Beheer van deelnemers aan een vergadering


Als host van een vergadering kunt u de deelnemers beheren. Standaard kan elke deelnemer aan een vergadering zijn video, scherm en audio delen, maar u kunt deze instellingen tijdens een vergadering wijzigen.

Als u verder wilt beperken wie zijn scherm, video en audio kan delen, raden wij het gebruik van het webbinarplatform aan. Zie onze vergelijking van vergaderingen en webinars voor een volledige vergelijking van deze opties.

Dit artikel behandelt:

Vereisten voor het beheer van deelnemers aan een Zoom-vergadering

Sommige opties hebben extra vereisten en moeten worden ingeschakeld op het webportaal of vereisen een specifieke versie van Zoom voor volledige functionaliteit. Deze functies omvatten de mogelijkheid voor een deelnemer om lokaal op te nemen, het toewijzen van een co-host, het bekijken van de status van een genodigde, het in de wacht zetten van een deelnemer en het gebruik van de wachtkamer.

*Bij deelname via het web zijn beperkte besturingsmogelijkheden beschikbaar.

Volgorde van deelnemers aan een Zoom-vergadering

Namen in het deelnemersvenster verschijnen in de onderstaande volgorde:

 1. Uzelf
 2. De host (als u niet de host bent)
 3. Telefoonnummers zonder namen 
 4. Niet gedempte deelnemers (alfabetisch gesorteerd)
 5. Gedempte deelnemers (alfabetisch gesorteerd)

Beschikbare functies voor het beheren van deelnemers als host of co-host

Met vergaderingen kunnen hosts en co-hosts de volgende functies regelen:

Alleen hosts hebben toegang tot deze functies:

Deelnemers aan een Zoom-vergadering beheren

 1. Meld u aan bij de Zoom-desktopclient.
 2. Start een vergadering.
 3. Klik op Deelnemers in de host-besturing om het deelnemersvenster te openen.
 4. (Optioneel) Klik op het keuzemenu in de linkerbovenhoek en klik op Pop Out om het deelnemersvenster te scheiden van het vergadervenster
 5. Ga met de muisaanwijzer over een deelnemer en klik op Meer voor deze opties:
 • Vraag om dempen uit te schakelen / Dempen uitschakelen / Dempen 
 • Chat: open het chatvenster om rechtstreeks berichten naar de deelnemer te sturen.
 • Stop video: stop de videostream van de deelnemer, zodat hij zijn video niet kan starten. Als de deelnemer nog niet met zijn video is begonnen, ziet u de optie Vragen om video te starten.
 • Pin: pin tot 9 video's van deelnemers vast, zodat ze altijd zichtbaar zijn op uw scherm. Dit heeft geen invloed op andere.
 • Spotlight voor iedereen: markeer de video's van maximaal 9 deelnemers, zodat hun video's altijd voor alle deelnemers aan de vergadering zichtbaar zijn. 
 • Host maken (alleen beschikbaar voor de host): stel de deelnemer aan als host. Er kan maar één host zijn.
 • Co-host maken / Co-hostrechten verwijderen(alleen beschikbaar voor de host): stel de deelnemer aan als co-host. Het aantal co-hosts is onbeperkt.
 • Naam wijzigen: wijzig de naam van de deelnemer die aan andere deelnemers wordt getoond. Deze wijziging geldt alleen voor de huidige vergadering.
  Opmerking: om uw eigen naam die wordt weergegeven te wijzigen, gaat u met de muisaanwijzer over uw naam in het deelnemersvenster en klikt u op Naam wijzigen. U kunt uw naam permanent veranderen in uw profiel.
 • Toewijzen om ondertiteling te typen (alleen beschikbaar voor de host): stel de deelnemer in staat om tijdens de vergadering een gesloten ondertiteling te typen.
 • Toestaan om lokale bestanden op te nemen (alleen beschikbaar voor de host): sta de deelnemer toe om een lokale opname van de vergadering te starten of te stoppen. Deelnemers hebben geen toegang om een cloudopname te starten.
 • Multi-pin toestaan: staat een andere deelnemer toe om de multi-pinfunctie te gebruiken. Standaard kunnen deelnemers slechts 1 deelnemer tegelijk pinnen.
 • In wachtkamer zetten: zet de deelnemer in een virtuele wachtkamer terwijl u de vergadering voorbereidt. De host moet de wachtkamer inschakelen om deze optie te laten verschijnen.
 • In de wacht zetten: als de wachtkamer niet is ingeschakeld, ziet u deze optie om de deelnemer in de wacht te zetten.
 • Verwijderen: een deelnemer uit de vergadering verwijderen. Zij kunnen zich niet opnieuw aansluiten, tenzij u deelnemers toestaat zich opnieuw aan te sluiten.
 • Rapporteren: hiermee kunt u een gebruiker rapporteren aan het vertrouwens- en veiligheidsteam van Zoom. U kunt kiezen welke gebruiker u wilt rapporteren en details over het probleem geven. U kunt ook bewijs uploaden, zoals schermafbeeldingen. 

