Besturingselementen van de host en co-host in een vergadering


Met de besturingselementen van de host kunt u als host verschillende aspecten van een Zoom-vergadering regelen, zoals het beheren van de deelnemers.

Met de co-hostfunctie kan de host de hostbevoegdheden delen met een andere gebruiker. De co-host kan vervolgens de administratieve kant van een vergadering op zich nemen, zoals deelnemers beheren of een opname starten/stoppen. De host moet een co-host toewijzen. Er is geen beperking op het aantal co-hosts dat u kunt hebben in een vergadering of webinar.

Co-hosts hebben geen toegang tot de volgende besturingselementen, aangezien deze alleen beschikbaar zijn voor de host van de vergadering:

Ook kunnen co-hosts geen vergaderingen starten. Als een host iemand anders nodig heeft om de vergadering te starten, kan hij of zij een alternatieve host toewijzen.

Vereisten voor het gebruik van de besturingselementen van de host of co-host

De besturingselementen van de host worden onderaan het scherm weergegeven als u momenteel geen scherm deelt.

 • Join Audio (Deelnemen aan audio) of Unmute  Mute  (Dempen/Dempen opheffen): hiermee kunt u verbinding maken met de audio van de vergadering en, nadat u verbinding hebt gemaakt, uw microfoon dempen of het dempen van uw microfoon opheffen.
  • Audiobesturing (klik op naast Dempen/Dempen opheffen): met de audiobesturing kunt u de microfoon en luidspreker wijzigen die Zoom momenteel op uw computer gebruikt, uw computeraudio verlaten en toegang krijgen tot de volledige audio-opties in de Zoom-instellingen.
 • Start Video  / Stop Video : hiermee kunt u uw eigen video starten of stoppen.
  • Videobesturing (klik op ^ naast Start/Stop Video): als u meerdere camera's op uw computer hebt, kunt u kiezen welke door Zoom wordt gebruikt, toegang krijgen tot alle videobesturingselementen en een virtuele achtergrond selecteren.
 • Security (Beveiliging): ga naar de beveiligingsopties tijdens vergaderingen.
 • Participants (Deelnemers): opent het venster om deelnemers te beheren, geaggregeerde non-verbale feedback te bekijken en anderen uit te nodigen voor de vergadering.
 • Chat  : opent het chatvenster om met de deelnemers te chatten.
 • Share Screen (Scherm delen): begin met het delen van uw scherm. U kunt het bureaublad of de toepassing selecteren die u wilt delen.Wanneer u het scherm deelt, worden de besturingselementen bovenaan het scherm weergegeven, maar kunt u deze ook naar een andere locatie slepen.
  • Besturingselementen voor scherm delen (klik op ^ naast Scherm delen): kies wie in uw vergadering mag delen en geef aan of u wilt dat alleen de host of elke deelnemer mag beginnen met delen wanneer iemand aan het delen is.
 • Polls (Peilingen): hiermee kunt u peilingen maken, bewerken en starten. Wanneer u de opties voor het maken of starten van peilingen gebruikt, wordt de Zoom web portal geopend in uw standaardbrowser. Wanneer de peiling sluit, kunt u de resultaten bekijken en het volledige peilingrapport downloaden. Als er al een peiling is gemaakt, kunnen zowel de host als co-host de peiling starten, maar alleen de host kan peilingen bewerken of toevoegen aan de vergadering.
 • Record (Opnemen): start of stop een cloudopname of lokale opname.
 • Closed Caption / Live Transcript (Ondertiteling/Live transcript, alleen beschikbaar voor de host): als u ondertiteling of live transcriptie voor uw account hebt ingeschakeld, klikt u hier om naar de ondertitelingsopties te gaan.
 • Breakout Rooms (Aparte vergaderruimtes): start aparte vergaderruimtes.
 • Reactions (Reacties): met reacties tijdens de vergadering, non-verbale feedback en hand opsteken kunt u problemen of feedback aan de host of presentator doorgeven zonder de vergadering te verstoren. Deze reacties verschijnen in uw videovenster en naast uw naam in het deelnemersvenster.
 • Apps : open het Zoom Apps-deelvenster om Marketplace-apps rechtstreeks in de vergadering te gebruiken.
 • More (Meer): als u op Meer klikt, krijgt u toegang tot extra opties.
  • Start Focus mode (Focusmodus starten): past Focusmodus toe op alle deelnemers aan de vergadering.
  • Live on Facebook (Live op Facebook): zend uw vergadering live uit op Facebook.
  • Live on Workplace by Facebook (Live op Workplace by Facebook): zend uw vergadering live uit op Workplace by Facebook.
  • Live on YouTube (Live op YouTube): zend uw vergadering live uit op YouTube.
  • Live on Twitch (Live op Twitch): zend uw vergadering live uit op Twitch
  • Live on Custom Live Streaming Service (Live op aangepaste livestreamservice): zend uw vergadering live uit op een aangepast streamingplatform.
 • End (Beëindigen, alleen beschikbaar voor de host): de volgende twee opties worden weergegeven.
  • End Meeting for All (Vergadering voor iedereen beëindigen): beëindig de vergadering voor uzelf en alle deelnemers.
  • Leave Meeting (Vergadering verlaten): verlaat de vergadering. U wordt gevraagd een host toe te wijzen, zodat de vergadering kan worden voortgezet.

