Uw hostsleutel gebruiken


De hostsleutel is een pincode met 6 cijfers om besturingselementen als host te beheren tijdens een vergadering. U kunt uw hostsleutel bewerken of bekijken in uw profiel. Deze hostsleutel wordt toegepast voor vergaderingen die u plant.

U moet de hostsleutel gebruiken om als host op te treden in de volgende scenario's:

Opmerkingen:

Dit artikel behandelt:

Voorwaarden

Als host optreden met de hostsleutel

Uw hostsleutel bekijken en aanpassen

U kunt de 6-cijferige hostsleutel van uw voorkeur bewerken en invoeren. Deze hostsleutel wordt toegepast voor vergaderingen die u plant.

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster op Profiel.
 3. Scrol omlaag naar het gedeelte Vergadering.
 4. Selecteer het oogpictogram , naast uw hostsleutel om uw huidige 6-cijferige pincode te zien.
 5. Klik op Edit (Bewerken).
 6. Voer de nieuwe gewenste hostsleutel in en klik op Save (Opslaan).

Als host optreden

Volg deze stappen wanneer u als host optreedt bij deelname aan een vergadering en deelnemen vóór host is ingeschakeld.

 1. Deelnemen aan een vergadering
 2. Klik op Participants (Deelnemers) in de besturingselementen van de vergadering. 
 3. Klik op Claim Host (Als host optreden) onderaan de deelnemerslijst.
 4. Voer uw hostsleutel in.
 5. Klik op Als host optreden.
  Zodra de hostsleutel is geverifieerd, beschikt u over hostbesturingselementen voor de vergadering.
 1. Deelnemen aan een vergadering
 2. Tik op More (Meer) in de besturingselementen voor vergaderingen. 
 3. Tik op Als host optreden... .
 4. Voer uw hostsleutel in.
 5. Tik op Claim (Optreden).
  Zodra de hostsleutel is geverifieerd, beschikt u over hostbesturingselementen voor de vergadering.

U kunt als host deelnemen via een H.323- of SIP-apparaat door de hostsleutel toe te voegen aan uw kiesreeks. Als Deelnemen vóór host is ingeschakeld voor de vergadering en u naar het menu Host in vergadering gaat, wordt u ook gevraagd om de hostsleutel in te voeren. 

Opmerking: Zelfs als u deelneemt met de hostsleutel of via koppeling, wordt u nog steeds weergegeven als 'Gast' voor andere deelnemers aan de vergadering. Hierdoor kunnen deelnemers die deelnemen via andere Zoom-clients de melding 'Host is not in the meeting yet' (Host is nog niet in de vergadering) te zien krijgen, ook al neemt het apparaat deel als host.

Gebruik een van de volgende kiesreeksen om deel te nemen als host:

H.323

Vergaderingen zonder wachtwoord:

[IP-adres]##[Vergadering-ID]###[Hostsleutel]
Voorbeeld: 192.168.1.25##123456789###123456

Vergaderingen met een wachtwoord:

      [IP-adres]##[Vergadering-ID]#[Wachtwoord]#[Lay-out]#[Hostsleutel]
Voorbeeld: 192.168.1.25##123456789#12345#11#123456

SIP

Vergaderingen zonder wachtwoord:

[Vergadering-ID]... [Hostsleutel]@[IP-adres]
Voorbeeld: 123456789...123456@zoomcrc.com

Vergaderingen met een wachtwoord:

[Vergadering-ID].[Wachtwoord]..[Hostsleutel]@[IP-adres]
Voorbeeld: 123456789.12345..123456@zoomcrc.com

Persoonlijke audiovergadering

Met PAC-vergaderingen kan de host van de vergadering (of een andere deelnemer die de hostsleutel kent) een PAC-vergadering starten door de 6-cijferige hostsleutel in te voeren wanneer daarom wordt gevraagd. Na het invoeren van de hostsleutel voor een PAC-vergadering, wordt de vergadering gestart en kunnen anderen als deelnemers deelnemen. De host van de vergadering zal beschikken over hostbesturingselementen via het toetsenblok.