U hebt ook toegang om deze opties onderaan in het deelnemersvenster in of uit te schakelen:

Klik in de rechterbenedenhoek van het deelnemersvenster op (Meer) voor deze opties:

 • Vraag iedereen om de geluidsdemping op te heffen: geeft een pop-upmelding aan alle gedempte deelnemers met de optie om de demping op te heffen of gedempt te blijven.
 • Deelnemers dempen bij binnenkomst: deelnemers automatisch dempen wanneer ze aan de vergadering deelnemen.
 • Deelnemers toestaan het geluid zelf weer aan te zetten: deelnemers kunnen zelf het geluid weer inschakelen als zij met anderen in de vergadering willen spreken.
 • Deelnemers toestaan zichzelf een andere naam te geven: deelnemers kunnen hun schermnaam die aan andere deelnemers wordt getoond, wijzigen.
 • Geluid afspelen wanneer iemand toetreedt of vertrekt: speel een geluid af wanneer deelnemers toetreden en de vergadering verlaten.
 • Toon niet toegetreden deelnemers: bekijk een lijst van deelnemers die zijn uitgenodigd maar nog niet hebben deelgenomen aan de vergadering, evenals hun reactie op uw agenda-uitnodiging ( geaccepteerd, afgewezen, mogelijk, geen reactie).
 • Geluidssignaal voor chatberichten/hand opsteken: speel een geluid af wanneer deelnemers chatten tijdens de vergadering of hun hand opsteken. Neem contact op met Zoom Support om deze functie voor uw account in te schakelen. 
 • Wachtkamer inschakelen: schakel de wachtkamerfunctie in. Deze optie is beschikbaar ongeacht de instelling van het webportaal.
 • Vergadering vergrendelen: sluit de lopende vergadering af voor andere deelnemers.
 • Samenvoegen met vergadervenster: voeg het deelnemersvenster samen met het hoofdvenster van de vergadering. Deze optie is alleen beschikbaar als u het deelnemersvenster gescheiden heeft van het hoofdvenster van de vergadering.