De besturingselementen van de host worden onderaan het scherm weergegeven als u momenteel geen scherm deelt.

 • Join Audio  (Deelnemen aan audio) of Unmute  Mute (Dempen/Dempen opheffen): hiermee kunt u verbinding maken met de audio van de vergadering en, nadat u verbinding hebt gemaakt, uw microfoon dempen of het dempen van uw microfoon opheffen.
  • Audiobesturing (klik op naast Dempen/Dempen opheffen): met de audiobesturing kunt u de microfoon en luidspreker wijzigen die Zoom momenteel op uw computer gebruikt, uw computeraudio verlaten en toegang krijgen tot de volledige audio-opties in de Zoom-instellingen.
 • Start Video  / Stop Video  hiermee kunt u uw eigen video starten of stoppen.
  • Videobesturing (klik op ^ naast Start/Stop Video): als u meerdere camera's op uw computer hebt, kunt u kiezen welke door Zoom wordt gebruikt, toegang krijgen tot alle videobesturingselementen en een virtuele achtergrond selecteren.
 • Security (Beveiliging): ga naar de beveiligingsopties tijdens vergaderingen.
 • Participants (Deelnemers): opent het venster om deelnemers te beheren en anderen uit te nodigen voor de vergadering.
 • Chat  : opent het chatvenster om met de deelnemers te chatten.
 • Share Screen  (Scherm delen): begin met het delen van uw scherm. U kunt het bureaublad of de toepassing selecteren die u wilt delen.
  • Besturingselementen voor scherm delen (klik op ^ naast Scherm delen): kies wie in uw vergadering mag delen en geef aan of u wilt dat alleen de host of elke deelnemer mag beginnen met delen wanneer iemand aan het delen is.
 • Polls (Peilingen): hiermee kunt u peilingen maken, bewerken en starten. Wanneer u de opties voor het maken of starten van peilingen gebruikt, wordt de Zoom web portal geopend in uw standaardbrowser. Wanneer de peiling sluit, kunt u de resultaten bekijken en het volledige peilingrapport downloaden.
 • Record (Opnemen): start of stop een cloudopname of lokale opname.
 • Closed Caption / Live Transcript (Ondertiteling/Live transcript, alleen beschikbaar voor de host): als u ondertiteling of live transcriptie voor uw account hebt ingeschakeld, klikt u hier om naar de ondertitelingsopties te gaan.
 • Breakout Rooms (Aparte vergaderruimtes): start aparte vergaderruimtes.
 • Reactions (Reacties): met reacties tijdens de vergadering, non-verbale feedback en hand opsteken kunt u problemen of feedback aan de host of presentator doorgeven zonder de vergadering te verstoren. Deze reacties verschijnen in uw videovenster en naast uw naam in het deelnemersvenster.
 • More (Meer): als u op Meer klikt, krijgt u toegang tot extra opties.
  • Start Focus mode (Focusmodus starten): past Focusmodus toe op alle deelnemers aan de vergadering.
  • Live on Facebook (Live op Facebook): zend uw vergadering live uit op Facebook.
  • Live on Workplace by Facebook (Live op Workplace by Facebook): zend uw vergadering live uit op Workplace by Facebook.
  • Live on YouTube (Live op YouTube): zend uw vergadering live uit op YouTube.
  • Live on Twitch (Live op Twitch): zend uw vergadering live uit op Twitch
  • Live on Custom Live Streaming Service (Live op aangepaste livestreamservice): zend uw vergadering live uit op een aangepast streamingplatform.
 • End (Beëindigen, alleen beschikbaar voor de host): de volgende twee opties worden weergegeven.
  • End Meeting for All (Vergadering voor iedereen beëindigen): beëindig de vergadering voor uzelf en alle deelnemers.
  • Leave Meeting (Vergadering verlaten): verlaat de vergadering. U wordt gevraagd een host toe te wijzen, zodat de vergadering kan worden voortgezet.

De besturingselementen van de host worden onderaan het scherm weergegeven.

