Gebruikers deactiveren, ontkoppelen of verwijderen uit je account


Accounteigenaren en -beheerders kunnen gebruikers verwijderen, deactiveren of ontkoppelen van hun Zoom-account. Je kunt dit voor meerdere gebruikers tegelijk doen door een CSV-bestand te uploaden of meerdere gebruikers te selecteren op de gebruikersbeheerpagina. Je kunt ook één enkele gebruiker verwijderen, deactiveren of ontkoppelen.

Opmerking: gebruikers die hun account niet hebben geactiveerd, kunnen niet worden gedeactiveerd, ontkoppeld of verwijderd.

Dit artikel behandelt:

Vereisten om gebruikers te verwijderen uit een Zoom-account

Opmerking: om meerdere gebruikers tegelijk te kunnen deactiveren, ontkoppelen of verwijderen, is de verwijderen, ontkoppelen en deactiveren-bevoegdheid nodig, die aan een rol moet worden toegevoegd via Rollenbeheer. Lees hier meer over het beheren van rollen.

Een beheerder veranderen in een lid

Voordat je een beheerder uit je account kunt verwijderen of kunt deactiveren, moet je deze veranderen in een lid. Je hoeft deze stappen niet te volgen als de gebruiker al een lid is.

 1. Meld je als accounteigenaar aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Zoek de beheerder op.
 4. Klik op Bewerken naast de naam van de beheerder.
 5. Verander de Gebruikersrol van Beheerder naar Lid.
 6. Klik op Opslaan.

Ga nu naar de onderstaande uitleg over het deactiveren, ontkoppelen of verwijderen van een gebruiker.

Gebruikers deactiveren

Als een gebruiker wordt gedeactiveerd, worden alle aan deze gebruiker verbonden licenties verwijderd en kan de gebruiker zich niet meer aanmelden bij zijn of haar Zoom-account. Een gedeactiveerde gebruiker kan later weer worden geactiveerd. Hoewel de licenties zijn verwijderd, blijven de instellingen intact. Als gedeactiveerde gebruikers proberen zich aan te melden, ontvangen ze een bericht dat hun account is uitgeschakeld.

Opmerking: wanneer je een gebruiker deactiveert die is toegevoegd als externe gebruiker, verliest deze alle functionaliteit en rechten van zijn of haar account.

Eén enkele gebruiker deactiveren

 1. Meld je aan bij de Zoom web portal als accounteigenaar of -beheerder.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Zoek de gebruiker op die je wilt deactiveren en verwijder de functies van deze gebruiker.
 4. Klik op het Meer-pictogram (...) in de kolom rechts.
 5. Klik op Deactiveren.

Meerdere gebruikers deactiveren door ze te selecteren

 1. Meld je aan bij de Zoom web portal als accounteigenaar of -beheerder.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Selecteer de gebruikers die je wilt deactiveren door de selectievakjes in de eerste kolom te selecteren.
 4. Klik op Deactiveren bovenaan de tabel.

Gedeactiveerde gebruikers automatisch verwijderen

Accounteigenaars en -beheerders kunnen ervoor kiezen om automatisch inactieve gebruikers te verwijderen en het aantal dagen opgeven dat het duurt voordat inactieve gebruikers automatisch worden verwijderd uit het account. Dit komt van pas als je licenties opnieuw wilt toewijzen aan andere gebruikers en wilt voorkomen dat het account opnieuw geactiveerd wordt. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, geldt deze ook voor gebruikers die vóór de inschakeling waren gedeactiveerd.

 1. Meld je aan bij de Zoom web portal als accounteigenaar of -beheerder.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Klik op het tabblad Geavanceerd.
 4. Onder Gedeactiveerde gebruikers verwijderen klik je op Gedeactiveerde gebruikers verwijderen na specifiek aantal dagen om dit in te schakelen.
 5. Selecteer het aantal dagen waarna je gedeactiveerde gebruikers automatisch wilt laten verwijderen.
 6. (Optioneel) Vink het selectievakje aan om beheerders met toegang tot deze instelling een e-mail te sturen die hen 7 dagen voordat gebruikers permanent worden verwijderd op de hoogte stelt.
 7. Klik op Opslaan.

Lees meer over geavanceerde instellingen voor gebruikersbeheer.

Een gedeactiveerde gebruiker opnieuw activeren

 1. Meld je aan bij de Zoom web portal als accounteigenaar of -beheerder.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Zoek de gebruiker op.
 4. Klik op Activeren in de rechterkolom.
  Opmerking: je moet licenties die ze vóór de deactivering hadden opnieuw toewijzen.

Gebruikers ontkoppelen

Door gebruikers te ontkoppelen van je account, kunnen zij hun Zoom-account houden, waaronder bestaande instellingen, vergaderingen, webinars en cloudopnames, als deze niet naar een andere gebruiker zijn verplaatst en de nodige licenties zijn toegepast na het ontkoppelen. Nadat gebruikers van je account zijn ontkoppeld, moeten zij de nodige licenties aanschaffen voor hun nieuwe account.

Opmerkingen:

Eén enkele gebruiker verwijderen

 1. Meld je aan bij de Zoom web portal als accounteigenaar of -beheerder.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Zoek naar de gebruiker die je wilt verwijderen.
 4. Klik op het Meer-pictogram (...) in de kolom rechts.
 5. Klik op Ontkoppelen van je account.
 6. (Optioneel) Vink de selectievakjes aan als je vergaderingen, webinars en cloudopnames wilt overdragen aan een andere gebruiker. Het andere e-mailadres moet een gebruiker met licentie zijn om cloudopnames te kunnen overdragen en om webinars over te dragen, moet deze een webinarlicentie hebben.
 7. Klik op Gegevens overdragen en dan ontkoppelen of Nu ontkoppelen zonder gegevensoverdracht.
  Deze gebruiker heeft nu een eigen Zoom-account. Diegene kan, indien nodig, zelf eigen licenties kopen.

