Geavanceerde peilingen en quizzen voor vergaderingen


Met de peilingfunctie voor vergaderingen kunt u vragen met één of meerdere keuzes maken, terwijl geavanceerde peilingopties kunnen worden uitgebreid met matching, gerangschikte keuzes, korte antwoorden en lange antwoorden. U kunt ook correcte antwoorden instellen om de peiling als quiz te laten functioneren.

U kunt de peiling tijdens uw vergadering starten en de antwoorden van uw deelnemers verzamelen. De volledige informatie over de peilingresultaten, zoals de antwoorden van elke deelnemer en de indieningstijden, vindt u in de peilingrapporten. Deze zijn na de vergadering standaard beschikbaar, maar kunnen ook ter beschikking worden gesteld tijdens de livesessie. Peilingen kunnen anoniem worden gehouden als u geen informatie van deelnemers bij de resultaten van uw peiling wilt.

U kunt ook basispeilingen maken en starten. 

U kunt ook standaardpeilingenofgeavanceerde peilingen in een webinar maken. 

Dit artikel bevat het volgende: 

Vereisten voor geavanceerde peiling en quizzen voor vergaderingen

*Opmerking: Gebruikers van de mobiele iOS- of Android-app kunnen aan peilingen deelnemen, maar hosts moeten de desktopclient gebruiken om peilingen te beheren.

Beperkingen voor geavanceerde peiling

Een geavanceerde peiling maken

Peilingvragen kunnen vóór de vergadering of tijdens een livesessie worden gemaakt. Als u tijdens een livevergadering een peiling maakt of bewerkt, wordt u doorgeleid naar de webportaal om het proces te voltooien.

 1. Meld u aan bij het Zoom webportaal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Vergaderingen
 3. Klik op het onderwerp van uw geplande vergadering. Als u geen geplande vergadering hebt, plan dan nu een vergadering.
 4. Scroll naar de onderkant om de tab Peilingen/Quizzen te vinden.
  Opmerking: als de tab alleen Peilingen heet, zijn geavanceerde peilingen en quizzen niet ingeschakeld. 
 5. Klik op Maken en selecteer Geavanceerde peilingen en quizzen
 6. Klik op Ongetitelde geavanceerde peiling om de naam van deze reeks peilingen te wijzigen.
 7. Klik op het vragenveld om de volgende gegevens te bewerken: 
  • Klik op het gedeelte Naamloze vraag om de naam van die peilingvraag te bewerken.
  • Rechts naast de naam van de peilingvraag klikt u op het vervolgkeuzemenu om het type vraag te kiezen:
   • Enkele keuze: deelnemers aan de peiling kunnen slechts één van de gegeven antwoorden kiezen. Mogelijke antwoorden kunnen in één keer of in een keuzemenu worden opgesomd.  
   • Meerdere keuzes: deelnemers aan de peiling kunnen meerdere van de gegeven antwoorden kiezen. 
   • Matching: deelnemers aan de peiling kunnen de antwoorden aan de linkerkant matchen met de antwoorden aan de rechterkant. De volgorde van de vragen en antwoorden kan naar behoefte worden aangepast. Voor elke vraag kunnen maximaal 9 aanwijzingen worden gegeven, waarbij de mogelijke overeenkomsten variëren van 2 tot 9 opties. 
   • Rangorde: deelnemers aan de peiling kunnen elk item rangschikken op basis van de verstrekte schaal. Voor elke vraag kunnen maximaal 10 items worden gegeven, waarbij de schaal een bereik van 2-7 opties toelaat. 
   • Kort antwoord:  deelnemers aan de peiling kunnen reageren met een kort antwoord. Het minimum en maximum aantal toegestane tekens voor het antwoord kunnen worden ingesteld. 
   • Lang antwoord: deelnemers aan de peiling kunnen reageren met een lang antwoord. Het minimum en maximum aantal toegestane tekens voor het antwoord kunnen worden ingesteld. 
   • Vul het ontbrekende in: de deelnemers aan de enquête krijgen de verklaring en een ontbrekende tekst met de vraag de ontbrekende informatie in te vullen op basis van de verklaring en andere verstrekte context. Er kunnen meerdere blanco's worden toegevoegd en elke blanco heeft zijn eigen antwoordvak.  
   • Beoordelingsschaal: deelnemers aan een peiling krijgen een verklaring of onderwerp te horen en krijgen vervolgens de gelegenheid om het onderwerp op een bepaalde schaal te beoordelen. Het bereik van de schaal kan worden aangepast van de standaardwaarde 1-10, en de uiteinden van de schaal kunnen worden gelabeld om aan te geven waarop de schaal is gebaseerd, bijvoorbeeld Niet waarschijnlijk tot Zeer waarschijnlijk.
  • Klik op de lege ruimte voor elke keuze om een antwoord in te voeren waaruit de deelnemers kunnen kiezen. 
  • Klik op Keuze toevoegen, Rij toevoegen, Kolom toevoegen, Prompt toevoegen of Antwoord toevoegen (afhankelijk van het geselecteerde type peilingvraag) om extra antwoordopties toe te voegen. 
  • Pictogram prullenbak : verwijder de huidige peilingvraag.
  • : Klik hier voor meer opties: 
   • Afbeelding uploaden: hiermee kan een afbeelding worden geüpload en onder de vraag worden weergegeven.
    Opmerking: afbeeldingen moeten in PNG- of JPEG-formaat zijn.
   • Dupliceer Vraag: dupliceer de huidige peilingvraag zoals die nu is.
  • Schakel het selectievakje in naast Vereist om ervoor te zorgen dat een vraag moet worden beantwoord voordat een deelnemer antwoorden op een peiling kan indienen. 
  • Pictogram potlood : bewerken van de bestaande peiling.
 8. (Optioneel) Klik op Een vraag toevoegen om nog een vraag te maken.
  Opmerking: Zo nodig kunt u de volgorde van de vragen en afzonderlijke antwoorden voor een vraag veranderen.
 9. Klik op de knop om toegang te krijgen tot de volgende optie:
  • Deelnemers toestaan om vragen anoniem te beantwoorden: peilingdeelnemers kunnen ervoor kiezen om antwoorden aan zichzelf te koppelen of anoniem antwoorden te geven.
  • Maak een quiz en stel de juiste antwoorden in: zie de volgende sectie voor meer details. 
 10. Klik op Opslaan.

