Vragen om of toestemming geven voor afstandsbediening


Met de functie voor afstandsbediening kunt u het scherm van een andere vergaderingsdeelnemer bedienen wanneer hij of zij u daarvoor toestemming heeft gegeven. U kunt vragen om bediening op afstand van het scherm van een andere deelnemer, of de andere deelnemer kan u de controle over zijn/haar scherm geven. Zodra u toestemming hebt gekregen, kunt u de muis en het toetsenbord van die deelnemer bedienen en zelfs tekst vanaf zijn/haar scherm kopiëren naar dat van u.

Als u beheerdersfunctionaliteit nodig hebt, zoals de mogelijkheid om de computer van een andere deelnemer opnieuw op te starten, lees dan de informatie over ondersteuning op afstand.

Opmerking: voor Mac OS X moet u Zoom toegang verlenen in het tabblad Toegankelijkheid in de Beveiliging en privacy-voorkeuren van uw Mac. Meer informatie over Zoom-toegangsmachtigingen in Beveiliging en privacy.

Vereisten voor het gebruik van de afstandsbedieningsfunctie in een Zoom-vergadering

Afstandsbediening in- of uitschakelen

Account

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal als beheerder met de bevoegdheid om accountinstellingen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu op Account Management (Accountbeheer) en vervolgens op Account Settings (Accountinstellingen).
 3. Klik op het tabblad Meeting (Vergadering).
 4. Klik onder In Meeting (Basic) (In vergadering (basis)) op de schakelaar Remote control (Afstandsbediening) om deze in of uit te schakelen.
 5. Als er een verificatiedialoogvenster verschijnt, klikt u op Enable (Inschakelen) of Disable (Uitschakelen) om de wijziging te bevestigen.
 6. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt maken voor alle gebruikers in uw account, klikt u op het slotpictogram, en vervolgens op Lock (Vergrendelen) om de instelling te bevestigen.
 7. (Optioneel) Schakel het selectievakje naast Allow remote controlling user to share clipboard (Toestaan dat de gebruiker die op afstand bedient het klembord deelt) in om toe te staan dat gekopieerde informatie via Zoom wordt gedeeld tijdens bediening op afstand. Klik op Save (Opslaan) om de wijzigingen te bevestigen.
 8. (Optioneel) Klik op Customize Request (Verzoek aanpassen) om het verzoek aan de eindgebruiker te wijzigen. U kunt de titel en hoofdtekst van het verzoek aanpassen en een link toevoegen.

Groep

 1. Meld u als beheerder aan bij de Zoom web portal met de bevoegdheid om groepen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu op User Management (Gebruikersbeheer) en vervolgens op Groups (Groepen).
 3. Klik op de betreffende groepsnaam in de lijst.
 4. Klik op het tabblad Meeting (Vergadering).
 5. Klik onder In Meeting (Basic) (In vergadering (basis)) op de schakelaar Remote control (Afstandsbediening) om deze in of uit te schakelen.
 6. Als er een verificatiedialoogvenster verschijnt, klikt u op Enable (Inschakelen) of Disable (Uitschakelen) om de wijziging te bevestigen.
  Opmerking: Als de optie grijs wordt weergegeven, is deze vergrendeld op accountniveau en moet deze op dit niveau door een accountbeheerder worden gewijzigd.
 7. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt stellen voor alle gebruikers in deze groep, klikt u op het hangslotpictogram en vervolgens op Lock (Vergrendelen) om de instelling te bevestigen.
 8. (Optioneel) Schakel het selectievakje naast Allow remote controlling user to share clipboard (Toestaan dat de gebruiker die op afstand bedient het klembord deelt) in om toe te staan dat gekopieerde informatie via Zoom wordt gedeeld tijdens bediening op afstand. Klik op Save (Opslaan) om de wijzigingen te bevestigen.
 9. (Optioneel) Klik op Customize Request (Verzoek aanpassen) om het verzoek aan de eindgebruiker te wijzigen. U kunt de titel en hoofdtekst van het verzoek aanpassen en een link toevoegen.