Voorkomen dat deelnemers schermen delen

 1. Klik in de bedieningselementen van de host op de pijl naast Schermdelenen klik op Geavanceerde opties voor delen.
 2. Kies onder Wie kan delen? de optie Alleen host.
 3. Sluit het venster.
 1. Meld u aan bij de Zoom-desktopclient.
 2. Start een vergadering.
 3. Klik op Deelnemersin de bedieningselementen van de host om het Deelnemersvenster weer te geven.
 4. Ga met de muisaanwijzer over een deelnemer en klik op Meer voor deze opties:
 • Vraag om dempen op te heffen / Dempen opheffen / Dempen
 • Chat: open het chatvenster om rechtstreeks berichten naar de deelnemer te sturen.
 • Stop video: stop de videostream van de deelnemer, zodat hij zijn video niet kan starten. Als de deelnemer nog niet met zijn video is begonnen, ziet u de optie Vragen om video te starten.
 • Spotlight video: markeer de video's van maximaal 9 deelnemers, zodat hun video's altijd zichtbaar zijn voor alle deelnemers aan de vergadering. 
 • Host maken (alleen beschikbaar voor de host): wijs de deelnemer aan als host. Er kan maar één host zijn.
 • Co-host maken/Co-hostrechten verwijderen (alleen beschikbaar voor de host): wijs de deelnemer toe als co-host. Het aantal co-hosts is onbeperkt.
 • Naam wijzigen: wijzig de naam van de deelnemer die aan andere deelnemers wordt getoond. Deze wijziging geldt alleen voor de huidige vergadering.
  Opmerking: ga met de muisaanwijzer over uw naam in het deelnemersvenster en klik op Naam wijzigen om uw eigen naam die wordt weergegeven te wijzigen. U kunt uw naam permanent veranderen in uw profiel.
 • Toewijzen om ondertiteling te typen (alleen beschikbaar voor de host): wijs de betreffende deelnemer toe om tijdens de vergadering gesloten ondertiteling te typen.
 • Toestaan om lokale bestanden op te nemen (alleen beschikbaar voor de host): Sta de deelnemer toe een lokale opname van de vergadering te starten of te stoppen. Deelnemers hebben geen toegang om een cloudopname te starten.
 • In wachtkamer zetten: zet de deelnemer in een virtuele wachtkamer terwijl u de vergadering voorbereidt. De host moet de wachtkamer inschakelen om deze optie te laten verschijnen.
 • In de wacht zetten: zet de deelnemer in de wacht en verwijder hem uit de video- en audioconferentie. De optie De host toestaan een deelnemer in de wacht te zetten moet ingeschakeld zijn voordat de vergadering begint. 
 • Verwijderen: verwijder een deelnemer uit de vergadering.Ze kunnen zich niet opnieuw aansluiten, tenzij u deelnemers toestaat zich opnieuw aan te sluiten.
 • Rapporteren: hiermee kunt u een gebruiker rapporteren aan het vertrouwens- en veiligheidsteam van Zoom. U kunt kiezen welke gebruiker u wilt rapporteren en details over het probleem geven. U kunt ook bewijs uploaden, zoals schermafbeeldingen. 

U hebt ook toegang om deze opties onderaan in het deelnemersvenster in of uit te schakelen:

Klik in de rechterbenedenhoek van het deelnemersvenster op (Meer) voor deze opties:

 • Vraag iedereen om de geluidsdemping op te heffen: geeft een pop-upmelding aan alle gedempte deelnemers met de optie om de demping op te heffen of gedempt te blijven.
 • Deelnemers dempen bij binnenkomst: deelnemers automatisch dempen wanneer ze aan de vergadering deelnemen.
 • Deelnemers toestaan het geluid zelf weer aan te zetten: deelnemers kunnen zelf het geluid weer inschakelen als zij met anderen in de vergadering willen spreken.
 • Deelnemers toestaan zichzelf een andere naam te geven: deelnemers kunnen hun schermnaam die aan andere deelnemers wordt getoond, wijzigen.
 • Geluid afspelen wanneer iemand deelneemt of vertrekt: een geluid afspelen wanneer deelnemers deelnemen aan de vergadering en de vergadering verlaten
 • Toon niet toegetreden deelnemers: bekijk een lijst van deelnemers die zijn uitgenodigd maar nog niet hebben deelgenomen aan de vergadering, evenals hun reactie op uw agenda-uitnodiging ( geaccepteerd, afgewezen, mogelijk, geen reactie).
 • Geluidssignaal voor chatberichten/hand opsteken: speel een geluid af wanneer deelnemers chatten tijdens de vergadering of hun hand opsteken. Neem contact op met Zoom Support om deze functie voor uw account in te schakelen. 
 • Wachtkamer inschakelen: schakel de wachtkamerfunctie in. Deze optie is beschikbaar ongeacht de instelling van het webportaal.
 • Vergadering vergrendelen: sta niet toe dat andere deelnemers deelnemen aan de lopende vergadering.
 • Samenvoegen tot vergaderingsvenster: voeg het deelvenster Deelnemers samen met het hoofdvenster van de vergadering. Deze optie is alleen beschikbaar als u het deelnemersvenster gescheiden heeft van het hoofdvenster van de vergadering.

