Sneltoetsen


Er zijn sneltoetsen waarmee u door de Zoom-instellingen kunt navigeren zonder uw muis te gebruiken. Ze worden in dit artikel vermeld en zijn ook beschikbaar in de instellingen van uw Zoom desktop client, onder Keyboard Shortcuts (Sneltoetsen).

Voorwaarden voor sneltoetsen

U kunt sneltoetsen weergeven en bewerken in de instellingen voor Keyboard Shortcuts (Sneltoetsen).

 1. Meld u aan bij de Zoom desktop client.
 2. Klik op uw profielfoto en vervolgens op Settings (Instellingen).
  De optie Settings (Instellingen) onder profielfoto
 3. Klik op Keyboard Shortcuts (Sneltoetsen).

  De sneltoetsen worden weergegeven.

Sneltoetsen bewerken

U kunt een sneltoets bewerken door erop te klikken en vervolgens op de sneltoets te drukken die u wilt gebruiken.

Sommige sneltoetsen kunnen worden gebruikt als algemene sneltoetsen, wat betekent dat ze ook werken als Zoom niet in focus is. Vink de betreffende optie naast de sneltoets aan om deze algemeen in te schakelen.

Beschikbare sneltoetsen

Algemeen

 • F6: navigeren tussen pop-upvensters van Zoom.
 • Ctrl+Alt+Shift: de focus verplaatsen naar de besturingselementen voor vergaderingen van Zoom

Vergadering

 • PageUp (Pagina omhoog): de 25 vorige videostreams bekijken in de galerijweergave
 • PageDown (Pagina omlaag): de 25 volgende videostreams bekijken in de galerijweergave
 • Alt: de optie Always show meeting controls (Besturingselementen voor vergaderingen altijd weergeven) in de instellingen General (Algemeen)
 • Alt+F1: overschakelen naar weergave van de actieve spreker in een videovergadering
 • Alt+F2: overschakelen naar de videoweergave Galerij in een videovergadering
 • Alt+F4: het huidige venster sluiten
 • Alt+V: video starten/stoppen
 • Alt+A: audio dempen/dempen opheffen
 • Alt+M: audio dempen/dempen opheffen voor iedereen behalve de host
  Opmerking: alleen voor de host van de vergadering
 • Alt+S: het venster Scherm delen starten en Scherm delen stoppen
  Opmerking: Werkt alleen met de werkbalk met besturingselementen voor vergaderingen in focus
 • Alt+Shift+S: scherm delen starten/stoppen 
  Opmerking: Werkt alleen met de werkbalk met besturingselementen voor vergaderingen in focus
 • Alt+T: scherm delen pauzeren of hervatten 
  Opmerking: Werkt alleen met de werkbalk met besturingselementen voor vergaderingen in focus
 • Alt+R: lokale opnames starten/stoppen
 • Alt+C: cloudopname starten/stoppen
 • Alt+P: opname pauzeren of hervatten
 • Alt+N: camera wisselen
 • Alt+F: de modus Volledig scherm in- of uitschakelen
 • Alt+H: het deelvenster Chatten tijdens vergadering weergeven/verbergen
 • Alt+U: het deelvenster Deelnemers weergeven/verbergen
 • Alt+I: uitnodigingsvenster openen
 • Alt+Y: hand opsteken/laten zakken
 • Alt+Shift+R: afstandsbediening verkrijgen
 • Alt+Shift+G: afstandsbediening stoppen
 • Ctrl+2: naam actieve spreker lezen
 • Ctrl+Alt+Shift+H: zwevende besturingselementen voor vergaderingen weergeven/verbergen
 • Alt+Q: prompt weergeven om de vergadering te beëindigen of te verlaten

Chat

 • Alt+Shift+T: schermopname
 • Overschakelen naar verticale/horizontale weergave: Alt+L
 • Ctrl+W: huidige chatsessie sluiten
 • Ctrl+Up: naar de vorige chat gaan
 • Ctrl+Down: naar de volgende chat gaan
 • Ctrl+T: naar een chat met iemand gaan
 • Ctrl+F: zoeken
 • Ctrl+Tab: naar het volgende tabblad gaan (rechts)
 • Ctrl+Shift+Tab: naar het vorige tabblad gaan (links)

Opmerking: Er zijn nog extra sneltoetsen voor het bewerken van chatberichten.