 • Join Audio  (Deelnemen met audio) of Unmute  Mute (Dempen/Dempen opheffen): hiermee kunt u verbinding maken met de audio van de vergadering en, nadat u verbinding hebt gemaakt, uw microfoon dempen of het dempen van uw microfoon opheffen.
 • Start Video  / Stop Video : hiermee kunt u uw eigen video starten of stoppen.
 • Security (Beveiliging): ga naar de beveiligingsopties tijdens vergaderingen.
 • Participants (Deelnemers): bekijk de deelnemerslijst, beheer deelnemers, bekijk non-verbale feedback en nodig anderen uit.
 • Polls (Peilingen): hiermee kunt u peilingen maken, bewerken en starten. Wanneer u de opties voor het maken of starten van peilingen gebruikt, wordt de Zoom web portal geopend in uw standaardbrowser. Wanneer de peiling sluit, kunt u de resultaten bekijken en het volledige peilingrapport downloaden. Als er al een peiling is gemaakt, kunnen zowel de host als co-host de peiling starten, maar alleen de host kan peilingen bewerken of toevoegen aan de vergadering.
 • Share Screen  (Scherm delen): begin met het delen van uw scherm. U kunt het bureaublad of de toepassing selecteren die u wilt delen.
  • Besturingselementen voor scherm delen (klik op ^ naast Scherm delen): kies wie in uw vergadering mag delen en geef aan of u wilt dat alleen de host of elke deelnemer mag beginnen met delen wanneer iemand aan het delen is.
 • Chat  : opent het chatvenster om met de deelnemers te chatten.
 • Record (Opnemen): start of stop een cloudopname.
 • Closed Caption / Live Transcription (Ondertiteling/Live transcriptie, alleen beschikbaar voor de host): als u ondertiteling voor uw account hebt ingeschakeld, klikt u hier om naar de ondertitelingsopties te gaan.
 • Breakout Rooms (Aparte vergaderruimtes): start aparte vergaderruimtes.
 • Reactions (Reacties): met reacties tijdens de vergadering, non-verbale feedback en hand opsteken kunt u problemen of feedback aan de host of presentator doorgeven zonder de vergadering te verstoren. Deze reacties verschijnen in uw videovenster en naast uw naam in het deelnemersvenster.
 • Settings (Instellingen): hiermee gaat u naar andere instellingen in de vergadering/webinar
 • More (Meer):
  • Start Focus mode (Focusmodus starten): past Focusmodus toe op alle deelnemers en hun video's.
  • Live on Facebook (Live op Facebook): zend uw vergadering live uit op Facebook.
  • Live on Workplace by Facebook (Live op Workplace by Facebook): zend uw vergadering live uit op Workplace by Facebook.
  • Live on YouTube (Live op YouTube): zend uw vergadering live uit op YouTube.
  • Live on Custom Live Streaming Service (Live op aangepaste livestreamservice): zend uw vergadering live uit op een aangepast streamingplatform.
  • Stop incoming video (Inkomende video stoppen): hiermee schakelt u inkomende video van deelnemers uit. Zo kunt u bandbreedte besparen en de kwaliteit van uw vergaderervaring verbeteren.
 • End (Beëindigen, alleen beschikbaar voor de host): verlaat de vergadering. Als u de vergadering verlaat zonder een andere host aan te wijzen, wordt de vergadering beëindigd.
  • End Meeting for All (Vergadering voor iedereen beëindigen): beëindig de vergadering voor uzelf en alle deelnemers.
  • Leave Meeting (Vergadering verlaten): verlaat de vergadering. U wordt gevraagd een host toe te wijzen, zodat de vergadering kan worden voortgezet.

Meer informatie over besturingselementen voor vergaderingen in de Zoom web client.