Tijdens de vergadering worden alle vragen van één peiling gesteld wanneer u deze peiling start. U kunt extra peilingen maken om op een ander moment tijdens het webinar vragen te stellen.

Een quiz maken

Als u correcte antwoorden wilt instellen en de nauwkeurigheid van de respondenten wilt scoren, kunt u de peilingfunctie omvormen tot een quiz-platform. 

Opmerking: alleen peilingen met één keuze, meerkeuzepeilingen, vergelijkende peilingen en rangordepeilingen kunnen een correct antwoord geven. Vragen met een kort of lang antwoord moeten handmatig worden beoordeeld. 

 1. Maak een geavanceerde peiling.
 2. Klik op de knop , klik op Maak een quiz en stel de juiste antwoorden in
 3. Klik op antwoord instellen bij elke vraag. 
 4. Selecteer welk(e) antwoord(en) u als juiste optie wilt hebben. 
 5. Klik op Gereed
 6. Herhaal dit voor elke vraag. 
 7. Klik op Opslaan

De peilingen-/quizzenbibliotheek gebruiken

Als een beheerder dit heeft ingeschakeld, kunt u een centrale bibliotheek van polls/quizzen voor vergaderingen beheren. U kunt peilingen maken of bewerken en ze gebruiken voor vergaderingen met en zonder een persoonlijke vergadering-ID (PMI). Wanneer een peiling is gemarkeerd als beschikbaar voor alle vergaderingen, verschijnt deze in de lijst met peilingen die tijdens een vergadering kunnen worden gestart.

Opmerkingen:

Naar het tabblad Peilingen/Quizzen gaan

 1. Meld u aan bij het Zoom webportaal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Vergaderingen.
 3. Klik op het tabblad Peilingen/Quizzen.

Een peiling maken in het tabblad Peilingen/Quizzen

Maak een eerste opgeslagen peiling/quiz die bij al uw vergaderingen kan worden ingeschakeld.

 1. Ga naar het tabblad Peilingen/Quizzen.
 2. Selecteer Peilingen.
  Opmerking: als geavanceerde peilingen en quizzen is ingeschakeld, worden er twee opties weergegeven: Peiling en Geavanceerde peilingen en quizzen.

 3. Maak een geavanceerde peiling.
  Nadat uw geavanceerde peiling is gemaakt, wordt deze weergegeven in het tabblad Peilingen/Quizzen.
 4. (Optioneel) Om uw gemaakte peilingen/quizzen voor al uw vergaderingen in te schakelen, klikt u onder Inschakelen op de knop om deze on-toggle-button__1_.png in of off-toggle-button.png uit te schakelen.
 5. (Optioneel) Klik op + Maken om meer geavanceerde peilingen/quizzen te maken.

Meervoudige geavanceerde peilingen en quizzen tonen de Naam, het Type (Peiling, Quiz, Geavanceerde Peiling), Vraag/vragen (aantal vragen), en Inschakelinformatie.