Gebruiker

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Settings (Instellingen).
 3. Klik op het tabblad Meeting (Vergadering).
 4. Klik onder In Meeting (Basic) (In vergadering (basis)) op de schakelaar Remote control (Afstandsbediening) om deze in of uit te schakelen.
 5. Als er een verificatiedialoogvenster verschijnt, klikt u op Enable (Inschakelen) of Disable (Uitschakelen) om de wijziging te bevestigen.
  Opmerking: Als de optie grijs wordt weergegeven, is deze vergrendeld op account- of groepsniveau en moet deze op dit niveau door een accountbeheerder worden gewijzigd.
 6. (Optioneel) Schakel het selectievakje naast Allow remote controlling user to share clipboard (Toestaan dat de gebruiker die op afstand bedient het klembord deelt) in om toe te staan dat gekopieerde informatie via Zoom wordt gedeeld tijdens bediening op afstand. Klik op Save (Opslaan) om de wijzigingen te bevestigen.

Afstandsbediening gebruiken op desktop

Vragen om het scherm van een andere deelnemer op afstand te bedienen

U kunt vragen om bediening op afstand aan de host of de deelnemer die zijn/haar scherm deelt.

 1. Terwijl u het gedeelde scherm van een andere deelnemer ziet, klikt u op het vervolgkeuzemenu View Options (Weergaveopties) bovenaan uw vergaderingsvenster.
 2. Selecteer Request Remote Control (Vragen om bediening op afstand) en klik dan op Request (Verzoek) om te bevestigen.
  De host of deelnemer krijgt een bericht met het verzoek of hij/zij u toestemming wil geven om zijn/haar scherm te bedienen.
 3. Klik in het gedeelde scherm om het scherm van de deelnemer te bedienen.
 4. Als u wilt stoppen met de bediening op afstand, klikt u nogmaals op het vervolgkeuzemenu View Options (Weergaveopties) en selecteert u Give Up Remote Control
  (Bediening op afstand opgeven).

Een andere deelnemer toestaan uw scherm op afstand te bedienen

Tijdens het delen van uw scherm kunt u een andere deelnemer van de vergadering toestaan uw scherm op afstand te bedienen. Als de deelnemer iOS of Android gebruikt, kan hij of zij uw scherm op afstand bedienen met zijn/haar mobiele apparaat.

 1. Klik terwijl u uw scherm deelt op Remote Control (Afstandsbediening) en selecteer de deelnemer door wie u uw scherm wilt laten bedienen.
  De deelnemer krijgt een bericht dat hij/zij uw scherm kan bedienen en kan op het gedeelde scherm klikken om te beginnen met bedienen.
 2. (Optioneel) Klik op Remote Control (Afstandsbediening) en selecteer Share Clipboard (Klembord delen) om de deelnemer die op afstand bedient ook toe te staan om tekst op uw gedeelde scherm te kopiëren.
 3. Klik op een willekeurige plek op het scherm om het weer zelf te gaan bedienen. De andere gebruiker kan de bediening op afstand weer opnieuw starten door op zijn/haar scherm te klikken.
 4. Tip: u kunt ook nogmaals op Remote Control (Afstandsbediening) klikken en Stop Remote Control (Afstandsbediening stoppen) selecteren om de controle terug te krijgen en de andere deelnemer niet meer toe te staan uw scherm weer te gaan bedienen.

Bediening op afstand gebruiken op een mobiel apparaat

Android | iOS

Een deelnemer die zijn/haar scherm deelt via de Zoom desktop client kan u alleen bediening op afstand toekennen. Als u aan een vergadering deelneemt op een iPad of Android-apparaat, kunt u niet vragen om bediening op afstand of dit zelf geven, het moet aan u worden gegeven.

 1. Nadat een deelnemer u de controle over zijn/haar scherm heeft gegeven, klikt u op het pictogram voor afstandsbediening om te beginnen met bedienen.
 2. Gebruik de volgende functies om het scherm van de deelnemer te bedienen:
  • Het muispictogram  laat zien waar de muisaanwijzer zich bevindt. Tik erop en versleep het om de muisaanwijzer te verplaatsen.
  • Tik één keer om met de linkermuisknop te klikken.
  • Tik en houd vast om met de rechtermuisknop te klikken.
  • Tik op het toetsenbordpictogram  om tekst in te voeren.
  • Knijp met twee vingers om in en uit te zoomen op het scherm van de gebruiker.

Tip: gebruik uw mobiele apparaat in landschapsweergave om het scherm van de deelnemer beter te kunnen bekijken.