Meerdere gebruikers ontkoppelen door ze te selecteren

 1. Meld je aan bij de Zoom web portal als accounteigenaar of -beheerder.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Selecteer de gebruikers die je wilt deactiveren door de selectievakjes in de eerste kolom aan te vinken.
 4. Klik bovenaan de tabel op Ontkoppelen.
 5. (Optioneel) Vink de selectievakjes aan als je vergaderingen, webinars en cloudopnames wilt overdragen aan een andere gebruiker. Het andere e-mailadres moet een gebruiker met licentie zijn om cloudopnames te kunnen overdragen en om webinars over te dragen, moet deze een webinarlicentie hebben.
 6. Klik op Gegevens overdragen en dan ontkoppelen of Nu ontkoppelen zonder gegevensoverdracht.
  Deze gebruiker heeft nu een eigen Zoom-account. Diegene kan, indien nodig, zelf eigen licenties kopen.

Gebruikers verwijderen

Als een gebruiker wordt verwijderd, worden deze gebruiker en de bijbehorende gegevens verwijderd uit Zoom. De gebruiker kan een nieuw Zoom-account met hetzelfde e-mailadres maken als de gebruiker daar toegang toe heeft. Je kunt vergaderingen, webinars en cloudopnames overdragen aan een andere Zoom-gebruiker voordat je een gebruiker verwijdert, maar als je dit niet doet, worden ze permanent verwijderd. Vergaderingen die zijn gepland met een persoonlijke vergadering-ID kunnen niet worden overgedragen. 

Opmerkingen:

Eén enkele gebruiker verwijderen

 1. Meld je aan bij de Zoom web portal als accounteigenaar of -beheerder.
 2. Klik op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Zoek naar de gebruiker die je wilt verwijderen.
 4. Klik op het Meer-pictogram (...) in de kolom rechts.
 5. Klik op Verwijderen.
 6. (Optioneel) Vink de selectievakjes aan als je vergaderingen, webinars en cloudopnames wilt overdragen aan een andere gebruiker. Het andere e-mailadres moet een gebruiker met licentie zijn om cloudopnames te kunnen overdragen en om webinars over te dragen, moet deze een webinarlicentie hebben.
 7. Klik op Gegevens overdragen en dan verwijderen of Nu verwijderen zonder gegevensoverdracht.

Meerdere gebruikers verwijderen door ze te selecteren

 1. Meld je aan bij de Zoom web portal als accounteigenaar of -beheerder.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Selecteer de gebruikers die je wilt verwijderen door de selectievakjes in de eerste kolom aan te klikken.
 4. Klik bovenaan de tabel op Verwijderen.
 5. (Optioneel) Vink de selectievakjes aan als je vergaderingen, webinars en cloudopnames wilt overdragen aan een andere gebruiker. Het andere e-mailadres moet een gebruiker met licentie zijn om cloudopnames te kunnen overdragen en om webinars over te dragen, moet deze een webinarlicentie hebben.
 6. Klik op Gegevens overdragen en dan verwijderen of Nu verwijderen zonder gegevensoverdracht.

Je kunt ook automatisch gebruikers verwijderen die eerder zijn gedeactiveerd

Gebruikers in bulk deactiveren, ontkoppelen of verwijderen door een CSV-bestand te uploaden

 1. Meld je aan bij de Zoom web portal als accounteigenaar of in een aangepaste rol met rechten om in bulk te verwijderen, ontkoppelen en deactiveren.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Klik aan de rechterkant van de pagina op Importeren.
 4. Klik op het tabblad Gebruikers bijwerken.
 5. In het vervolgkeuzemenu Selecteer een actie uit de onderstaande opties selecteer je Gebruikers deactiveren, Gebruikers ontkoppelen of Gebruikers verwijderen. Je moet een optie selecteren om het juiste CSV-bestand te genereren op basis van de actie die je uitvoert.
 6. Klik op CSV-voorbeeld downloaden om een voorbeeldbestand te downloaden dat je kunt invullen.
 7. Open het bestand met spreadsheetsoftware zoals Microsoft Excel.
 8. Voer de gegevens van gebruikers in CSV-indeling in en sla het bestand op.
  Opmerking: als je gebruikers ontkoppelt of verwijdert, moet je deze velden opgeven als je vergaderingen, webinars en cloudopnames wilt overdragen aan een andere gebruiker. Het andere e-mailadres moet een gebruiker met licentie zijn om cloudopnames te kunnen overdragen en om webinars over te dragen, moet deze een webinarlicentie hebben.
  • Gegevensoverdracht naar e-mail: (optioneel): geef een andere gebruiker op om gegevens aan over te dragen. De gebruiker moet zich in hetzelfde account bevinden.
  • Vergaderingen overdragen: voer Ja of Nee in.
  • Webinars overdragen: voer Ja of Nee in.
  • Evenementen overdragen: voer Ja of Nee in.
  • Opnames overdragen: voer Ja of Nee in.
 9. Ga terug naar de Zoom web portal en klik op CSV-bestand uploaden.
 10. Klik op het CSV-bestand dat je hebt bewerkt en klik vervolgens op Openen.