Acties voor individuele peilingen gebruiken

Na het aanmaken van een geavanceerde peiling of quiz in het tabblad Peilingen/Quizzen, kunt u er acties voor selecteren:

 1. Klik rechts naast een peiling/quiz op het pictogram met het potlood pencil-button.png om uw peiling/quiz te bewerken.
 2. Klik rechts naast een peiling/quiz op de haakjes more-button__1_.png.
 3. Kies uit de volgende acties:
  • Dupliceren: de peiling/quiz wordt gedupliceerd.
  • Verwijderen: de peiling/quiz wordt verwijderd.

Batch-acties selecteren voor meerdere peilingen

Nadat u meerdere peilingen en quizzen hebt aangemaakt in het tabblad Peilingen/Quizzen, kunt u er acties voor selecteren:

 1. Selecteer het selectievakje bij Naam.
  Alle peilingen/quizzen worden geselecteerd.
  Als u niet alle peilingen/quizzen wilt selecteren, kunt u de gewenste peilingen/quizzen aanvinken.
 2. Kies uit de volgende batch-acties voor de meerdere geselecteerde peilingen/quizzen:
  • Uitschakelen voor mijn vergaderingen: onder Inschakelen, zullen de knoppen voor de geselecteerde peilingen/quizzen worden uitgeschakeld off-toggle-button.png en niet beschikbaar zijn voor uw vergaderingen.
  • Inschakelen voor mijn vergaderingen: onder Inschakelen zullen de knoppen voor de geselecteerde peilingen/quizzen worden ingeschakeld on-toggle-button__1_.png en voor al uw vergaderingen beschikbaar zijn. 
  • Dupliceren: de geselecteerde peilingen/quizzen worden gedupliceerd.
  • Verwijderen: de geselecteerde peilingen/quizzen worden verwijderd.

Het tabblad Peilingen/Quizzen filteren

Klik op het vervolgkeuzemenu Alle types om verschillende filters weer te geven. U kunt uw peilingen/quizzen filteren op Peilingen, Geavanceerde peilingen of Quiz.

Een peiling of quiz starten

Peilingen zijn niet onmiddellijk beschikbaar voor de deelnemers aan de vergadering, aangezien de host een peiling moet starten waarop de deelnemers kunnen reageren. Deze peilingen kunnen worden aangemaakt voordat de vergadering begint, of tijdens een live sessie, maar in beide gevallen moet de peiling in het webportaal worden aangemaakt. 

 1. Start de geplande Zoom-vergadering waarvoor peiling is ingeschakeld.
 2. Klik in de besturingselementen van de vergadering op de knop Peilingen/Quizzen .
 3. Selecteer bovenaan het peilingvenster de peiling of quiz die u wilt starten (als er meerdere peilingen of quizzen zijn gemaakt)
 4. Klik op Starten.
  De deelnemers aan de vergadering wordt nu gevraagd de pollingvragen te beantwoorden. De host kan de resultaten direct zien.
 5. Klik op End Poll (Peiling beëindigen) wanneer u de peiling wilt stoppen.
 6. Klik op de knop om naar de volgende opties te gaan:
  • Re-launch Poll (Peiling opnieuw starten): start de peiling opnieuw. 
   Opmerking: Als een peiling opnieuw wordt gestart in een vergadering, verschijnt alleen de laatste peiling in het peilingrapport. Als u weet dat u een peiling twee keer zult moeten starten en beide datasets nodig hebt, overweeg dan een peiling met dezelfde vragen als de originele te maken om te voorkomen dat u de peiling opnieuw moet starten.
  • Download results (Resultaten downloaden): deze optie opent uw standaard webbrowser, zodat u het volledige peilingrapport kunt downloaden. Hierin ziet u wat elke deelnemer heeft gekozen, in plaats van de percentages voor elke keuze.
   Opmerking: Wilt u deze functie laten inschakelen, neem dan contact op met het ondersteuningsteam van Zoom.
  • View Results from Browser (Resultaten bekijken vanuit browser): deze optie opent uw standaard webbrowser en toont dezelfde peilingresultaten op de internetpagina.
  • Vragen in willekeurige volgorde weergeven: de vragen en de resultaten worden in een willekeurige volgorde getoond. 
  • Toon één vraag tegelijk: weergave van vragen en hun resultaten worden één voor één getoond. 
 7. Klik op Resultaten delen om de resultaten met de deelnemers aan de vergadering te delen. 
 8. Schakel het selectievakje in naast Toon juiste antwoorden aan iedereen om de antwoorden aan de kijkers te laten zien.