Telefoon

 • Ctrl+Shift+P: gemarkeerd telefoonnummer bellen
 • Ctrl+Shift+A: inkomend gesprek accepteren
 • Ctrl+Shift+E: huidig gesprek beëindigen
 • Ctrl+Shift+D: inkomend gesprek weigeren
 • Ctrl+Shift+M: microfoon dempen/dempen opheffen
 • Ctrl+Shift+H: oproep in/uit wacht zetten

U kunt sneltoetsen weergeven en bewerken in uw toegankelijkheidsinstellingen.

 1. Meld u aan bij de Zoom desktop client.
 2. Klik op uw profielfoto en vervolgens op Settings (Instellingen).
  De optie Settings (Instellingen) onder profielfoto
 3. Klik op Keyboard Shortcuts (Sneltoetsen).

  De sneltoetsen worden weergegeven.

Sneltoetsen bewerken

U kunt een sneltoets bewerken door erop te klikken en vervolgens op de sneltoets te drukken die u wilt gebruiken.

Sommige sneltoetsen kunnen worden gebruikt als algemene sneltoetsen, wat betekent dat ze ook werken als Zoom niet in focus is. Vink de betreffende optie naast de sneltoets aan om deze algemeen in te schakelen.

Beschikbare sneltoetsen

Algemeen

 • Command(⌘)+W: het huidige venster sluiten
 • Command(⌘)+L: overschakelen naar verticale of horizontale weergave, afhankelijk van de huidige weergave
 • Ctrl+T: van het ene tabblad naar het volgende overschakelen

Vergadering

 • Command(⌘)+J: deelnemen aan vergadering
 • Command(⌘)+Control+V: vergadering starten
 • Command(⌘)+J: vergadering plannen
 • Command(⌘)+Control+S: scherm delen met direct delen
 • Command(⌘)+Shift+A: audio dempen/dempen opheffen
 • Command(⌘)+Control+M: audio dempen voor iedereen behalve de host (alleen beschikbaar voor de host)
 • Command(⌘)+Control+U: audio dempen opheffen voor iedereen behalve de host (alleen beschikbaar voor de host)
 • Spatie: drukken om te spreken
 • Command(⌘)+Shift+V: video starten/stoppen
 • Command(⌘)+Shift+N: camera wisselen
 • Command(⌘)+Shift+S: scherm delen starten/stoppen
 • Command(⌘)+Shift+T: scherm delen pauzeren of hervatten
 • Command(⌘)+Shift+R: lokale opname starten
 • Command(⌘)+Shift+C: cloudopname starten
 • Command(⌘)+Shift+P: opname pauzeren of hervatten
 • Command(⌘)+Shift+W: overschakelen naar weergave van de actieve spreker of galerijweergave, afhankelijk van de huidige weergave
 • Ctrl+P: de 25 vorige deelnemers weergeven in de galerijweergave
 • Ctrl+N: de 25 volgende deelnemers weergeven in de galerijweergave
 • Command(⌘)+U: deelnemersdeelvenster weergeven/verbergen
 • Command(⌘)+Shift+H: deelvenster Chatten tijdens vergadering weergeven/verbergen
 • Command(⌘)+I: uitnodigingsvenster openen
 • Option+Y: hand opsteken/laten zakken
 • Ctrl+Shift+R: afstandsbediening verkrijgen
 • Ctrl+Shift+G: afstandsbediening stoppen
 • Command(⌘)+Shift+F: de modus Volledig scherm in- of uitschakelen
 • Command(⌘)+Shift+M: overschakelen naar minimaal venster
 • Command(⌘)+Shift+D: modus voor twee beeldschermen in- of uitschakelen
 • Ctrl+Option+Command+H: besturingselementen voor vergaderingen weergeven/verbergen
 • Ctrl+Shift+R: afstandsbediening verkrijgen
 • Ctrl+Shift+G: afstandsbediening stoppen
 • Ctrl+: de optie Always show meeting controls (Besturingselementen voor vergaderingen altijd weergeven) in de instellingen General (Algemeen) in- of uitschakelen
 • Command(⌘)+W: prompt weergeven om de vergadering te beëindigen of te verlaten