Voorkomen dat deelnemers schermen delen

 1. Klik in de hostbesturingselementen op de pijl naast Schermdelen  en klik op Geavanceerde opties voor delen.
 2. Kies onder Wie kan delen? de optie Alleen host.
 3. Sluit het venster.
 1. Meld u aan bij de Zoom Chrome OS-client.
 2. Start een vergadering.
 3. Klik op Deelnemers in de hostbesturingselementen om het deelnemersvenster weer te geven.
 4. Klik op het vervolgkeuzemenu in de linkerbovenhoek om het deelnemersvenster te sluiten of klik op 'Pop Out' om het deelnemersvenster te scheiden van het vergadervenster:
 5. Ga met de muisaanwijzer over een deelnemer en klik op Meer voor deze opties:
 • Vraag om dempen op te heffen / Dempen opheffen / Dempen
 • Chat: open het venster chat om direct berichten naar het panellid te sturen.
 • Stop video: stop de videostream van de deelnemer, zodat hij zijn video niet kan starten. Als de deelnemer nog niet met zijn video is begonnen, ziet u de optie Vragen om video te starten.
 • Host maken (alleen beschikbaar voor de host): wijs de deelnemer aan als host. Er kan maar één host zijn.
 • Co-host maken (alleen beschikbaar voor de host): wijs de deelnemer aan als co-host. Het aantal co-hosts is onbeperkt.
 • Opnemen toestaan (alleen beschikbaar voor de host): sta de deelnemer toe een lokale opname van de vergadering te starten of te stoppen. Deelnemers hebben geen toegang om een cloudopname te starten.
 • Toewijzen om ondertiteling te typen (alleen beschikbaar voor de host): wijs de betreffende deelnemer toe om tijdens de vergadering ondertiteling te typen.
 • In wachtkamer zetten: zet de deelnemer in een virtuele wachtkamer terwijl u de vergadering voorbereidt. De host moet de wachtkamer inschakelen om deze optie te laten verschijnen.
 • Naam wijzigen: wijzig de naam van de deelnemer die aan andere deelnemers wordt getoond. Deze wijziging geldt alleen voor de huidige vergadering.
  Opmerking: om uw eigen naam die wordt weergegeven te wijzigen, gaat u met de muis over uw naam in het deelnemersvenster en klikt u op Naam wijzigen. U kunt uw naam permanent veranderen in uw profiel.
 • Verwijderen: verwijder een deelnemer uit de vergadering.Ze kunnen zich niet opnieuw aansluiten, tenzij u deelnemers toestaat zich opnieuw aan te sluiten.

U hebt ook toegang om deze opties onder aan het deelvenster Deelnemers in of uit te schakelen door op (Meer) te klikken:

