Peilingen voor vergaderingen


Met de peilingfunctie voor vergaderingen kunt u peilingvragen (één keuze of meerdere keuzes) voor uw vergaderingen maken. U kunt de peiling tijdens uw vergadering starten en de antwoorden van uw deelnemers verzamelen. Ook kunt u na de vergadering een peilingrapport downloaden. Peilingen kunnen anoniem worden gehouden als u geen informatie van deelnemers bij de resultaten van uw peiling wilt.

De volledige informatie van de peilingresultaten, zoals de antwoorden van elke deelnemer en de indieningstijden, vindt u in de peilingrapporten. Deze zijn na de vergadering standaard beschikbaar, maar kunnen ook ter beschikking worden gesteld tijdens de livesessie.

U kunt ook geavanceerde peilingen en quizzen maken en starten. 

Daarnaast is het mogelijk om standaardpeilingen of geavanceerde peilingen te maken in een webinar.

Dit artikel behandelt:

Vereisten voor peilingen voor vergaderingen

*Opmerking: Gebruikers van de iOS- of Android-app kunnen deelnemen aan peilingen, maar hosts moeten de desktop client gebruiken om peilingen te kunnen beheren.

Beperkingen van peilingen voor vergaderingen

Peilingvragen toevoegen voor een vergadering

Peilingvragen kunnen vóór de vergadering of tijdens een livesessie worden gemaakt. Als u tijdens een livevergadering een peiling maakt of bewerkt, wordt u doorgeleid naar de web portal om het proces te voltooien.

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Meetings (Vergaderingen).
 3. Klik op het onderwerp van uw geplande vergadering. Hebt u geen geplande vergadering, plan dan een vergadering.
 4. Scrol naar beneden om het tabblad Polls/Quizzes (Peilingen/Quizzen) te vinden.
 5. Klik op + Create (Maken) om te beginnen met het maken van de peiling.
  Als geavanceerde peilingen en quizzen zijn ingeschakeld, hebt u twee opties: Poll (Peiling) en Advanced Polls and Quizzing (Geavanceerde peilingen en quizzen).
 6. Selecteer Poll (Peiling). 
 7. (Optioneel) Selecteer het selectievakje Add to Polls/Quizzes library (Toevoegen aan peilingen-/quizzenbibliotheek).
  Nadat uw peiling is gemaakt, wordt deze opgeslagen in een bibliotheek van waaruit u de peiling kunt gebruiken voor andere vergaderingen.
 8. Klik op Next (Volgende).
 9. Klik op Untitled Poll  (Naamloze peiling) om de naam van deze set peilingen te wijzigen.
 10. Klik op het vraaggedeelte om de volgende details te bewerken:
  • Klik op het gedeelte Untitled Question (Naamloze vraag) om de naam van die peilingvraag te bewerken.
  • Rechts van de naam van de peilingvraag klikt u op het vervolgkeuzemenu om het type vraag te kiezen:
   • Single Choice (Eén keuze): peilingdeelnemers kunnen maar één van de gegeven antwoorden selecteren.
   • Multiple Choice (Meerdere keuzes): peilingdeelnemers kunnen meerdere van de gegeven antwoorden selecteren.
  • Klik op de lege ruimte voor elke keuze om een antwoord in te voeren dat deelnemers kunnen kiezen.
  • Klik op + Add Choice (Keuze toevoegen) om meer antwoordopties toe te voegen.
  • : Deze peilingvraag verwijderen.
  • : Deze peilingvraag kopiëren zoals deze nu is.
 11. (Optioneel) Klik op Add a Question (Een vraag toevoegen) om nog een vraag te maken.
  Opmerking: Zo nodig kunt u de volgorde van de vragen en afzonderlijke antwoorden voor een vraag veranderen.
 12. Klik op de knop om naar de volgende opties te gaan:
  • Allow participants to answer questions anonymously (Deelnemers toestaan om vragen anoniem te beantwoorden): peilingdeelnemers kunnen ervoor kiezen om antwoorden aan zichzelf te koppelen of anoniem antwoorden te geven.
  • Add to Polls library (Toevoegen aan peilingenbibliotheek): de door u gemaakte peiling wordt opgeslagen in een peilingen-/quizzenbibliotheek, waar u uw peiling kunt raadplegen en deze opnieuw kunt gebruiken in andere vergaderingen. Ga naar 'Meetings > Polls' (Vergaderingen > peilingen) om dit item te bekijken.
 13. Klik op Save (Opslaan).

Tijdens de vergadering worden alle vragen van één peiling gesteld wanneer u deze peiling start. U kunt meer peilingen maken om vragen te stellen op een ander moment tijdens de vergadering.

De peilingen-/quizzenbibliotheek gebruiken

U kunt een centrale bibliotheek met peilingen voor vergaderingen beheren als deze mogelijkheid is ingeschakeld door een beheerder. U kunt peilingen maken of bewerken en ze gebruiken voor vergaderingen met en zonder een persoonlijke vergadering-ID (PMI). Wanneer een peiling is gemarkeerd als beschikbaar voor alle vergaderingen, verschijnt deze in de lijst met peilingen die tijdens een vergadering kunnen worden gestart.

Opmerkingen:

Naar het tabblad Peilingen/Quizzen gaan

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Meetings (Vergaderingen).
 3. Klik op het tabblad Polls/Quizzes (Peilingen/Quizzen).
  Opmerking: Als het tabblad alleen Polls heet, zijn geavanceerde peilingen en quizzen niet ingeschakeld.

