Deelnemers aan een vergadering dempen/dempen opheffen


Als host of co-host in een vergadering kunt u uw deelnemers beheren, inclusief het dempen en dempen opheffen van deelnemers om achtergrondlawaai en afleiding te beheren. Alle deelnemers kunnen ook zichzelf dempen of dempen weer ongedaan maken, tenzij de host heeft verhinderd dat ze kunnen dempen kunnen opheffen.

Vanwege privacy- en veiligheidsredenen kan de host andere deelnemers niet dempen zonder hun toestemming. De host kan ofwel de optie Iedereen vragen om demping op te heffen gebruiken, die elke gebruiker zal vragen om het geluid zèlf weer in te schakelen, of hij kan de vergadering plannen met Verzoek toestemming om deelnemers het dempen op te heffen ingeschakeld, waardoor de deelnemers vooraf toestemming gevraagd zal worden om het geluid door de host te laten opheffen. 

Vereisten voor het dempen/dempen opheffen van deelnemers aan een vergadering

Dit artikel behandelt:

Een specifieke deelnemer dempen/dempen uitschakelen

 1. Meld u aan bij de Zoom desktopclient.
 2. Start een vergadering.
 3. Klik op Deelnemers in de besturingselementen van de vergadering.
 4. Beweeg de muisaanwijzer over een deelnemer en klik op een van deze opties:

Alle deelnemers dempen

De host of co-host kan het geluid dempen van alle deelnemers die al aan de vergadering deelnemen en van nieuwe deelnemers die zich bij de vergadering voegen. 

 1. Klik op Deelnemers in de besturingselementen van de vergadering.
 2. Klik op Iedereen dempen.

 3. Klik op Iedereen dempen om alle huidige en nieuwe deelnemers te dempen. 
 4. (Optioneel) Vink Deelnemers toestaan zelf het geluid weer in te schakelen aan als u wilt dat deelnemers op elk moment tijdens de vergadering het geluid weer kunnen inschakelen.

Aan alle deelnemers vragen om de demping van het geluid op te heffen

De host en co-host kunnen ook iedereen in de vergadering vragen om het geluid zelf in te schakelen. Zo kunnen de deelnemers kiezen of zij het geluid aan willen zetten of gedempt willen blijven. 

 1. Meld u aan bij de Zoom desktopclient.
 2. Start een vergadering.
 3. Klik op Deelnemers in de besturingselementen van de vergadering.
 4. Klik op Meer en vervolgens in de lijst opIedereen vragen om demping op te heffen.

  Alle andere deelnemers zullen dan gevraagd worden om de demping op te heffen of gedempt te blijven.

Toestemming vooraf om dempen uit te schakelen

U kunt de optie Toestemming vragen om dempen deelnemers op te heffen inschakelen, die wordt weergegeven bij het plannen van een vergadering. Als u deze optie selecteert, verschijnt er een melding wanneer deelnemers aan de vergadering deelnemen. De melding vraagt om toestemming om de host te laten dempen of dempen op te heffen. Eenmaal verleende toestemmingen gelden voor alle bijeenkomsten die door dezelfde host worden gepland. Deze instelling is ook beschikbaar bij de account of groep.

Account

Om de vooraf goedgekeurde toestemming voor dempen in te schakelen voor alle gebruikers in de account:

 1. Meld u als beheerder aan bij het Zoom webportaal met toestemming om accountinstellingen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu opAccountbeheeren vervolgens op Accountinstellingen.
 3. Ga op het tabbladVergaderingnaar de optie Toestemming vragen om dempen op te heffen (onder de sectie In vergadering (Geavanceerd)) en controleer of de instelling is ingeschakeld.
  Opmerking: als de instelling is uitgeschakeld, klikt u op de schakelaar om deze in te schakelen.
  Als er een verificatievenster verschijnt, kiest uAanzettenom de wijziging te verifiëren.
 4. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt maken voor alle gebruikers in uw account, klikt u op het slotpictogram en vervolgens opVergrendelenom de instelling te bevestigen.
  Opmerking: gebruikers moeten client/app versie 5.2.1 of hoger hebben om de optie bij het plannen te zien. 