 • Uitnodigen: nodig anderen uit om aan de vergadering deel te nemen.
 • Iedereen dempen/Dempen voor iedereen opheffen: voor alle deelnemers die zich momenteel in de vergadering bevinden het geluid dempen of dempen opheffen.
 • Vraag iedereen om de geluidsdemping op te heffen: geeft een pop-upmelding aan alle gedempte deelnemers met de optie om de demping op te heffen of gedempt te blijven.
 • Deelnemers dempen bij binnenkomst: deelnemers automatisch dempen wanneer ze deelnemen aan de vergadering.
 • Sta deelnemers toe om zelf het dempen op te heffen: deelnemers kunnen het dempen zelf opheffen als ze met anderen in de vergadering willen praten.
 • Deelnemers toestaan zichzelf te hernoemen: deelnemers kunnen hun schermnaam die wordt weergegeven aan andere deelnemers wijzigen.
 • Wachtkamer inschakelen: schakelt de wachtkamer in voor nieuwe deelnemers of om huidige deelnemers naar de wachtkamer te verplaatsen.
 • Vergadering vergrendelen: sta niet toe dat andere deelnemers deelnemen aan de lopende vergadering.
 • Samenvoegen tot vergaderingsvenster: voeg het deelvenster Deelnemers samen met het hoofdvenster van de vergadering. Deze optie is alleen beschikbaar als u het deelnemersvenster gescheiden heeft van het hoofdvenster van de vergadering.

Voorkomen dat deelnemers schermen delen

 1. Klik in de hostbesturingselementen op de pijl naast Scherm delen en klik op Geavanceerde opties voor delen.
 2. Kies onder Wie kan delen? de optie Alleen host.
 3. Sluit het venster.

Als u deelneemt met de webclient, hebt u beperkte mogelijkheden om deelnemers te beheren.

 1. Klik in de besturingselementen van de host op Deelnemers om het deelnemersvenster weer te geven.
 2. Ga met de muisaanwijzer over een deelnemer en klik op Meer voor deze opties:
 • Vraag om dempen op te heffen / Dempen opheffen / Dempen
 • Chat: open het venster chat om direct berichten naar het panellid te sturen.
 • Stop video: stop de videostream van de deelnemer, zodat hij zijn video niet kan starten. Als de deelnemer nog niet met zijn video is begonnen, ziet u de optie Vragen om video te starten.
 • Spotlight voor iedereen: markeer de video's van maximaal 9 deelnemers, zodat hun video's altijd zichtbaar zijn voor alle deelnemers aan de vergadering.
 • Multi-pin toestaan: staat een andere deelnemer toe om de multi-pinfunctie te gebruiken. Standaard kunnen deelnemers slechts 1 deelnemer tegelijk pinnen.
 • Host maken (alleen beschikbaar voor de host): wijs de deelnemer aan als host. Er kan maar één host zijn.
 • Co-host maken (alleen beschikbaar voor de host): wijs de deelnemer aan als co-host. Het aantal co-hosts is onbeperkt.
 • Toewijzen om ondertiteling te typen (alleen beschikbaar voor de host): wijs de betreffende deelnemer toe om tijdens de vergadering ondertiteling te typen.
 • Naam wijzigen: wijzig de naam van de deelnemer die aan andere deelnemers wordt getoond. Deze wijziging geldt alleen voor de huidige vergadering.
  Opmerking: om uw eigen naam die wordt weergegeven te wijzigen, gaat u met de muisaanwijzer over uw naam in het deelnemersvenster en klikt u op Naam wijzigen. U kunt uw naam permanent veranderen in uw profiel.
 • In wachtkamer zetten: zet de deelnemer in een virtuele wachtkamer terwijl u de vergadering voorbereidt. De host moet de wachtkamer inschakelen om deze optie te laten verschijnen.
 • Verwijderen: een deelnemer uit de vergadering verwijderen.Ze kunnen zich niet opnieuw aansluiten, tenzij u deelnemers toestaat zich opnieuw aan te sluiten.
 • Rapporteren: hiermee kunt u een gebruiker rapporteren aan het vertrouwens- en veiligheidsteam van Zoom. U kunt kiezen welke gebruiker u wilt rapporteren en details over het probleem geven. U kunt ook bewijs uploaden, zoals schermafbeeldingen. 