Op een iPhone worden de besturingselementen van de host onderaan uw scherm weergegeven, met uitzondering van Beëindigen om de vergadering te beëindigen of verlaten. Op een iPad verschijnen ze bovenaan uw scherm.
 • Join Audio (Deelnemen met audio) of Unmute  / Mute (Dempen/Dempen opheffen): hiermee kunt u verbinding maken met de audio van de vergadering en, nadat u verbinding hebt gemaakt, uw microfoon dempen of het dempen van uw microfoon opheffen.
 • Start Video  / Stop Video : start of stop uw eigen video.
 • Share Content (Content delen): begin met het delen van uw scherm of een bestand.
 • Participants (Deelnemers): bekijk de deelnemerslijst en beheer deelnemers.
 • More (Meer): er zijn extra instellingen beschikbaar onder Meer.
  • Security (Beveiliging): ga naar de beveiligingsopties tijdens vergaderingen.
  • Record to the Cloud (Opnemen in de cloud): start een cloudopname.
  • Polls/Quizzes (Peilingen/Quizzen): hiermee kunt u peilingen maken, bewerken en starten. Wanneer u de opties voor het maken of starten van peilingen gebruikt, wordt de Zoom web portal geopend in uw standaardbrowser.
  • Chat : opent het chatvenster om met de deelnemers te chatten.
  • Enable Live Transcript (Live transcript inschakelen): als deze optie is ingeschakeld in de webinstellingen, kan de host live transcriptie inschakelen.
  • View Full Transcript (Volledig transcript weergeven): als deze optie is ingeschakeld in de webinstellingen, kunt u het volledige transcript hier bekijken.
  • Meeting Settings (Vergaderinstellingen): hiermee gaat u naar bepaalde persoonlijke instellingen voor de vergadering waaraan u momenteel deelneemt.
  • Minimize Meeting (Vergadering minimaliseren): minimaliseer het vergaderingsvenster om uw chatberichten te lezen of een nieuwe vergadering te plannen. U kunt het geminimaliseerde venster zo nodig naar een andere plek op uw scherm slepen. Wanneer u het vergaderingsvenster weer wilt maximaliseren, klikt u op het geminimaliseerde venster.
  • Backgrounds and Effects (Achtergrond en effecten): configureer en activeer een virtuele achtergrond en videofilters.
  • Focus Mode (Focusmodus): past Focusmodus toe op alle deelnemers aan de vergadering.
  • Livestream to YouTube (Livestreamen naar YouTube): zend uw vergadering live uit op YouTube.
  • Disconnect Audio (Audio ontkoppelen): ontkoppel uw huidige audioverbinding.
  • Raise Hand / Lower Hand (Hand opsteken/laten zakken)
  • Pictogrammen voor non-verbale feedback (indien ingeschakeld door de host): als u op een pictogram tikt, wordt het pictogram naast uw naam weergegeven in de deelnemerslijst en in uw videovenster. Als u bijvoorbeeld op het 'duim omhoog'-pictogram tikt, wordt het 'duim omhoog'-pictogram naast uw naam geplaatst.
 • End (Beëindigen, alleen beschikbaar voor de host): beëindig of verlaat de vergadering.

De besturingselementen van de host worden onderaan uw scherm weergegeven, met uitzondering van End Meeting (Vergadering beëindigen). Dit verschijnt bovenaan uw scherm, naast de vergadering-ID.
 • Join Audio  (Deelnemen aan audio) of Unmute  Mute (Dempen/Dempen opheffen): demp uw microfoon of hef het dempen van uw microfoon op.
 • Start Video  / Stop Video : start of stop uw eigen video.
 • Share (Delen): begin met het delen van uw scherm of een bestand.
 • Participants (Deelnemers): bekijk de deelnemerslijst en beheer deelnemers.
 • More (Meer): er zijn extra instellingen beschikbaar onder Meer.
  • Record (Opnemen): start een cloudopname.
  • Security (Beveiliging): ga naar de beveiligingsopties tijdens vergaderingen.
  • Polls/Quizzes (Peilingen/Quizzen): hiermee kunt u peilingen maken, bewerken en starten. Wanneer u de opties voor het maken of starten van peilingen gebruikt, wordt de Zoom web portal geopend in uw standaardbrowser.
  • Chat : opent het chatvenster om met de deelnemers te chatten.
  • Enable Live Transcript (Live transcript inschakelen): als deze optie is ingeschakeld in de webinstellingen, kan de host live transcriptie inschakelen.
  • View Full Transcript (Volledig transcript weergeven): als deze optie is ingeschakeld in de webinstellingen, kunt u het volledige transcript hier bekijken.
  • Meeting Settings (Vergaderinstellingen): hiermee gaat u naar bepaalde persoonlijke instellingen voor de vergadering waaraan u momenteel deelneemt. 
  • Minimize Meeting (Vergadering minimaliseren): minimaliseer het vergaderingsvenster om uw chatberichten te lezen of een nieuwe vergadering te plannen. U kunt het geminimaliseerde venster zo nodig naar een andere plek op uw scherm slepen. Wanneer u het vergaderingsvenster weer wilt maximaliseren, klikt u op het geminimaliseerde venster.
  • Backgrounds and Filters (Achtergronden en filters): configureer en activeer de 'virtuele achtergrond'-functie.
  • YouTube: zend uw vergadering live uit op YouTube.
  • Focus Mode (Focusmodus): past Focusmodus toe op alle deelnemers aan de vergadering.
  • Disconnect Audio (Audio ontkoppelen): ontkoppel uw huidige audioverbinding.
  • Raise Hand / Lower Hand (Hand opsteken/laten zakken)
  • Pictogrammen voor non-verbale feedback  (indien ingeschakeld door de host): als u op een pictogram tikt, wordt het pictogram naast uw naam weergegeven in de deelnemerslijst en in uw videovenster. Als u bijvoorbeeld op het 'duim omhoog'-pictogram tikt, wordt het 'duim omhoog'-pictogram naast uw naam geplaatst.
 • End (Beëindigen, alleen beschikbaar voor de host): beëindig of verlaat de vergadering.