weergegeven.

  1. Klik op de selectievakjes voor het (de) veld(en) dat (die) u op uw registratiepagina wilt plaatsen.
  2. (Optioneel) Schakel het selectievakje Required (Verplicht) in als u het betreffende veld verplicht wilt maken.
  3. Klik op Save All (Alles opslaan).
   Opmerkingen:
   • Naam en e-mailadres zijn altijd verplicht.
   • Sommige velden, zoals Country/Region (Land/Regio) en State/Province (Staat/Provincie) verschijnen als vervolgkeuzemenu's voor deelnemers.

Tabblad Custom Questions (Aangepaste vragen)

 1. Klik op New Question (Nieuwe vraag) om een vraag toe te voegen.
 2. Kies het type vraag: Short answer (Kort antwoord) of Single answer (Eén antwoord).
 3. (Optioneel) Schakel het selectievakje Required (Verplicht) in als u deelnemers wilt verplichten de vraag te beantwoorden.
 4. Voer de vraag in.
 5. Voer voor vragen met één antwoord de antwoordopties in.
 6. Klik op Create (Maken). Herhaal de bovenstaande stappen om meer aangepaste vragen te maken.
 7. Klik op Save All (Alles opslaan) om uw aangepaste registratie op te slaan.

Registratiebranding aanpassen

Klik na het plannen van de vergadering op het tabblad Branding om de brandingopties voor uw registratiepagina aan te passen:

De links voor uw servicevoorwaarden en privacybeleid aanpassen

U kunt uw accountprofiel gebruiken om de URL's van de links voor uw servicevoorwaarden en het privacybeleid aan te passen. Deze links worden onder het registratieformulier weergegeven op alle vergader-, webinar- en opnameregistratiepagina's.