U hebt ook toegang om deze opties onderaan in het deelnemersvenster in of uit te schakelen:

 • Uitnodigen: nodig anderen uit om aan de vergadering deel te nemen.
 • Iedereen dempen/Dempen voor iedereen opheffen: voor alle deelnemers die zich momenteel in de vergadering bevinden het geluid dempen of dempen opheffen.
 • Meer 
  • Vraag iedereen om de geluidsdemping op te heffen: geeft een pop-upmelding aan alle gedempte deelnemers met de optie om de demping op te heffen of gedempt te blijven.
  • Deelnemers dempen bij binnenkomst: deelnemers automatisch dempen wanneer ze deelnemen aan de vergadering.
  • Sta deelnemers toe om zelf het dempen op te heffen: deelnemers kunnen het dempen zelf opheffen als ze met anderen in de vergadering willen praten.
  • Deelnemers toestaan zichzelf te hernoemen: deelnemers kunnen hun schermnaam die wordt weergegeven aan andere deelnemers wijzigen.
  • Vergadering vergrendelen: sta niet toe dat andere deelnemers deelnemen aan de lopende vergadering.
 1. Meld u aan bij de Zoom mobile app.
 2. Start een vergadering.
 3. Tik op Deelnemers in de hostbesturingselementen om het Deelnemersvenster weer te geven.
 4. Tik op de naam van een deelnemer om een specifieke deelnemer te beheren met de volgende opties:
  • Vraag om dempen op te heffen / Dempen opheffen / Dempen
  • Stop video: stop de videostream van de deelnemer, zodat hij zijn video niet kan starten. Als de deelnemer nog niet met zijn video is begonnen, ziet u de optie Vragen om video te starten.
  • Chat: open hetchatvensterom berichten rechtstreeks naar de deelnemer te sturen.
  • Spotlight voor iedereen:markeer de video's van maximaal 9 deelnemers, zodat hun video's altijd zichtbaar zijn voor alle deelnemers aan de vergadering.
  • Host maken (alleen beschikbaar voor de host): wijs de deelnemer aan als host. Er kan maar één host zijn.
  • Co-host maken (alleen beschikbaar voor de host): wijs de deelnemer aan als co-host. Het aantal co-hosts is onbeperkt.
  • Naam wijzigen: wijzig de naam van de deelnemer die aan andere deelnemers wordt getoond. Deze wijziging geldt alleen voor de huidige vergadering.
   Opmerking: om uw eigen naam die wordt weergegeven te wijzigen, gaat u met de muisaanwijzer over uw naam in het deelnemersvenster en klikt u op Naam wijzigen. U kunt uw naam permanent veranderen in uw profiel.
  • Toewijzen aan Ondertiteling typen (alleen beschikbaar voor de host): wijs de deelnemer toe om tijdens de vergadering ondertiteling te typen.
  • Toestaan om lokale bestanden op te nemen (alleen beschikbaar voor de host): sta de deelnemer toe om een lokale opname van de vergadering te starten of te stoppen. Deelnemers hebben geen toegang om een cloudopname te starten.
  • Multi-pin toestaan: staat een andere deelnemer toe om de multi-pinfunctie te gebruiken. Standaard kunnen deelnemers slechts 1 deelnemer tegelijk pinnen.
  • In wachtkamer zetten: zet deelnemers in een virtuele wachtkamer terwijl u zich voorbereidt op de vergadering. De host moet de wachtkamer inschakelen om deze optie te laten verschijnen.
  • Verwijderen: een deelnemer uit de vergadering verwijderen.

Onderaan het deelnemersvenster hebt u de volgende opties:  

 • Uitnodigen: nodig anderen uit om deel te nemen aan de vergadering.
 • Tik op voor deze opties:
  • Iedereen dempen: alle deelnemers die zich momenteel in de vergadering bevinden dempen.
  • Vraag iedereen om de geluidsdemping op te heffen: geeft een pop-upmelding aan alle gedempte deelnemers met de optie om de demping op te heffen of gedempt te blijven.