Chat

 • Command(⌘)+K: naar een chat met iemand gaan
 • Command(⌘)+T: schermopname

Opmerking: Er zijn nog extra sneltoetsen voor het bewerken van chatberichten.

Telefoon

 • Ctrl+Shift+P: gemarkeerd telefoonnummer bellen
 • Ctrl+Shift+A: inkomend gesprek accepteren
 • Ctrl+Shift+D: inkomend gesprek weigeren
 • Ctrl+Shift+E: huidig gesprek beëindigen
 • Ctrl+Shift+M: microfoon dempen/dempen opheffen
 • Ctrl+Shift+H: oproep in/uit wacht zetten
U kunt alle sneltoetsen weergeven in uw toegankelijkheidsinstellingen.
 1. Meld u aan bij de Zoom desktop client.
 2. Klik op uw profielfoto en vervolgens op Settings (Instellingen).
 3. Klik op Accessibility (Toegankelijkheid).

  De toegankelijkheidsinstellingen en sneltoetsen worden weergegeven.

Beschikbare sneltoetsen

Algemeen

 • Ctrl+Tab: van het ene tabblad naar het volgende overschakelen

Vergadering

 • Alt: de optie Always show meeting controls (Besturingselementen voor vergaderingen altijd weergeven) in de instellingen General (Algemeen) in- of uitschakelen
 • Alt+V: video starten/stoppen
 • Alt+A: mijn audio dempen/dempen opheffen
 • Alt+M: audio dempen voor iedereen behalve de host (alleen beschikbaar voor de host)
 • Alt+S: scherm delen starten/stoppen
 • Alt+T: scherm delen pauzeren/hervatten
 • Alt+R: lokale opnames starten/stoppen
 • Alt+C: cloudopname starten/stoppen
 • Alt+P: opname pauzeren of hervatten
 • Alt+N: camera wisselen
 • Esc: de modus Volledig scherm in- of uitschakelen
 • Alt+U: deelvenster Deelnemers weergeven/verbergen
 • Alt+I: uitnodigingsvenster openen
 • Alt+Y: hand opsteken/laten zakken
 • Alt+Shift+R: afstandsbediening starten
 • Alt+Shift+G: toestemming voor afstandsbediening intrekken

Chat

 • Alt+Shift+T: schermopname
 • Ctrl+W: huidige chatsessie sluiten

Telefoon

 • Ctrl+Shift+A: inkomend gesprek accepteren
 • Ctrl+Shift+E: huidig gesprek beëindigen
 • Ctrl+Shift+D: inkomend gesprek weigeren
 • Ctrl+Shift+M: microfoon dempen/dempen opheffen
 • Ctrl+Shift+H: oproep in/uit wacht zetten

Als u een iPad met een toetsenbord gebruikt, zijn de volgende sneltoetsen beschikbaar in een Zoom-vergadering:

 • Command + Shift + A: mijn audio dempen/dempen opheffen
 • Command + Shift + V: mijn video starten/stoppen
 • Command + Shift + H: chat weergeven/verbergen
 • Command + Shift + M: vergadering minimaliseren
 • Command + U: deelnemersbeheer weergeven/verbergen
 • Command + W: het voorste venster sluiten, bijvoorbeeld het venster met de deelnemers of met de instellingen voor de vergadering