Een co-host inschakelen en toevoegen


Met de co-hostfunctie kan de host bevoegdheden van hosts delen met een andere gebruiker. De co-host kan vervolgens de administratieve kant van een vergadering op zich nemen, zoals deelnemers beheren of een opname starten/stoppen. De host is de enige gebruiker die een co-host kan toewijzen. Er is geen beperking op het aantal co-hosts dat u kunt hebben in een vergadering of webinar.

Meer informatie over besturingselementen voor co-hosts.

Dit artikel behandelt:

Voorwaarden voor het inschakelen en toevoegen van een co-host

Een co-host inschakelen

Account

Ga als volgt te werk om de co-hostfunctie in te schakelen voor alle leden van uw organisatie:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal als beheerder met de bevoegdheid om accountinstellingen te bewerken
 2. Klik in het navigatiedeelvenster op Account Management (Accountbeheer) en vervolgens op Account Settings (Accountinstellingen).
 3. Klik op het tabblad Vergadering.
 4. Controleer onder In Meeting (Basic) (Tijdens de vergadering (Basis)) of de instelling Co-host is ingeschakeld.
 5. Als de instelling is uitgeschakeld, klikt u op de schakelaar om deze in te schakelen. Als er een verificatiedialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op Turn On (Inschakelen) om de wijziging te verifiëren.
 6. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt stellen voor alle gebruikers in uw account, klikt u op het hangslotpictogram en vervolgens op Vergrendelen om de instelling te bevestigen.

Groep

Ga als volgt te werk om de co-hostfunctie in te schakelen voor een groep gebruikers:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal als beheerder met de bevoegdheid om groepen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster op User Management (Gebruikersbeheer) en dan op Groups (Groepen)
 3. Klik in de lijst op de betreffende groepsnaam en vervolgens op het tabblad Vergadering.
 4. Controleer onder In Meeting (Basic) (Tijdens de vergadering (Basis)) of de instelling Co-host is ingeschakeld.
 5. Als de instelling is uitgeschakeld, klikt u op de schakelaar om deze in te schakelen. Als er een verificatiedialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op Turn On (Inschakelen) om de wijziging te verifiëren.
  Opmerking: Als de instelling grijs wordt weergegeven, dan is deze vergrendeld op accountniveau en kan alleen op dat niveau worden gewijzigd.
 6. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt stellen voor alle gebruikers in deze groep, klikt u op het hangslotpictogram en vervolgens op Vergrendelen om de instelling te bevestigen.

Gebruiker

Ga als volgt te werk om de co-hostfunctie in te schakelen voor eigen gebruik:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster op Instellingen.
 3. Klik op het tabblad Vergadering.
 4. Controleer onder In Meeting (Basic) (Tijdens de vergadering (Basis)) of de instelling Co-host is ingeschakeld.
 5. Als de instelling is uitgeschakeld, klikt u op de schakelaar om deze in te schakelen. Als er een verificatiedialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op Turn On (Inschakelen) om de wijziging te verifiëren.
  Opmerking: Als de instelling grijs wordt weergegeven, dan is deze vergrendeld op accountniveau en moet u contact opnemen met uw Zoom-beheerder.

Beperkingen voor co-hosts

Co-hosts hebben geen toegang tot de volgende besturingselementen, omdat deze alleen beschikbaar zijn voor de host in een vergadering:

Co-hosts kunnen ook geen vergaderingen starten. Als een host iemand anders nodig heeft om de vergadering te starten, kan deze een alternatieve host toewijzen. Meer informatie over besturingselementen voor co-hosts.

Een co-host gebruiken tijdens een vergadering

Er zijn twee manieren waarop u van een gebruiker een co-host kunt maken.

Tijdens een vergadering:

 1. Plaats de muisaanwijzer op de video van een gebruiker.
 2. Klik op het beletselteken .
 3. Klik op Make Co-Host (Tot co-host maken).

In het deelnemersvenster:

 1. Klik op Deelnemers in de besturingselementen voor vergadering onder aan het Zoom-venster.
 2. Plaats de muisaanwijzer op de naam van de deelnemer die een co-host wordt en kies More (Meer).
 3. Klik op Make Co-Host (Tot co-host maken).

Zodra een deelnemer tot co-host is gemaakt, heeft hij of zij toegang tot de besturingselementen voor co-hosts.