Groep

Om de vooraf goedgekeurde toestemming voor het dempen in te schakelen voor alle leden van een specifieke groep:

 1. Meld u als beheerder aan bij het Zoom webportaal met toestemming om gebruikersgroepen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu opGebruikersbeheeren vervolgens op Groepen.
 3. Klik op de naam van de groep en klik vervolgens op het tabbladVergaderingvoor toegang tot de instellingen.
 4. Ga op het tabbladVergaderingnaar de optie Toestemming vragen om dempen op te heffen (in de sectie In vergadering (Geavanceerd)) en controleer of de instelling is ingeschakeld.
  Opmerkingen:
  • Als de instelling is uitgeschakeld, klikt u op de schakelaar om deze in te schakelen. Als er een verificatievenster verschijnt, kiest uAanzettenom de wijziging te verifiëren.
  • Als de instelling grijs wordt weergegeven, dan is deze vergrendeld op accountniveau en kan alleen op dat niveau worden gewijzigd.
 5. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt stellen voor alle gebruikers in uw account, klikt u op het slotpictogram en klikt u vervolgens opVergrendelenom de instelling te bevestigen.

Gebruiker

Om de toestemming vooraf om het geluid in te schakelen voor uw eigen gebruik in te schakelen:

 1. Meld u aan bij het Zoom webportaal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Instellingen.
 3. Ga op het tabbladVergaderingnaar de optie Toestemming vragen om dempen op te heffen (in de sectie In vergadering (Geavanceerd)) en controleer of de instelling is ingeschakeld.
  Opmerkingen:
  • Als de instelling is uitgeschakeld, klikt u op de schakelaar om deze in te schakelen. Als er een verificatievenster verschijnt, kiest uAanzettenom de wijziging te verifiëren.
  • Als de instelling grijs is, is deze vergrendeld op groeps- of accountniveau, en moet ze op dat niveau worden gewijzigd.

Toestemming vooraf om dempen uit te schakelen gebruiken

 1. Plan een vergadering.
 2. Vink onder Vergaderopties de optie Toestemming vragen om demping van deelnemers op te heffen aan.
  Wanneer de vergadering begint, wordt de deelnemers gevraagd toestemming te geven om de demping van het geluid door de host te laten opheffen: 

Als de deelnemer toestemming geeft om het geluid weer te laten horen, heeft u de mogelijkheid om elke persoon uit de deelnemerslijst afzonderlijk te laten horen. 

Opmerking: wanneer eenmaal toestemming is gegeven aan een host, zullen alle toekomstige vergaderingen met deze host en deze instelling ingeschakeld dezelfde vooraf goedgekeurde toestemming hebben. Bij vergaderingen zonder deze instelling moet de gastheer elke deelnemer vragen om het geluid weer aan te zetten. 

Als de deelnemers geen toestemming geven, ziet u in de deelnemerslijst de gewone opties voor Vragen om te dempen/dempen op te heffen.

Toestemming vooraf om dempen uit te schakelen intrekken

Deelnemers kunnen deze toestemming op elk moment in de cliënteninstellingen of tijdens een vergadering intrekken.

Klantinstellingen

 1. Meld u aan bij de Zoom desktopclient.
 2. Klik op uw profielfoto en klik vervolgens op Instellingen.
 3. Klik op Audio .
 4. Klik op Beheren naast Mensen die de demping van uw geluid kunnen opheffen.

  U ziet een lijst van hosts aan wie u in eerdere vergaderingen toestemming hebt gegeven. 
 5. Selecteer een host uit de lijst en klik vervolgens op Verwijderen om de toestemming in te trekken. 

Besturingselementen in vergadering

Als u toestemming hebt gegeven voordat u aan een vergadering deelnam, kunt u die tijdens de vergadering intrekken.

 1. Meld u aan bij de Zoom desktopclient.
 2. Neem deel aan een vergadering en geef toestemming om het geluid weer aan te zetten.
 3. Klik op de pijl omhoog ^ naast Dempen / Dempen opheffen.
 4. Klik op Mensen weergeven die de demping van uw geluid kunnen opheffen.
 5. Selecteer een host uit de lijst en klik vervolgens op Verwijderen om de toestemming in te trekken. 
 1. Meld u aan bij de Zoom mobile app.
 2. Tik op Instellingen .
 3. Tik op Vergaderingen.
 4. Tik in het gedeelte Audio op Personen die de demping van uw geluid kunnen uitschakelen.
  U ziet een lijst met presentatoren aan wie u in eerdere vergaderingen toestemming hebt gegeven. 
 5. Tik op Verwijderen naast de naam van de host waarvoor u de toestemming wilt intrekken.  
  U moet de vergadering verlaten en opnieuw binnenkomen om deze toestemming te herroepen.