Om het geluid van deelnemers bij binnenkomst te dempen, het geluid bij binnenkomst en vertrek af te spelen, of de namen van deelnemers bij binnenkomst te tonen, tikt u op Meer en vervolgens op Vergaderinstellingen in de bedieningselementen van de host.

Om de vergadering te vergrendelen, te voorkomen dat deelnemers hun scherm delen, of om deelnemers bij binnenkomst in de wachtkamer te zetten, tikt u op Meer en vervolgens op Beveiliging in de bedieningselementen van de host. Meer informatie over beveiliging van vergaderingen.

 

 1. Meld u aan bij de Zoom mobile app.
 2. Start een vergadering.
 3. Tik op Deelnemers in de hostbesturingselementen om het deelvenster Deelnemers weer te geven.
 4. Tik op de naam van een deelnemer om een specifieke deelnemer te beheren.
 • Vraag om dempen op te heffen / Dempen opheffen / Dempen
 • Stop video: stop de videostream van de deelnemer, zodat hij zijn video niet kan starten. Als de deelnemer nog niet met zijn video is begonnen, ziet u de optie Vragen om video te starten.
 • Chat: Open het chatvenster om berichten rechtstreeks naar de deelnemer te sturen.
 • Spotlight-video:markeer de video's van maximaal 9 deelnemers, zodat hun video's altijd zichtbaar zijn voor alle deelnemers aan de vergadering.
 • Host maken (alleen beschikbaar voor de host): wijs de deelnemer aan als host. Er kan maar één host zijn.
 • Co-host maken (alleen beschikbaar voor de host): wijs de deelnemer aan als co-host. Het aantal co-hosts is onbeperkt.
 • Naam wijzigen: wijzig de naam van de deelnemer die aan andere deelnemers wordt getoond. Deze wijziging geldt alleen voor de huidige vergadering.
  Opmerking: om uw eigen naam die wordt weergegeven te wijzigen, gaat u met de muisaanwijzer over uw naam in het deelnemersvenster en klikt u op Naam wijzigen. U kunt uw naam permanent veranderen in uw profiel.
 • Toewijzen aan ondertiteling typen (alleen beschikbaar voor de host): wijs de deelnemer toe om ondertiteling te typen  tijdens de vergadering.
 • Toestaan om lokale bestanden op te nemen (alleen beschikbaar voor de host): sta de deelnemer toe om een lokale opname van de vergadering te starten of te stoppen. Deelnemers hebben geen toegang om een cloudopname te starten.
 • Multi-pin toestaan: staat een andere deelnemer toe om de multi-pinfunctie te gebruiken. Standaard kunnen deelnemers slechts 1 deelnemer tegelijk pinnen.
 • In wachtkamer zetten: zet deelnemers in een virtuele wachtkamer terwijl u zich voorbereidt op de vergadering. De host moet de wachtkamer inschakelen om deze optie te laten verschijnen. Meer informatie.
 • Verwijderen: verwijder een deelnemer uit de vergadering.

Onderaan het deelnemersvenster hebt u de volgende opties:  

 • Uitnodigen: anderen uitnodigen om deel te nemen aan de vergadering.
 • Iedereen dempen: alle deelnemers die zich momenteel in de vergadering bevinden dempen.
 • Tik op  voor deze opties:
  • Vraag iedereen om de geluidsdemping op te heffen: geeft een pop-upmelding aan alle gedempte deelnemers met de optie om de demping op te heffen of gedempt te blijven.

Om het geluid van deelnemers bij binnenkomst te dempen, het geluid bij binnenkomst en vertrek af te spelen, of de namen van deelnemers bij binnenkomst te tonen, tikt u op Meer en vervolgens op Vergaderinstellingen in de bedieningselementen van de host.

Om de vergadering te vergrendelen, te voorkomen dat deelnemers hun scherm delen, of om deelnemers bij binnenkomst in de wachtkamer te zetten, tikt u op Meer en vervolgens op Beveiliging in de bedieningselementen van de host. Meer informatie over beveiliging van vergaderingen.