Een peiling maken in het tabblad Peilingen/Quizzen

Maak een eerste opgeslagen peiling die u kunt inschakelen tijdens al uw vergaderingen.

 1. Ga naar het tabblad Polls/Quizzes (Peilingen/Quizzen).
 2. Selecteer Polls (Peilingen).
  Opmerking: Als geavanceerde peilingen en quizzen zijn ingeschakeld, ziet u twee opties: Poll (Peiling) en Advanced Polls and Quizzing (Geavanceerde peilingen en quizzen).

 3. Maak een peiling.
  Nadat uw peiling is gemaakt, verschijnt deze in het tabblad Polls/Quizzes (Peilingen/Quizzen).
 4. (Optioneel) Om uw gemaakte peilingen voor al uw vergaderingen in te schakelen, klikt u onder Enable (Inschakelen) op de schakelaar om deze in te schakelen on-toggle-button__1_.png of uit te schakelen off-toggle-button.png.
 5. (Optioneel) Klik op + Create (Maken) om meer peilingen te maken.

Meerdere peilingen tonen de informatie Name (Naam), Type (peilingen, quiz, geavanceerde peilingen), Question(s) (het aantal vragen) en Enable (Inschakelen).

Acties selecteren voor afzonderlijke peilingen

Na het maken van een peiling in het tabblad Polls/Quizzes (Peilingen/Quizzen) kunt u er acties voor selecteren:

 1. Klik rechts van de peiling op het potloodpictogram pencil-button.png om uw peiling te bewerken.
 2. Klik rechts van een peiling op de drie puntjes more-button__1_.png.
 3. Kies uit de volgende acties:
  • Duplicate (Kopiëren): de peiling wordt gekopieerd.
  • Delete (Verwijderen): de peiling wordt verwijderd.

Batch-acties selecteren voor meerdere peilingen

Na het maken van meerdere peilingen in het tabblad Polls/Quizzes (Peilingen/Quizzen) kunt u er acties voor selecteren:

 1. Selecteer het selectievakje bij Name (Naam). 
  De selectievakjes van alle peilingen worden ingeschakeld.
  Als u niet alle peilingen wilt selecteren, kunt u de selectievakjes van de gewenste peilingen inschakelen.
 2. Maak een keuze uit de volgende batch-acties voor de meerdere geselecteerde peilingen:
  • Disable for My Meetings (Uitschakelen voor mijn vergaderingen): onder Enable (Inschakelen) zijn de schakelaars voor de geselecteerde peilingen uitgeschakeld off-toggle-button.png en niet beschikbaar voor uw vergaderingen.
  • Enable for My Meetings (Inschakelen voor mijn vergaderingen): onder Enable (Inschakelen) zijn de schakelaars voor de geselecteerde peilingen ingeschakeld on-toggle-button__1_.png en beschikbaar voor al uw vergaderingen.
  • Duplicate (Kopiëren): de geselecteerde peilingen worden gekopieerd.
  • Delete (Verwijderen): de geselecteerde peilingen worden verwijderd.

Het tabblad Peilingen/Quizzen filteren

Klik op het vervolgkeuzemenu All Types (Alle typen) om verschillende filters weer te geven. U kunt uw peilingen/quizzen filteren op Polls (Peilingen), Advanced Polls (Geavanceerde peilingen) of Quiz.

Een peiling starten in een vergadering

Peilingen zijn niet onmiddellijk beschikbaar voor de deelnemers aan de vergadering, aangezien de host een peiling moet starten waarop de deelnemers kunnen reageren. Deze peilingen kunnen worden gemaakt voordat de vergadering begint of tijdens een livesessie, maar ze moeten in ieder geval worden gemaakt in de web portal.

 1. Start de geplande Zoom-vergadering waarvoor peilingen zijn ingeschakeld.
 2. Klik in de besturingselementen voor vergaderingen op de peilingknop .
 3. Selecteer bovenaan het peilingvenster de peiling die u wilt starten (als er meerdere peilingen zijn gemaakt).
 4. Klik op Launch (Starten).
  De deelnemers krijgen nu het verzoek de vragen van de peiling te beantwoorden. De host kan de resultaten direct zien.
 5. Klik op End Poll (Peiling beëindigen) wanneer u de peiling wilt stoppen.
 6. Klik op de knop om naar de volgende opties te gaan:
  • Re-launch Poll (Peiling opnieuw starten): start de peiling opnieuw. 
   Opmerking: Als een peiling opnieuw wordt gestart in een vergadering, verschijnt alleen de laatste peiling in het peilingrapport. Als u weet dat u een peiling twee keer zult moeten starten en beide datasets nodig hebt, overweeg dan een peiling met dezelfde vragen als de originele te maken om te voorkomen dat u de peiling opnieuw moet starten.
  • Download results (Resultaten downloaden): deze optie opent uw standaard webbrowser, zodat u het volledige peilingrapport kunt downloaden. Hierin ziet u wat elke deelnemer heeft gekozen, in plaats van de percentages voor elke keuze.
   Opmerking: Wilt u deze functie laten inschakelen, neem dan contact op met het ondersteuningsteam van Zoom.
  • View Results from Browser (Resultaten bekijken vanuit browser): deze optie opent uw standaard webbrowser en toont dezelfde peilingresultaten op de internetpagina.
 7. Klik op Share Results (Resultaten delen) om de resultaten te delen met de deelnemers in de vergadering.